whilst

listen to the pronunciation of whilst
İngilizce - Türkçe
rağmen
süresince
iken
zaman
- iken
oysa
irken
(bağlaç) iken, irken, sırasında, zaman, süresince, dığı halde, rağmen, oysa
bağ., İng., bak. while 2
dığı halde
conj. iken
sırasında
-ırken
-iken
while
sırasında

Kamp gezisi sırasında, Tom dizanteri oldu. - While on the camping trip, Tom got dysentery.

Tom yürüyüş sırasında ayak bileğini burktu. - Tom sprained his ankle while hiking.

while
iken

Diğerlerinki bir kılıç iken, bir gladyatörün seçtiği silah topuzdur. - One gladiator's weapon of choice is the mace, while the other's is a sword.

O, Japonya'da iken kasaba kasaba dolaştı. - He went about from town to town while he was in Japan.

while
olduğu halde
whilst not being seen or observed
ederken görülüyor ya da gözlenen
whilst squeaking
gıcırdıyor iken
while
irken
while
karşın

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

Söylediklerini anlamama karşın, öyle yapamıyorum. - While I understand what you are saying, I cannot do accordingly.

while
oysa
while
halbuki
while
rağmen

İngilizce sevmesine rağmen, o, matematikte zayıftır. - While he likes English, he is weak in mathematics.

while
aynı zamanda
while
conj. iken
while
ıf.iken: prep.sırasında
while
zaman

O her zaman sigara içmeye devam etti. - He kept smoking all the while.

O,her zaman çalışmaya devam etti. - He kept on working all the while.

while
(bağlaç) iken, olduğu halde, irken, sırasında, karşın, rağmen, oysa, halbuki
while
-ken
while
-e karşın
while
-e rağmen
while
hazır

Peter, Nancy bir süre içinde hazır olacaklar. - Peter, Nancy will be ready in while.

Tom okul için hazırlık yaparken, ben de kahvaltımı bitirdim. - I finished eating breakfast while Tom was getting ready for school.

while
esnasında

Lütfen sürüş esnasında sürücüyle konuşmayın. - Please do not talk to the driver while he's driving.

while
-diği halde
while
-mekle birlikte
while
(Bilgisayar) koşul
while
süresince
while
olmakla beraber
while
süre

Bir süre bana bakmaktan başka bir şey yapmadı. - For a while she did nothing but stare at me.

Yaşam olduğu sürece umut da olacaktır. - While there is life, there is hope.

while
-iken
while
gelirken

Eve gelirken onu gördüm fakat o beni görmemiş gibi davrandı. - While I was coming home I saw him, but he pretended that he hadn't seen me.

Eve gelirken onunla karşılaştım. - I met him while I was coming home.

while
bazen

Bazen yeni şeyleri denemek iyidir. - It's good to try new things once in a while.

while
while boşa geçir
while
between whiles zaman zaman
while
the while o esnada
while
vakit

Bu gerçekten biraz vakit alacak. - It's just going to take a while.

Bir süredir gerçekten birbirimizle vakit geçirmedik. - We haven't really spent time with each other for a while.

while
ara sıra

Ara sıra sinemaya giderim. - I go to the movies once in a while.

Ara sıra ondan haber alırım. - I hear from him once in a while.

while
iken, -ken: While he was in Antalya, Hülya stayed with her mother. O Antalya'dayken Hülya annesinde kaldı. Every morning while running
while
bağ

Araba sürerken emniyet kemerini bağla. - Fasten your seat belt while driving.

Ayakkabılarımı bağlarken bunu tut. - Hold this while I tie my shoes.

while
kısa süre

Tom kısa sürede ziyaret edecek. - Tom is coming over in a little while.

Kısa süre içinde seni aramadığım için üzgünüm. - I'm sorry I haven't called you in a while.

while
away geçirmek
while
be worth while zahmetine değmek
while
kadar

Sadece bir süre burada dinlenelim, ayaklarım o kadar çok ağrıyor ki yürüyemiyorum. - Let's just rest here for a little while, my feet are aching so much I can't walk.

Biz kek yerken ve çay içerken gece geç saatlere kadar konuştuk. - We conversed until late at night while eating cake and drinking tea.

while
{i} müddet, süre: She listened to them for a while, but then she got bored. Onları bir müddet dinledi, fakat sonra sıkılmaya başladı. You've
İngilizce - İngilizce
While, at the same time
{a} as long, as long as
While
conj. while, during; as long as; although
Whilst means the same as the conjunction while. While. while
while
although

This case, while interesting, is a bit frustrating.

while
To pass time idly
while
until

I'll wait while you've finished painting.

while
A certain duration of time, a period of time

He lectured for quite a long while.

while
{v} to loiter
while
{n} time, a space of time
while
conj. during, at the same time as; as long as; despite; if
while
{a} as long, as long as
While
whiles
While
whilom
while
A Java(TM) programming language keyword used to declare a loop that iterates a block of statements The loop`s exit condition is specified as part of the while statement
while
Hence, under which circumstances; in which case; though; whereas
while
{f} spend time; pass time
while
Until; till
while
avoid using while to mean although or whereas It means at the same time that
while
{e} until (Archaic)
while
a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition; "he was here for a little while"; "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a patch of bad weather"
while
C++ keyword used to declare an iteration statement
while
During the time that; as long as; whilst; at the same time that; as, while I write, you sleep
while
when short; a time; as, one while we thought him innocent
while
To cause to pass away pleasantly or without irksomeness or disgust; to spend or pass; usually followed by away
while
During the same time that
while
Space of time, or continued duration, esp
while
That which requires time; labor; pains
while
{i} time; period of time; short time; few moments; effort
whilst

  Türkçe nasıl söylenir

  waylst

  Telaffuz

  /ˈwīlst/ /ˈwaɪlst/

  Etimoloji

  [ 'hwI(&)lst, 'wI(&)lst ] (conjunction.) 14th century. From whiles while, confer amongst and amidst.

  Günün kelimesi

  empennage