rolling

listen to the pronunciation of rolling
İngilizce - Türkçe
{i} yuvarlanma
yuvarlanarak
(Ticaret) kaydırma
sallantı
dönen
yuvarlama
(Otomotiv) yan yatma
{f} yuvarlan

Kedi yavrusu yuvarlanan sikkeleri kovalamayı severdi. - The kitten loved to chase rolling coins.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz. - A rolling stone gathers no moss.

(arazi) inişli çıkışlı
(Mühendislik) haddeleme
rolling mill hadde fabrikası
rolling pin oklava
rolling stock lokomotif ve vagonlar
{i} gürleme
sallanan
{i} gümbürdeme
{s} inişli yokuşlu (arazi)
devrik gürleyen
{i} haddeden geçirme
{s} döner
rolling press ütü makinası
{i} gürül gürül akma
{s} yuvarlanan

Kedi yavrusu yuvarlanan sikkeleri kovalamayı severdi. - The kitten loved to chase rolling coins.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz. - A rolling stone gathers no moss.

hadde
{s} tekerlekli
{s} dalgalı (deniz)
{s} inişli yokuşlu
{s} devrik (yaka)
{i} yalpa
{i} yalpalama
yuvarlanış
hadd
rolling pin
oklava

Büyük anne hamur ona yapışmasın diye oklavanın üstüne un serpti. - Grandma sprinkled flour on the rolling pin so the dough wouldn't stick to it.

roll
rulo

Tom maskeleme bandı rulosunu Mary'ye uzattı. - Tom handed Mary the roll of masking tape.

Anne, tuvalet kağıdı rulosu nerede? - Mom, where is the toilet paper roll?

roll
yuvarlamak
roll
yuvarlanmak
rolling stone
(deyim) bir dalda durmayan kimse,bir baltaya sap olmayan kimse
rolling barrage
(Askeri) sürgü ateşi
rolling bearing
rulmanlı yatak
rolling cylinder
(Askeri) merdane
rolling radius
(Otomotiv) yuvarlanma yarıçapı
rolling resistance
(Otomotiv) yuvarlanma direnci
rolling stock
katar
rolling stone
bir baltaya sap olmayan
rolling stone
(deyim) seyyah
rolling stone
sorumluluğu olmayan
rolling stone
çok gezen
rolling stone
bir dalda durmayan kimse
rolling stone
avare avare dolaşan
rolling stone gathers no moss
işleyen demir paslanmaz
rolling capitals
döner sermaye
rolling friction
yuvarlanma sürtünmesi
rolling mill
un değirmeni
rolling press
ütü makinesi
rolling stock
demiryolu taşıtı
rolling stock
demiryolu araçları
rolling stone
serbest
Rolling blackout
(Elektrik, Elektronik) Elektrik kesintisi
rolling boil
haddeleme kaynatın
rolling budget
Döner bütçe
rolling circumference
yuvarlanma çevresi
rolling contact bearing
haddeleme temas yatak
rolling crusher
silindirli kırıcı
rolling eye
haddeleme göz
rolling forecast
haddeleme tahmin
rolling hitch
haddeleme evlenmek
rolling in money
Çok zengin, para içinde yüzen
rolling mill
(Mühendislik) hadde makinası
rolling mills
haddehane
rolling oil
haddeleme yağ
rolling on the floor laughing
zemin gülmeye haddeleme
rolling road
inişli çıkışlı yol
rolling admission
(Eğitim) hızlı kabul
rolling and scoring machine
merdane ve ertme makinesi
rolling and scoring machine
merdane ve kertme makinesi
rolling back
(Sinema) döner diplik
rolling barrage
kademeli baraj
rolling barrage
(Askeri) YÜRÜYEN BARAJ ATEŞİ, SÜRGÜ ATEŞİ: Baraj ateşinin düşman istikametinde aralıksız olarak kaydırılması
rolling block
(Avcılık) döner bloklu kapak takımı
rolling calender
(Tekstil) yuvarlatmalı kalandır
rolling calender
(Tekstil) yuvarlamalı kalandır
rolling capital
(Ticaret) işletme sermayesi
rolling capital
(Ticaret) işletme sermaye
rolling capitals
döner sermeye
rolling chair
tekerlekli sandalye
rolling chassis modules
(Otomotiv) borudan imal şase modülleri
rolling circumference
(Otomotiv) yuvarlanma çevre uzunluğu
rolling crusher
yuvgulu kırıcı
rolling door
kepenkli kapı
rolling door
tekerlekli kapı
rolling element
(İnşaat) yuvarlanan eleman
rolling expander
makaralı genişletici
rolling grille door
tekerlekli kapı
rolling in money
(Argo) para bok gibi olmak
rolling into a ball
dertop
rolling kitchen
seyyar mutfak [ask.]
rolling kitchen
(Askeri) SEYYAR MUTFAK: Kıtalarla beraber hareket eden ve hareket ederken yemek pişirebilen mutfak. Bu terim, yarı sabit mutfak demek olan (field kitchen) terimi ile karıştırılmamalıdır
rolling kitchen
(Askeri) seyyar mutfak
rolling land
dalgalı arazi
rolling land
dalgalı yer
rolling machine
çekme makinesi
rolling method
silindirleme metodu
rolling mill
hadde
rolling mill
(Mekanik,Teknik) hadde makinesi
rolling mill
hadde fabrikası
rolling pin
merdane
rolling piston compressor
döner pistonlu kompresör
rolling plate
sarma tablası
rolling plate jam
sarma tablasında sıkışma
rolling press
merdaneli pres
rolling press
merdane
rolling press
baskı makinesi
rolling recoil
(Askeri) KAYARAK GERİ TEPME, HAREKETLİ BASKI: Bir demiryolu topunun geri tepmesini gideren tertibat. Top ateş ettiğinde frenleri bağlı durumdaki vagon geriye doğru kayar. Buna eskiden (sliding recoil) denirdi
rolling recoil
(Askeri) kayarak geri tepme
rolling recoil
(Askeri) hareketli baskı
rolling reserve
(Askeri) seyyar ikmal maddeleri yedeği
rolling reserve
(Askeri) SEYYAR İKMAL MADDELERİ YEDEĞİ: Askeri birliklerin yakınında bulundurulan yedek ikmal maddeleri. Elde vasıta var ise bu ikmal maddeleri, hemen nakledilmeye hazır vaziyette, kamyon veya vagonlara yüklü olarak bulundurulur
rolling scaffold
tekerlekli iskele
rolling scaffold
yürür iskele
rolling stage
(Tiyatro) tekerlekli sahne
rolling stock
lokomotif ve vagonlar
rolling stone
yuvarlanan taş

