account

listen to the pronunciation of account
İngilizce - Türkçe
{i} hesap

Ev hesaplarını eşim tutar. - My wife keeps the household accounts.

Bir hesap açmak istiyorum. - I'd like to open an account.

{i} hesaba katma

Sen sağlık durumunu hesaba katmalısın. - You must take his state of health into account.

Karar vermeden önce her şeyi hesaba katmaya çalış. - Try to take account of everything before you make a decision.

{i} açıklama

Özenle açıklamasını yaptı. - She's accounted diligent.

Onun olayla ilgili açıklaması sizinki ile uyuyor. - Her account of the incident agrees with yours.

{i} hesap verme

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

(Mukavele) hesap (vermek)
{i} söylenti
{i} önem

Başka bir kültürü yargılamadan önce kültürel göreceliği hesaba katmak önemlidir. - It's important to take cultural relativism into account before judging another culture.

Sorun, o nedenle önemlidir. - The problem is important on that account.

tanım

Kaza tanımın sürücününkine uyuyor. - Your account of the accident corresponds with the driver's.

avantaj
hesap görme
pusula
kâr

Karar vermeden önce her şeyi hesaba katmaya çalış. - Try to take account of everything before you make a decision.

Erkek kardeşimin bir Twitter hesabı var. - My brother has a Twitter account.

değer

İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız. - In judging his work, we must take his lack of experience into account.

hesap,v.hesap ver: n.hesap
rapor

Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir. - The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses.

itibar
{f} hesap ver

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

Kötü davranışınla ilgili ne hesap verebilirsin? - What account can you give of your misbehavior?

hikaye

Sami'nin hikayesi Leyla'nın açıklamasına uyuyor. - Sami's story fit Layla's account.

hesaplaşma
banka hesabı

Banka hesabını bilmemizde bir sakınca var mı? - May we know your bank account?

Tom'un Cayman Adaları bir banka hesabı var. - Tom has a bank account in the Cayman Islands.

{f} saymak
{f} gözüyle bakmak
{f} açıklamak

O, nasıl kaçtığını açıklamak durumunda kaldı. - He gave an account of how he had escaped.

yakalamak rapor
itibar etmek account for hesap vermek
sebebini belirtmek
{i} sebep

CFIT son altı yıldır çarpışmaların sadece üçte birinin üzerinde olduğunu açıklamasına rağmen ölümlerin %53'üne sebep oldu. - Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.

{i} röportaj; (birinin) anlattığı
sebebini izah etmek
(Askeri) Hesap, pusula, tarif
değer/hesap
{f} for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek
açıklamasın

Özenle açıklamasını yaptı. - She's accounted diligent.

Sami'nin hikayesi Leyla'nın açıklamasına uyuyor. - Sami's story fit Layla's account.

{f} avlamak
{f} yakalamak (av)
{f} açıklamasını yapmak
{i} göz önünde tutma

Onun gençliğini göz önünde tutmalıyız. - We should take his youth into account.

kullanıcı adı, bir ağa girebilmek için gerekli kullanıcı bilgisi
{i} yarar
(Ticaret) mevduat
kıymet
ehemmiyet
hesabı
accountant
muhasebeci

Muhasebeci hatayı kabul etmezdi. - The accountant would not concede the mistake.

Merhaba, muhasebeci orada mı, lütfen? - Hello, is the accountant there, please?

accountable
mesul
accounting
muhasebe

Bu küresel şirket genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkelerini izliyor. - This global company follows generally accepted accounting principles.

Bir muhasebe bürosunda çalışıyorum. - I work in an accounting office.

account for
{f} sorumlu olmak
account for
{f} hesap vermek
account for
açıklama getirmek
account for
{f} açıklamak
account for
{f} sebebi olmak
account for
(Fiili Deyim ) açıklamak , hesabını vermek
account supervisor
Muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi
account for
tekabül etmek
account for
anlatmak
account for
nedenini açıklamak
account for
-i açıklamak
account for smth
sorumlu olmak
account executive
müşteri temsilcisi
account for
izah etmek
account for
izahat vermek
account balance
hesap bakiyesi
account book
hesap defteri
account deficit
hesap açığı
account executive
hesap yöneticisi
account for
hesap ver

Ben olay için hesap vereceğim. - I will account for the incident.

account for
sebebi belirtmek
account holder
hesap sahibi
account statement
hesap özeti
Account activities
Hesap ekstresi
account activity
hesap hareketi
account association
hesap dernek
account book
hesap cüzdanı
account books
hesap kitap
account closure date
hesap kesim tarihi
account currency
hesap birimi
account debtor
hesabı borçlu
account director
hesap müdürü
account director
muhasebe müdürü
account director
hesap yöneticisi
account duration
hesap süresi
account expert
Hesap uzmanı
account extract
hesap özeti
account for
-den oluşmak

