dinsiz

listen to the pronunciation of dinsiz
Türkçe - İngilizce
irreligious

The irreligious scoffed at the bishop's interpretation. - Dinsiz, piskoposun yorumuyla alay etti.

heathenish
faithless
pitiless
cruel
irreligious, unbelieving, disbelieving
atheistic
ungodly

Ungodly men ransacked the temple. - Dinsiz adamlar tapınağı yağmaladı.

Do not judge the ungodly. Leave that to God himself. - Dinsizleri yargılamayın. Onları Tanrının kendisine bırakın.

impious
unbeliever
profane
godless

They also invited Snow White's godless stepmother. - Onlar ayrıca Snow White'ın dinsiz üvey annesini de davet ettiler.

irreligious, impious, godless, undevout; cruel, pitiless; atheist, heathen, pagan
(Konuşma Dili) cruel, pitiless
heathen
unreligious
pagan
dinsiz bir şekilde
profanely
dinsiz kimse
heathen
dinsiz olarak
irreligiously
Türkçe - Türkçe
Dinî inancı olmayan
Acımasız
(Osmanlı Dönemi) mülhid
(Osmanlı Dönemi) mârık
Dinsizler
(Osmanlı Dönemi) FELASİFE
dinsiz