sit on pins and needles

listen to the pronunciation of sit on pins and needles
İngilizce - Türkçe
diken üstünde olmak
dokuz doğurmak
İngilizce - İngilizce
wait anxiously, wait with great anticipation
sit on pins and needles

  Heceleme

  sit on pins and Nee·dles

  Türkçe nasıl söylenir

  sît ôn pînz ınd nidılz

  Telaffuz

  /ˈsət ˈôn ˈpənz ənd ˈnēdəlz/ /ˈsɪt ˈɔːn ˈpɪnz ənd ˈniːdəlz/

  Günün kelimesi

  zeitgeist