Yuvarlanan taş yosun tutmaz. - A rolling stone gathers no moss.

rolling stone
durup dinlenmeden orada burada gezinen kimse
rolling stone
avare avare dolaşan kimse
rolling stone gathers no moss
(deyim) [atasozu] her zaman isini veya evini degistiren birinin fazla parasi veya candan arkadasi olmaz .Yuvarlanan tas yosun tutmaz
rolling tackle
(Askeri) palanga rule
rolling terrain
(Askeri) dalgalı arazi
rolling terrain
silindirlenmiş arazi
rolling title
(Sinema) döner yazı
rolling window
makaralı pencere
rolling working
(Ticaret) işletme sermayesi
roll
rulo köfte

Rulo köfteni yemeyecek misin? - Aren't you going to eat your roll?

roll
defter
roll
(Spor) devrilmek
roll
soymak (sarhoş)
roll
top (kağıt)
roll
sicil
roll
devirmek (gözlerini)
roll
tekerleme
roll
sallanmak
roll
(Bilgisayar) döndürme
roll
dönmek
roll
(Argo) para tomarı
roll
yuvarlama

Paskalya Yumurtası Yuvarlama Beyaz Saray'ın her Paskalya pazartesi günü çimde düzenlediği yıllık bir olaydır. - The Easter Egg Roll is an annual event that is held on the lawn of the White House each Easter Monday.

roll
yuvak
roll
(Bilgisayar) zar at

Zar atma sırası benim. - It's my turn to roll the dice.

roll
(Bilgisayar) çevirme
roll
hadde
roll
silindirle düzlemek
roll
küçük ekmek
roll
yaprak haline getirmek (metal)
roll
silindirden geçirmek
roll
yalpa vurmak
roll
sarılmak
roll
(Dilbilim) çarpmalı
roll
vals
roll
yuvarlanış
roll
ağnamak
roll
gürlemek (gök)
roll
kabarıklık
roll
(İnşaat) sürgülemek
roll
dolaşmak
thin rolling pin
(Gıda) oklava
A rolling stone gathers no moss
Yuvarlanan taş yosun tutmaz
be rolling in money
para içinde yüzmek
get rolling
yuvarlan
got rolling
yuvarlan
hot rolling
sıcak haddeleme
keep the ball rolling
sürdürmek
keep the ball rolling
devam etmek
measuring and rolling machine
ölçme sarma makinesi
roll
merdane
roll
gümbür gümbür çalmak
roll
devirmek
roll
yuvarla

Masanın altına madeni para yuvarlandı. - A coin rolled under the desk.

