useful

listen to the pronunciation of useful
İngilizce - Türkçe
{s} kullanışlı

Kişisel bilgisayarlar çok kullanışlıdır. - Personal computers are very useful.

O, kullanışlı bir aptaldan daha fazlası değil. - He's nothing more than a useful idiot.

{s} faydalı

Daha sonraki hayatında sana faydalı olacak kitapları okumalısın. - You should read the kind of books that will be useful to you later in life.

İnekler bu ülkede başka bir hayvandan daha faydalıdır. - Cows are more useful than any other animal in this country.

yararlı

O, yararlı bir bilgi parçası değil. - That's not a useful piece of information.

Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı. - All models are wrong, but some are useful.

kullanışlılık
faydalı usefullyfaydalı olarak
usefulnessfayda
{s} işe yarar

Sonunda işe yarar bir öneri! - Finally one useful suggestion!

Tom işe yarar bir öneri yaptı. - Tom made a useful suggestion.

hasiyetli
yarayışlı
yaramak
yardımcı
yaraklı
yarar

Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı. - All models are wrong, but some are useful.

İnek yararlı bir hayvandır. - A cow is a useful animal.

use
kullanma

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Bu bisikleti kullanmalıyım. - I must use this bike.

use
kullanmak

O sadece Çizmeli Kedi görüntüsünü kullanmak zorunda kaldı. Ben onun sadık uşağıydım. - She just had to use her Puss-In-Boots look and I was her devoted servant.

Gitmeden önce tuvaleti kullanmak istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to use the toilet before you go?

use
kullanım

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

Bu kelime şu an kullanımda değil. - This word is not in current use.

useful heat
kullanılabilir ısı
useful information
yararlı bilgi
useful life
(Ticaret) hizmet süresi
useful life
(Teknik,Ticaret) yararlı ömür
useful output power
yararlı çıkış gücü
useful work
yararlı iş
useful work
(Otomotiv) faydalı iş
useful length
kullanılır uzunluk, yararlı uzunluk
useful to
faydalı
useful beam
(Nükleer Bilimler) yararlı ışın
useful beam
faydalı demet
useful capacity
kullanılabilir kapasite
useful density range
(Nükleer Bilimler) faydalı yoğunluk aralığı
useful economic life
(Ticaret) ekonomik kullanım ömrü
useful economic life
yararlı ekonomik ömür
useful expense
(Ticaret) faydalı masraf
useful height
faydalı yükseklik
useful isn't it?
kullanışlı değil mi?
useful length
(Sinema,Teknik) yararlı uzunluk
useful length
kullanılır uzunluk
useful load
faydalı yük
useful load
(Askeri) FAYDALI YÜK: Bir uçakta taşınabilen mürettebat, akaryakıt, yağ, silah, bomba, oksijen ve uçak ek teçhizatı ile, uçakta taşınmasına müsaade edilen azami yük ağırlığının toplamı. Ayrıca bak "dead load"
useful load
(Havacılık) uçak faydalı yükü
useful loads
(Ticaret) safi hamule
useful output power
yararli cikis gucu
useful power of a machine
(Elektrik, Elektronik) bir makinenin faydalı gücü
useful space
yararlı alan
useful to society
topluma yararlı
useful to society
topluma faydalı
be useful
faydalı olmak
be useful
iş görmek
be useful
işe yaramak
to be useful
eme yaramak
to be useful
faydası olmak
use
{i} faydalanma

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

use
{i} fayda

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

Onun yardımını istemenin faydası yok. - It is no use asking for her help.

use
{i} menfaat
use
{f} tüketmek, kullanmak: We used two bars of
use
{i} yarar

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

Fırsattan yararlansanız iyi olur. - You had better make use of the opportunity.

use
adet

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

use
alışkanlık
use
adet edinmek
use
(Kanun) istimal
use
kulanım hakkı
use
(Kanun) istimal etmek
use
sömürmek
use
hayır

Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı. - The philanthropist tried to use her wealth to help people in need.

Hayır, sadece düşündüm ki madem abaküs kullanabiliyorsun, kafandan hesap yapmada iyi olabilirsin. - No, I just thought that since you can use an abacus, you might be good at doing calculations in your head.

use
değerlendirmek

Paramızı değerlendirmek istiyoruz. - We want to put our money to good use.

use
istismar etmek
use
alışkı

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

Erken kalkmaya alışkınım. - I'm used to getting up early.

use
yoğaltım
use
istifade
use
harcamak

Tom kullanılmış bir motorsiklet için 300 dolardan daha fazla harcamak istemiyor. - Tom doesn't want to spend more than $300 for a used motorcycle.

