trap

listen to the pronunciation of trap
İngilizce - Türkçe
{i} kapan

Tom kapana kısılmış hissediyor. - Tom is feeling trapped.

Onlar tilkiyi kapana sıkıştırdılar. - They trapped the fox.

tuzak

Biz bir tilki yakalamak için bir tuzak kurduk. - We set a trap to catch a fox.

Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu. - He set a trap to catch the animal.

(Askeri) TUZAK: Düşman personeline zayiat verdirmek ve savunmayı kuvvetlendirmek maksadıyla, belirli yerlerde, çeşitli şekillerde ve gizli olarak yerleştirilen patlayıcı tertibat. Bak. "trapmine" ve "booby trap"
trappean volkanik kara taş benzeri
{f} tuzağa düşürmek
{f} kapan kurmak
{f} kapana kıstırmak
kapan ile yakalamak
(İnşaat) döşeme kapağı
avlamak
tuzağa düşürülmüş

Arabada tuzağa düşürülmüş biri var. - There's someone trapped in the car.

Tuzağa düşürülmüş gibi görünüyoruz. - We seem to be trapped.

ata süslü çul örtmek
mandepsi
kondenstop
kapanla donatmak
ağına düşürmek
tongaya bastırmak
set çekmek
tıkaç
kapanla yakalamak
pusuya düşürmek
{f} tuzağa düşür

Onlar tilkiyi tuzağa düşürdüler. - They trapped the fox.

Tom tuzağa düşürüldü. - Tom has been trapped.

iki tekerlekli at arabası
ağız
(Elektrik, Elektronik) 1. Bazı elektronik devrelerde, belli frekansları bastırmak ya da geçişini engellemek için kurulan düzenek/devre.2. Her hangi bir frekanstaki akımın yolu üzerine konulan ve rezonansa geldiği frekanstaki akımın akışını engelleyen paralel rezonans devresi.3. Çok bandlı antenlerde antenin farklı bandlar için boyutlandırılmış kısımları arasına konulan ve onları elektriksel anlamda birbirlerinden izole eden devre/düzenek
uzak
(Askeri) hava aracı ve personelin taktik kurtarılması (Deniz Piyadeleri); taktikle ilgili uygulamalar; tank, bomba taşıyıcı, adaptör ve pilonlar; terörizm arama ve analiz programı (tactical recovery of aircraft and personnel (Marine Corps); tactical related applications; tanks, racks, adapters, and pylons; terrorism research and analysis program)
{f} yakalamak

Biz bir tilki yakalamak için bir tuzak kurduk. - We set a trap to catch a fox.

Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu. - He set a trap to catch the animal.

atlara süslü takım koymak
bir çeşit volkanik kara taş
{i} volkanik siyah taş
{i} dolap
{i} hile, desise, dolap, tuzak
pıl pırt
{f} kapak takmak (gaz kaçırmasın diye)
süslemek
{i} gaga
{i} kum engeli (golf)
{f} (ata) süslü koşum takımı geçirmek; (ata) süslü çul örtmek
{i} ayırıcı
{f} tuzak kurmak
{i} hafif araba
{f} oyuna getirmek
tut/tuzağa düşür
dans orkestrasında
{f} kapan ile
kapan,v.tuzağa düşür: n.tuzak
{i} iki kişilik araba
{i} argo ağız, gaga
ağız/araba/tuzak
dili eşya
{i} fırlatıcı
tuzak tutmak
(İnşaat) tutmak
bezemek
tutucu
(İnşaat) merdiven kapağı
kapak takmak
desise
kapanca
fak
trap house
Uyuşturucu satılan yer
trap door
(Bilgisayar) gizli kapı yazılım
trap door
kapak biçiminde kapı
trap window
çatı penceresi
trap block
tuzak makarası
trap line
trap hattı
trap amplifier
tuzak amplifikatörü
trap door
Yerde veya tavanda bulunan kapak şeklinde kapı
trap setting
tuzak kurma, kapan kurma
trap-door spider
tuzak kapı örümcek
trap baffle
(Askeri) kapan perdesi
trap color
(Bilgisayar) yakalama rengi
trap door
kapak şeklinde kapı
trap door
sahne kapısı
trap handler
Yakalama İşleyicisi
trap length
(Bilgisayar) tuzak uzunluğu
trap mine
(Askeri) TUZAK MAYINI: Düşman personeli bir cismi kımıldattıkları zaman, ani olarak patlayacak şekilde hazırlanmış mayın
trap pipe
taşma borusu
trap plate
kapak sacı
trap shooting
makinenin fırlattığı hedefleri vurma
trap shooting
havaya atılan hedefleri vurma
trap throttle
(Bilgisayar) tuzak kapağı
trap type
(Bilgisayar) yakalama türü
trap width
(Bilgisayar) yakalama genişliği
trace trap
tuzak iz
fluff trap
Tamburlu çamaşı makinelerinde kullanılan tüy ve saire atıkları yakalaya filtre
silt trap
Mil tutucu, çamur tutucu
absorption trap
soğurum tuzağı
caught in a trap
kapana kısılmak
drain trap
lağım sifonu
dust trap
toz toplayıcı
dust trap
(Otomotiv) toz kabı
floor trap
(Askeri) zemin tuzağı
grease trap
(Askeri) bulaşık süzgeci
grease trap
yağ tutucu
grease trap
yağ ayırıcı
house trap
lağım sifonu
money trap
para tuzağı
poverty trap
(Ticaret) fakirlik tuzağı
purge and trap
(Tıp) tasfiye ve tutma
return trap
dönüş kapanı
sand trap
(Askeri,Teknik) kum tutucu
sound trap
ses tuzağı
steam trap
buğu tutucusu
steam trap
(Kimya) subuharı tuzağı
steam trap
kondenstop
trapped
(Konuşma Dili) pusuya düşmüş
trapped
tutulmuş
trapped
(İnşaat) tutsak kalmış
trapped
tuzağa düşürülmüş