Top yerde bana doğru yuvarlandı. - The ball rolled on the ground towards me.

roll
kayıt
roll
silindir

Yol silindiri caddeyi düzleştiriyor. - The road roller is levelling the street.

Yol silindiri gürültülü. - The road roller is noisy.

roll
(taşıtla) gitmek
roll
sarmak
roll
salınmak
roll
toprak
roll
sallanarak yürümek
roll
dürmek
roll
tomar

Bu dergileri tomar yap. - Roll up those magazines.

roll
yuvarlak ufak ekmek
roll
top

Top yerde bana doğru yuvarlandı. - The ball rolled on the ground towards me.

Top, yolun karşısına yuvarlandı. - The ball rolled across the road.

roll
yaprak haline getirmek
roll
devretmek
roll
sağa sola oynatmak
roll
top etmek
roll
tomar yapmak
roll
(davul/vb.) çabuk çabuk
roll
(arazi) inişli yokuşlu uzayıp gitmek
roll
gürültü

Yol silindiri gürültülü. - The road roller is noisy.

roll
liste

Tom bir onur listesi öğrencisidir. - Tom is an honor roll student.

Ben onur listesindeyim. - I'm on the honor roll.

roll
gümbürdeme
roll
fıldır fıldır oynatmak
roll
sandviç ekmeği

Sandviç ekmeğini uzatır mısın? - Could you pass the rolls?

Umarım sandviç ekmeği almışsındır. - You bought rolls, I hope.

roll
gürlemek
roll
oklava ile açmak
roll
yalpa vurdurmak
roll
gürleme
roll
(gemi) yalpa
roll
(ay) dönmek
roll
yükselip alçalma
roll
gezmek
roll
gümbürdemek
roll
tekerlenme
set the ball rolling
ön ayak olmak
start rolling
harekete geçmek
A rolling stone gathers no moss
Yuvarlanan taş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz
cheese rolling
peynir haddeleme
cold rolling
soğuk hadde
roll
yalpa: "the roll of a ship -geminin yalpası."
roll
dur
roll
duruk
roll
tomarı
roll
gök gürlemesi
roll
(gözlerini) devirmek
roll
yuvarlama; yuvarlanma. 1
İngilizce - İngilizce
a deep prolonged sound (as of thunder or large bells)
Reducing the cross-sectional area of metal stock, or otherwise shaping metal products, through the use of rotating rolls A term applied to the operation of shaping and reducing metal in thickness by passing it between rolls which compress, shape and lengthen it following the roll pattern
This can be used to firm, that is consolidate, but not to compact the turf surface and is especially useful in firming the soil after any surface heave has occurred during the winter or spring
The call heard from the camera operator when the Record light comes on in the viewfinder It is in reply to the call to Roll from the Director or AD
A broadcast, secondary tillage operation which crushes clods and compacts or firms and smoothes the soil by the action of ground-driven, rotating cylinders See also tillage, cultipack
{s} rotating, turning over and over; curling, winding up
characterized by reverberation; "a resonant voice"; "hear the rolling thunder"
Having gradual, rounded undulations of surface; as, a rolling country; rolling land
A practice done to greens to smooth the putting surface and to increase green speed
This process is used by colleges in several ways, but the most common scenario is that a college using rolling admissions will review applications as the "folders" (the application form and all supporting data) are completed Then, the college will return decisions within a few weeks after completion Other variations in the process: Some colleges send decisions as soon as the folder is completed and reviewed, regardless of the time of the year Other colleges will accumulate applications and send decisions only after a certain date
A trading action in which the trader simultaneously closes an open option position and creates a new option position at a different strike price, different expiration, or both Variations of this include rolling up, rolling down, rolling out and diagonal rolling
Initiating a journey or a recording