İnsanların zaman harcamak için bilgisayarları kullanmaları çok kötü. - It's too bad people use computers to waste time.

use
sarf etmek
use
kullanma hakkı

Yalnızca kulüp üyeleri bu odayı kullanma hakkına sahiptir. - Only members of the club are entitled to use this room.

use
tasarruf

Zamandan tasarruf etmek için bir bilgisayar kullandım. - I used a computer in order to save time.

Eğer bu modern donanımı kullanırsanız bir sürü iş gücü tasarruf edecektir. - If you use this modern equipment, it will save a lot of manpower.

usefully
faydalı bir şekilde
very useful
çok faydalı
lowest useful frequency
en alçak kullanılabilir frekans
use
-ardı
use
kullanma yetisi
use
(to ile) (eskiden) -erdi
use
yararlanma hakkı
use
tüketmek
use
kullanıp bitirmek
use
{f} kullan

Uranyum, nükleer gücün üretiminde kullanılmaktadır. - Uranium is used in the production of nuclear power.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

use
suistimal etmek
use
kullanım amacı
use
amaç

Özel kuvvetler özel amaçlar için kullanılır. - Special forces are used for special purposes.

Bu oda birçok amaçla kullanılır. - This room is used for various purposes.

Be useful
fayda sağlamak
be useful
yararlı olmak
come in useful
çok işe yarıyor
use
kullanımdan
usefully
Yararlı bir şekilde
actual useful work
(Otomotiv) gerçek yararlı iş
be useful
(fiil) iş görmek
come in useful
(deyim) yararlanilabilir
come in useful
(deyim) (ileride) faydalı olmak
make oneself useful
yardım etmek
make oneself useful
yararlı olmak
use
{f} davranmak
use
{f} muamele etmek
use
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
use
{f} faydalanmak

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{i} kullnım hakkı
use
{f} yapmış olmak
use
make use of kullanmak out of use geçer
use
aşağı görmek
use
{i} kullanma hakkı: She has the use of a helicopter belonging to her company. Şirketine ait helikopteri kullanma
use
have the use of kullanma hakkı olmak
use
kullanılır durumda olma
use
{f} yararlanmak
use
intifa hakkı
usefully
faydalı şekilde
İngilizce - İngilizce
Having a practical or beneficial use

This tool is very useful. It makes doing this task a lot easier.