Arabada tuzağa düşürülmüş biri var. - There's someone trapped in the car.

Geleceği olmayan bir işte tuzağa düşürülmüştü. - He was trapped in a dead-end job.

trapped
tuzağa düşmüş

Leyla kendini tamamen tuzağa düşmüş hissetti. - Layla felt completely trapped.

Sen tuzağa düşmüşsün. Teslim ol! - You're trapped. Surrender!

trapped
dolaba girmek
trapped
hapsedilmiş
trapped
(Konuşma Dili) köşeye sıkışmış
trapped
tongaya basmak
trapped
(Konuşma Dili) pusu kurulmuş
trapping
tuzak kurmak
trapping
(Bilgisayar) yakalama
trapping
tuzağa düşürme
trapping
(Kimya) tuzaklama
trapping
(Bilgisayar) izleme
trapping
(Bilgisayar) kesiliyor
trapping
tuzak kurma
wire trap
sepet
beam trap
ışın tutucu
booby trap
şaka
booby trap
bubi tuzağı
booby trap
sürpriz
chute trap
oluk sürgüsü
death trap
ölüm tuzağı
drain trap
boşaltma sifonu
drain trap
süzme sifonu
drainage trap
drenaj sifonu
electron trap
elektron tuzağı
fall into a trap
tuzağa düşmek
hole trap
delik kapanı
interference trap
girişim tuzağı
ion trap
iyon kapanı
keep one's trap shut
çenesini tutmak
lavatory trap
lavabo sifonu
light trap
ışık kapanı
light-trap
ışık kapanı
mouse trap
fare kapanı
poverty trap
yoksulluk tuzağı
sand trap
kum kapanı
steam trap
buhar kapanı
steam trap
buhar ayırıcı
trapped
{f} tuzağa düşür

Onlar tilkiyi tuzağa düşürdüler. - They trapped the fox.

Tom üç gündür mağarada tuzağa düşürüldü. - Tom was trapped in the cave for three days.

trapper
avcı

Boseman eski bir avcıdır. - Boseman is an old trapper.

Herkes eski avcıyı bilir. - Everybody knows that old trapper.

trapping
{f} tuzak kur
trapping
{i} tuzak
air trap
hava tuzak
air trap
hava sifonu
capture, trap
Tuzak yakalama
fall into a, the trap
tuzağa düşmek
fire trap
ateş kapanı
flame trap
alev tuzağı, alev perdesi
honey-trap
Cazibeli, çekici yer ya da şey
jaw trap
çene tuzak
laser trap
lazer tuzağı
line trap
(Elektrik, Elektronik) Hat filtresi
lure someone into one's trap
tuzağına düşürmek
moisture trap
(Mühendislik) nem tutucu
pantry pest trap
Kiler için böcek tuzağı
pest trap
Böcek tuzağı
poverty trap
yoksulluk tuzak
radiation trap
radyasyon kapanı, ışınım kapanı
rat trap
sıçan tuzak
resin trap
(Mühendislik) reçine tutucu
semiconductor trap
yariiletken kapanı
set trap
set tuzak
steam trap
buhar kapanı, buhar ayırıcı, buğu tutucusu
to set a trap
tuzak kurmak için
trapped
Kapana kısılmış

Tom kapana kısılmış gibi görünüyor. - Tom looks like he's trapped.