The Internet can lower distribution costs, which account for at least 15% of the final price of a vehicle - İnternet dağıtım maliyetleri düşürülebilir ki o maliyetler bir taşıyıcının nihai değerinin en az %15'inden oluşur.

account group
hesap grubu
account line item
hesap kalem
account maintenance
hesap bakımı
account management
hesap yönetimi
account manager
Muhasebe müdürü
account manager
Müşteri temsilcisi
account manager
Hizmet/ürün/servis sağlayan firmalarda müşterinin tek bir kişiyle muhatap olması için tanımlanmış pozisyon
account number position
hesap numarası pozisyon
account operating fee
hesap işletim ücreti
account operations
(Banka) Hesap işlemleri
account planning
hesap planlama
account receivables
hesap alacaklar
account refill
hesabı doldurmak
account settings
hesap ayarları
account supplement
hesap ek
account turnover
hesap ciro
account value
hesap değeri
account#for
hesap ver
accounts payable account
hesapları ödenecek hesap
account analysis
(Askeri) MUHASEBE ANALİZİ, HESAP ANALİZİ
account file
hesap kütüğü
account for smth
açıklamak
account module
Hesap Modülü
account operators
Hesap İşleticileri
account operators
Hesap İşletmenleri
account policy
Hesap İlkesi
accountable
sorumlu

Sorumlu tutulacaksın. - You will be held accountable.

Ben kaybı için ona karşı sorumlu değilim. - I am accountable to him for the loss.

account receivable
(Ticaret) alacak
accountability
hesap verme mecburiyeti

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

accountability
(Kanun) hesap sorulabilirlik
accountability
hesap verme zorunluluğu
accountability
(Ticaret) yükümlülük
accountability
(Askeri) saymanlık
accountability
(Ticaret) denetime açık olma
accountability
(Politika, Siyaset,Ticaret) hesap verebilirlik
accountability
(Kanun) hesap verme sorumluluğu

Hesap verme sorumluluğu yoktu. - There was no accountability.

accountability
izlenebilirlik
accountability
(Kanun) sorumlu tutulabilme
accountable
(Ticaret) tanımlanabilir olan
accountable
(Ticaret) hesap sorulabilir
accountable
(Ticaret) hesap vermede sorumlu
accounting
sayma

Hiç Hollywood saymanlığını duydun mu? - Have you ever heard about Hollywood accounting?

accounting
finansal
accounting
(Telekom) ücretlendirme
accounting
(Bilgisayar) hesap oluşturma
accounting
hesap vererek
accounting
mahsup
accounting
hesap tutma
accounting
(Bilgisayar) hesaplama
accounts
hesap

Siz ikinizin ayrı banka hesapları var mı? - Do you two have separate bank accounts?

Tom banka hesaplarını boşaltıp ortadan kayboldu. - Tom cleaned out his bank accounts and disappeared.

accountability
sorumluluk
accountant
sayman

Saymanlara bazen muhasebeci denir. - Accountants are sometimes called bean counters.

accountant
muhasip
accounting
{f} hesap ver
accountability
SAYMANLıK; SORUMLULUK: Bir subay veya başka bir şahsa mal veya parayla ilgili kayıtların sıhhatli bir şekilde tutulması için kanun, kanuni nitelikteki bir emir veya yönetmelikle yüklenmiş sorumluluk. Söz konusu mal veya para bu sorumluluğu taşıyan kimsenin tasarrufunda bulunmayabilir. Saymanlık esas itibariyle kayıtlarla; sorumluluksa her şeyden önce tasarruf veya nezaret altında tutma bakım ve korumayla ilgilidir. Bakınız: "responsibility"
accountant
sayman accountancy muhasebecilik accounting muhasebe
accountant
(Askeri) SAYMAN (MUHASİP)
accountant
hesap uzmanı
accounts
hesaplar

Siz ikinizin ayrı banka hesapları var mı? - Do you two have separate bank accounts?

Ev hesaplarını eşim tutar. - My wife keeps the household accounts.

accounts
hesapları
account payable
(Askeri) ALACAKLILAR HESABI
accountability
(Nükleer Bilimler) kantitatif muhasebe
accountability
mesuliyet
accountable
{s} açıklanabilir
accountable
mesuliyet
accountable
(Askeri) SORUMLU: Hesap verme durumunda olan kimse
accountable
anlatılabilir accountabil ity sorumluluk
accountable
tarif edilebilir
accounting
{i} saymanlık
İngilizce - İngilizce
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event

No satisfactory account has been given of these phenomena.

Importance; worth; value; advantage; profit
A reason, grounds, consideration, motive

who evidently a glutton for work, it struck him, was having a quiet forty winks for all intents and purposes on his own private account while Dublin slept.

To render an account; to answer in judgement

We must account for the use of our opportunities.

A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning
To render or receive an account or relation of particulars

An officer must account with or to the treasurer for money received.

(Can we clean up() this sense?) A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgement thereon
An estimate or estimation; valuation; judgment
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review

to keep one's account at the bank.

