pull#on

listen to the pronunciation of pull#on
İngilizce - Türkçe
çek
pull off
{f} koparmak
pull
{i} çekme

Tom'un tetiği çekmek için cesareti yoktu. - Tom didn't have the courage to pull the trigger.

Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur. - When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds.

pull
{i} çekim

Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı. - Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.

pull out
(Fiili Deyim ) 1- çıkarmak , çekip çıkarmak 2- sökmek , yolmak
pull the plug
(deyim) pull the plug on someone [argo] birinin basarisina,serefine,is beklentilerine vb. zarar vermek
pull up
yanaştırmak
pull a number
Bir numara yapmak, bir numara çekmek, kandırmak
pull one's socks up
Çaba sarf etmek
pull your finger out
(Ev ile ilgili) Sıkı çalış
pull
{i} çekicilik
pull
{i} harekete geçirme
pull
{f} 1. çekmek: Six dogs were pulling the sled. Kızağı altı köpek çekiyordu. Who pulled the trigger? Tetiği çeken kimdi? Don't pull that rope! O
pull away
(bir yerden) uzaklaşmak: Pull away from the curb a little. Arabayı kaldırımdan azıcık uzaklaştır
pull away
ayrılmak
pull in
1. (motorlu taşıt) (bir yere) gelmek/girmek; (sürücü) arabasını (bir yere) sürmek: Pull in over there. Arabayı oraya çek./Oraya gir. 2
pull in
tutuklamak
pull off
(giysiyi) çıkarmak; (ağacın kabuğunu) soymak
pull off
{f} kenara çekmek
pull on
(Fiili Deyim ) üstüne çekmek , (çorap) giymek
pull out
(motorlu taşıt) (bir yere) çıkmak; (sürücü) arabasını (bir yere) sürmek: He suddenly pulled out in front of pull out all the stops k.dili. (bir işte) hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak/kaçmamak
pull out
çıkarmak
pull over
kaldırıma yanaşmak
pull over
(Fiili Deyim ) kaldırıma yanaş(tır)mak
pull over
kenara çekmek

Kenara çekmek zorundayız. - We have to pull over.

pull s.o.'s leg
biriyle dalga geçmek, birini işletmek
pull through
kurtulmak
pull through
kurtarmak
pull through
iyileştirmek
pull through
yardım etmek
pull through
atlatmak
pull up
(Fiili Deyim ) 1- yukarı çekmek , kaldırmak 2- ileri gitmek
pull
{i} çekiş
pull
yük çekmek
pull
(Askeri) lava etmek
pull
deneme baskısı
pull
elcik
pull
tutamaç
pull
tutamak
pull
flanş
pull away
(Fiili Deyim ) çekip ayırmak , koparmak
pull down
(Fiili Deyim ) 1- aşağı çekmek , indirmek 2- yıkmak
pull down
yıkmak (binayı)
pull down
temele kadar yıkmak
pull down
aşağıya çekmek
pull down
aşağı çekmek
pull down
alaşağı etmek
pull down
yerle bir etmek
pull down menu
(Bilgisayar) çekmeli menü
pull down menu
(Bilgisayar) çekmenü
pull down menu
çekme menu
pull down menu
(Bilgisayar) aşağıya açılan menü
pull in opposite directions
çekişmek
pull of gravity
yerçekimi
pull off
kıvırmak
pull off
zafer kazanmak
pull off
döktürmek
pull off
çıkarmak (giysiyi)
pull on
çekelemek
pull one's socks up
aklını başına devşirmek
pull oneself together
kendini toparlamak
pull out
çekilmek
pull out
yola çıkmak
pull out
sökmek
pull out
arabayı sürmek
pull out
istasyondan ayrılmak
pull out
(Askeri) dalıştan çıkış
pull out of
bırakmak (bir işi)
pull out of
çıkmak (bir işten)
pull over
çekmek

Kenara çekmek zorundayız. - We have to pull over.

pull somebody down
zayıf düşürmek
pull somebody down
zayıflatmak
pull something down
yıkmak
pull something off
fora etmek
pull up
sökmek
pull up
yolmak
pull up
(Spor) barfiks çekmek
pull up
(Spor) barfiks
pull
çek

İki çocuk kopartıncaya kadar ipi çektiler. - The two children pulled at the rope until it broke.

Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur. - When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds.

pull
zorlu tırmanış
pull
koparmak
pull
torpil

O, senin için torpil yapabilir. - He can pull strings for you.

