kullanıcı

listen to the pronunciation of kullanıcı
Türkçe - İngilizce
user

Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users. - Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir.

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh? - Sizi seviyoruz, çünkü biz daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için Tatoeba'yı güncelliyoruz. Anlıyor musunuz? Sizi seviyoruz ha?

occupant
client
consumer
(Bilgisayar) logged on as:
party
(Bilgisayar) client/server
(Bilgisayar) run as
logged in as
logged on as
users

Google collects the private information of their users. - Google, kullanıcılarının özel bilgilerini topluyor.

Some cookies are stored indefinitely on users' hard drives. - Bazı cookie'ler kullanıcıların sabit disklerinde süresiz olarak kaydedilir.

wielder
kullanıcı dostu
(Bilgisayar) User friendly

The software is user friendly, so everyone can work with it easily.

Kullanıcı Kılavuzu
Owners Guide , User's Guide
Kullanıcı arabirimi
UI(User Interface)
kullanıcı adı
user name
kullanıcı erişimi
user access
kullanıcı ihtiyaçları veritabanı
(Askeri) user requirements database
kullanıcı kitaplığı
user library
kullanıcı oltası
user hook
kullanıcı programı
user program
kullanıcı tanıma
(Askeri) user identification
kullanıcı testi
user testing
kullanıcı yazılımı
home-grown software
kullanıcı ülke
(Askeri) user nation
kullanıcı/makine arayüzü
(Askeri) man/machine interface
kullan
{f} using

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

He broke the machine by using it incorrectly. - O, yanlış kullanarak makineyi bozdu.

kullan
{f} used

You used a condom for birth control, right? - Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi?

The gym is used for the ceremony. - Spor salonu, tören için kullanıldı.

anonim kullanıcı
(Bilgisayar) anonymous user
birden çok kullanıcı
(Bilgisayar) multiple users
ikincil kullanıcı
(Bilgisayar) indirect user
usta kullanıcı
(Bilgisayar) power user
yetkili kullanıcı
licensed user (software)
yetkili kullanıcı
(Bilgisayar) licensed user
kullan
got round
kullan
{f} exploiting

Some people try to gain advantage by exploiting their personal contacts. - Bazı insanlar kendi kişisel bağlantılarını kullanarak avantaj kazanmaya çalışır

kullan
get round
kullan
used to

That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition. - O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş.

I used to use Twitter, but then found it a bit boring, so I stopped using it. - Twitter'ı kullanırdım, fakat sonra onu sıkıcı biraz buldum, bu yüzden onu kullanmayı durdurdum.

kullan
wield

Sami was wielding a knife. - Sami bir bıçak kullanıyordu.

Do you know how to wield an épée? - Epeyi nasıl kullanacağını biliyor musun?

kullan
utilize

I want you to utilize that object. - O nesneyi kullanmanı istiyorum.

Atomic energy can be utilized for peaceful purposes. - Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

kullan
make use of

Let's make use of our time wisely. - Zamanımızı akıllıca kullanalım.

Many young people make use of their summer vacation to climb Mt. Fuji. - Birçok genç insan yaz tatilini Fuji Dağına tırmanmak için kullanıyor.

kullan
{f} use

You used a condom for birth control, right? - Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi?

Uranium is used in the production of nuclear power. - Uranyum, nükleer gücün üretiminde kullanılmaktadır.

kullan
{f} exploit

Some people try to gain advantage by exploiting their personal contacts. - Bazı insanlar kendi kişisel bağlantılarını kullanarak avantaj kazanmaya çalışır

The police found two crushed mobile phones in a trash can near the site of the killings and are attempting to exploit the data contained in them. - Polis cinayetlerin bulunduğu yere yakın bir çöp kutusunda ezilmiş iki cep telefonu buldu ve onların içerdikleri veriyi kullanmaya çalışıyor.

kullan
{f} ply
kullan
(Bilgisayar) play

Avoid prolonged use of the console. To help prevent eye strain, take a break of about 15 minutes during every hour of play. - Kumanda panelinin uzun süreli kullanımdan kaçının. Göz yorgunluğunu önlemek için, oyunun her saati boyunca yaklaşık 15 dakikalık bir mola verin.

Mary used her fork to play with the food on her plate. - Mary çatalını tabağındaki yemekle oynamak için kullandı.

bilgisayarı ile başka bir sistemi bozan kullanıcı
hacker
kullanıcılar
users

Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users. - Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir.

Users of Tatoeba shouldn't feel alone and desperate. - Tatoeba kullanıcıları kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeliler.

Müşterek Kullanıcı El Kitabı-Mesaj Metin Formatı
(Askeri) Joint User Handbook-Message Text Formats
bilinmeyen kullanıcı
(Bilgisayar) unknown user
farklı bir kullanıcı
(Bilgisayar) another user
farklı kullanıcı
(Bilgisayar) another user
http kullanıcı aracısı
(Bilgisayar) http user agent
modifiye kullanıcı
(Tıp) modified user
oturum açan kullanıcı
(Bilgisayar) logged on user
uygulama kullanıcı grubu
(Askeri) application user group
yerel kullanıcı terminali
(Askeri) local user terminal
zaruri kullanıcı baypası tahsisi
(Askeri) assign essential user bypass
ziyaret eden kullanıcı
(Bilgisayar) visiting user
önemli kullanıcı baypası
(Askeri) essential user bypass
önemli kullanıcı yeniden anahtarlama değişkeni
(Askeri) essential user rekeying variable
kullanıcı