emphasis If you say that someone is rolling in it or is rolling in money, you mean that they are very rich. = loaded. In technology, the main method of forming molten metals, glass, or other substances into shapes that are small in cross-section in comparison with their length, such as bars, sheets, rods, rails, and girders. Rolling is the most widely used method of shaping metals and is particularly important in the manufacture of steel. The process consists of passing the metal between pairs of rollers revolving at the same speed but in opposite directions and spaced so that the distance between them is slightly less than the thickness of the metal
The act of squeezing between two rollers to form a flat plate, sheet or foil section Rolling is often first done "hot" to reduce thickness of the cast section in as few passes as possible "Cold" rolling provide strength benefits as well as being used to achieve final dimensional tolerances
The verbal cue for the camera film and audio tape to start rolling
present participle of roll
Moving on wheels or rollers, or as if on wheels or rollers; as, a rolling chair
Being under the influence of the psychedelic stimulant MDMA (aka "Ecstasy")
A mechanical process which reduces the thickness of material by compressing - it through continuously revolving rolls The thickness is determined by the number of passes it is given through the rolling mill
Rolling hills are small hills with gentle slopes that extend a long way into the distance. the rolling countryside of south western France
The process by which withered leaves are rolled to initiate enzymic oxidation
The process of rolling the pattern onto the metal from a hardened steel die The cheapest way to reproduce an engine turned pattern for mass produced products The metal is rolled and then pressed into shape The engine turning will be undamaged even around hinges!
A follow-up action in which the strategist closes options currently in the position and opens other options with different terms, on the same underlying stock See also Roll Down, Roll Forward, and Roll Up
the act of robbing a helpless person; "he was charged with rolling drunks in the park"
{i} act of moving by turning over and over; act of curling up; act of winding up; perilous action of throwing heavy items from the rear of a moving car
(1) (adjective for Blackwood and Gerber) in which the cheapest rebid outside the agreed suit asks for kings wholesale
propelling something on wheels
Rotating on an axis, or moving along a surface by rotation; turning over and over as if on an axis or a pivot; as, a rolling wheel or ball
A trading action in which the investor simultaneously closes an open derivatives position and creates a new position on the same derivative instrument
uttered with a trill; "she used rolling r's as in Spanish"
Preparing a joint
The process of shaping metal by passing it between rolls revolving at the same peripheral speed and in opposite directions In steel there are a number of different types of rolling mill for processing the ingot to its finished shape These are variously known as Cogging mills, Slabbing mills, Billet mills, Bar mills and Strip mills, which produce plate, sections, bars, sheet and strip Cold rolling of previously hot rolled strip is carried out to produce strip that is accurate to size and with a smooth bright polished surface
A follow up action in which the strategist closes options currently in the position and opens other options with different terms, on the same underlying stock
the process of crushing the leaves to initiate fermentation and impart twist
the act of robbing a helpless person; "he was charged with rolling drunks in the park
moving in surges and billows and rolls; "billowing smoke from burning houses"; "the rolling fog"; "the rolling sea"; "the tumbling water of the rapids"
Rolling Stones
A very successful British rock band formed in the 1960s, still together in the 21st century