{a} serviceable, conducive, convenient
itil
I use this most every day on my Palm Vx It's relaced my old paperback dictionary that finally fell apart (after 20 years) It's slightly clunky at times, but more useful than not I particularly like how the software saves the list of words you've looked up, since I like to reference back to them occassionally Also, the software makes it easy to highlight and look up other words within definitions--most helpful
a good that enables its users to accomplish their task in a manner to their liking
of great importance or use or service; "useful information"; "valuable advice"
Information that results in an action being taken or specifically not being taken, depending on the situation; often improved through exception reporting 1 19, 10 12
being of use or service; "the girl felt motherly and useful"; "a useful job"; "a useful member of society
If something is useful, you can use it to do something or to help you in some way. The slow cooker is very useful for people who go out all day Hypnotherapy can be useful in helping you give up smoking The police gained a great deal of useful information about the organization. useless + usefully use·ful·ly the problems to which computers could be usefully applied We need to find ways of dealing creatively and usefully with our feelings. + usefulness use·ful·ness His interest lay in the usefulness of his work, rather than in any personal credit
util
Your invention should do what you say it will do
having a useful function; "utilitarian steel tables"
being of use or service; "the girl felt motherly and useful"; "a useful job"; "a useful member of society"
of great importance or use or service; "useful information"; "valuable advice" capable of being turned to use or account; "useful applications of calculus" being of use or service; "the girl felt motherly and useful"; "a useful job"; "a useful member of society
{s} functional, practical, applicable
Help | Site map | Contacts | Glossary | Subscribe | FAQs | Site feedback | Publications
If an object or skill comes in useful, it can help you achieve something in a particular situation. The accommodation is some distance from the clubhouse, so a hire car comes in useful. helping you to do or get what you want   useless
capable of being turned to use or account; "useful applications of calculus"
Full of use, advantage, or profit; producing, or having power to produce, good; serviceable for any end or object; helpful toward advancing any purpose; beneficial; profitable; advantageous; as, vessels and instruments useful in a family; books useful for improvement; useful knowledge; useful arts
noteful
utile
behovely
useful life
(Finans) The number of years, as set by the IRS, that depreciable business equipment or property is expected to be in use
useful as a bucket under a bull
totally useless
useful life
The period of time during which an asset will have economic value and be usable The useful life of an asset is also called the Economic Life of the asset To qualify as an operating lease, the equipment or property must have a remaining useful life of 25% of the original estimated useful life of the leased equipment or property at the end of the lease term, and at least a life of one year Yield: In a lease agreement, this is the rate of return to the lessor
useful life
The period of time beginning when a product arrives in the hands of the user and ends when that product is disposed of as waste
useful life
The term used to describe the life over which an asset is expected to be useful to the company; cost is assigned to the periods benefited from using the asset
useful life
The period of time during which an asset will have economic value and be usable The useful life of an asset is sometimes called the economic life of the asset To qualify as an operating lease, the property must have a remaining useful life of 25 percent of the original estimated useful life of the leased property at the end of the lease term, and at least a life of one year
useful life
The period of time during which an asset will have economic value and be useable Useful life of an asset is sometimes called the economic life of the asset To qualify as a true lease, the leased property must have a remaining useful life of 20% of the original estimated useful life of the leased property at the end of the lease term, and at least a life of one year
useful life
The length of time that equipment (or some other asset) is expected to be usuable, and therefore can be said to have economic value to the user The useful life of an asset is sometimes called its "economic life " To qualify as a true lease, equipment must have a remaining useful life of at least 20 percent of the original estimated useful life, and the remaining useful life must be for a minimum of one year
useful life
The period of time during which an asset will have economic value and be useable The useful life of an asset is sometimes called the economic life of the asset To qualify as a true lease, the leased property must have a remaining useful life of 20 percent of the original estimated useful life of the leased property at the end of the lease term, and at least a life of one year
useful life
The time period over which property is expected to have utility
useful life
Useful life of an asset is defined by one of the following: the amount of time the asset may be utilized (i e months, years); the number of units it may produce (i e boxes); or the service quantities produced (i e machine hours operated, miles driven, etc )
useful life
The length of time a coating is expected to remain in service
useful life
The period of time in which equipment may be used with normal repairs and maintenance
useful life
The period of time over which a component is intended to perform while meeting its original design objective
useful life
– To be depreciable, your property must have a determinable useful life This means it must be something that wears out, decays, gets used up, becomes obsolete, or loses its value from natural causes The estimated length this takes is called its useful life Back to Top
useful life
the maximum length of time that a component can be left in service, before it will start to experience a rapidly increasing probability of failure The Useful Life determines the frequency with which a Scheduled Restoration or a Scheduled Discard task should be performed Note that for the concept of the Useful Life of a component to hold true, components must, at some consistent point in time, experience a rapidly increasing probability of failure Research in the airline industry showed that, in this industry at least, this was only true for 11% of the components in modern aircraft
useful life
The expected period of time during which a depreciating asset will be productive
useful life
The normal operating life in terms of utility to the owner
useful life
shall mean a period of 10 years upon construction completion and issuance of an occupancy permit applicable to a residential rental, transitional or homeownership property acquired, constructed or rehabilitated (including architectural and engineering fees), or maintained (i e , operating costs or replacement reserves), in whole or in part, with Youthbuild implementation grant funds (as used in section 455(a), Youthbuild Program Requirements, of the Act)
useful life
The period between the early high failure rate expected with new components and the later high failure rate due to component wear
useful life
An estimation of the period of time over which a property, building or other asset will be of value or use to its owner
useful life
The term used to describe the life over which an asset is expected to be useful to the organization; cost is assigned to the periods benefited from using the asset
useful life
For appraisal or tax purpose, the time period during which a building or structure is economically feasible to use per owner
useful life
The period of time over which property is expected to have utility
useful life
That period of time over which an asset, such as a building, is expected to remain economically feasible to the owner
useful life
The period of time during which an asset will have economic value and be usable (Also called "economic life")
use
To be accustomed
use
To exhaust the supply of; to consume by employing

We should use up most of the fuel.

use
A function; a purpose for which something may be employed

This tool has many uses.

use
To accustom; to habituate
use
To exploit
use
To employ; to apply; to utilize

We can use this mathematical formula to solve the problem.

usefully
in a useful manner; in a way that achieves something

I would rather have it said, He lived usefully, than, He died rich..

