istismar etmek

listen to the pronunciation of istismar etmek
Türkçe - İngilizce
exploit
take advantage of
1. to exploit. 2. to utilize
a) to exploit b) to misuse, to abuse
make a draft on
use
abuse
misuse
(deyim) play upon
(Dilbilim) capitalize on
capital
play smb. for a sucker
istismar etme
(Politika, Siyaset) abuse

Constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it. - Sürekli deneyim bize gücü ile yatırım yapan her insanın onu istismar etme eğiliminde olduğunu gösterir.

People shouldn't abuse animals. - İnsanlar hayvanları istismar etmemeli.

dostluğunu istismar etmek
make a draft on one's frienship
istismar etme
(Hukuk) to abuse, to exploit
Türkçe - Türkçe
Sömürmek
Birinin iyi niyetini kötüye kullanmak
İşletmek, yararlanmak
istismar etmek