Welker once referred to Blanc as the Beatles and Butler and Messick as the Rolling Stones of voice-over artists.

rolling back
Present participle of roll back
rolling contact
any contact between rotating bodies such that the relative velocity of the two contacting surfaces is zero at the point of contact
rolling in clover
Alternative form of in clover
rolling in dough
Rich, very prosperous

So far this year Lazrak and DuRoss have sold 85 homes worth $16.2 million, but after expenses, each will barely break the $100,000 mark this year. We're not rolling in dough, Lazrak says.

rolling in it
Having an abundance of money
rolling in the aisle
Present participle of roll in the aisle
rolling in the aisles
Present participle of roll in the aisles
rolling news
a 24 hour, continuously updated news service on radio or television
rolling over
Present participle of roll over
rolling paper
A small sheet of cigarette paper used for rolling one's own cigarettes either by hand or with a rolling machine
rolling pin
a food preparation utensil consisting of a cylinder with a handle at each end, used to flatten dough
rolling pins
plural form of rolling pin
rolling resistance
The force that resists the rolling of a wheel or other circular object
rolling stock
collective term for all vehicles that move on a railway, powered or unpowered
rolling stone
A womanizer
rolling stone
A person who moves around a lot and never settles down

Like a rolling stone?.

rolling stop
An automobile driving maneuver in which a driver slows down, but does not stop, at a stop sign
rolling up
Present participle of roll up
rolling-pin
Alternative spelling of rolling pin
Rolling blackout
(Elektrik, Elektronik) A rolling blackout, also referred to as load shedding, is an intentionally engineered electrical power shutdown where electricity delivery is stopped for non-overlapping periods of time over different parts of the distribution region
rolling budget
Detailing and implementing the budget over a set period, say 6 months, and as one month is finshed at the back-end adding another month at the front-end
rolling forecast
Rolling forecast is the process of simulating profit and loss accounts for a company on rolling basis
Rolling On The Floor
(Internet Slang) that's so funny! , haha! (used to express amusement)
Rolling On the Floor Laughing
ROFL, I am laughing a lot, that's so funny (Internet chat slang)
Rolling On the Floor Laughing And Peeing My Pants
I am laughing a lot, I am laughing uncontrollably, ROFLAPMP (Internet chat slang)
Rolling On the Floor Laughing Unable To Speak
ROFLUTS, I am laughing a lot, that's so funny (Internet chat slang)
Rolling Stone
a US magazine that contains articles on people and events involved in rock and pop music
Rolling Stone
{i} biweekly American magazine that covers topics related to music and entertainment
Rolling Stones
a British rock group who first became popular in 1963 and became one of the most successful groups ever. Their songs include (I Can't Get No) Satisfaction, Jumping Jack Flash and Honky Tonk Woman. Most of their songs are written by Keith Richards, who also plays the guitar, and Mick Jagger, their main singer. British musical group. Its original members were Mick Jagger (b. 1943), Keith Richards (b. 1943), Brian Jones (1944-69), Bill Wyman (b. 1936), and Charlie Watts (b. 1941). The band was formed in 1962 when Jagger, Richards, and Jones, who had been performing sporadically in a blues band, recruited Wyman and formed their own group. Watts joined the band in 1963. Jagger was the lead vocalist, while Jones and Richards played guitars, Wyman played bass, and Watts played drums. The band's name was adopted from a Muddy Waters song. By 1966 a series of outstanding songs had made the band second in popularity only to the Beatles. Jagger and Richards wrote most of its songs, which are marked by a driving backbeat, biting and satirical lyrics, and simple but expressive instrumental accompaniments. The group reached the height of its popularity with albums such as Beggar's Banquet (1968) and Exile on Main Street (1972). Jones was succeeded by Mick Taylor (b. 1948) in 1969, who was replaced in turn by Ron Wood (b. 1947) in 1976. They continued to perform long after the other classic rock bands of the 1960s disbanded
Rolling Stones
British rock group that started in the 1960s which includes the lead singer Mick Jagger and has greatly influenced the development of rock music
rolling about
splashing, wallowing, spinning around, flopping about
rolling admission
– An admission plan in which applications are evaluated very soon after they are completed in the Admission Office The applicant can receive a decision very quickly but is not obligated to attend
rolling admission
Schools evaluate applications as soon as they arrive in the admissions office, making ‘admit’, ‘deny’ or ‘waiting list’ decisions as soon as they can
rolling admission
An admission procedure by which the college considers each application as soon as all required materials have been received The college then notifies each applicant of acceptance or rejection as soon as possible
rolling admission
Policy in which a school sends out acceptance letters to students as they are accepted
rolling admission
An admission procedure by which the college considers each student's application as soon as all the required credentials, such as school record and test scores, have been received The college usually notifies applicants of its decision without delay At many colleges, rolling admission allows for early notification and works much like non-binding early action programs
rolling admission
Schools with this admissions practice decide whether or not to admit students as soon as they receive the required materials
rolling admission
is a term used to describe the application process in which an institution reviews applications as they are received and offers decisions to students soon after they are made If you are applying for financial aid, you will follow aid application deadlines set by the school You may apply to other colleges and you will not e required to make a decision regarding enrolling before May 1
