sit

listen to the pronunciation of sit
İngilizce - Türkçe
oturmak

Tom her zaman ön sırada oturmak ister. - Tom always wants to sit in the front row.

Sana buraya daha erken gelmemiz gerektiğini söyledim. Şimdi oturmak için hiç yer kalmadı. - I told you we should've gotten here earlier. Now there aren't any places left to sit.

{f} (bir yerde) kalmak, durmak; bulunmak: The statue's been sitting in that corner for years. Heykel yıllardır o
{f} toplanmak
çömelmek
{f} oturuma katılmak
{f} yola getirmek
{f} modellik yapmak
binip oturmak
{f} (sat, --ting)
resim çektirmek için poz vermek
ressam veya heykeltıraşa modellik etmek
otur

İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne? - An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what?

Nerede oturmak istiyorsun? - Where do you want to sit?

{f} kuluçkaya yatmak
toplantıda üye sıfatı ile oturmak
toplantı yapmak
{f} poz vermek
{f} sınava girmek

Pazar günü bir sınava girmek zorunda olduğuma inanamıyorum! - I can't believe I have to sit an exam on Sunday!

{f} tünemek
{f} tam oturmak
{f} burnunu sürtmek
filanca tarafta bulunmak
{f} konmak
(on ile) yer almak
{f} binmek
görev almak
oturtmak
(for ile) (sınava) girmek
bulunmak

Thursday adası Avustralya'nın en kuzeyindeki Cape York ve Yeni Gine arasındaki Torres boğazında bulunmaktadır. - Thursday Island is situated in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.

Kilise şehrin kenarında bulunmaktadır. - The church is situated on the edge of town.

durmak

Siyah insanlar otobüsün arkasında oturmak ya da doluysa ayakta durmak zorunda kaldılar. - Black people had to sit in the back of the bus, or stand if the back was full.

oturup
sit down
oturmak

Akşam yemeğine oturmak üzereyiz. - We are about to sit down to dinner.

John kapıyı çaldığında Tom ve Mary akşam yemeği için oturmak üzerelerdi. - Tom and Mary were about to sit down for dinner when John knocked on the door.

sitting
oturuş

O, bir oturuşta on kutu mısır gevreğini bitirebilir. - He can finish ten boxes of corn flakes in one sitting.

sitting
oturum
sitting
oturma

Bütün gün güneşte oturma iyi olamaz. - It can't be good sitting in the sun all day.

Tom sabahın erken saatlerinde sahilde oturmayı sever. - Tom likes sitting on the beach in the early morning.

sit-in protest
Oturma eylemi
sit back
(deyim) geride durmak ,geriye çekilmek
sit back
yaslanmak
sit down
iniş yapmak
sit down
{f} otur

John kapıyı çaldığında Tom ve Mary akşam yemeği için oturmak üzerelerdi. - Tom and Mary were about to sit down for dinner when John knocked on the door.

Oturmak istiyor musunuz? - Do you want to sit down?

sit down
oturtmak
sit down
{i} oturma

Tom, birkaç saniye için oturmak istedi. - Tom wanted to sit down for a few seconds.

John kapıyı çaldığında Tom ve Mary akşam yemeği için oturmak üzerelerdi. - Tom and Mary were about to sit down for dinner when John knocked on the door.

sit in for
yerine bakmak
sit on
(Fiili Deyim ) 1- bir kurula dahil olmak , -e üye olmak 2- görüşmek , müzakere etmek
sit in
(Fiili Deyim ) katılmak , iştirak etmek
sit in for
birine vekalet etmek
sit on
haşlamak
sit out
yer almamak
sit right with someone
(Ev ile ilgili) Birşey biri için uygun olmak, kabul edilebilir olmak
sit still
doğru durmak
sit up
doğrulmak
sit well with someone
(Ev ile ilgili) Birşey biri için uygun olmak, kabul edilebilir olmak
sit-down
Oturma eylemi
sit about
parmağını oynatmamak
sit about
boş otur
sit about
hiçbir şey yapmamak
sit around
hiçbir şey yapmamak
sit around
parmağını oynatmamak
sit back
boş boş oturmak
sit back
hiçbir şey yapmamak
sit back
dinlenmek
sit back
boş otur
sit down strike
oturma eylemi
sit for
sınava girmek
sit in
vekâlet etmek
sit in
yerine bakmak
sit in
yerini al
sit in the anxious seat
diken üzerinde oturmak
sit on
-e üye olmak
sit on a powder keg
dikenli fıçı üzerinde olmak
sit out
sonuna kadar kalmak
sit out
katılmamak
sit tight
dediğinden vazgeçmemek
sit tight
yılmadan devam et
sit tight
olduğu yerde kalmak
sit up
dik oturmak

Tom dik oturmak için çabaladı. - Tom struggled to sit up.

sit up
dik otur

Tom sonunda yatakta dik oturabiliyor. - Tom is finally able to sit up in bed.

