apply

listen to the pronunciation of apply
İngilizce - Türkçe
uygulamak

Bebeğiniz pişiklere eğilimli ise, bebeğinizin altını temizledikten sonra bebek bezi kremi, toz veya vazelin uygulamak isteyebilirsiniz. - If your baby is prone to rashes, you may want to apply diaper cream, powder, or petroleum jelly after cleaning your baby's bottom.

başvurmak

Bir iş için başvurmak istiyorum. - I'd like to apply for a job.

Bir vize için başvurmak istiyorum. - I'd like to apply for a visa.

müracaat etmek
{f} sürmek
{f} uygun olmak
{f} to/for -e başvurmak, -e müracaat etmek: Apply to the head physician's office. Baştabipliğe başvurun
(Kanun) uygulanmak
{f} yapıştırmak (bant)
müracaatta bulunmak
{f} gitmek (birine)
bant yapıştırmak
üstüne sürmek
aletleri kullanmak
yapıştırmak
uygulamaya koymak
aygıtları kullanmak
bas vurmak
üzerine sermek
birine gitmek
başvuruda bulunmak

Bu iş için başvuruda bulunmak size kalmış. - It is up to you to apply for the job.

{f} uygun düşmek
yaymak
özen göstermek
çaba göstermek
etkili olmak
özünü vermek
uğraştırmak
uygula

Yasa bu durumda uygulanmaz. - The law doesn't apply to this case.

Bu durumda bu kuralı uygulayabilir miyiz? - Can we apply this rule in this case?

kullanmak
koymak
(Avrupa Birliği) uygulama; başvurma
tatbik etmek
{f} uygulamak, tatbik etmek: You
atfetmek
başvurmak apply a match kibritle tutuşturmak
{f} ilgisi olmak
yaklaştırmak
mahsus olmak
tahsis etmek
vermek
hasretmek
taalluk etmek
ayırmak
ait olmak
apply oneself to something kendini bir
{f} ilgili olmak
vurmak
içermek
kendini vermek
uygular
apply for
başvur

Yaşı ne olursa olsun, herkes iş için başvuruda bulunabilir. - Regardless of age, everybody can apply for it.

Neden bu işe başvurmuyorsun? - Why not apply for that job?

apply for
adaylığını koymak
apply the law
Kanunu uygulamak
apply to
-i içermek
apply to
başvurmak
apply to
-i ilgilendirmek
apply all
(Bilgisayar) tümüne uygula
apply changes
(Bilgisayar) değişiklikleri uygula
apply color
(Bilgisayar) renk uygula
apply filter
(Bilgisayar) süzgeci uygula
apply for
başvurmak

O işe başvurmak için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşmuyorum. - I don't speak French well enough to apply for that job.

Bir vize için başvurmak istiyorum. - I'd like to apply for a visa.

apply for
müracaat etmek
apply for a job
iş başvurusunda bulunmak
apply format
(Bilgisayar) biçim uygulamak
apply format
(Bilgisayar) biçim uygula
apply henna
kına yakmak
apply medicine
ilaçlamak
apply names
(Bilgisayar) uygulanacak adlar
apply names
(Bilgisayar) ad uygula
apply now
(Bilgisayar) şimdi uygula
apply onto
(Bilgisayar) uygula
apply pressure
baskı yapmak
apply putty
macun çekmek
apply rules
(Bilgisayar) kuralları uygula
apply rules to
(Bilgisayar) kuralların uygulanacağı
apply sanction
yaptırım uygulamak
apply sanctions
yaptırımlarda bulunmak
apply settings
(Bilgisayar) ayarları uygula
apply special formats to
(Bilgisayar) özel biçimleri uygula
apply style
(Bilgisayar) stili uygula
apply to
(Bilgisayar) uygulanacak
apply to
kapsamak
apply to
(Bilgisayar) uygulanacak yer
apply to
geçerli olmak
apply to
(Bilgisayar) aşağıdakilere uygula
apply to
içermek
apply to
(Bilgisayar) uygulama yeri
apply to all
(Bilgisayar) tümüne uygula
apply update from
şurdan güncelleme yap
apply view
(Bilgisayar) görünümü uygula
apply a match
kibritle tutuşturmak
apply in person
şahsen başvurmak
apply oneself to
özünü -e vermek
apply oneself to something
özünü bir şeye vermek
apply to
başvur

Daha çok bilgi için ofise başvurun. - Apply to the office for further details.

Bir kredi için bir bankaya başvurmamız gerekiyor. - We need to apply to the bank for a loan.

apply for
için başvuru

Yaşı ne olursa olsun, herkes iş için başvuruda bulunabilir. - Regardless of age, everybody can apply for it.