Bazı insanlar kendini kapana kısılmış gibi hissetti. - Some people felt trapped.

trapping
tuzak kurarak
trapping
(matbaacılık) baskıda iki renk üst üste gelince aradaki renk ayrımını gidermek için bu iki rengi üst üste basma prosedürü için kullanılan terim
waste trap
pissu sifonu
water trap
su kapanı
wave trap
dalga kapanı
Shut your trap
{k} Kapat çeneni!/Kıs gaganı!
absorption trap
sogurum tuzagi
aerial trap
hava tuzağı
anticline trap
antiklinal kapan
baffle grease trap
(Askeri) BÖLMELİ BULAŞIK SÜZGECİ, EKRANLI KAP: Yağ ve pisliğin, kullanılmış olan sıvıdan ayrılmasını temin eden ve bir perde veya süzgeç ile giriş ve çıkış bölmeleri bulunan bir kap
baffle grease trap
(Askeri) ekranlı kap
baffle grease trap
(Askeri) bölmeli bulaşık süzgeci
bath trap
banyo yer süzgeci
bellow type steam trap
körüklü kondenstop
booby trap
(isim) bubi tuzağı
bottle trap
şişe sifon
building trap
(İnşaat) bina ana sifonu
bull trap
keriz silkelemek
bull trap
keriz silkeleme
cold trap
(Nükleer Bilimler) soğuk tuzak
compressed air steam trap
hava basınçlı buhar tutucu
condensation trap
yoğunlaştırma tuzağı
drone trap
(Arılık) erkek arı kapanı
drum trap
silindirik pislik tutucu
fault trap
fay kapanı
filter grease trap
(Askeri) FİLTRELİ BULAŞIK SÜZGECİ: Altına ufak delikler açılan ve içine bir miktar saman, ot veya bez konmak suretiyle pis sulardaki yağ ve çöpleri süzmekte kullanılan kova veya teneke gibi bir kap
flame trap
alev ayırıcısı
flame trap
alev perdesi
flap trap
klapeli sifon
float trap
şamandıralı kondenstop
float trap
şamandıralı buhar kapanı
flux trap
(Nükleer Bilimler) akı tuzağı,akı kapanı
fuel trap
(Otomotiv) yakıt ayırıcısı
gas trap
(Askeri) GAZ SÜZME BÖLMESİ: Umumiyetle yeraltı sığınağının veya bir gaz odasının pencere ve kapılarına konulan hava kapağı veya iki gaz geçirmez perde arasındaki bölme. Hava kapakları, iç kapak ve dış kapak olmak üzere çift yapılır
generate trap
(Bilgisayar) tuzak üret
get caught up in a debt trap
borç batağına saplanmak
gravel trap
çakıl tutucu
grease trap
(Askeri) BULAŞIK SÜZGECİ: Yağ ve çöpleri bulaşık suyundan ayırmaya yarayan alet veya kap. Ayrıca bakınız: "bafle grease trap" ve "filter grease trap"
grit trap
çamur tutucu
grit trap
çamur toplayıcı
gully trap
baca sifonu
heat trap
ısı kapanı
interference trap
(Elektrik, Elektronik,Teknik) girişim engelleyici
keep one's trap shut
{k} çenesini tutmak, gagasını kısmak
lay a trap for
tuzak kurmak
İngilizce - İngilizce
To provide with a trap; as, to trap a drain; to trap a sewer pipe
To leave suddenly, to flee
An exception generated by the processor
A wooden instrument shaped somewhat like a shoe, used in the game of trapball; the game of trapball itself
A place in a water pipe, pump, etc., where air accumulates for want of an outlet
A covering over a hole or opening; a trapdoor

Close the trap, would you, before someone falls and breaks their neck.

