kuvvetsiz

listen to the pronunciation of kuvvetsiz
Türkçe - İngilizce
{s} weak
languorous
asthenia
asthenic
languid
thin
strengthless
washy
weak, feeble, without strength
sinewless
feeble
atonic
powerless, weak, feeble, languid güçsüz
jejune
powerless
low
languishing
insubstantial
decayed
thewless
impuissant
{s} poor
small
slender
kuvvet
strength
kuvvet
force

Hoover withdrew American forces from Nicaragua. - Hoover, Amerikan kuvvetlerini Nikaragua'dan geri çekti.

American forces were withdrawn. - Amerikan kuvvetleri geri çekildi.

kuvvet
power

The third power of 3 is 27. - Üç'ün üçüncü dereceden kuvveti 27'dir.

The conference called for the major powers to cut their armed forces by a third. - Konferansta süper güçlerden, silahlı kuvvetlerini üçte bir oranında azaltmaları istendi.

kuvvet
powerful

She's more powerful than you. - O senden daha kuvvetli.

kuvvet
{i} energy
kuvvet
moment
kuvvet
arm

The armed forces succeeded in occupying the entire territory. - Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı.

The conference called for the major powers to cut their armed forces by a third. - Konferansta süper güçlerden, silahlı kuvvetlerini üçte bir oranında azaltmaları istendi.

kuvvet
faculty
kuvvet
solid
kuvvet
(Askeri) balance
kuvvet
(Argo) kick
kuvvet
strain
kuvvet
puissance
kuvvet
intensity
kuvvet
resource
kuvvet
vires
kuvvet
vigour
kuvvet
forcefulness
kuvvet
pithiness
kuvvet
muscle
kuvvet
pep
kuvvet
vim
kuvvet
steam
kuvvet
lustiness
kuvvet
might

Special forces might do a lot of things that regular troops wouldn't do Like torture? I won't answer this question - Özel kuvvetler düzenli birliklerin yapmayacağı birçok şeyi yapabilir İşkence gibi mi? Bu soruya cevap vermeyeceğim.

kuvvet
mightiness
kuvvet
action
kuvvet
doughtiness
kuvvet
the force
kuvvet
activity
KUVVET
(Askeri) Harekatı
güçsüz kuvvetsiz
feeble and frail
kuvvet
{i} command

The commander called reinforcements up. - Komutan, takviye kuvvetlerini çağırdı.

kuvvet
{i} pith
kuvvet
effort

He succeeded by dint of effort. - O çaba kuvvetiyle başardı.

kuvvet
{i} zing
kuvvet
stamina
kuvvet
{i} vis
kuvvet
{i} beef
kuvvet
juice
kuvvet
{i} robustness
kuvvet
{i} sinew
kuvvet
vigor
kuvvet
potency
kuvvet
{i} vinegar
kuvvet
punch
kuvvet
stress
kuvvet
vigour [Brit.]
kuvvet
thews
kuvvet
(Matematik) power
kuvvet
strength, power; force; vigor
kuvvet
exponent
kuvvet
super
kuvvet
thew
kuvvet
doughty
kuvvet
{i} dint

He succeeded by dint of effort. - O çaba kuvvetiyle başardı.

kuvvet
{i} main
kuvvet
strength, power, might " güç; power
Türkçe - Türkçe
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
Etkisiz
KUVVET
(Osmanlı Dönemi) Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. Kuvvet, te'sir ettiği cisimlerin hâricindedir
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) BİYT
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) İMAD
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) EZR
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) MİRRE
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) ARZA
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) RÜSTÎ
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) TURS
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) ŞERZ
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) RÜKN
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) NEVİS
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) ITAK
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) AZÂZE
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) KEFİT
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) ZEHEN
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) TIRK
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) TABAH
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) DALAA
Kuvvet
(Osmanlı Dönemi) CEDL
kuvvet
Güç: "Hâlbuki devlet kuvvetlerinin yerini, hangi şahsi kuvvet tutabilirdi?"- F. R. Atay. Şiddet, zor, cebir
kuvvet
Fiziksel güç, takat: "Bu kadar cesur bir hamleye yetecek kuvvetim yok."- Y. Z. Ortaç
kuvvet
Bir ülkenin savaşçı silahlı kuruluşları veya gücü: "Nasıl ki düşmanın da her gün ümidi ve kuvveti eksilecektir."- R. E. Ünaydın
kuvvet
Bir ülkenin savaşçı silâhlı kuruluşları veya gücü
kuvvet
Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir
kuvvet
Fiziksel güç, takat
kuvvet
Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik
kuvvet
Şiddet, zor, cebir
kuvvet
Güç
kuvvet
Yetke, erk, nüfuz
kuvvet
Dayanıklı olma durumu, tahammül, mukavemet
İngilizce - Türkçe

kuvvetsiz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

KUVVET
(Askeri) Harekatı
kuvvetsiz