Tom dik oturmak için çabaladı. - Tom struggled to sit up.

sit up
masada yerini almak
sit up
gece geç yatmak
sit-down strike
oturma grevi
sit about sth
birine veya bir şeye estek köstek etmek
sit and twiddle one´s thumbs
k. dili oturup hiçbir şey yapmamak
sit around
Pek bir iş yapmadan boş boş otuurup, vakit geçirmek
sit around
Oturmak: "We sat around chatting for another hour"
sit at one's feet
(deyim) Bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak
sit bodkin
firkete oturmak
sit by
Duyarsız kalmak
sit by
Göz yummak, görmezlikten gelmek, bir konuda olması gereken bir şeyi yapmamak
sit by
tarafından oturmak
sit by the fire side
ateşin yanında oturup
sit coms
coms oturmak
sit cross-legged
Bağdaş kurmak
sit on top of the world
Dünyanın tepesine otur
sit over
üzerine oturmak
sit through
ile oturmak
sit upright
Dik oturmak
sit ups
mekik çekmek
sit well
iyi oturmak
sit-down
oturanlara servis yapılan yemek
sit-down
otur

bence daha da şey çğrenin ben daha 4. sınfa gidiom ve daha bilgiliyim.

sit-rep
(Askeri) durum raporu
sit-up
Mekik

Günde kaç tane mekik çekmeliyim? - How many sit-ups should I do a day?

Tom elli mekik yaptı. - Tom did fifty sit-ups.

sit and twiddle one's
{k} oturup hiçbir şey yapmamak
sit back
yan gelip yatmak
sit back
arkasına yaslanmak
sit cross legged
bağdaş kurmak
sit down
koyulmak
sit down
yere inmek
sit down at the table
masaya oturmak
sit down strike
oturma grevi
sit down to a meal
sofraya oturmak
sit down to work
işe koyulmak
sit down under
altında kalmak
sit down under
boyun eğmek
sit down under
katlanmak
sit for
aday olmak
sit for
katılmak
sit for
poz vermek
sit for
modellik yapmak
sit for an examination
sınava girmek
sit in
oturma eylemi yapmak
sit in
çocuk bakıcılığı yapmak
sit in
başında durmak
sit in
bakmak
sit in
gözlemcilik yapmak
sit in
(deyim) medeni hakları elde etmek için oturma gösterisi yapmak a sit-in oturma gösterisi sit in for someone birinin yerini almak,birinin yerine geçmek. sit in on sth. dileyici veya misafir olarak katılmak
sit in
katılmak
sit in
bakıcılık yapmak
sit in a plenary session
(Politika, Siyaset) genel kurul halinde toplanma
sit in bench
(Spor) yedek kulübesinde beklemek
sit in for
yerini almak
sit in for
(birine) vekâlet etmek
sit in judgement
karşısındakini yargılamak
sit in on
dinleyici olarak (bir toplantıya) katılmak
sit in pocket
(Tekstil) torbalı yan cep
sit on
uğraşmamak
sit on
(deyim) vermemek,bırakmamak,saklamak. sit on the fence [kd] kararsiz kalmak,iki karsit oneriden hangisini tutacagina karar verememek
sit on
yola getirmek
sit on
üzerine oturmak
sit on
ilgilenmemek
sit on
oturmak

Bu çim üstüne oturmak için çok yaş. - This grass is too wet to sit on.