To ensnare; to take by stratagem; to entrap
To capture (e.g. an error) in order to handle or process it
An arguably convincing crossdresser, transvestite or transsexual, a person born with male genitalia that one engages in a relationship with, believing that person to have been born with female genitalia

I saw your brother asking a trap out last night at the bar.

A bend, sag, or other device in a waste-pipe arranged so that the liquid contents form a seal which prevents the escape of noxious gases, but permits the flow of liquids
A persons' mouth

Keep your trap shut.

belongings

his cabin-mates in Montana losing small valuables from time to time, until at last, these things having been invariably found on Mr. Twain's person or in his trunk (newspaper he rolled his traps in).

A mining license inspector during the Australian gold rush
A kind of movable stepladder
To set traps for game; to make a business of trapping game; as, to trap for beaver
Any device used to hold and suddenly release an object

They shot out of the school gates like greyhounds out of the trap.

A trick or arrangement designed to catch someone in a more general sense

Unfortunately she fell into the trap of confusing biology with destiny.

To catch in a trap or traps; as, to trap foxes
A machine or other device designed to catch (and sometimes kill) animals, either by holding them in a container, or by catching hold of part of the body

I put down some traps in my apartment to try and deal with the mouse problem.

A light two-wheeled carriage with springs

Have James prepare the trap – I wish to visit the parson.