use
{n} service, employment, practice, interest
use
{v} to employ, frequent, treat, behave
usefully
{a} in a way so as to help, serviceably
usefully
In an effective or helpful way
Use
usance
be useful
{f} help, avail
come in useful
be helpful, be useful, come in handy
use
a pattern of behavior acquired through frequent repetition; "she had a habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened him to it"
use
To serve for any purpose of an occupant or lessee
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers" a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses" (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat" use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions" put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer" take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely" habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas" seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
use
Usefulness, benefit
use
Verb- To make use of, to convert one's service, to avail one's self of, to employ To leave no capacity of force or use in Noun- Act of employing everything, or state of being employed; application;employment, as the use of a pen, or his machines are in use Also the fact of being used or employed habitually; usage, as, the wear and tear resulting from ordinary use The purpose served, a purpose, object or end for useful or advantageous nature A confidence reposed in another, who was made tenant of the land, terre-tenant, that he would dispose of the land according to the intention of the cestui que use, or him to whose use it was granted, and suffer him to take the profits A right in one person, called the "cestue que use," to take the profits of land of which another has the legal title and possession, together with the duty of defending the same, and of making estates thereof according to the direction of the cestui que use (Page 1710) TOP
use
The act of employing anything, or of applying it to one's service; the state of being so employed or applied; application; employment; conversion to some purpose; as, the use of a pen in writing; his machines are in general use
use
a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses"
use
Check box or enter a more specific search criteria
use
interest
use
a sememe whose meaning includes afferent semes that obey a set of localized or idiolectal norms
use
System Manager (curator, repository manager, imaging expert) User (end user)
use
The specific purpose for which a parcel of land or a building is intended to be used or for which it has been designed or arranged
use
The act or practice of employing something to put it into action or service
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections"
use
is the retrieval of information from archival and manuscript holdings, finding aids, reference tools, and staff memories Regardless of purpose, such as administrative action, publication of a book, preparation of a course paper, genealogy, or personal curiosity, any retrieval of information should be considered as use
use
habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas"
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
(economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing; "the consumption of energy has increased steadily"
use
To employ or apply
use
The premium paid for the possession and employment of borrowed money; interest; usury
use
what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?"
use
To make use of; to convert to one's service; to avail one's self of; to employ; to put a purpose; as, to use a plow; to use a chair; to use time; to use flour for food; to use water for irrigation
use
means, with respect to individually identifiable health information, the sharing, employment, application, utilization, examination, or analysis of such information within an entity that maintains such information
use
To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between "use to,"
use
{i} function; utilization; benefit, advantage; consumption; occasion or need to use; ability to use; practice of using
use
(law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat"
use
An estate is granted and limited to A for the use of B
use
The special form of ritual adopted for use in any diocese; as, the Sarum, or Canterbury, use; the Hereford use; the York use; the Roman use; etc
use
To package, handle, react, or transfer
use
He to whose use or benefit the trust is intended shall enjoy the profits
use
means the exhibition or broadcast of a Production on
use
The act of using
use
Use imports a trust and confidence reposed in a man for the holding of lands
use
The benefit or profit of lands and tenements
use
Continued or repeated practice; customary employment; usage; custom; manner; habit
use
Yielding of service; advantage derived; capability of being used; usefulness; utility
use
The marketing or sale of goods or services under a trademark
use
Range management usage The proportion of the current year's forage production that is consumed or destroyed by grazing animals Range grazing, bedding, shelter, trailing, watering, etc
use
A symbol used in a thesaurus to indicate that the heading term is not used in indexing and that the following term or terms are used instead
use
Common occurrence; ordinary experience
use
and "used to
use
take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely"
use
Each request for a Print Study Title, either volume, unbound issue or article copy from a Storage Location and each instance of re-shelving of a volume or unbound issue at the Control Site during the study period; for a Digital Study Title uses reported by the Provider
use
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
use
A hierarchical inclusion of one def inside another Often called an "instance" in other CAD systems, which can be confusing to the software developers, who use the term "instance" as an object-oriented programming concept
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers"
use
use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions"
use
Occasion or need to employ; necessity; as, to have no further use for a book
use
" To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
To behave toward; to act with regard to; to treat; as, to use a beast cruelly
use
a reserved word used in use clauses and representation clauses Use Clause - a context clause providing direct visibility to declarations in the visible part of a named package 1 3, 3 14, A 1
use
To accustom; to habituate; to render familiar by practice; to inure; employed chiefly in the passive participle; as, men used to cold and hunger; soldiers used to hardships and danger
use
n The incorporation of a resource into a program Contrast implementation
use
Noun: Term for the purpose for which a property is occupied, mostly related to zoning by-laws or ordinances Some typical uses would be residential, commercial, industrial, etc
use
A stab of iron welded to the side of a forging, as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging
use
A non-specific term denoting the reproduction of a picture It should be qualified by the specific terms of the licence eg medium, territory See RIGHTS, LICENCE
use
To practice customarily; to make a practice of; as, to use diligence in business
use
{f} utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume
use
exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage; "his manipulation of his friends was scandalous"
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity For Partners' purposes, a use is the sharing of such information within the Partners affiliated covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
the Online Scots Dictionary Translate from Scots to EnglishTranslate from English to Scots
use
Specific purpose for which a parcel of land or a building is designed, arranged, intended, occupied or maintained
usefully
practically, applicably, functionally
usefully
in a useful manner
usefully
in a useful manner; "extra money could be usefully spent on this project
usefully
in a useful manner; "extra money could be usefully spent on this project"
usefully
behovely
useful