rolling admission
A term used to describe the application process in which an institution reviews applications as they are received and offers decisions to students as applications are reviewed NOTE: Some rolling admission institutions may defer students initially This does not mean that the student has been denied or placed on a wait list A deferral simply means that the admission committee will review the student again later on in the cycle once new grades and standardized test scores are available
rolling boil
A very fast boil that doesn't slow when stirred
rolling boil
When substance is boiling sufficiently that stirring with a spoon does not cause it to stop boiling
rolling boil
To boil rapidly and continuously
rolling boil
A boil which cannot be stirred down In essence, the whole solution is boiling, not just one hot part of the mixture A common mistake in fudge making is to call the first sign of a boil as the beginning of the boil Thus the mix is under-boiled and too much water results fudge failure Penuche
rolling down
deteriorating, tumbling down
rolling hitch
a hitch for fastening a line to a spar or another rope
rolling in
rushing inward, streaming inward
rolling in money
very rich
rolling mill
combines all the equipment and components needed for producing hot or cold-rolled products; the structure that houses rolling equipment and where actual process is done
rolling mill
A rolling mill is a machine or factory in which metal is rolled into sheets or bars
rolling mill
Plant in which steel strip is formed between two rolls rotating at the same speed in opposite directions
rolling mill
steel mill where metal is rolled into sheets and bars
rolling mill
A machine consisting of two parallel hardened steel cylinders mounted in a sturdy frame A rolling mill uses mechanical advantage to change the width of metal Some rolling mills also have a wire rolling section used to change the diameter of rod stock Height can be adjusted on the smooth faces, the wire section of the rolling mill stays at a constant distance Rolling mills in the metals lab care only used with annealed, base metals that are softer than the roller surface The rolling mill in our lab is never used for steel
rolling on the floor laughing and scaring the cat
I am laughing so hard that I have fallen off my chair and have frightened the cat (often used in Internet Slang as: ROFLASTC)
rolling over
The operation of reversing the position of a flask If the drag part of the pattern has been rammed with the parting surface downward, it is rolled over 180 degrees to allow core setting and placement of cope
rolling over
The substituting of a far option for a near option of the same underlying stock at the same strike/exercise price
rolling over
turning over, rolling on to the other side
rolling over
The substitution of a far option for a near option of the same underlying stock at the same strike/exercise price
rolling pin
long tube used for pressing and flattening dough
rolling pin
A rolling pin is a cylinder that you roll backwards and forwards over uncooked pastry in order to make the pastry flat. A smooth cylinder, usually with a handle at each end and often made of wood, used for rolling out dough
rolling pin
utensil consisting of a cylinder (usually of wood) with a handle at each end; used to roll out dough
rolling resistance
A measure of the amount of resistance that is generated as a tire rolls on the road surface
rolling resistance
Retarding force of the ground against the wheels of a vehicle (22)
rolling resistance
The total frictional force that a tyre, a set of tyres or all the tyres on a vehicle is developing with the road
rolling resistance
The resistance of a tire to free rolling
rolling resistance
This is motion resisting force that is present from the instant the wheels begin to turn On normal road surfaces, rolling resistance decreases with increased tire pressure and increases with vehicle weight Rolling resistance can also be affected by tire construction and tread design
rolling stock
This is another word for train
rolling stock
any vehicle which runs on the railway Usually excludes locomotives
rolling stock
The vehicles used in a transit system, including buses and rail cars
rolling stock
Rolling stock is all the engines and carriages that are used on a railway. Many stations needed repairs or rebuilding and there was a shortage of rolling stock. The equipment available for use as transportation, as automotive vehicles, locomotives, or railroad cars, owned by a particular company or carrier. all the trains, carriages etc that are used on a railway
rolling stock
Powered or nonpowered wheeled equipment
rolling stock
collection of wheeled vehicles owned by a railroad or motor carrier
rolling stock
railway vehicles with wheels, a term sometimes used to also include locomotives
rolling stock
Just a fancy, all-encompassing, word for train
rolling stock
The equipment used in a transit system, including buses and rail cars Also see "fleet "
rolling stock
Another term used to describe the roller coaster train or car
rolling stock
Anything with wheels on it which can run on the track including locomotives, carriages, goods wagons, and maintenance vehicles
rolling stone
{i} rock that moves by turning over and over; vagabond, one who doesn't want to settle in one place
rolling stone gathers no moss
{i} people pay a price for being on the move constantly in that they don't plant any roots in a specific place; people who are always on the go avoid responsibilities and cares
rolling targets
management method in which goals and courses of action change according to the circumstances
rolling up
raising, folding upwards; joining, participating
rolling wave
roller: a long heavy sea wave as it advances towards the shore
a rolling stone gathers no moss
A person who does not keep active will grow mouldy
a rolling stone gathers no moss
A person who never settles in one place will never be successful
cheese rolling
An ancient British sport in which competitors race downhill after a rolling round of cheese

