kullanım

listen to the pronunciation of kullanım
Türkçe - İngilizce
use

In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers. - Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir.

Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource. - Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır.

usage

Please give an example of usage. - Örnek bir kullanım gösterin lütfen.

Unfortunately, the usage of MacBooks is very limited in Turkey. - Ne yazık ki, Türkiye'deki MacBook kullanımı çok sınırlıdır.

utilization
access
application

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

gram. usage
disposal
use; usage
using, use
(Bilgisayar) used as
employment
(Bilgisayar) usage is
utilisation

Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge. - Eğitim, bilgi kullanımı sanatını edinmedir.

usage of
kullanım alanı
area of usage

kullanım alanına göre türleri aşşağıdaki gibi değişmektedir.

kullanım alanı, uygulama alanı
area, application area
kullanım kolaylığı
user friendliness
kullanım kılavuzu
Instruction manual
kullanım kılavuzu
User's manual, instuction manual
kullanım ömrü
(Finans) The number of years, as set by the IRS, that depreciable business equipment or property is expected to be in use
kullanım ömrü
Physical life
kullanım ömrü
Useful life
kullanım hakkı
tenure
kullanım hakkı
tenancy
kullanım hakkı
usufruct
kullanım kılavuzu
(Hukuk) user's manual
kullanım süresi
occupancy
kullanım tablosu
use table
kullanım talimatları
directions for use
kullanım şekli
usage
adil kullanım
(Bilgisayar) fair use
dürüst kullanım
(Politika, Siyaset) fair use
gelecekte kullanım
(Bilgisayar) future use
hileli kullanım
(Tıp) fraught
kolay kullanım
(Bilgisayar) accessibility
kolay kullanım
(Bilgisayar) easier to use
kullanım alanı
(Askeri) mission
kullanım kılavuzu
manual

All you need to know is explained in the instructions manual. - Tüm bilmeniz gerekenler kullanım kılavuzunda açıklanmaktadır.

I don't need the user manual. - Kullanım kılavuzuna ihtiyacım yok.

kullanım kılavuzu
(Politika, Siyaset) users manual
kullanım kılavuzu
user's guide
kullanım kılavuzu
(Tekstil) directions for use
kullanım kılavuzu
(Ticaret) instructions for use
marka kullanım hakkı
(Kanun) franchise agreements
nihai kullanım
(Ticaret) end use
nihai kullanım
(Ticaret) end-use
pratik kullanım
practical use
Kullanım kılavuzu
user manual
hatalı kullanım
Misuse
kullanımlar
utilizations
ortak kullanım alanı
shared areashared spacecommunual area
yanlış kullanım
misusage
Digital Görüntü Kullanım Üretim Sistemi
(Askeri) Digital Imagery Exploitation Production System
adil kullanım
(Hukuk) equitable use
arazi kullanım planı
(Hukuk) land use plan
esnek kullanım
flexible use
görüntü kullanım destek sistemi
(Askeri) imagery exploitation support system
görüntü kullanım sistemi
(Askeri) imagery exploitation system
görüntülü veri kullanım sistemi
(Askeri) imagery data exploitation system
hakça kullanım
(Hukuk) equitable utilisation
harici kullanım
for external use only
ilacın kullanım şeklini yazan bölüm
signature
ileri görüntü ihtiyaçları kullanım sistemi
(Askeri) advanced imagery requirements exploitation system
kritik kullanım göstergesi
(Askeri) critical employment indicator
miktar kullanım
(Bilgisayar) amount per use
mimari kullanım
(Mimarlık) architectural use
müşterek doküman kullanım merkezi
(Askeri) joint document exploitation center
müşterek ele geçirilmiş malzeme kullanım merkezi
(Askeri) joint captured materiel exploitation center
müşterek tesis kullanım kurulu
(Askeri) Joint Facilities Utilization Board
pist kullanım oranı
(Havacılık) runway acceptance rate
radar kullanım raporu
(Askeri) radar exploitation report
sadece kişisel kullanım için eşyalarım var
I only have articles for personal use
sınırsız kullanım
unrestricted use
ulusal örnek kullanım
(Dilbilim) standard language
verimli kullanım
productive usage
yanlış kullanım
improper use
yeniden kullanım
recycling
Türkçe - Türkçe
Kullanma, yararlanma, tasarruf
kullanım