Her yıl binlerce kişi siyasi sığınma için başvuruyor. - Thousands of people apply for political asylum each year.

apply for transfer negotiations
transfer görüşmesi için başvurmak
apply from
'dan başvurmak
apply medicine
ilaç sürmek
apply oneself to
kendini ...ya ver
apply oneself to something
kendini bir şeye vermek
apply to
müracaat etmek
apply a design
(Bilgisayar) tasarım uygula
apply a match to
-i kibritle tutuşturmak
apply a plaster
yara bandı yapıştırmak
apply a procedure
prosedür uygulamak
apply a rule
kuralı uygulamak
apply a style
Biçem uygula
apply a style
(Bilgisayar) biçem uygulamak
apply advantage
(Spor) (oyunu) avantaja bırakmak
apply ammoniac to
amonyaklamak
apply an earlier date
öne çekmek
apply an earlier date
geriye dönük tarihlendirmek
apply an embargo
ambargo koymak
apply an undercoat
astarlamak
apply as you type
(Bilgisayar) yazılırken uygula
apply cause
(Bilgisayar) sebebi uygula
apply color scheme
(Bilgisayar) renk grubunu uygula
apply default
(Bilgisayar) varsayılanı uygula
apply design template
(Bilgisayar) tasarım şablonu uygula
apply disinfectant to
(Tarım) ilaçlama yapmak
apply epilating wax to
ağda yapıştırmak
apply filter sort
(Bilgisayar) süzgeç uygula sırala
apply for a job
işe başvurmak
apply for patent
patent başvurusunda bulunmak
apply for registration
tescil başvurusu yapmak
apply for tax exemption
vergi istisnası uygulamak
apply for the chiltern hundreds
avam kamarasından istifaya başvurmak
apply for visa
vizeye başvurmak
apply for visa
vize başvurusu yapmak
apply format
(to) Biçim uygula (mak)
apply heading
(Bilgisayar) uygula başlık
apply heading
(Bilgisayar) başlık uygula
apply in its entirety
(Politika, Siyaset) bütünü ile uygulamak
apply in written
yazılı olarak başvurmak
apply incorrectly
amacı dışında kullanmak
apply insecticide to
ilaçlama yapmak
apply interest
(Ticaret) faiz yürütmek
apply leeches
sülük vurmak
apply leeches to
sülük vurmak
apply list bullet
(Bilgisayar) uygula liste madde işareti
apply mutates mutandis
(Politika, Siyaset) kıyas yolu ile uygulamak
apply nail polish
oje sürmek
apply nail varnish
oje sürmek
apply normal style
(Bilgisayar) normal biçem uygula
apply o.s. to
kendini (bir işe) vermek; bütün dikkatini (bir işe) çevirmek
apply ointment
ilaç sürmek
apply on tax exemption
vergi istisnası uygulamak
apply one's skills
becerisini kullanmak
apply oneself
kendini vermek
apply oneself to
kendini bir işe vermek
apply paint
boya vurmak
apply paint
boya sürmek
apply pesticide to
(Tarım) ilaçlama yapmak
apply polish
cilalamak
apply query
(Bilgisayar) sorgu uygula
apply report
(Bilgisayar) rapor uygula
apply rule if
(Bilgisayar) kural uygulanacak durumlar
apply sanctions
pol. yaptırımlarda bulunmak
apply scheme
(Bilgisayar) düzeni uygula
apply silicone
silikon çekmek
apply sort
(Bilgisayar) sırayı uygula
apply styles
(Bilgisayar) biçem uygula
apply template
(Bilgisayar) şablon uygula
apply the brakes
frenlere asılmak
apply the brakes
fren yapmak
apply the brakes
frene basmak
apply the plaster
alçı sürmek
apply the rules
kuralları uygulamak
apply theme to
(Bilgisayar) temayı uygula
apply throttle
(Bilgisayar) kapağı uygula
apply to
uygula

Bu kural birinci sınıf öğrencilerine uygulanmaz. - This rule doesn't apply to first-year students.

Kural bu duruma uygulanamaz. - The rule does not apply to his case.

apply to all slides
(Bilgisayar) bütün slaytlara uygula
apply to court
mahmekeye başvurmak
apply to court
mahkemeye müracaat etmek
apply to end
(Bilgisayar) sonuna uygula
apply to folder
(Bilgisayar) uygulanacak klasör
apply to front
(Bilgisayar) öne uygula
apply to master
(Bilgisayar) ana slayta uygula
apply to section
(Bilgisayar) uygulanacak bölüm
apply to sides
(Bilgisayar) kenarlara uygula
apply to somebody
kapısını çalmak
apply to the manager
müdüre gitmek
apply to this section
(Bilgisayar) bu bölüme uygula
apply to whole document
(Bilgisayar) tüm belgeye uygula
apply using css
(Bilgisayar) css kullanarak uygula
apply water
su işlemek
applied
(Biyokimya) uygulanmış
applied
(Denizbilim) uygulamış
applied
kılgısal
applied
uygulanan
applied
uygulamalı

Bugünün kuramsal matematiği yarının uygulamalı matematiğidir. - Today's pure mathematics is tomorrow's applied mathematics.

