release from obligation

listen to the pronunciation of release from obligation
release from obligation

  Heceleme

  re·lease from ob·li·ga·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  rilis fırm äblıgeyşın

  Telaffuz

  /rēˈlēs fərm ˌäbləˈgāsʜən/ /riːˈliːs fɜrm ˌɑːbləˈɡeɪʃən/

  Günün kelimesi

  acumen