Each year thousands of spectators gather to watch the ancient sport of cheese rolling at Cooper's Hill.

get the ball rolling
To begin; to start some action; to set in motion

Did you ever get the ball rolling on your plans to build a shed?.

leaf-rolling
Describing a leaf roller
rag-rolling
Present participle of rag-roll
rag-rolling
The application of paint to a surface by transferring it from a rag applied in a rolling motion; the decorative finish so produced
roll
To be under the influence of MDMA a psychedelic stimulant, also known as ecstasy

So the quesion is When you are rolling what gets you in that “ecstasy” state more: hard pounding energetic music or smoother and gentler music? Personally for me its gentler music because when I’m rolling my mind can’t really keep up with all the hard pounding intriquet sounds . . .

roll
The act of rolling, or state of being rolled

Look at the roll of waves.

roll
To create a new character in a role-playing game

I'm gonna go and roll a new shaman tonight.

roll
A kind of shortened raised biscuit or bread, often rolled or doubled upon itself
roll
Specifically, a document written on a piece of parchment, paper, or other materials which may be rolled up; a scroll
roll
To act

Let's roll!.

roll
To leave or begin a journey

I want to get there early, let's roll.

roll
To bind or involve by winding, as in a bandage; to inwrap; often with up

to roll up the map for shipping.

roll
To move, or cause to be moved, upon, or by means of, rollers or small wheels
roll
To beat up
roll
To compete, especially with vigor

OK guys, we're only down by 2 points, let's roll!.

roll
To cause to revolve by turning over and over; to move by turning on an axis; to impel forward by causing to turn over and over on a supporting surface

The gentleman aimed the ball once or twice and then threw it up the strand towards Cissy Caffrey but it rolled down the slope and stopped right under Gerty's skirt near the little pool by the rock.

roll
To have a rolling aspect

the hills rolled on.

roll
To behave in a certain way; to adopt a general disposition toward a situation

This is how we roll in Spring Valley, one teen reportedly boasted.

roll
The act of, or total resulting from, rolling one or more dice

Whoever gets the highest roll moves first.

roll
the rotation angle about the longitudinal axis

Calculate the roll of that aircraft.

roll
To generate a random number
roll
Part; office; duty; rôle
roll
To throw dice
roll
Specifically, a quantity of cloth wound into a cylindrical form; as, a roll of carpeting; a roll of ribbon
roll
To wrap round on itself; to form into a spherical or cylindrical body by causing to turn over and over

to roll a sheet of paper; to roll clay or putty into a ball.

roll
Specifically, one of a set of revolving cylinders, or rollers, between which metal is pressed, formed, or smoothed, as in a rolling mill; as, to pass rails through the rolls
roll
Specifically, A cylindrical twist of tobacco
roll
To cause to betray secrets or to testify for the prosecution

The feds rolled him by giving him a free pass for most of what he'd done.

roll
To turn over and over

The child will roll on the floor.

roll
To utter copiously, especially with sounding words; to utter with a deep sound; -- often with forth, or out

to roll forth someone's praises; to roll out sentences.

roll
To betray secrets

He rolled on those guys after being in jail two days.

roll
The uniform beating of a drum with strokes so rapid as scarcely to be distinguished by the ear
roll
Specifically, a heavy cylinder used to break clods
roll
The measure of extent to which a nautical vessel rotates on its fore-and-aft axis, causing its sides to go up and down. Compare with pitch
roll
To apply (one line or surface) to another without slipping; to bring all the parts of (one line or surface) into successive contact with another, in such a manner that at every instant the parts that have been in contact are equal
roll
A measure of parchments, containing five dozen

Parchement is sold by the dozen, and by the roll of five dozens.

roll
A heavy, reverberatory sound

Hear the roll of thunder.