Botanik, uygulamalı bir bilim dalıdır. - Botany is an applied science.

applied
denenmiş
applied
(Bilgisayar) uygulandı

Dikkatsizce uygulandığı zaman bilim tehlikeli olabilir. - Science can be dangerous when applied carelessly.

Tolerans kötülüğe uygulandığında bir suç olur. - Tolerance becomes a crime when applied to evil.

applied
ver/başvur/uygula
applier
aday
applying
(Bilgisayar) uygulanıyor
applied
tatbiki

Bugünün nazari matematiği yarının tatbikî matematiğidir. - Today's pure mathematics is tomorrow's applied mathematics.

applied
{f} uygula

Bu kural her durumda uygulanamaz. - This rule can't be applied to every situation.

Yaraya bir bandaj uyguladı. - She applied a bandage to the wound.

applies
uygulanır

Bu bir yasadır, bu yüzden herkese uygulanır. - This is a law, so it applies to everybody.

applying
uyguluyor

Bu baskıyı kim uyguluyor? - Who's applying this pressure?

applied
{s} pratik
applied
kullanıma geçmiş
applied
kılgılı
designated authority to apply
başvuru mercii
does not apply
ilgisiz
does not apply
alâkasız
it shall apply from ... to ..
(Avrupa Birliği) den ... e kadar uygulamada kalır
they shall apply these provisions from ..
(Avrupa Birliği) bu hükümleri .. den itibaren uygularlar
to apply a reduction
(Avrupa Birliği) (make) bir indirim uygulamak(yapmak)
İngilizce - İngilizce
To submit oneself as a candidate for

Many of them don't know it, but almost a third of the inmates are eligible to apply for parole or work-release programs.

To put to use; to use or employ for a particular purpose, or in a particular case; to appropriate; to devote; as, to apply money to the payment of a debt
To lay or place; to put or adjust (one thing to another);—with to; as, to apply the hand to the breast; to apply medicaments to a diseased part of the body
To fix closely; to engage and employ diligently, or with attention; to attach; to incline

Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge.

To pertain or be relevant to a specified individual or group

That rule only applies to foreigners.

To make use of, declare, or pronounce, as suitable, fitting, or relative; as, to apply the testimony to the case; to apply an epithet to a person

Yet God at last To Satan, first in sin, his doom applied.

To betake; to address; to refer;—used reflexively

I applied myself to him for help.

