ekip

listen to the pronunciation of ekip
Türkçe - İngilizce
team

Bush put together a hard-working team. - Bush çalışkan bir ekip kurdu.

Team members are provided with equipment and uniforms. - Takım üyelerine ekipman ve üniforma sağlanmaktadır.

squad
brigade
outfit

There are many lawyers working with this outfit. - Bu ekipte çalışan birçok avukat var.

crew

The crew was supportive. - Ekip destekleyiciydi.

The construction crews worked around the clock. - inşaat ekipleri gece gündüz çalıştı.

group

The team was divided into smaller groups. - Ekip küçük gruplara ayrıldı.

(Argo) posse
team, group, party, crew, gang, outfit
platoon
company, troop; troupe
gang
team, gang, crew
stable
firm
shift
party

The party returned safe and sound. - Ekip sağ salim geri döndü.

pool
ekip biçmek
cultivate
ekip oluşturmak
team up
ekip halinde çalışma ruhu
team spirit
ekip kurmak
team
ekip otosu
patrol car
ekip üyeleri
(Bilgisayar) team members
ekip anlayışı
team mentality
ekip arkadaşı
team-mate
ekip başı
gangsman
ekip başı
ganger
ekip başı
gang boss
ekip biçme
crop
ekip biçmek
to cultivate
ekip biçmek
farm
ekip elemanlarının seçimi
(Ticaret) staffing the teams
ekip geliştirme
(Ticaret) team development
ekip halinde çalışma ruhu
esprit de corps
ekip haline gelme
teaming
ekip ile satış
(Ticaret) team selling
ekip listeleri
(Bilgisayar) team lists
ekip oluşturmak
organize a team
ekip ruhu
team spirit
ekip web sitesi
(Bilgisayar) team web site
ekip çalışması
teamwork

The most wonderful thing about baseball is teamwork. - Beyzbol hakkında en harika şey ekip çalışmasıdır.

ekip çalışması
several mechanics
ekip şefi
charge hand
ev sahibi ekip
(Spor) home team
profesyonel ekip
professional team
teknik ekip
technical team
uzman ekip
specialist
ekipler
teams
toprağı ekip biçmek için kullanmak
To cultivate the land use
konuk ekip
visiting team
rüzgâr ekip fırtına biçmek
to sow the wind and reap the whirlwind
çok ekip biçerek verimsizleştirmek
overcrop
Türkçe - Türkçe
Takım, grup, kol: "Aramızda ekipler kuracağız, maçlar yapacağız, oyunlar oynayacağız."- Ç. Altan. İşçilerin oluşturduğu takım: "Bir kısmı da, hususi temizleme ekipleri marifetiyle imha edilir."- H. Taner
İşçilerin oluşturduğu takım
Takım, grup, kol
ekip