Tom muhtemelen senin için torpil yapabilir ve seni o okula alabilir. - Tom can probably pull some strings for you and get you into that school.

pull
fırt
pull
etki

Otobüs şoförü, Tom'un bilet ücreti için elli dolar uzatmasından etkilenmedi. - The bus driver was not impressed when Tom pulled out a $50 note to pay his fare.

pull
kısa sandal gezintisi
pull
yolmak
pull
toplamak
pull
asılmak
pull
nüfuz
pull
çekiştirmek
pull
yudum
pull
iltimas
pull
çekmek

Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur. - When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds.

Benim bahçemdeki yabani otları çekmek için bir alete ihtiyacım var. - I need a tool for pulling weeds in my garden.

pull a face
surat asmak
pull a fast deal
hileli iş yapmak
pull a fast one
kazık atmak
pull apart
çekip kopart
pull away
(taşıt) kalkmak
pull away
kurtulmak
pull away
kaçmak
pull away
çekip ayır
pull away
kopartmak
pull down
halsiz bırakmak
pull down
yıkmak
pull down
zayıf düşürmek
pull down menu
aşağı çekmeli menu
pull down the inflation
enflasyonu aşağıya çekmek
pull in
kenara çekilip durmak
pull in
istasyona girmek
pull off
halletmek
pull off
yolun kenarına sürmek
pull off
becermek
pull off
çekip çıkar
pull on
giymek
pull on
çek
pull one's punches
lafını esirgememek
pull one's socks up
aklını başına toplamak
pull one's socks up
işe koyulmak
pull one's weight
kendisine düşen işi yapmak
pull oneself together
toparlanmak
pull oneself together
özünü toplamak
pull oneself up by one's own bootstraps
kendi yağı ile kavrulmak
pull out
(tren) istasyondan ayrılmak
pull out
sök
pull out
çıkmak
pull over
yolun kenarına çekmek
pull sb's leg
gırgır geçmek
pull sth to pieces
eleştirmek
pull strings
iltimas yaptırmak
pull strings
torpil kullanmak
pull switch
çekmeli anahtar
pull the plug on
elini eteğini çekmek
pull the rug out from under sb
birinin ayağını kaydırmak
pull the wool over sb's eyes
aldatmak
pull the wool over sb's eyes
kandırmak
pull through
yaşa(t)mak
pull through
güçlükleri yenmek
pull through
iyileştir
pull through
sağ kalmak
pull to pieces
anlamsızlığını belirtmek
pull to pieces
parça parça etmek
pull together
duygularına hâkim olmak
pull together
(özünü) toplamak
pull up
durdurmak
pull up
durmak
pull up
tırmanışa geç
pull up
durdur
pull up
durumunu düzeltmek
pull up stakes
ayağını kesmek
pull up stakes
bağları koparmak
push pull amplifier
it çek yükselteci
push-pull
puşpul
push-pull
açma-kapama
pull smb.'s leg
şaka yapmak
Pull up a chair and sit down!
Bir iskemle çekip otur!
pull a masterstroke
(deyim) Mükemmel bir çözüm bulmak
pull ahead
Avantaj kazanmak, öne geçmek.- After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-öne playoff berth in the Western Conference
pull around
etrafında çekin
pull at
1. -i çekmek/çekelemek. 2. (pipodan) nefes çekmek
pull at one's heartstrings
(deyim) -i çok duygulandırmak; -in yüreğini cız ettirmek
pull away from
uzak çekin
pull chain
zincir çekin
pull cord
kablosunu çekin
pull down menu
menüde çekme
pull no punches
(deyim) Bir şey saklayıp, gizlemeden bir meselenin üzerine gitmek
pull no punches
(deyim) Deal with something honestly without hiding anything
pull one's hair out
bir konuda çok endişeli olmak
pull one's leg
Dalga geçmek, kafa bulmak
pull out all the stops
k. dili (bir işte) hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak/kaçmamak
pull out couch
Çekyat
pull out of
-den ayrılmak, -den çekilmek
pull out off
of - -den ayrılmak
pull out off
-i çekip çıkarmak
pull punches
insaflı davranmak
pull rank
mevkisini istismar etmekmevkisini kötüye kullanmak
pull s.o./s.t. away
birini/bir şeyi (bir yerden) çekerek uzaklaştırmak
pull s.o./s.t. through
1. k. dili birini/bir şeyi zor bir durumdan kurtarmak. 2. birini/bir şeyi (bir yerden) çekmek
pull s.o.´s leg
birine takılmak, birini işletmek, biriyle dalga geçmek
pull someone off track
(deyim) Birini yoldan çıkarmak
pull someone's leg
Birine takılmak, birini işletmek, biriyle dalga geçmek
pull someone's leg
Kur yapmak
pull something off
Zor olan bir şeyi başarmak
pull something off
off bir şey çekmek
pull station
(Fire Alarm Pull Station) Yangın ihbar butonu
pull strings
birilerini yardım etmek için harekete geçirmek
pull system
çekme sistemi
pull tab
sekmesi çekin
pull teeth
canına okumak
pull the pin
pin çekin
pull the pin on something
yaptığı işe son vermek
pull the plug
(deyim) Fişini çekmek, bir şeyin devam etmesini önlemek, durdurmak, son vermek
pull the rug out from under sb
ayağını kaydırmak
pull to
eleştirmek
pull wires
(Veya 'pull strings') Perde arkasından idare etmek, ipin ucu elinde olmak, nüfuzunu kullanarak iltimas yaptırmak
pull-ups
pull-up
push and pull factors
İtim ve çekim faktörleri
push-pull strategies
push-pull stratejileri
Switch with pull cord Emergency switch with pull cord
(Tekstil) Çekmeli salter (imdat kapama-kordonlu çekmeli şalter)
İngilizce - İngilizce

