whiles

listen to the pronunciation of whiles
İngilizce - Türkçe
Rotanın tamamının koşulması olanaksızdır
while
sırasında

Sürüş sırasında elde tutulan bir cep telefonu ile konuşmanın büyük cezaları vardır. - There are big fines for talking on a hand-held mobile phone while driving.

Tom yürüyüş sırasında ayak bileğini burktu. - Tom sprained his ankle while hiking.

while
iken

Eşi ameliyatta iken, ben ona eşlik ettim. - I kept him company while his wife was in surgery.

O, Japonya'da iken kasaba kasaba dolaştı. - He went about from town to town while he was in Japan.

while
olduğu halde
while
irken
while
karşın

Söylediklerini anlamama karşın, öyle yapamıyorum. - While I understand what you are saying, I cannot do accordingly.

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

while
oysa
while
halbuki
while
rağmen

İngilizce sevmesine rağmen, o, matematikte zayıftır. - While he likes English, he is weak in mathematics.

while
aynı zamanda
while
conj. iken
while
ıf.iken: prep.sırasında
while
zaman

O her zaman duş alırken şarkı söyler. - He always sings while having a shower.

O her zaman sigara içmeye devam etti. - He kept smoking all the while.

while
(bağlaç) iken, olduğu halde, irken, sırasında, karşın, rağmen, oysa, halbuki
while
-ken
while
olmakla beraber
while
-diği halde
while
süresince
while
(Bilgisayar) koşul
while
hazır

Annesi masayı hazırlarken Tom spagetti sosunu karıştırdı. - Tom stirred the spaghetti sauce while his mother set the table.

Peter, Nancy bir süre içinde hazır olacaklar. - Peter, Nancy will be ready in while.

while
-e rağmen
while
esnasında

Lütfen sürüş esnasında sürücüyle konuşmayın. - Please do not talk to the driver while he's driving.

while
-mekle birlikte
while
-e karşın
while
süre

Hava çok sıkıntılı;sanırım kısa süre içinde gök gürleyecek. - It's so muggy; I think it will thunder in a short while.

Bir süre bana bakmaktan başka bir şey yapmadı. - For a while she did nothing but stare at me.

while
gelirken

Eve gelirken onu gördüm fakat o beni görmemiş gibi davrandı. - While I was coming home I saw him, but he pretended that he hadn't seen me.

Limonlar karşılıksız bir aşk anlamına gelirken portakallar mutlu bir aşk anlamına gelir, - Oranges signify a happy love, while lemons - an unrequited one.

while
-iken
while
while boşa geçir
while
kadar

Bir öğrenciyken okuyabildiğin kadar çok kitap oku. - Read as many books as you can while you are a student.

Sadece bir süre burada dinlenelim, ayaklarım o kadar çok ağrıyor ki yürüyemiyorum. - Let's just rest here for a little while, my feet are aching so much I can't walk.

while
iken, -ken: While he was in Antalya, Hülya stayed with her mother. O Antalya'dayken Hülya annesinde kaldı. Every morning while running
while
between whiles zaman zaman
while
the while o esnada
while
bağ

O dükkana giderken köpeğini ağaca bağladı - He tied his dog up to the tree while he went into the store.

Araba sürerken emniyet kemerini bağla. - Fasten your seat belt while driving.

while
be worth while zahmetine değmek
while
away geçirmek
while
bazen

Bazen yeni şeyleri denemek iyidir. - It's good to try new things once in a while.

while
kısa süre

Ben orada kısa süre içinde olacağım. - I'll be there in a little while.

Hava çok sıkıntılı;sanırım kısa süre içinde gök gürleyecek. - It's so muggy; I think it will thunder in a short while.

while
{i} müddet, süre: She listened to them for a while, but then she got bored. Onları bir müddet dinledi, fakat sonra sıkılmaya başladı. You've
while
ara sıra

Tom ara sıra Boston'a gider. - Tom goes to Boston every once in a while.

Sadece kitap okumayın. ara sıra dışarı gidin ve biraz egzersiz yapın. - Don't just read books. Go outside once in a while and get some exercise.

while
vakit

Bir süredir gerçekten birbirimizle vakit geçirmedik. - We haven't really spent time with each other for a while.

Bu gerçekten biraz vakit alacak. - It's just going to take a while.

İngilizce - İngilizce
Third-person singular simple present indicative form of while
while
{a} as long, as long as
During the time that; while
sometimes; at times
Meanwhile; meantime
third-person singular of while
whiles away
Third-person singular simple present indicative form of while away
to-whiles
While
while
until

I'll wait while you've finished painting.

while
A certain duration of time, a period of time

He lectured for quite a long while.

while
although

This case, while interesting, is a bit frustrating.

while
To pass time idly
while
{v} to loiter
while
{n} time, a space of time
while
{a} as long, as long as
while
conj. during, at the same time as; as long as; despite; if
While
whilst
While
whiles
While
whilom
between whiles
at times, occasionally
while
Until; till
while
Hence, under which circumstances; in which case; though; whereas
while
{f} spend time; pass time
while
A Java(TM) programming language keyword used to declare a loop that iterates a block of statements The loop`s exit condition is specified as part of the while statement
while
avoid using while to mean although or whereas It means at the same time that
while
a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition; "he was here for a little while"; "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a patch of bad weather"
while
{i} time; period of time; short time; few moments; effort
while
C++ keyword used to declare an iteration statement
while
During the time that; as long as; whilst; at the same time that; as, while I write, you sleep
while
when short; a time; as, one while we thought him innocent
while
To cause to pass away pleasantly or without irksomeness or disgust; to spend or pass; usually followed by away
while
During the same time that
while
Space of time, or continued duration, esp
while
That which requires time; labor; pains
while
{e} until (Archaic)
whiles

  Türkçe nasıl söylenir

  hwaylz

  Telaffuz

  /ˈhwīlz/ /ˈhwaɪlz/

  Etimoloji

  [ 'hwI(&)l, 'wI(&)l ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English hwIl; akin to Old High German hwIla time, Latin quies rest, quiet.

  Günün kelimesi

  empennage