{f} make a request; implement; put to use; enforce; spread on a surface (such as paint, ointment, etc.); refer; (Medicine) place, lay (e.g.: "apply the hand to the chest")
If you apply for something such as a job or membership of an organization, you write a letter or fill in a form in order to ask formally for it. I am continuing to apply for jobs They may apply to join the organization
If you apply yourself to something or apply your mind to something, you concentrate hard on doing it or on thinking about it. Faulks has applied himself to this task with considerable energy In spare moments he applied his mind to how rockets could be used to make money
If something such as a rule or a remark applies to a person or in a situation, it is relevant to the person or the situation. The convention does not apply to us The rule applies where a person owns stock in a corporation
{v} to put to certain use, study, attend
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
request a loan application now using our online form
Selecting the Apply button will cause all changes to be made without closing the current window
(to); to solicit; as, to apply to a friend for information
To commit a set of changes or pending transactions made in a secondary window, typically without closing that window
To visit
Use, utilise, employ in a particular situation
If you apply something to a surface, you put it on or rub it into the surface. The right thing would be to apply direct pressure to the wound Applying the dye can be messy, particularly on long hair. see also applied
If you apply something such as a rule, system, or skill, you use it in a situation or activity. The Government appears to be applying the same principle His project is concerned with applying the technology to practical business problems
To betake; to address; to refer; used reflexively
apply oneself to; "Please apply yourself to your homework"
A choice that causes a selection (or group of selections) in a dialog box to take effect
To ply; to move
give or convey physically; "She gave him First Aid"; "I gave him a punch in the nose"
ask (for something); "He applied for a leave of absence"; "She applied for college"; "apply for a job" refer (a word or name) to a person or thing; "He applied this racial slur to me!" apply oneself to; "Please apply yourself to your homework" be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply to you!"; "This theory holds for all irrational numbers"; "The same rules go for everyone
A component of data replication that applies the captured and transformed data to the target data store
Applies the specified function to each key and value pair in the tree
Click on this button, and Windows 98 immediately applies and saves any changes you've made from the current list of options
A label given to a PushButton in some DialogBoxes that performs the action of applying the current changes in the DialogBox without closing the DialogBox
To lay or place; to put or adjust (one thing to another); with to; as, to apply the hand to the breast; to apply medicaments to a diseased part of the body
some Telescope Components contain calibration parameters which must be solved for and then applied to the data apply() creates a new MeasurementSet from an old one Usually it will perform an on-the-fly calibration to avoid data duplication apply() is also available through the TelescopeModel It merely calls apply on all its contained TelescopeComponents in turn
apply to a surface; "She applied paint to the back of the house"; "Put on make-up!"
To use
ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to everyone"
Running a function on a particular parameter is called applying the function See E7
When servicing a product or component, to generate an auxiliary control structure from a PTF See apply disk, apply ID, apply message log, apply list, apply status table, apply string
To betake; to address; to refer;-used reflexively
To lay or place; to put or adjust (one thing to another);-with to; as, to apply the hand to the breast; to apply medicaments to a diseased part of the body
be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply to you!"; "This theory holds for all irrational numbers"; "The same rules go for everyone
refer (a word or name) to a person or thing; "He applied this racial slur to me!"
To suit; to agree; to have some connection, agreement, or analogy; as, this argument applies well to the case
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
be applicable to; as to an analysis; "This theory lends itself well to our new data"
To develop solutions to familiar or new problems
A name that is applied to someone or something is used to refer to them. Connell said a new medical term should be applied to Berg's actions. He calls it `medicide'
To apply or address one's self; to give application; to attend closely (to)
v t (a function to a list) to call the function with arguments that are the elements of the list {"Applying the function + to a list of integers returns the sum of the elements of that list "}
ask (for something); "He applied for a leave of absence"; "She applied for college"; "apply for a job"
To busy; to keep at work; to ply
(v) - to make a formal request
To put on To make relevant to
To make use of declare, or pronounce, as suitable, fitting, or relative; as, to apply the testimony to the case; to apply an epithet to a person
To take a theory, plan, process or program and "apply" against a real life situation
An SMP process that moves distributed code and MVS-type programs to the system libraries
To direct or address
To make request; to have recourse with a view to gain something; to make application
apply oneself
To put forth a concerted effort; to try; to focus

His parents wished he'd applied himself better while he was in school.

apply for
{f} make an application for; make a request for
apply for a position
hand in a request for a job/post
apply the blind eye
ignore, disregard
apply to
put to practical or specific use (i.e. knowledge, laws, regulations); deal with, refer to
applied
Simple past tense and past participle of apply
applied
put into practical use
applier
{n} one who applies, a student
No Irish Need Apply
(U.S. History) people of Irish heritage should not seek employment here (phrase used during the mid-1800s when Irish immigrants were severely discriminated against in the workplace), NINA
To apply
applicate
applied
{s} practical, functional, useable; put to use; put into practice
applied
put into practice or put to use; "applied physics"
applied
concerned with concrete problems or data rather than with fundamental principles; opposed to theoretical; "applied physics"; "applied psychology"; "technical problems in medicine, engineering, economics and other applied disciplines"- Sidney Hook put into practice or put to use; "applied physics"
applied
of a branch of science, serving another branch of science or engineering
applied
The state in which a patch is installed When a patch is installed, by default it has the patch_state of applied Other patch states include committed and superseded and committed/superseded
applied
to lower applied fields
applied
An applied subject of study has a practical use, rather than being concerned only with theory. Applied Physics. plans to put more money into applied research. pure. applied science/physics/linguistics etc science etc that has a practical use pure (10), theoretical (1) theoretical (1)
applied
Students whose application forms have been received by the university; only students submitting complete applications are counted
applied
past of apply
applied
One of Guy Barry's suggested 'branches' of Odology: 'pure' and 'applied' 'Applied' road studies are those which concern the practical application of what is being discussed Therefore Applied Odology might include the redesigning of an interchange to better serve the traffic using it See also pure
applied
that are used; "an isotropic resonance shift to lower applied fields"
applied
that are used; "an isotropic resonance shift
applier
a device for applying a substance
applier
He who, or that which, applies
applier
a person who, or device that applies something
applier
{i} one who applies, applicant, candidate
applier
a person who requests or seeks something such as assistance or employment or admission
applies
third-person singular of apply
applying
{i} implementing; putting to use; effecting; laying or spreading; appealing in written form
applying
Present participle of to apply
apply