biriktirmek

listen to the pronunciation of biriktirmek
Türkçe - İngilizce
collect

Tom's hobbies include playing chess and collecting stamps. - Tom'un hobileri arasında satranç oynamak ve pul biriktirmek var.

accumulate
save

We must cut our expenses to save money. - Para biriktirmek için masrafları kısmalıyız.

I am working to save for my college tuition. - Üniversite öğrenimime para biriktirmek için çalışıyorum.

save up

He worked hard to save up some money. - O biraz para biriktirmek için çok çalıştı.

She's worked hard to save up money. - Para biriktirmek için sıkı çalıştı.

put something aside
gather up
amass
to collect (things): Pul biriktiriyor. He collects stamps
get together
setaside
collect in
pile up
cumulate
pile
treasure
drift
garner
lay-up
set aside
gather
salt
treasure up
roll up
put by
keep back
to save (money)
set by
lay aside
to accumulate; to gather, assemble, collect; to amass
set apart
lay by
put away
put aside
to save (up), to put sth aside; to accumulate; to collect; to gather; to amass
store up
store
lay in
hoard
lay up
laid up
biriktirme
storage
biriktirmek (para)
salt down
para biriktirmek
to save money
biriktirme
{i} gathering
biriktirme
hoarding
biriktirme
saving up
biriktirme
accumulating
biriktirme
collection
biriktirme
accumulation
birik
accumulation
para biriktirmek
save money
biriktirme
saving (up); accumulation; collection
kara gün için para biriktirmek
save up for a rainy day
kupon biriktirmek
collect coupons
para biriktirmek
save up

She's worked hard to save up money. - Para biriktirmek için sıkı çalıştı.

He worked hard to save up some money. - O biraz para biriktirmek için çok çalıştı.

para biriktirmek
(için) make up a purse for
parası biriktirmek
make up a purse for
Türkçe - Türkçe
Toplayıp yığmak
Bir şeyi, parayı ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek
Öğrenme, yarar sağlama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak
Bir şeyi, parayı ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek: "Zehra aldığı bütün paraları biriktiren, iyi kalpli, sessiz bir kızdı."- S. F. Abasıyanık. Öğrenme, yarar sağlama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak
yığmak
Biriktirme
(Osmanlı Dönemi) İCMAM
Biriktirme
biriktirim
biriktirme
Biriktirmek işi, tasarruf
biriktirmek