karın

listen to the pronunciation of karın
Türkçe - İngilizce
belly
abdomen

Most of a insect's organs are inside its abdomen. - Böceklerin organlarının çoğu karınlarındadır.

stomach

Mary woke up feeling sick in the stomach. - Mary karın ağrısıyla uyandı.

I've got a bad stomachache. - Kötü bir karın ağrım var.

inside

Most of a insect's organs are inside its abdomen. - Böceklerin organlarının çoğu karınlarındadır.

Tom looked at the snow falling inside the snow globe. - Tom karın kar küresi içine düşüşüne baktı.

tum
pod
phys. antinode, loop
tummy
paunch
venter
abdomen, belly; stomach, tummy; womb; abdominal
belly, stomach
ventral
abdomen; abdominal region
(Konuşma Dili) mind, head
womb
belly; the rounded, protrusive part (of something)
domestic
abdominal

Sami had terrible abdominal pain. - Sami'nin berbat karın ağrısı vardı.

Tom is suffering from severe abdominal pain. - Tom şiddetli karın ağrısı çekiyor.

maw
underbelly
abdominovesical
ventro
karın boşluğu
abdominal cavity
kar
{i} snow

It will probably snow tomorrow. - Yarın muhtemelen kar yağacak.

Probably it will snow tomorrow. - Yarın muhtemelen kar yağacak.

kâr
profit

He has done this for profit. - O, kar etmek için bunu yaptı.

Let's agree to share in the profits. - Karı paylaşmada anlaşalım.

karın ile ilgili
abdominal
karın ağrısı
bellyache
karın ağrısı
stomachache

We all have stomachaches. - Hepimizin karın ağrısı var.

Tom had a bad stomachache. - Tom'un kötü bir karın ağrısı vardı.

karın ağrısı
gastralgia
karın ağrısı
a) stomachache, bellyache b) nuisance, pest c) thingamajig, thingummy
karın ağrısı
1. stomach ache, colic. 2. (Konuşma Dili) a pain in the neck (person). 3. (Konuşma Dili) what-do-you-call-it, whatyoumayjigger
karın ağrısı
Stomach ache
karın gurultusu
of stomach rumble
karın gürüldemesi
rolling in abdomen
karın kası
Abdominal muscle
karın ağrım var
I have a stomachache
karın ağrısı
collywobbles
karın ağrısı
worry
karın ağrısı nöbeti
gripes
karın boşluğu
pit of the stomach
karın boşluğu
anat . abdominal cavity
karın boşluğu ile ilgili
coeliac
karın boşluğu sinir ağı
solar plexus
karın boşluğuna ait
celiac
karın bölgesinde ağrı
abdominal pains
karın fıtığı
path. abdominal hernia
karın tokluğuna çalıştırma
sweating
karın yüzgeci
ventral fin
karın yüzgeci olmayan
apodal
karın zarı
peritoneum
karın zarı iltihabı
peritonitis
karın üstü dalış
belly-flop
karın üstüne iniş crash landing
(made without using the landing gear)
kâr
{i} catch

My wife is liable to catch a cold. - Karım üşütmeye eğilimli.

My wife catches colds easily. - Karım çok çabuk soğuk kapar.

kâr
benefit

It will be to our mutual benefit to carry out the plan. - Bu planı gerçekleştirmek karşılıklı olarak yararımıza olacaktır.

kar
(Ticaret) income

The government decided to impose a special tax on very high incomes. - Hükümet, çok yüksek gelirlere özel bir vergi uygulamaya karar verdi.

kâr
{i} capital

Podgorica is the capital of Montenegro. - Podgorica, Karadağ'ın başkentidir.

Most French people are against capital punishment. - Çoğu Fransız, idam cezasına karşıdır.

kâr
{i} return

I bought him a drink in return for his help. - Onun yardımı karşılığında ona bir içki ısmarladım.

When I met Hanako last Sunday, she said she had returned three days before. - Ben geçen Pazar Hanako ile karşılaştığımda, üç gün önce döndüğünü söyledi.

kâr
gain

Perry decided to gain information from Drake. - Perry Drake'den bilgi almaya karar verdi.

A small gain is better than a great loss. - Zararın neresinden dönersek kârdır.

kar
(Ticaret) margin

This company's profit margin is very big. - Bu şirketin kar marjı çok büyük.

This product brought us a large margin. - Bu ürün bize büyük bir kar getirdi.

kar
(Bilgisayar) mix

You cannot mix oil and water. - Yağ ve suyu karıştıramazsın.

Mary mixed the ingredients to make a cake. - Mary bir pasta yapmak için malzemeleri karıştırdı.

kar
boot

A group of people started off in snow boots. - Bir grup insan kar botlarıyla yola koyuldular.

I always wear boots when it rains or snows. - Yağmur ya da kar yağdığında her zaman botlarımı giyerim.

kar
(Hukuk) benefit, earnings, profit, benefit
kar
returns
kar
(Ticaret) yield

He finally yielded to the request of his wife and bought a house. - O sonunda karısının isteğine boyun eğdi ve bir ev satın aldı.