Benim dizimin üzerinde oturmak ister misin? - Would you like to sit on my knee?

sit on
üye olmak
sit on
görevinde olmak
sit on
toplanmak
sit on
(deyim) sit on someone (kd) azarlamak,haddini bildirmek. sit on sth. 1.(kd)ihmal etmek,savsaklamak
sit on
1. (bir şeyi) alıp hiçbir şey yapmamak: He's been sitting on our report for months. Raporumuzu aldı ama aylardır onunla ilgili hiçbir şey
sit on
görevi yapmak
sit on (someone's) lap
kucağına oturmak
sit on egg
(deyim) kara kara düşünmek
sit on one's hands
(deyim) parmağını kıpırdatmamak
sit on one's hands
(deyim) hiçbir şey yapmamak
sit on one's hands
(deyim) hiçbir eylemde bulunmamak
sit on pins and needles
dokuz doğurmak
sit on pins and needles
diken üstünde olmak
sit on somebody's lap
kucağına oturmak
sit on the bed
yatağa uzanmak
sit on the edge of something
eğreti oturmak
sit on the fence
(deyim) bir karar vermekten kaçınmak
sit on the fence
tarafsız kalmak
sit on the fence
(deyim) şaibeye düşmek
sit on the fence
(deyim) taraf olmamak
sit on the fence
(deyim) kararsız kalmak
sit on the fence
(deyim) yan tutmamak
sit on the fence
kararsız olmak
sit on the fence
(deyim) muallakta kalmak
sit on the fence
(deyim) taraf tutmamak
sit on the throne
tahtta oturmak
sit on thorns
tedirgin olmak
sit on thorns
diken üstünde oturmak
sit on top of the world
(deyim) dünyalar onun olmak
sit oneself
oturmak
sit out
fazla uzun kalmak
sit out
sonuna kadar oturmak
sit out
(deyim) katılmamak. sit sth. out sonuna kadar oturmak
sit out
oynamamak
sit out
yeralmamak
sit out
dışarıda oturmak

Ben dışarıda oturmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to sit outside.

sit pretty
(Fiili Deyim ) avantajlı durumda olmak , cebi dolu olmak
sit s.o. down
birini oturtmak
sit s.o. up
yatan birini oturtmak
sit sandwich
sıkış tepiş oturmak, sıkışık oturmak
sit sandwich
sıkışık oturmak
sit someone down
birini oturtmak
sit someone up
yatan birini oturtmak
sit something out
sonuna kadar oturmak
sit through s.t
bir şeyi sonuna kadar oturarak izlemek
sit tight
krizin geçmesini beklemek
sit tight
(deyim) herhangi bir harekette bulunmamak,kimildamamak;niyet veya fikrinden vazgecmemek,Nuh deyip Peygamber dememek
sit tight
kımıldamamak
sit tight
sağlam oturmak
sit tight
sıkı durmak
sit tight
vazgeçmemek
sit under
öğrencisi olmak
sit under
bağlı olmak
sit up
doğrularak oturmak
sit up
(gece) yatmamak; for (gece) yatmayıp (birini) beklemek: Don't sit up for me! Beni bekleme!
sit up
uyanık kalmak
sit up
(deyim) geç vakte kadar yatmamak
sit up
(deyim) ilgi göstermek
sit up
arka ayakları üzerinde kalkmak
sit up
uyumamak
sit up all night
sabahı bulmak
sit up all night
sabahı etmek
sit up all night
sabahlamak
sit up and beg
yalvarmak
sit up and beg
arka ayakları üzerinde kalkmak
sit up for
gece boyu beklemek
sit up for
beklemek (gece yatmayıp)
sit up straight
dik oturmak
sit upon
yüklenmek
sit upon
hasıraltı etmek
sit upon
sıkıntı vermek
sit upon
baskı yapmak
sit well with
(birinin) hoşuna gitmek; (bir şeyi) uygun bulmak: That doesn't sit very well with me. Onu pek uygun bulmuyorum
sat
sit kon/oturt/otur
sitting
{f} otur

Piyanoda oturan kız benim kızımdır. - The girl sitting at the piano is my daughter.

İki çocuk çitin üzerinde oturuyorlar. - Two children are sitting on the fence.

sitting
kolay vurulan hedef
sitting
sitting room salon
sitting
kuluçka süresi
sitting
kuluçkalık
sitting
oturan

Bir bankta oturan yaşlı bir adam var. - There is an old man sitting on a bench.

Masanın diğer ucunda oturan adam kim? - Who is the man sitting at the other end of the table?