pull#on teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

pull
To apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force

You're going to have to pull harder to get that cork out of the bottle.

pull
To row

It had been a sort of race hitherto, and the rowers, with set teeth and compressed lips, had pulled stroke for stroke.

pull
An act of pulling (applying force)

He gave the hair a sharp pull and it came out.

pull
To apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
pull
Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope

a zipper pull.

pull
To succeed in finding a person with whom to have sex

I pulled at the club last night.

pull
Appeal or attraction or (as of a movie star)
pull
To retrieve or generate for use

They'll go through their computer system and pull a report of all your order fulfillment records for the time period you specify.

pull
A journey made by rowing

As Blunt had said, the burning ship lay a good twelve miles from the Malabar, and the pull was a long and a weary one. Once fairly away from the protecting sides of the vessel that had borne them thus far on their dismal journey, the adventurers seemed to have come into a new atmosphere.

pull
To persuade (someone) to have sex with one

He's pulled that bird over there.

pull
to remove (something), especially from public circulation or availability

Each day, they pulled the old bread and set out fresh loaves.

pull
The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull, pull technology
pull
To toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
pull
to do or perform

He regularly pulls 12-hour days, sometimes 14.

pull
An attractive force which causes motion towards the source

She took a pull on her cigarette.

pull
influence, especially as a means of gaining advantage
pull a
to emulate a behaviour generally attributed to the individual named

He pulled an Elvis and got really fat.

pull a Homer
To succeed despite idiocy
pull a face
To make an abnormal facial expression, either intentionally of because of an emotion
pull a fast one
to deceive or trick

The con artist is trying to pull a fast one on the store.

pull ahead
to start being in a winning position (e.g. in a race or competition)

After being neck-and-neck the whole race, Gibbs managed to pull ahead in the final lap.

pull an all-nighter
Work diligently throughout the night
pull an oar
To contribute toward a group effort
pull apart
to open something by pulling on various parts of it
pull away
To move ahead

Schumacher is beginning to pull away from the rest of the racers.

pull back
To score when the team is losing

Ronaldinho pulled back a goal for Barca in injury time with a classy free-kick, but it was clearly too little too late to prevent their third Liga defeat.

pull back
To retract
pull back
To pull in a backwards direction
pull back
To pass (the ball) into a position further from the attacking goal

Jason Scotland should have scored after Tamas advanced purposefully down the right before pulling the ball back into the path of his team-mate, who shot straight at Myhill.

pull back
to pull in order to reveal something underneath or behind

An uncircumcised man should always take special precautions when bathing to pull back the foreskin and clean carefully around the glans.

pull back
To retreat

Central African armed forces (FACA) troops were forced to pull back from the town and were planning an operation to retake it, the source said.

pull down
To make (something) lower (especially of clothes)
pull down
To demolish or destroy (a building etc.)
pull factor
The lure of another country, region, organization, or religion

Family is often a pull factor for older adults. A senior may want to move closer to family for two fundamental reasons:.

pull factors
plural form of pull factor
pull in
to arrest
pull in
to tighten a sail by pulling on a rope

pull in the main sheet.