A dark coloured igneous rock, now used to designate any non-volcanic, non-granitic igneous rock; trap rock
{i} device used for capturing; device used for containing; snare; action which can capture; plumbing arrangement for maintaining a fluid barrier to prevent the passage of sewage gases; (Slang) mouth
{f} capture, contain, snare
{n} a snare, ambush, device, plaything, play, a species of argillaceous stone or jasper
{v} to insnare, catch, take, adorn, dress
To dress with ornaments; to adorn; said especially of horses
where air accumulates for want of an outlet
The use of any legal part of the body to gain control of an airborn ball
A fitting to provide a liquid seal that prevents the back passage of gases, without materially affecting the flow of sewage or water through it
(n ) A software mechanism that causes control of the machine to be instantly transferred to the kernel, even if a user process is currently running
A transvestite, a man that one engages in a relationship with, believing him to be a woman
A snare; an ambush; a stratagem; any device by which one may be caught unawares
To trap someone, especially a criminal, means to capture them. The police knew that to trap the killer they had to play him at his own game
A part of a solid-propellant rocket engine used to prevent the loss of unburned propellant through the nozzle
but including also some kinds of diorite
Fig
The occurrence of those structures, pinch-outs, permeability changes, and similar features necessary for the entrapment of oil and (or) gas in at least one accumulation of the minimum size Included in this attribute are existence of seals sufficient for entrapping hydrocarbons and capable of holding oil and gas accumulations during appropriate ranges of geologic time
When something traps gas, water, or energy, it prevents it from escaping. Wool traps your body heat, keeping the chill at bay The volume of gas trapped on these surfaces can be considerable. see also trapped, booby-trap, death trap, poverty trap
The water-filled curved pipe that prevents sewer gas from entering the house through the drainage network
A trap is an unpleasant situation that you cannot easily escape from. The Government has found it's caught in a trap of its own making
a light two-wheeled carriage
a device to hurl clay pigeons into the air for trapshooters
A trap is a trick that is intended to catch or deceive someone. He was trying to decide whether the question was some sort of a trap
the act of concealing yourself and lying in wait to attack by surprise
place in a confining or embarrassing position; "He was trapped in a difficult situation"
The game of trapball
A device used to launch or receive pipeline pigs from a pipeline It consists of a launcher/receiver barrel, which is connected to the pipeline by a series of valves enabling the trap to be off- or on-line with pipeline flow
It consists of a pivoted arm on one end of which is placed the ball to be thrown into the air by striking the other end
See 4th Trap, 5
If someone falls into the trap of doing something, they think or behave in a way which is not wise or sensible. Many people fall into the trap of believing that home decorating must always be done on a large scale
arranged so that the liquid contents form a seal which prevents passage of air or gas, but permits the flow of liquids
If you are trapped somewhere, something falls onto you or blocks your way and prevents you from moving or escaping. The train was trapped underground by a fire The light aircraft then cartwheeled, trapping both men Until he saw the trapped wagons and animals, he did not realize the full extent of the catastrophe
A sudden double team on the ball handler Also used as a verb
An old term rather loosely used to designate various dark-colored, heavy igneous rocks, including especially the feldspathic- augitic rocks, basalt, dolerite, amygdaloid, etc
controlling the ball by means of the feet, thighs, or chest
A program interrupt mechanism that automatically updates the state of the network to remote network management hosts The SNMP agent on the switch supports these SNMP traps
A fitting or portion of a fixture that, when properly vented, holds water to prevent entry of sewer gases Back to alphabetical list
Stopping the flight of the ball and gaining possession with any legal part of the body
If a person traps animals or birds, he or she catches them using traps. The locals were encouraged to trap and kill the birds
a device in which something (usually an animal) can be caught and penned
A place in a water pipe, pump, etc
to be shot at
A bend, sag, or partitioned chamber, in a drain, soil pipe, sewer, etc
If someone tells you to shut your trap or keep your trap shut, they are telling you rudely that you should be quiet and not say anything. = shut up. To furnish with trappings. Any of several dark, fine-grained igneous rocks often used in making roads
If you trap someone into doing or saying something, you trick them so that they do or say it, although they did not want to. Were you just trying to trap her into making some admission? She had trapped him so neatly that he wanted to slap her
A trap is a sucker run that, like the draw, is intended to take advantage of the defensive players' willingness to attack the offense and works well against aggressive defensive linemen and linebackers On a trap, an offensive lineman deliberately allows a defensive player to cross the line of scrimmage untouched; then another offensive lineman will hit him from the opposite side or where he's not expecting it The intent is to create a running lane in the area that the defender vacated Once the defender surges upfield, across the line of scrimmage by a yard or two, an offensive lineman blocks him from the side The trap block is also called an influence block and is a complicated maneuver and requires a lot of practice and a higher level of mobility in the trapping offensive lineman Good passing teams tend to be good trapping teams because defenders usually charge hard upfield, hoping to reach the quarterback
Windows NT's method of intercepting an event (such as an interrupt request or an unexpected result) that occurs during execution of a thread
A wagon, or other vehicle
to hold fast or prevent from moving; "The child was pinned under the fallen tree"
a highly sensitive, polymerase chain reaction-based assay for measuring telomerase activity The TRAP assay includes an improved detergent lysis method to allow more uniform extraction of telomerase from a small number of cells and uses a single tube reaction in which telomerase first synthesizes extension products which then serve as templates for amplification A commericially available research kit (TRAP-ezeTM) for the detection of telomerase is available (41)
trap maker
A maker of traps
trap makers
plural form of trap maker
trap-bath split
a vowel split in some varieties of English (such as British English as spoken in southern England, American English spoken in Boston, and Australian, New Zealand and South African English) in which the phoneme /æ/, as pronounced in other varieties of English, is pronounced in some words as /ɑː/
trap house
A crack house, or the surroundings in which a drug dealer (trap star) would use to make their profit
trap door
A hinged or sliding door in a floor or ceiling
trap block
(American football) an illegal block
trap door
door located in the floor or ceiling
trap gun
A shotgun designed for trapshooting
trap house
The enclosure housing the spring traps used in trapshooting and skeet
trap line
a line or series of traps
trap shooting
Shooting at pigeons liberated, or glass balls or clay pigeons sprung into the air, from a trap
trap-and-drain auger
a plumber's snake for clearing a trap and drain
trap-door spider
American spider that constructs a silk-lined nest with a hinged lid
Venus fly trap
Alternative spelling of Venus flytrap
activity trap
The risk of becoming so busy with activity so as to forget and miss the aim of that activity
bass trap
A device, usually a foam block, placed in the corner of a control room or listening room in order to reduce unwanted low-frequency noises
boobie-trap
A trap set to surprise or injure an unsuspecting person

Example: He boobie-traped the door so the bucket of paint would fall on anyone who opened it.