Türkçe - Türkçe
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
Devletçe koruma altına alınmış tarihi yer veya bölge
Koruma alanı
SÎT
(Osmanlı Dönemi) Ün, şöhret, nam
SÎT
(Osmanlı Dönemi) Çatırtı, patırtı, gürültü
sit alanı
Sit bütünlüğünü veya onun bir parçasını üzerinde bulunduran yer
SAT
(Askeri) Su Altı Taarruz: Özel eğitimli askeri bir komando birliği

Operasyon bir SAT timi tarafından yapıldı.

sat
Doğu Anadolu'nun ırak sınırı yakınında yüksek bir dağ
İngilizce - İngilizce
To accommodate in seats; to seat

I sat me weary on a pillar's base, / And leaned against the shaft.

an event (usually one full day or more) where the primary goal is to sit in meditation
To be accepted

I don’t think it will sit well.

Of a legislative or, especially, a judicial body such as a court, to be in session

In what city is the circuit court sitting for this session.

shortened form of babysit

I'm going to sit for them on Thursday.

To move oneself into such a position

I asked him to sit.

To cause to be seated or in a sitting posture; to furnish a seat to

Sit him in front of the TV and he might watch for hours.

To babysit

I need to find someone to sit my kids on Friday evening for four hours.

To occupy a given position permanently

The temple has sat atop that hill for centuries.

To be a member of a deliberative body

I currently sit on a standards committee.

To be in a position in which the upper body is upright and the legs (especially the upper legs) are supported by some object

After a long day of walking, it was good just to sit and relax.

{v} to be in a local position, perch, rest, stay, brood
The file extension for files created by Stuffit - a compression software
To lie, rest, or bear; to press or weigh; - - with on; as, a weight or burden sits lightly upon him
obs
To occupy a place or seat as a member of an official body; as, to sit in Congress
File compressed in the StuffIt format commonly used on Macintosh computers See also: hqx
(Sensory Integration Therapy)
pres
of Sit, for sitteth
Expression aimed at the ball to encourage it to stop rolling
To have position, as at the point blown from; to hold a relative position; to have direction
assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the woman who posed for Leonardo so often"
Servizio Italiano di Taratura
The ISO 4217 currency code for the Slovenian Tolar
be in session; "When does the court of law sit?" sit around, often unused; "The object sat in the corner
To be adjusted; to fit; as, a coat sts well or ill
An abbreviation for Silicon Intensified Target Imager designed for low light applications A silicon target imager with a intensifier coupled to it
If you sit tight, you remain in the same place or situation and do not take any action, usually because you are waiting for something to happen. Sit tight. I'll be right back to sit on the fence: see fence
3d pers
To stay within your own base behind the protection of turrets and only leave to attack enemies, and even then within range of your bases' defense
This ending on a file type indicates it has been compressed with Stuffit software Stuffit Expander is used by Mosaic to decompress the file
be seated
To suit (well or ill); to become
show to a seat; assign a seat for; "The host seated me next to Mrs Smith"
To perch; to rest with the feet drawn up, as birds do on a branch, pole, etc
To sit upon; to keep one's seat upon; as, he sits a horse well
work or act as a baby-sitter; "I cannot baby-sit tonight; I have too much homework to do"
be seated, as in: Please, sit here by me and tell me about your new job
When you sit somewhere, you lower your body until you are sitting on something. He set the cases against a wall and sat on them When you stand, they stand; when you sit, they sit. Sit down means the same as sit. I sat down, stunned Hughes beckoned him to sit down on the sofa
If you are sitting somewhere, for example in a chair, your bottom is resting on the chair and the upper part of your body is upright. Mother was sitting in her chair in the kitchen They sat there in shock and disbelief They had been sitting watching television He was unable to sit still for longer than a few minutes
Stuffit compressed file
To remain in a state of repose; to rest; to abide; to rest in any position or condition
sit around, often unused; "The object sat in the corner
sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young mare"
To hold a session; to be in session for official business; said of legislative assemblies, courts, etc
If you sit on a committee or other official group, you are a member of it. He was asked to sit on numerous committees
sit around, often unused; "The object sat in the corner"
System Initialization Table A table containing user specifications the control the CICS initialization process
feather
To rest upon the haunches, or the lower extremity of the trunk of the body; said of human beings, and sometimes of other animals; as, to sit on a sofa, on a chair, or on the ground
To cause to be seated or in a sitting posture; to furnish a seat to; used reflexively
Slovenian tolars
sing
If a building or object sits in a particular place, it is in that place. Our new house sat next to a stream On the table sat a box decorated with little pearl triangles. = stand see also sitting
Syndicat islamique du travail (Islamic Workers Trade Union) - Trade union founded by the FIS in 1991
To cover and warm eggs for hatching, as a fowl; to brood; to incubate
To take a position for the purpose of having some artistic representation of one's self made, as a picture or a bust; as, to sit to a painter
To suit one well or ill, as an act; to become; to befit; used impersonally
If you sit an examination, you do it. June and July are the traditional months for sitting exams. = take
{f} rest on the legs and buttocks; take a seat; place in a seat; brood, cover eggs to warm them before hatching; be located, be situated; pose or model for an artist; fit, hang (about clothes); babysit, supervise someone's children
be in session; "When does the court of law sit?"
The filename extension used by files compressed with StuffIt, a popular Macintosh archival and compression program
take a seat
as, the court sits in January; the aldermen sit to- night
When a parliament, legislature, court, or other official body sits, it officially carries out its work. Parliament sits for only 28 weeks out of 52
If you sit someone somewhere, you tell them to sit there or put them in a sitting position. He used to sit me on his lap To sit someone down somewhere means to sit them there. She helped him out of the water and sat him down on the rock They sat me down and had a serious discussion about sex
sit around
To sit down and not do anything important
sit back
To recline while still in a seated position, with one's back on the frame of the seat