pull in
to pull something, so that comes inside

After falling out of the boat, the crew pulled him in.

pull in
to approach a station

Quick! The train's pulling in.

pull in
to earn

He pulls in a lot of money.

pull my finger
A phrase used when playing a prank regarding flatulence, in which a mark is asked to pull the finger of the person playing the prank, who simultaneously flatulates so as to suggest a causal relationship between the pulling of the finger and the resulting expulsion of gas

Charlie: Well, Bob, just pull my finger..

pull off
To achieve; to succeed at something difficult

Six pages is a lot to write in one night. Do you think she can pull it off?.

pull off
To remove by pulling

Pull off old blossoms so that the plant will keep flowering.

pull one's finger out
To stop wasting time in preliminaries, and concentrate on the important task

You've been sitting there all week, it's time you sorted yourself out and pulled your finger out!.

pull one's head in
To withdraw as a turtle might; to discontinue support of a particular argument

I really should have pulled my head in once they produced that evidence.

pull one's own weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his own weight at work.

pull one's punches
Alternative form of pull punches
pull one's socks up
To start making an effort; to renew or redouble one's efforts

They're all going to pull their socks up and play a bit better.

pull one's weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his weight at work.

pull oneself together
To become mentally focused after a period of being unfocused

Damn, damn, damnation! he murmured, together with such other words as he had learnt from older men. Then he raised his hand to his forehead and said, Oh, damn it all— which meant something different. He pulled himself together. He drank a little tea, black and silent, that still survived upon an upper shelf. He swallowed some dusty crumbs of cake. Then he went back to the sitting-room, settled himself anew, and began to read a volume of Ruskin.

pull oneself up by one's bootstraps
To begin an enterprise or recover from a setback without any outside help; to succeed only on one's own effort or abilities

It is conjectured that Mr. Murphee will now be enabled to hand himself over the Cumberland river or a barn yard fence by the straps of his boots.

pull out
To withdraw; especially of military forces; to retreat

The troops pulled out of the conflict.

pull out
To maneuver a vehicle from the side of a road onto the lane

When joining a road, you should check for traffic before pulling out.

pull out
To use coitus interruptus as a method of birth control
pull out
To remove something from a container

He pulled out his gun before she had a chance to scream.

pull out all the stops
To reserve or hold back nothing

They pulled out all the stops for the gala wedding.

pull out of the hat
To select at random, or seemingly at random
pull over
To cause to pull over

Police:Yes, please breathe into this, sir, we need to take an alcotest.

pull over
To come to a stop, and turn off the road (i.e. onto the roadside or hard shoulder)

Can you pull over just after the post office? My house is nextdoor.

pull punches
To word something delicately to avoid giving offense or inciting anger
pull punches
To avoid using a high level of force when punching
pull quotes
plural form of pull quote
pull rank
To assert one's authority over a subordinate who disagrees
pull somebody's leg
To tease someone; to lead someone on; to goad someone into overreacting. It usually implies teasing or goading by jokingly lying

I hadn't pulled Mrs. Barstow's leg for any of that stuff, she had just handed it to me on a platter, and that wasn't my fault.

pull someone down a peg
To lower someone's high self-opinion

She longed to pull him down a peg or two.

pull station
A button, lever, or other device in a building used to set off the fire alarm when manually pulled, pushed or otherwise activated
pull strings
To manipulate a situation, especially by asking favours of others; to use one's influence with others to attain a desired goal

He has the job not because of talent, but because his dad pulled strings with the boss.

pull strings
To control a person, organization, or situation by operating behind the scenes, as a puppeteer controls a marionette

It may have begun that way, says a senior Pentagon official, but as these attacks grow more numerous, you get the sense that there's someone pulling the strings at a higher level..

pull teeth
To do something that is especially difficult or effortful

You will probably have to pull teeth to get a straight answer from a car salesman.

pull teeth
To remove teeth, usually because they are diseased or damaged
pull the fire alarm
To cause the fire alarm to go off, by pulling the button on the fire alarm pull station
pull the other leg
In imperative/precative form, used to imply that the speaker does not accept or believe what another has just said
pull the other one, it's got bells on
A jocular expression used to express disbelief. An extension of the phrase, and response to having, someone pulling my leg (teasing or goading by jokingly lying); the implication is that one leg has been pulled, and the joker will have more fun with the other one due to the bells

Arthur: I am,... and this is my trusty servant Patsy. We have ridden the length and breadth of the land in search of knights who will join me in my court at Camelot.