booby trap
An unforeseen source of danger; a pitfall
booby trap
An antipersonnel device deliberately hidden or disguised as a harmless object
booby-trap
Alternative spelling of booby trap
booby-trap
To set up with booby traps; to plant a booby trap on
bull trap
A temporary reverse in the downward trend of a share price that tempts some investors to buy
bus trap
Construction or device placed on a road that only allows (public transport) buses to pass, not other large motor vehicles
cold trap
In vacuum applications, a device that condenses all vapours except the permanent gases into a liquid or solid, typically to prevent contamination of a vacuum pump
fish-trap
A contraption made of wires, rods, fishing-net or other suitable materials with the purpose of catching fish alive
foot trap
The use of the bottom of the foot to control a rolling or low bouncing ball
honey trap
The use of a seductive woman to entice a man into revealing secret information
monkey trap
A cage containing a banana with a hole large enough for a monkey's hand to fit in, but not large enough for a monkey's fist (clutching a banana) to come out. Used to "catch" monkeys that lack the intellect to let go of the banana and run away
monkey trap
A clever trap of any sort, that owes its success to the ineptitude or gullibility of the victim
offside trap
A defensive play to catch the attacking side offside

he managed to beat the offside trap and clinch the winner.

optical trap
A device that employs a focused laser beam to trap, manipulate and image very small particles
rat trap
A type of bicycle pedal made of metal with no rubber
rat trap
A device used for capturing rats
sand trap
A sand filled hollow, on a golf course, used as a hazard; a bunker
sand trap
A basin that prevents the passage of sand etc into a drainage system
speed trap
A section of a road where speed checks on vehicles are heavily monitored
sun trap
A location that faces the sun, and is sheltered from the wind
tourist trap
An establishment, such as a shop or display, where tourists are encouraged to spend money on goods or services not necessarily of good value
trapped
Simple past tense and past participle of trap
trapper
Ornamental covering for a horse. See trapping/caparison
trappings
Instances of trapping
trappings
plural form of trapping
traps
plural form of trap
traps
Third-person singular simple present indicative form of trap
well ain't that the catfish in the trap
A sentence commonly spoken in the Southern United States. It can often be used in place of "well, I'll be damned". Used to express surprise
man-trap
a place or structure dangerous to human life
lay a trap
set a trap to catch someone or something
trappings
{n} ornaments, finery, dress, attire
flame trap
A flame arrester, deflagration arrester, or flame trap is a device that stops fuel combustion by extinguishing the flame
line trap
(Elektrik, Elektronik) A filter consisting of a series inductance shunted by a tuning capacitor, inserted in series with the power or telephone line for a carrier-current system to minimize the effects of variations in line attenuation and reduce carrier energy loss
trapping
Animal trapping; the act of trapping animals
trapping
A prepress technique in printing, also called spreading and choking
trapping
(Martial Arts) - A combat range or technique
A trap
net
air trap
Unintentional void in an elastomer molding
air trap
A device incorporated in some types of mercury barometer to prevent air or other gaseous impurities from entering into the vacuum space
air trap
1 the aftward continuation of the inside vertical "walls" of the sponsons, forming tunnel sides and channeling high-pressure air forced underneath by the boat's shape and forward motion
booby trap
{i} scheme or device for tricking a person unawares, hidden trap; set down a trap
booby trap
an explosive mine hidden underground; explodes when stepped on or driven over
booby-trap
A booby-trap is something such as a bomb which is hidden or disguised and which causes death or injury when it is touched. Police were checking the area for booby traps
death trap
structure or situation that is potentially dangerous
death trap
If you say that a place or vehicle is a death trap, you mean it is in such bad condition that it might cause someone's death. Badly-built kit cars can be death traps. a vehicle, building, piece of equipment etc that is in very bad condition and might injure or kill someone
eel trap
{i} trap used for catching eels
fell into her trap
fell right into her hands, was caught in her net
fell into the trap
fell in the hands of, was caught in the net
flame trap
method of capturing an enemy or their equipment by means of lighting fires along a certain areas
iron trap
a trap from which there is no escape
keep one's trap shut
keep one's mouth closed, be quiet, shut up
laser trap
A device made of magnetic coils and tuned lasers in which atoms or particles are slowed and then confined to a small region of space. A laser trap is used to form a Bose-Einstein condensate. Also called atom trap
light trap
{i} apparatus enabling movement of a sliding section or passage of a person but keeps out light; device comprised of a bright light that attracts and destroys insects
liquidity trap
condition in which monetary expansion does not affect the exchange rate (Economics)
mouse trap
{i} mouse snare, trap for catching mice
p-trap
