döndürme

listen to the pronunciation of döndürme
Türkçe - İngilizce
veer
turning

Turning the steering wheel makes the car turn. - Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür.

rotational stretching exercises
turning, rotating something
spinning
rejection; returning, sending back
winding
wring
twisting
(Bilgisayar) roll
(Bilgisayar) rotation
(Pisikoloji, Ruhbilim) conversion
belt drive
twirling
(Telekom) slewing
twist
circumvolution
turn

Turning the steering wheel makes the car turn. - Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür.

The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank. - Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu.

döndürmek
{f} spin
döndürmek
turn

Turning the steering wheel makes the car turn. - Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür.

döndürmek
rotate
döndürme mili
torque shaft
dön
{f} turn

The leaves of the trees turn yellow in fall. - Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner.

Mr Smith has not turned up yet though he promised to come. - Gelmek için söz verdiği halde Bay Smith henüz dönmedi.

döndürmek
flip over
döndürmek
wind
döndürmek
{f} twirl
döndürmek
reverse
döndürmek
{f} twiddle
döndürmek
turnover
döndürmek
{f} whirl
döndürmek
turn round
dön
(Bilgisayar) transform

This differential equation can be easily solved by Laplace transform. - Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüşümüyle kolayca çözülebilir.

In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations. - İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır.

dön
wheel

The first Ferris wheel was built in 1893 in Chicago. - İlk dönme dolap 1893 yılında Chicago'da inşa edildi.

Who were you with on the Ferris wheel? - Dönme dolapta kimle birlikteydin?

döndürmek
manage
döndürmek
run
döndürmek
twist
döndürmek
swirl
döndürmek
defect
döndürmek
turn on
döndürmek
thread
döndürmek
swing
tork döndürme momenti
(Otomotiv) torque
dön
{f} twirl
dön
return to

I'll return to get my handbag. - Ben el çantamı almak için geri döneceğim.

The president was forced to return to Washington. - Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı.

dön
{f} rotating

At the equator, the Earth is rotating at a speed of about about 2200 kilometers per hour. - Ekvatorda, Dünya yaklaşık saatte 2200 kilometre hızla dönüyor.

The black hole is surrounded by a rotating disk of ionized gas. - Kara delik, iyonize gazdan oluşan dönen bir diskle çevrilidir.

dön
veer

I saw his car veering to the right. - Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm.

dön
{f} veering

I saw his car veering to the right. - Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm.

dön
back down

Tom isn't going to back down. - Tom sözünden dönmeyecek.

Tom will never back down. - Tom asla sözünden dönmeyecek.

döndürmek
turn aside
döndürmek
flip
döndürmek
revolve
döndürmek
convert
döndürmek
twine
döndürmek
swivel
dön
revert
döndürmek
swivel firdöndü
döndürmek
return
Döndürmek
Rotate , spin
boyut ve döndürme
(Bilgisayar) size and rotate
dön
return

After I returned from Turkey, my Turkish deteriorated. - Türkiye'den döndükten sonra Türkçem zayıfladı.

He returned home from Europe in 1941, when the war broke out. - O, 1941'de, savaş patlak verdiğinde Avrupa'dan evine döndü.

dön
sheer
döndürmek
{f} deflect
döndürmek
swerve
döndürmek
turn over
döndürmek
turn inside out
döndürmek
{f} slew
döndürmek
{f} slue
döndürmek
{f} roll
döndürmek
{f} wheel

Turning the steering wheel makes the car turn. - Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür.

döndürmek
slue round
döndürmek
wind up
döndürmek
slew round
döndürmek
veer
döndürmek
veer round
döndürmek
to drive (someone) (wild, crazy)
döndürmek
to fail (a student) for the year
döndürmek
(gemi) round off
döndürmek
(topaç vb.) whip
döndürmek
to send back
döndürmek
troll
döndürmek
to pull (a trick)
döndürmek
to turn, rotate
döndürmek
(Hukuk) to revolve
döndürmek
to turn, to rotate; to wind, to spin; to reverse; to revolve; to turn into, to make, to drive; to manage, to run; to fail, to flunk; to change (the subject); to convert
eski haline döndürme
rehabilitation
kutu döndürme tertibatı
box turning device
ters döndürme
eversion
tersine döndürme
everting
Türkçe - Türkçe
Yufka ekmek ve yumurtanın yağda pişirilmesi ile yapılan yemek
Döndürmek işi, irca, tahvil: "Yüzünü benden yana döndürmesini bekledim."- S. F. Abasıyanık
Tavada pişirilen haşhaşlı pide
Tava da pişirilen haşhaşlı pide
Döndürmek işi, irca, tahvil
irca
Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) TAHVİL
Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) ZEYY
Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) TERKİS
Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) ASD
Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) CEYZ
Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) TESAHSU'
Döndürmek
bükmek
Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) MÜNASEHA
döndürmek
Düzene koymak, yönetmek
döndürmek
Başarısız saymak
döndürmek
Dönmesini sağlamak
döndürmek
Çevirmek, ... bir duruma getirmek
döndürmek
Dönmesini sağlamak: "Oğlu başını arkaya döndürdü."- H. R. Gürpınar. Çevirmek, ... bir duruma getirmek
döndürme