roll
To tumble in gymnastics
start the ball rolling
Alternative spelling of get the ball rolling
roll
{n} a thin rolling, turn, mass made round, public register, catalogue, chronicle, office
roll
{v} to fold, turn, move in a circle, run, level
Laughing My Ass Off Rolling on the Floor
(Internet Slang) LMAOROTF, I am laughing so much, that's so funny
be rolling in money
be wealthy, be rich
cold rolling
The rolling of steel or other metal at room temperature to preserve its original crystal structure
get the ball rolling
(Slang) get started; begin, commence
keep the ball rolling
{f} maintain a conversation; continue business operations
roll
To press or level with a roller; to spread or form with a roll, roller, or rollers
roll
To bind or involve by winding, as in a bandage; to inwrap; often with up; as, to roll up a parcel
roll
One of a set of revolving cylinders, or rollers, between which metal is pressed, formed, or smoothed, as in a rolling mill; as, to pass rails through the rolls
roll
To turn over in ones mind; to revolve
roll
flatten or spread with a roller; "roll out the paper"
roll
a percussion technique usually used on the snare drum, a rapid succession of beats
roll
The oscillating movement of a vessel from side to side, in sea way, as distinguished from the alternate rise and fall of bow and stern called pitching
roll
That which rolls; a roller
roll
occur in soft rounded shapes; "The hills rolled past
roll
move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment; "The gypsies roamed the woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from one town to the next"; "They rolled from town to town"
roll
anything rolled up in cylindrical form
roll
Part; office; duty; rôle
roll
one of the three axes of motion for an airplane; roll refers to the left and right movement of the fuselage and raises the wings of the airplane up or down
roll
the act of rolling something (as the ball in bowling)
roll
a deep prolonged sound (as of thunder or large bells)
roll
When vehicles roll along, they move along slowly. The lorry quietly rolled forward
roll
when a nautical vessel rotates on its fore-and-aft axis, causing its sides to go up and down. Compare with pitch
roll
occur in soft rounded shapes; "The hills rolled past"
roll
To spread under a roller or rolling-pin; as, the paste rolls well
roll
a flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal axis without changing direction or losing altitude
roll
When something rolls or when you roll it, it moves along a surface, turning over many times. The ball rolled into the net I rolled a ball across the carpet
roll
A cylindrical twist of tobacco
roll
The self rescue method devised by the Arctic people (who would have rapidly died had they tried to swim in their freezing waters) The roll relies on body movement for success, not the sweep of the paddle There are many variations
roll
Hence, an official or public document; a register; a record; also, a catalogue; a list
roll
with sounding words; to utter with a deep sound; often with forth, or out; as, to roll forth some one's praises; to roll out sentences
roll
– The rotational position of the drill head as it relates to a clock face Twelve O’Clock refers to the slanted face of the drill head when it faces straight up ROTARY SHOULDERED CONNECTION – At threaded connections used on drill stem components characterized by course, tapered threads and make-up shoulders SAVER SUB – A sub that screws onto a high-cost drill stem component Repeated make-breaks are made on the saver sub, protecting the threads on the high-cost component from damage SEA (SPECIAL END AREA) – See magnetic particle SHEAR WAVE – Employs a pulsed beam of high frequency sound which is transmitted into the part being inspected and reflected back by discontinuities in the material SHOULDER – On a rotary shouldered connection, the parts of pin and box that abruptly stop further thread engagement when the connections is made up (screwed together)
roll
the act of throwing dice
roll
a list of names; "his name was struck off the rolls"
roll
To beat with rapid, continuous strokes, as a drum; to sound a roll upon
roll
a round shape formed by a series of concentric circles
roll
emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating sound; "The thunder rolled"; "rolling drums"
roll
A side-to-side motion of the boat, usually caused by waves
roll
execute a roll, in tumbling; "The gymnasts rolled and jumped"
roll
If you roll your eyes or if your eyes roll, they move round and upwards. People sometimes roll their eyes when they are frightened, bored, or annoyed. People may roll their eyes and talk about overprotective, interfering grandmothers His eyes rolled and he sobbed
roll
1 A list of those present 2 The side to side motion of a ship
roll
A roll is a small piece of bread that is round or long and is made to be eaten by one person. Rolls can be eaten plain, with butter, or with a filling. He spread butter on a roll
roll
to start the ball rolling: see ball heads will roll: see head
roll
A roll is an official list of people's names. the electoral roll. = register see also rolling, rock and roll, sausage roll
roll
On percussion instruments, a sticking technique consisting of a rapid succession of notes
roll
The rotation of a car's body about a longitudinal axis Also less accurately called "sway" or "lean," it occurs in corners because the car's center of gravity is almost always higher than the axis about which it rotates
roll
A roll of paper, plastic, cloth, or wire is a long piece of it that has been wrapped many times around itself or around a tube. The photographers had already shot a dozen rolls of film. see also toilet roll
roll
To cause to revolve by turning over and over; to move by turning on an axis; to impel forward by causing to turn over and over on a supporting surface; as, to roll a wheel, a ball, or a barrel
roll
If you roll up something such as a car window or a blind, you cause it to move upwards by turning a handle. If you roll it down, you cause it to move downwards by turning a handle. In mid-afternoon, shopkeepers began to roll down their shutters
roll
That which is rolled up; as, a roll of fat, of wool, paper, cloth, etc
roll
If you roll something flexible into a cylinder or a ball, you form it into a cylinder or a ball by wrapping it several times around itself or by shaping it between your hands. He took off his sweater, rolled it into a pillow and lay down on the grass He rolled and lit another cigarette. Roll up means the same as roll. Stein rolled up the paper bag with the money inside
roll
cause to move by turning over or in a circular manner of as if on an axis; "She rolled the ball"; "They rolled their eyes at his words"
roll
To beat a drum with strokes so rapid that they can scarcely be distinguished by the ear
roll
The act of or total resulting from, rolling one or more dice
roll
To incline first to one side, then to the other; to rock; as, there is a great difference in ships about rolling; in a general semse, to be tossed about
roll
show certain properties when being rolled; "The carpet rolls unevenly"; "dried-out tobacco rolls badly"
roll
a document that can be rolled up (as for storage)
roll
A roll of drums is a long, low, fairly loud sound made by drums. As the town clock struck two, they heard the roll of drums. see also drum roll
roll
small rounded bread either plain or sweet
rolling