pull the plug
to cease from production or publication
pull the plug
to cease to support; to halt

It's a wonder the director didn't pull the plug on that project months ago.

pull the plug
to unplug or cut power

He put an end to the loud music by pulling the plug.

pull the plug
to cease life support
pull the string
To throw an off-speed pitch, a change up, to cause the hitter to swing early and miss
pull the trigger
To fire a gun
pull the trigger
To commit to a course of action

Some traders are too afraid to pull the trigger and just watch the market without ever getting involved.

pull the trigger
To shoot, kick the ball in hope of scoring a goal
pull the wool over somebody's eyes
to deceive (someone)
pull through
to come through pain and trouble through perseverance
pull together
To unite for a common objective
pull up
lift upwards or vertically

I pull up the level when I want to make my car go into first gear.

pull up
retrieve; get

Pull up that website for me, it looks quite interesting.

pull up
drive close to something, especially a curb

Pull up to that curb slowly, you don't want to scratch that other car.

pull up a pew
to take a seat, normally used as a casual invitation

Come in, pull up a pew. Do you like chips? I have ketchup.

pull up stakes
To prepare to move one's usually temporary habitation, especially rapidly

They just pulled up stakes and left.

pull up stumps
To relocate, emigrate, move one's home to some other place
pull up stumps
To cease doing something, at least for the day
pull-back
A pass into a position further from the attacking goal
pull-down
a technique by which a protein is being brought down in a test tube by another
pull-down
A dynamic menu; a list of options in a computer application which appears below a heading when it is selected, and remains only as long as the user needs it
pull-focus
A filming technique whereby the focal point is drawn towards the viewer; also a shot (as part of an edit) in which such a technique is used. Also used attributively

To set up a pull-focus shot, frame your shot so that the two subjects, at different distances from the camera, are in view.

pull-in
A rest stop; a place at the side of a road where drivers can rest
pull-quote
In newspaper and magazine publishing, a brief excerpt drawn from an article and used out of context
pull-up
An exercise done for strengthening the arms and back, in which one lifts one's own weight while hanging from a bar
push-pull
having two electronic devices in opposite phase
push-pull amplifier
An electronic circuit in which two transistors (one as current source, one as sink) are used to amplify a signal
pull
rein in to keep from winning a race; "pull a horse"
pull a long face
look worried; look unhappy
pull into
When a vehicle or driver pulls into a place, the vehicle moves into the place and stops there. He pulled into the driveway in front of her garage She pulled the car into a tight parking space on a side street
pull the plug
prevent from happening or continuing; "The government pulled the plug on spending
pull a rabbit out of a hat
(Ev ile ilgili) Do something surprising
pull a rabbit out of your hat
(Ev ile ilgili) Do something surprising
pull a trick on someone
Deceive someone
pull one's socks up
Make an effort to improve
pull your finger out
start working hard
pull
{n} the act of pulling, a pluck, effort
pull
{v} to pluck, draw violently, drag, degrade
pull ahead
If one vehicle pulls ahead of another, it gets in front of it by moving faster

Schumacher pulled ahead of Montoya as the two drivers approached the first corner of the race.

pull along
Pull along heavily, like a heavy load against a resistance, shlep, schlep [N. Amer], schlepp [N. Amer]

She pulled along a large trunk.

pull oneself up by one's bootstraps
(deyim) Improve one's position by one's own efforts
pull someone's leg
(deyim) to make someone believe something that isn't true. -Have I really pass the exam? Or are you pulling my leg?
pull someone's leg
Subject to a playful hoax or joke(synonym) hoax, play a joke on
pull something off
Succeed in doing something difficult

The goalkeeper pulled off six terrific saves.

pull strategy
(Ekonomi) A communications strategy that focuses on the end consumer rather than other members of the channel of distribution. Thus a manufacturer might focus on communication to consumers, rather than to wholesalers or retailers, thus helping to pull the product down the channel
push and pull factors
Push factors or pull factors are factors in which would make one individual want to move out of certain areas (called push factors) and factors that would make one person attracted to another area (called pull factors). Push and pull factors may vary from place to place, and may also depend on the individual's opinions. Common push factors may range from poverty, famine, bullying, discrimination, war, and even difficulty in finding courtship. Pull factors may range from high income, more food services, low crime rates, anti-discrimination laws, less bullying, and peace
pull#on

    Telaffuz

    Etimoloji

    [ 'pul also 'p&l ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English pullian; akin to Middle Low German pulen to shell, cull.

    Günün kelimesi

    analphabet