You must not yield to temptation. - Günaha karşı boyun eğmemelisin.

kar
flake
üst karın
(Anatomi) epigastrium
kar
{i} yielding
kâr
take

Lucy's mother told her to take care of her younger sister. - Lucy'nin annesi, ona küçük kız kardeşine bakmasını söyledi.

AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it. - AIDS sadece her birey buna karşı harekete geçmeye karar verirse durdurulabilir.

kâr
account

My brother has a Twitter account. - Erkek kardeşimin bir Twitter hesabı var.

Try to take account of everything before you make a decision. - Karar vermeden önce her şeyi hesaba katmaya çalış.

kâr
takings
kar
profit making
kar
a profit
kâr
avails
kâr
revenue
kâr
benefit. gain. profit
yumuşak karın
Achilles heel
yumuşak karın
Soft spot
alt karın
pelvis
alt karın boşluğu
pelvic cavity
bağırsakları karın duvarına bağlayan zar
mesentery
boş laf karın doyurmaz
(Atasözü) Empty words do not fill one's stomach. boş ol!/ olsun! I divorce you! (formerly said by the husband to his wife)
her ne karın ağrısıysa
what-d'you-call-him/-her/-it/-them
kuru laf karın doyurmaz
(Atasözü) Empty promises don't fill one's belly
kâr
{i} increment
kâr
{i} melon

Mary likes watermelons more than melons. - Mary karpuzları kavunlardan daha fazla sever.

My sister likes melons and so do I. - Kız kardeşim kavun sever ve ben de.

kâr
{i} fruit

My daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches. - Kızım kiraz, karpuz ve şeftali gibi yaz meyvelerini seviyor.

kâr
{i} gainings
kâr
profit, gain, takings; benefit
kâr
avail

This bacteria is resistant to every available antibiotic. - Bu bakteri mevcut tüm antibiyotiklere karşı dirençli.

Tickets are available for $30 per couple or $20 per single reservation. - Biletler çift başına 30 Dolar ya da tek bir rezervasyon için 20 Dolar karşılığı mevcuttur.

kâr
pay dirt
üst karın duvarı
epigastrium
şiddetli karın ağrısı
griping pains
İngilizce - İngilizce
Türkçe - Türkçe
İç, gönül, akıl, kafa
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi: "Şuursuz bir acele ile mahmuzlarını atının karnına vurdu."- Ö. Seyfettin
Döl yatağı, rahim: "Fakat karnındaki çocuk da bu insanüstü erkeğin bir parçasıydı."- H. E. Adıvar
Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
Mide
Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme
Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar
Mide: "Karnım aç, elim ayağım donmuş gibi."- H. E. Adıvar. İç, gönül, akıl, kafa
Şiş ve içi boş bölüm
Döl yatağı, rahim
(Osmanlı Dönemi) UNAB
batın
(Osmanlı Dönemi) KERŞ
(Osmanlı Dönemi) İŞKEMBE
bord
karın ağrısı
Çekilmez, sevilmeyen kimse veya adı, niteliği bilinmeyen şey
karın ağrısı
Karında duyulan ağrı
karın boşluğu
Kaburga kemikleriyle kalça kemiklerinin arasında vücudun her iki yanında bulunan bölge
karın zarı
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
karın zarı iltihabı
Karın zarı yangısı
karın zarı yangısı
Karın zarının çabuk ilerleyen veya kronik iltihabı, peritonit, karın zarı iltihabı
kâr
(Osmanlı Dönemi) kazanç
KAR
(Osmanlı Dönemi) Kara büyük ta
KAR
(Osmanlı Dönemi) Kara taşlı yer
KAR
(Osmanlı Dönemi) Küçük tepe
KAR
(Osmanlı Dönemi) Deve. Dağ keçisi
KAR
(Osmanlı Dönemi) (C.: Kur-Kirân) Zift, kara boya
KAR
(Osmanlı Dönemi) Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek
Kar
(Osmanlı Dönemi) DAHK
Kar
(Osmanlı Dönemi) ZALM
KÂR
(Osmanlı Dönemi) f. (Kelimeye bir ek olup, isimleri sıfat yapar) Eden, edici, yapan mânâlarına gelir ve li, lı, cı, ci gibi eklerin de karşılığıdır. İtaat-kâr, hilekâr, isyan-kâr, hamur-kâr, kanaatkâr...gibi
Kâr
(Osmanlı Dönemi) DE'B
kar
Kapıyı çalma
kar
Klasik Türk müziğinde sözlü yapıt formu
kar
Orhan Pamuk'un bir romanı
kar
Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı: "Kıştı, yerler iki karış kar tutmuştu."- T. Buğra
kar
Doktorun muayene etmek istediği yere parmağıyla vurması
kar
Yarar, menfaat, fayda
kar
Eskiden Dicle ve Fırat ırmaklarında kullanılan yelkenli bir tekne
orta karın
Göbeğin üstünde kalan karın bölgesi
karın

  Heceleme

  ka·rın

  Telaffuz

  Etimoloji

  () From Swedish Karin, a medieval form of Katarina (“Catherine”). Also used as an English spelling variant of the much more common Karen.

  Günün kelimesi

  tegument