sabitlik

listen to the pronunciation of sabitlik
Türkçe - İngilizce
{i} stability
immobility
fastness
immovability
stableness
fixity
steadiness
constancy
rigidity
invariability
fixture
indelible
indelibility
fixedness
consistency
immovableness
consistence
sabit
fixed

There is a fixed standard in the king's principles. - Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır.

It can't be removed. It's fixed. - Bu kaldırılamaz. O sabit.

sabit
{s} firm
sabit
{s} constant

The amount of water in the planet remains constant. - Gezegendeki su miktarı sabit kalır.

In a closed system the sum of the contained energies remains constant. - Kapalı bir sistem içerisinde bulunan enerjilerin toplamı sabit kalır.

sabit
stationary
sabit
stable
sabit
established
sabit
{s} substantive
sabit
permanent
sabit
immovable
sabit
attached
sabit
irremovable
sabit
{s} immutable
sabit
entrenched
sabit
static

House prices have remained static for several months. - Ev fiyatları aylarca sabit kaldı.

sabit
{s} real

Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x. - x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz.

sabit
changeless
sabit
rigid
sabit
{s} settled
sabit
settle
sabit
(Konuşma Dili) hard and fast
sabit
abiding
sabit
fix

We fixed the price at $15. - Biz fiyatı 15 dolarda sabitledik.

You had better fix the bookcase to the wall. - Kitaplığı duvara sabitlesen iyi olur.

sabit
cut-and-dried
sabit
stabilised
sabit
still

Sitting still he tried to put his best foot forward. - Sabit bir biçimde durarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

I still couldn't format my hard disk. - Sabit diskime hâlâ format atamadım.

sabit
flat-footed
sabit
overhead
sabit
staring
sabit
(Tıp) stationary phase
sabit
lasting
sabit
certain
sabit
changelessly
sabit
built-in
sabit
dormant
sabit
(Bilgisayar) stabilize
sabit
stedfast
sabit
invariant
sabit
lump sum
sabit
pivot
sabit
sessile
sabit
apodictic
sabit
indissoluble
sabit
deeprooted
sabit
unalterable
sabit
unshakable
sabit
deep-seated
sabit
steady

He was walking up the hill at a steady pace. - O sabit bir hızda tepeye yürüyordu.

Hold this ladder steady. - Bu merdiveni sabit tutun.

sabit
unshaken
sabit
(Jeoloji) geostationary
sabit
hard-and-fast
sabit
steadier
Sabit
(isim) Stable; constant
sabit
{s} standing
sabit
{s} unwavering
sabit
{s} set
sabit
{s} steadfast
sabit
stabile
sabit
{s} invariable
sabit
flat

I charge a flat fee of 2,000 dollars per weekend for my services. - Ben hizmetlerim için haftalık 2.000 dolarlık sabit bir ücret talep ediyorum.

sabit
(Anatomi) fixus
sabit
staid
sabit
sure
sabit
stending
sabit
fixed (stare)
sabit
fast
sabit
(Hukuk) rooted
sabit
fast (color, dye), (color) that won't fade or rub off; indelible (ink, stain, pencil)
sabit
fixed; stationary; constant; static; stable, firm; immobile, immovable; (renk, boya) fast; indelible
sabit
proven, established
sabit
fixed, stationary; stable; invariable, constant
sabit
flat footed
sabit
immobile
sabit
staunch
sabit
put

Sitting still he tried to put his best foot forward. - Sabit bir biçimde durarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

sabit
indelible
sabit
iron
sabit
const

Many astronomers are working hard to measure the Hubble constant using a variety of different techniques. - Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor.

Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x. - x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz.

subjektif sabitlik
perceptual constancy
sabitlik