Please just sit back and watch the show.

sit back
To relax, to not exert oneself
sit dead-red
When a batter is looking for a four-seam fastball. Popularized by broadcaster and former player Joe Morgan

If I were him, I would sit dead-red on this 3 and 1 pitch and try to launch one.

sit down
To cause to be seated or in a sitting posture; to furnish a seat to

For bones in Africa.

sit down
To assume a sitting position from a standing position

Sit down! We have work to do.

sit in
To attend something for one time, as a visitor
sit in for
To substitute; to take somebody's place

Can you sit in for him while he's gone?.

sit in on
To attend a private meeting without participating

Parents of younger children often become upset when they are told that they cannot sit in on the psychological assessment.

sit on
To block, suppress, restrain

The chairman sat on the report until the end of the legislative session.

sit on
To restrain (a person)

He started to act up, but she sat on him.

sit on it
up yours or back off

Joanie said, Sit on it, Richie!.

sit on it
To wait or hesitate

The boss said to sit on it and I tend to agree, it is too soon to begin.'.

sit on one's hands
To be idle when action is needed, perhaps because of fear, ignorance, complacency, indecisiveness, or dislike of the person(s) or situation
sit on the fence
To remain neutral on a certain topic, to not have a stance or opinion

Elijah stepped forward and said to the people, How long will you sit on the fence? If the LORD is God, follow him; but if Baal, then follow him..

sit out
To lean out to the windward side of a sailboat in order to counterbalance the effects of the wind on the sails
sit out
To escape a hold while face-down by swinging one's legs around into the sitting position
sit out
To decline to participate; particularly, to decline to dance

I don't like this song and I'm really tired, so I think I'll just sit it out.

sit still
To remain motionless

The dog wouldn't sit still while I gave him a bath.

sit still
To accept, tolerate, or acquiesce

I'm not going to sit still and let him treat me this way.

sit through
To unwillingly stay seated until the end of an event

We had to sit through a 2-hour awards ceremony before the food arrived.

sit tight
To wait patiently; to take no action; to remain quiet or relatively motionless

I'll be back in a few minutes, so sit tight while I go find her.

sit up
To assume a sitting position from a position lying down

She was awakened by a shock, so sudden and severe that if Dorothy had not been lying on the soft bed she might have been hurt. As it was, the jar made her catch her breath and wonder what had happened; and Toto put his cold little nose into her face and whined dismally. Dorothy sat up and noticed that the house was not moving; nor was it dark, for the bright sunshine came in at the window, flooding the little room. She sprang from her bed and with Toto at her heels ran and opened the door.

sit up
To sit erect

Sit up straight, mister!.

sit up
To show interest or surprise

He sat up when we mentioned the increased pay package.

sit up
Alternative spelling of sit-up; alternative spelling of situp
sit up
To rise
sit-and-go
A type of poker tournament which has no scheduled start time and begins once a set number of players have entered the tournament. (Often a single table tournament.)
sit-down
A semi-formal talk, normally between a small number of people
sit-down
A meal formal enough to have everyone sitting at once
sit-down
An event that occurs with people sitting
sit-down
Intended to be done while sitting
sit-down
A sit-in, a protest of civil disobedience by people sitting and refusing to move
sit-down money
Welfare or social security payments made to aboriginal people, including unemployment benefits

