oysa

listen to the pronunciation of oysa
Türkçe - İngilizce
whereas

Danger doesn't come from what we don't know, but from what we believe to be true whereas it isn't. - Tehlike bilmediğimiz şeyden gelmez, fakat oysa doğru değilken doğru olduğuna inandığımız şeyden gelir.

I am poor, whereas my brothers are very rich. - Ben fakirim, oysa erkek kardeşlerim çok zengin.

while
yet

Yet, his troubles are not over. - Oysa, onun sıkıntıları bitmedi.

though
in fact
however
but, yet, however, whereas
whilst
but

Danger doesn't come from what we don't know, but from what we believe to be true whereas it isn't. - Tehlike bilmediğimiz şeyden gelmez, fakat oysa doğru değilken doğru olduğuna inandığımız şeyden gelir.

oysa bu yüzden
whereas therefore
oysa sonunda
as it turned out
oysa, oysaki
but, yet, however; whereas; though
Türkçe - Türkçe
Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi "tersine olarak, -diği hâlde" anlamlarıyla birbirine bağlar, hâlbuki
oysa