(bağlaç) iken, olduğu halde, irken, sırasında, karşın, rağmen, oysa, halbuki

listen to the pronunciation of (bağlaç) iken, olduğu halde, irken, sırasında, karşın, rağmen, oysa, halbuki
Türkçe - İngilizce
while
(bağlaç) iken, olduğu halde, irken, sırasında, karşın, rağmen, oysa, halbuki

    Heceleme

    (bağ·laç) i·ken, ol·du·ğu hal·de, ır·ken, sı·ra·sın·da, kar·şın, rağ·men, oy·sa, hal·bu·ki

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    truckle