P-shaped trap providing a water seal in a waste or soil pipe, primarily at sinks or lavatories
p-trap
P-shaped fitting which provides, when properly vented, a liquid seal to prevent the emission of sewer gases
p-trap
A curved plumbing fitting resembling a broken letter "P" designed to trap water and prevent sewer gas from entering the house
p-trap
Part of a drain below a fixture that turns up, then meets another pipe and goes through the wall The trap has a liquid seal that prevents sewer gases from entering the home
p-trap
A piece of pipe shaped like the letter P, used in drains Its shape prevents fumes or sewage gases from going against the flow of draining water and entering the interior of a home
petroleum trap
Subsurface reservoir of petroleum. The oil is always accompanied by water and often by natural gas; all are confined in porous rock. The natural gas, being lightest, occupies the top of the trap and is underlain by the oil and then the water. A layer of impervious rock, called the roof rock, prevents the escape of the petroleum. The part of the trap that is actually occupied by the oil and gas is called the petroleum reservoir
poverty trap
If someone is in a poverty trap, they are very poor but cannot improve their income because the money they get from the government decreases as the money they earn increases
poverty trap
a situation in which an increase in income results in a loss of benefits so that you are no better off
poverty trap
defect in the social system which does not allow the poor to improve their economic situation
radar trap
a set of equipment that uses radar to catch drivers who are going faster than the legal speed limit speed trap
sand trap
Refer to bunker
sand trap
(Irrigation) A device, often a simple enlargement in a ditch or conduit, for arresting the heavier particles of sand and silt carried by the water ADVANCE \x 540
sand trap
Usually, open surface soft dirt areas, occurring naturally or man-made, which by their nature will impress, depress or compress easily leaving obvious footfall evidence See Also: Track Trap
sand trap
Alternate name for a bunker
sand trap
(also "trap, bunker, sand bunker") another commonly used term for a sand-filled bunker - a depression in the ground filled with a prepared surface of sand or similar Example: His approach shot caught the sand trap/trap/bunker/sand bunker in front of the flag
sand trap
Dirt areas, occurring naturally or man-made, which, by their nature, show sign well
sand trap
(aka: "trap", "bunker", "sand bunker") another commonly used term for a sand-filled depression in the ground Example: "His approach shot caught the sand trap in front of the green "
set a trap
fix a trap so as to catch someone or something
speed trap
special radar which films vehicles that go beyond the legal speed limit
speed trap
a trap arranged on a roadway for catching speeders
speed trap
Police officers or electronic devices concealed and deployed on a stretch of road to catch speeding drivers. a place on a road where police wait to catch drivers who are going too fast
steel trap
an acute intelligence (an analogy based on the well known sharpness of steel traps); "he's as sharp as a steel trap"; "a mind like a steel trap
tourist trap
A place, such as a shop or resort area, that offers overpriced goods and services to tourists. a place that many tourists visit, but where drinks, hotels etc are more expensive - used to show disapproval
trapped
If you feel trapped, you are in an unpleasant situation in which you lack freedom, and you feel you cannot escape from it. people who think of themselves as trapped in mundane jobs. see also trap
trapped
past of trap
trapped
forced to turn and face attackers; "a stag at bay"; "she had me cornered between the porch and her car"; "like a trapped animal"
trapped
caught in a trap
trapper
in America, is one whose vocation is to set traps for wild animals for the sake of their furs The Trapper (See Natty Bumppo )
trapper
A boy who opens and shuts a trapdoor in a gallery or level
trapper
{i} one or something that captures; one who traps animals for their fur
trapper
a valley or basin in which cold air becomes trapped or pooled
trapper
A trapper is a person who traps animals, especially for their fur. someone who traps wild animals, especially for their fur
trapper
One who traps animals; one who makes a business of trapping animals for their furs
trapper
someone who sets traps for animals (usually to obtain their furs)
trapper
An archetype built around Trainer-denial strategies
trappers
plural of trapper
trapping
Process of adjusting adjacent colors to account for misregistration, which occurs due to the complex machinery of the press and because materials stretch and shift during printing
trapping
The deliberate overlap of adjacent colors to minimize the effects of misregistration of printed materials
trapping
An image manipulation technique used in printing that uses dilation and erosion to compensation for misregistration of colors
trapping
An ornamental covering or harness for a horse; caparison
trapping
A method of overlapping adjoining colors or inks that helps minimize the possibility of a fine white line appearing between two colors, caused by misregistration of color negatives Also, the ability to print a wet ink film over previously printed ink
trapping
An instance of ensnaring something or someone
