oysa

listen to the pronunciation of oysa
Türkçe - İngilizce
whereas

Danger doesn't come from what we don't know, but from what we believe to be true whereas it isn't. - Tehlike bilmediğimiz şeyden gelmez, fakat oysa doğru değilken doğru olduğuna inandığımız şeyden gelir.

Animals in captivity live long, sheltered lives, whereas in the wild they are in constant danger of being eaten alive. - Esaret altındaki hayvanlar uzun, korunaklı, canlı yaşarlar, oysa vahşi halde onlar canlı olarak yenilme tehlikesindedirler.

while
yet

Yet, his troubles are not over. - Oysa, onun sıkıntıları bitmedi.

in fact
though
however
but, yet, however, whereas
whilst
but

Danger doesn't come from what we don't know, but from what we believe to be true whereas it isn't. - Tehlike bilmediğimiz şeyden gelmez, fakat oysa doğru değilken doğru olduğuna inandığımız şeyden gelir.

oysa bu yüzden
whereas therefore
oysa sonunda
as it turned out
oysa, oysaki
but, yet, however; whereas; though
Türkçe - Türkçe
Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi "tersine olarak, -diği hâlde" anlamlarıyla birbirine bağlar, hâlbuki
oysa