2005: A discussion paper being released today canvasses a number of proposals to transform the payments that have become known as 'sit-down money'. — Australian Broadcasting Commission, The World Today, 21 February 2005.

sit-in
A protest in which people refuse to leave
sit-inner
A nonviolent protester who participates in a sit-in

The equation of student and sit-inner on a wide scale was in part the result of strategic framing efforts by representatives of the Student Nonviolent Coordinating Committee.

sit-up
An exercise in which the abdominal muscles are contracted, bringing the torso of a person lying down to a more upright position

Susan's doing sit-ups to stengthen her muscles.

sit-up-and-beg
Having handlebars that curve backwards, so that the rider can sit straight rather than hunching forward

There are no specialist cycle-tour companies based in the northeast, but you can find bicycles for hire for local sightseeing. Expect to pay Rs30 to Rs100 per day for an Indian-made sit-up-and-beg bike.

sit right with someone
(Ev ile ilgili) [for something] to be acceptable or understandable to someone. (Very close to sit well with someone.)
sit well with someone
(Ev ile ilgili) [for something] to be acceptable or understandable to someone. (Very close to sit right with someone.)
sit-down
A sit-in or sit-down is a form of direct action that involves one or more people occupying an area for a protest, often to promote political, social, or economic change
sit-in
A sit-in or sit-down is a form of direct action that involves one or more people occupying an area for a protest, often to promote political, social, or economic change
sit in
participate in an act of civil disobedience
sit around
Spend time sitting down and doing very little

We sat around most of the evening, waiting for Jake and drinking beer.

sit by
Allow something wrong or illegal to happen without doing anything about it

I’m not going to sit by and watch a man go to prison for something I’ve done.

sit on one's hand
(deyim) [for an audience] to refuse to applaud. (See also sit on one's hands.)

1. The performance was really quite good, but the audience sat on its hands. 2. They sat on their hands during the first act.

sit on one's hand
(deyim) Do nothing; to fail to help. (See also sit on its hands.)

1. When we needed help from Mary, she just sat on her hands. 2. We need the cooperation of everyone. You can't sit on your hands!.