trapping
A technique in which touching colors are slightly overlapped to minimize any misregister of the printing plates
trapping
The electronic or mechanical means of printing touching inks
trapping
The ability to print ink over previously printed ink Dry trapping is printing wet ink over dry ink Wet trapping is printing wet ink over previously printed wet ink
trapping
Utilized in color printing to prevent visible gaps from appearing between butting colors Usually involves expanding the lighter of the two colors to overlap into the darker color trim marks Marks indicating where to trim Also called crop marks, or cut marks true type fonts One of three digital font categories, the others being Bitmap and Postscript Type 1 They are scalable fonts, but unlike Type 1 fonts they rely on quadratic curves for their definition They do not reliably print to an imagesetter type 1 fonts One of three digital font categories Developed by Adobe Systems, they are scalable outline fonts that are defined using Postscript's Bézier curves and work best with imagesetters Type 1 fonts consists of two parts: the screen font and the printer font Both parts are necessary for output to a printing or imaging device typography Refers to a set or group of fonts chosen for a specific design purpose
trapping
Trapping is accomplished by intentionally overlapping colors so that minor problems with alignment are not noticed
trapping
The ability to print a wet ink over previously printed material This is done primarily by allowing an overlap between abutting colors
trapping
To print over previously printed areas, either while still wet or after they have dried Trapping is part of the printing specs for colors that print next to each other, to prevent the underlying paper from showing through
trapping
The process of printing wet ink over printed ink which may be wet or dry
trapping
The ability to print one ink over the other
trapping
{i} caparison, decorative covering for a horse; (Sports) violation when the player steps on the ball or covers the ball with the body
trapping
The ability of an already printed ink film to accept a succeeding or overprinted ink film to top
trapping
(1) A technique in which abutting colors are slightly overlapped to minimize the effects of misregistration of the printing plates (2) On a press, the way various color of ink adhere to one another when wet vs the way one layer of ink adheres to the paper
trapping
Term used to describe the overlapping of colors between any two backgrounds, borders and or scans This prevents white slithers of paper showing during press variation Trapping is automatically done by Rampage
trapping
A slight overlapping between two touching colours that prevents gaps from appearing along the edges of an object because of misalignment or movement on the printing press
trapping
Part of the film output process that ensures colors stay within the lines [BACK]
trapping
A prepress technique which allows for slight variations in registration during the press run A trap is created by overlapping adjacent colors in type and linework
trapping
An overlap between abutting colors/elements Traditionally done by using chokes and spreads, but graphics software gives users the ability to do trapping for type and objects
trapping
stable gear consisting of a decorated covering for a horse, especially (formerly) for a warhorse
trapping
The ability to print wet ink film over previously printed ink Wet trapping is dependent upon several press and paper conditions including hardness and holdout of the paper, tack of the inks, and general condition of the rollers, cylinders and blankets on the press Dry trapping is printing wet ink over dry ink Improper trapping will cause color changes
trapping
1) A technique in which abutting colors are slightly overlapped to minimize the effects of misaligned registration of printing plates 2) On a press, the way various colors of ink adhere to one another when wet vs the way one layer of ink adheres to the paper
trapping
printing term
trapping
The ability of an already printed ink film to accept a succeeding or overprinted ink film
trapping
present participle of trap
trapping
The process by which radiation particles are caught and held in a radiation belt
trappings
accouterment
trappings
accoutrement
trappings
That which serves to trap or adorn; ornaments; dress; superficial decorations
trappings
stable gear consisting of a decorated covering for a horse, especially (formerly) for a warhorse
trappings
plural of trapping
trappings
accessory wearing apparel
trappings
{i} decorations, ornaments, adornments; typical articles, characteristic signs
trappings
Specifically, ornaments to be put on horses
trappings
disapproval The trappings of power, wealth, or a particular job are the extra things, such as decorations and luxury items, that go with it. things such as money, influence, possessions etc that are related to a particular type of person, job, or way of life trappings of (trap (14-20 centuries), from trap (14-18 centuries), from drap; DRAPE)
trappings
Ornamental coverings or harnesses for a horse; caparisons
trappings
Clothing or equipment; that which gives the appearance of something
traps
An SNMP command that allows a device to trap and forward unsolicited data, such as an alert condition
Türkçe - İngilizce
trapshooting
clay pigeon
trap hattı
trap line
trap