sit over
Be occupied with or linger over while sitting; spec. pore over (a book)
sit-down meal
A meal served to people who are sitting at a table
sit-rep
(Askeri) "Situation Report"Sitrep will include information on position, movement status, direction of move, casualty status, etc
sit-up
An stomach exercise in which a person sits up from a supine position without using the arms for leverage
sit among the silks
sit together with the King's advisors
sit around
hang out; sit idly; be present somewhere without fulfilling any particular function
sit around
If you sit around or sit about, you spend time doing nothing useful or interesting. Eve isn't the type to sit around doing nothing
sit around the table
sit down to a meal, sit down so as to eat; gather around a table for the purpose of eating or talking
sit at one's feet
be the student of -
sit back
If you sit back while something is happening, you relax and do not become involved in it. They didn't have to do anything except sit back and enjoy life
sit back
be inactive or indifferent while something is happening; "Don't just sit by while your rights are violated!"
sit back
sit comfortably and relax
sit back
settle into a comfortable sitting position
sit bodkin
sit very close together
sit by
be inactive or indifferent while something is happening; "Don't just sit by while your rights are violated!
sit by
If you sit by while something wrong or illegal is happening, you allow it to happen and do not do anything about it. We can't just sit by and watch you throw your life away = stand by
sit down
be seated
sit down
see sit 2, 3
sit down
show to a seat; assign a seat for; "The host seated me next to Mrs Smith"
sit down
be seated, take a seat; give a seat, show to a seat
sit down
If you sit down and do something, you spend time and effort doing it in order to try to achieve something. Have you both sat down and worked out a budget together? see also sit-down
sit down
– a form of concerted work stoppage where workers refuse to work inside a factory or establishment after punching their time cards
sit down
take a seat
sit down
A term which the golfer says to the ball to encourage it to land or stop rolling
sit down
- a form of concerted work stoppage where workers refuse to work inside a factory or establishment after punching their time cards
sit down on
suppress, crush
sit down strike
stay-in strike, type of quiet protest, demonstration involving prolonged sitting
sit down under an insult
silently withstand an insult, remain silent after an offense
sit for a painter
act as a model for a painter
sit in
participate in an act of civil disobedience attend as a visitor; "Can I sit in in your Intermediate Hittite class?
sit in
attend as a visitor; "Can I sit in in your Intermediate Hittite class?"
sit in
To get close behind the rider immediately in front in order to draft
sit in
stay-in strike; invade a building
sit in
When you drop in from a seated position
sit in
To join in a game that has already started
sit in
A director may invite a group of the actors' friends to 'sit in' on a rehearsal
sit in Parliament
be a member of the house of representatives (Government)
sit in judgement on
judge, preside over a trial
sit in on
If you sit in on a lesson, meeting, or discussion, you are present while it is taking place but do not take part in it. Will they permit you to sit in on a few classes?
sit in penniless bench
be very poor, lack all money
sit in the catbird seat
be in an enviable or desirable position
sit loose
be indifferent, be apathetic
sit on
If you say that someone is sitting on something, you mean that they are delaying dealing with it. He had been sitting on the document for at least two months
sit on
work at; serve as -, be a member of -
sit on a gold mine
sit on a treasure, possess a treasure
sit on one's hands
remain idle, do nothing
sit on pins and needles
wait anxiously, wait with great anticipation
sit on the bench
be a judge, work as a judge
sit on the fence
be indecisive; hesitate to decide; avoid getting involved
sit on the hedge
wait for a decision, wait impatiently for a ruling
sit on the lid
suppress excitement, kill enthusiasm
sit on the splice
play defense (Cricket)
sit on the throne
sit on the King's chair
sit on thorns
sit on pins and needles, sit and wait impatiently
sit oneself
take a seat, sit down
sit out
(To) To remain to the end Not to join, as “to sit out a dance ”
sit out
not participate in (an activity, such as a dance or a sports event); "He sat out the game"
sit out
endure to the end not participate in (an activity, such as a dance or a sports event); "He sat out the game
sit out
We permit you to hold your seat at a table while not participating in some hands Under most conditions, we limit the time you may sit out to a small number of hands In blind games, you may be asked to post the equivalent of the blind if you return to your seat prior to the blind reaching you To sit out you click a check box on the table screen To return, you unclick the "sit out" check box
sit out
If you sit something out, you wait for it to finish, without taking any action. The only thing I can do is keep quiet and sit this one out He can afford to sit out the property slump
sit out
stay until the end; prevent participating in -
sit out
endure to the end
sit over
move, evacuate a place
sit penniless on a bench
be poor and indigent, live in poverty
sit pretty
be in a great situation, "sit comfortably
sit through
stay until the completion of -
sit through
If you sit through something such as a film, lecture, or meeting, you stay until it is finished although you are not enjoying it. movies so bad you can hardly bear to sit through them
sit tight
maintain the same position; wait it out; "Let's not make a decision--let's sit tight
sit tight
maintain the same position; wait it out; "Let's not make a decision--let's sit tight"
sit tight
sit comfortably, be mighty in a position
sit up
change to an upright sitting position; "He sat up in bed
sit up
If you sit someone up, you move them into a sitting position when they have been leaning back or lying down. She sat him up and made him comfortable
sit up
change to an upright sitting position; "He sat up in bed"
sit up
not go to bed; "Don't stay up so late--you have to go to work tomorrow"; "We sat up all night to watch the election"
sit up
If you sit up, you do not go to bed although it is very late. We sat up drinking and talking = stay up see also sit-up
sit up
If you sit up, you move into a sitting position when you have been leaning back or lying down. Her head spins dizzily as soon as she sits up
sit up
sit in an upright position; sit; stay awake late; be amazed
sit up and take notice
wake up, become alert; be amazed, be astounded
sit upon
(To) To snub, squash, smother, set down; the Latin insideo Charlotte Brontë, in Shirley (xxviii ), uses a phrase which seems analagous: Miss Keeldar says she mentioned the mischance to no one- “I preferred to cushion the matter ” “Mr Schwann and his congeners should be most energetically sat upon by colleagues and opponents alike, by everyone, in fact, who has the welfare of the empire at heart ”- The World, April 6th, 1892, p 19
sit upon
(To) To snub, squash, smother, set down; the Latin insideo Charlotte Brontë, in Shirley (xxviii ), uses a phrase which seems analagous: Miss Keeldar says she mentioned the mischance to no one- “I preferred to cushion the matter ” “Mr Schwann and his congeners should be most energetically sat upon by colleagues and opponents alike, by everyone, in fact, who has the welfare of the empire at heart ”- The World, April 6th, 1892, p 19
sit upon
A "cushion" often made by Girl Scouts to use when the ground is damp or to keep their clothes clean
sit-down
a strike in which workers refuse to leave the workplace until a settlement is reached
sit-down
If you have a sit-down, you sit down and rest for a short time. All he wanted was a cup of tea and a sit-down
sit-down
In a sit-down protest, people refuse to leave a place until they get what they want. Teachers staged a sit-down protest in front of the president's office. if you have a sit-down, you sit and rest for a short while
sit-down
A sit-down meal is served to people sitting at tables. A sit-down dinner was followed by a disco
sit-in
A sit-in is a protest in which people go to a public place and stay there for a long time. The campaigners held a sit-in outside the Supreme Court. a type of protest in which people refuse to leave the place where they work or study until their demands are agreed to hold/stage a sit-in
sit-in
a form of civil disobedience in which demonstrators occupy seats and refuse to move
sit-up
sit-up sit-ups in AM, also use situp Sit-ups are exercises that you do to strengthen your stomach muscles. They involve sitting up from a lying position while keeping your legs straight on the floor
SAT
SAT Reasoning Test (formerly Scholastic Aptitude Test and Scholastic Assessment Test): a national exam taken annually by high school juniors and seniors
SAT
Scholastic Aptitude Test
SAT
Statutory Assessment Test. A national curriculum assessment, or exam
baby-sit
To watch or attend anything or anyone unnecessarily closely; to have to help or coax too much

He left me to baby-sit the new guy while he got some work done.

baby-sit
To watch or tend someone else's child for a period of time, often for money
house-sit
to live in someone's house and take care of it while they are away

I'm housesitting for my friends while they're on vacation in France.

please sit down
Offer to be seated
sat
satellite
sat
Simple past tense and past participle of sit
sitting
the act (of a bird) of incubating eggs; the clutch of eggs under a brooding bird
sitting
a period during which one is seated for a specific purpose

The Queen had three sittings for her portrait.

sitting
{n} the act of resting on a seat, stay, sessions
SAT
Scholastic Achievement Test
SAT
The SAT is an examination which is often taken by students who wish to enter a college or university. SAT is an abbreviation for `Scholastic Aptitude Test'. Sat. is a written abbreviation for Saturday. Sat is the past tense and past participle of sit. Saturday. Past tense and past participle of sit. the written abbreviation of Saturday. the past tense and past participle of sit. in full Scholastic Aptitude Test Standardized test taken by U.S. high school students applying to colleges. It is divided into two principal sections, verbal and mathematical. Promulgated largely through the efforts of James B. Conant as a means of promoting merit-based (rather than class-based) college admissions, it was administered to few students before the end of World War II but by the end of the 20th century was taken by millions each year. Scores declined as the test came to be more widely administered, and in 1995 the score of 500 for each section (midway between the extremes of 200 and 800) was reestablished as the actual mean score of those tested. The test, which most colleges use as one measure of an applicant's ability, has been denounced as biased in favour of men and the white middle class. Other critics claim that the SAT is inadequate for testing various important capacities
SAT
{i} standardized test required for acceptance to many colleges and universities in the United States
Sat
seten
sat
The SAT is one of two national standardized college entrance examinations use in the United States
sat
Existence, reality, truth
Türkçe - İngilizce

sit teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sat
(Bilgisayar) row
sat
sell

The dealer wants to sell a car. - Satıcı bir araba satmak istiyor.

He decided to sell the car. - Arabayı satmaya karar verdi.

sat
{f} sale

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

The salesperson persuaded her to buy the dress. - Satış elemanı elbiseyi alması için onu ikna etti.

sat
{f} sold

Stamps are not sold in this store. - Bu dükkânda pul satılmıyor.

We arrived at that plan out of pure desperation, but the book sold well. - Umutsuzluktan dolayı o plana vardık fakat kitap iyi sattı.

sat
vend

Tom saw vending machines everywhere when he visited Japan. - Tom Japonya'yı ziyaret ettiğinde her yerde otomatik satış makinaları gördü.

Tom didn't have enough change to buy a drink from the vending machine. - Tom'un otomattan bir içecek satın almak için yeterli bozuk parası yoktu.

sat
{f} selling

Whenever I go to this store, they're selling freshly baked taiyaki cakes. - Bu dükkâna her ne zaman gitsem, taze pişmiş taiyaki kekleri satıyorlar.

The poor girl made a living by selling flowers. - Zavallı kız, çiçek satarak geçimini sağladı.

sitting
(Hukuk) oturum (mahkeme, meclis veya resmi bir kurum için)
sit