To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain

Idleness accounts for poverty.

To place to one's account; to put to the credit of; to assign. Edward Hyde Clarendon
An authorization to use a service

I've opened an account with Wikipedia so that I can contribute and partake in the project.

(Can we clean up() this sense?) A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description

An account of a battle.

To get revenge on
To reckon; to compute; to count

The motion of... the sun whereby years are accounted.

To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem

The Pagan Hercules, why was he accounted a hero? Because he had slain Nemean Lions, cleansed Augean Stables, undergone Twelve Labours only not too heavy for a god.

a record or statement of receipts and expenditures, or of business transactions
In business, a regular customer of a company can be referred to as an account, especially when the customer is another company. Biggart Donald, the Glasgow-based marketing agency, has won two Edinburgh accounts
{n} a regard, rank, narrative, sum stated, value, sake, explanation
{v} to reckon, compute, esteem, think
A statement and explanation or vindication of ones conduct with reference to judgement thereon
is an arbitrary character string which may have meaning to one or more hosts in the batch system Frequently, account is used as a grouping for charging for the use of resources
An Unemployment benefit account becomes effective the calendar week in which an applicant makes an application for benefits In order to establish an account an applicant must have
An area partitioned for a user of a particular host computer To assure validity, account holders cannot gain access without using assigned login and password information
the quality of taking advantage; "she turned her writing skills to good account" importance or value; "a person of considerable account"; "he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance" a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month" a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; "he asked to see the executive who handled his account" furnish a justifying analysis or explanation; "I can't account for the missing money" keep an account of be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam
{f} explain; give a report; cause; regard
A record of financial transactions for an asset (usually money) that an individual has in their financial institution
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; with for; as, idleness accounts for poverty
Record of financial transactions Credit extended Commercial relationship involving credit A customer A financial fund
An account is a written or spoken report of something that has happened. He gave a detailed account of what happened on the fateful night = report see also accounting, bank account, current account, deposit account, joint
An account is an actual user-specific means by which data can be accessed within a server In the case of Trigger Internet Solutions, this means an actual dial-up account with a custom user name and password All user accounts at Trigger have an e-mail box which is synchronized with the user name and password used for dial-up The e-mail box may be used as an e-mail address @trigger net or as a control or sorting point for mail aliased from a hosted domain
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review; as, to keep one's account at the bank
a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month"
If you buy or pay for something on account, you pay nothing or only part of the cost at first, and pay the rest later. He bought two bottles of vodka on account
The financial/contractual relationship between an issuer and an underwriting group
Accounts are detailed records of all the money that a person or business receives and spends. He kept detailed accounts. an account book
grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected on account of its length"; "he tried to blame the victim but his success on that score was doubtful"
- A term commonly used within the advertising business to refer to the corporate entity employing an advertising agency MJM's account roster includes a wide variety of businesses and service organizations
The term "account" is often used synonymously with username here at DynDNS Either means the name you use to log in to our system This is not yourhost dyndns org, which is a hostname
(1) an on-going business relationship in which a depository institution accepts, holds, invests, processes or disburses funds owned by a customer according to the customer's wishes within a framework of preestablished rules and procedures (2) any continuing business relationship between two parties in which funds or debt is held and processed to compensate the parties for transactions between them [OTS]
A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description; as, an account of a battle
If you say that something is of no account or of little account, you mean that it is very unimportant and is not worth considering. These obscure groups were of little account in national politics
importance or value; "a person of considerable account"; "he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance"
A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgment thereon
You must be given access to a server that is connected physically to the Internet Your access is called an account
a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; "he asked to see the executive who handled his account"
If someone is called, held, or brought to account for something they have done wrong, they are made to explain why they did it, and are often criticized or punished for it. Ministers should be called to account for their actions. account payable account receivable deposit account
An estimate or estimation; valuation; judgement
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc
emphasis If you say that something should on no account be done, you are emphasizing that it should not be done under any circumstances. On no account should the mixture boil
Your feelings on someone's account are the feelings you have about what they have experienced or might experience, especially when you imagine yourself to be in their situation. Mollie told me what she'd done and I was really scared on her account
A collection of investments, either taxable or tax-deferred Account can be real (contains investments actually owned) or model (hypothetical) Account type can be brokerage, mutual fund, or other (a mutual fund can be an account if the fund is purchased directly from fund company or it can be an investment within an account, if purchased through a broker) Legally, accounts are set up as taxable or tax deferred The legal owner of an account can be an individual, joint , corporate, custodian, estate, or trust See Real Taxable Accounts, Joint Accounts, and Real Tax-Deferred Accounts
a record or narrative description of past events; "a history of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to kill the president"; "the story of exposure to lead"
To render an account; to answer in judgement; -- with for; as, we must account for the use of our opportunities
User identification and related access to computers and resources
If you say that someone gave a good account of themselves in a particular situation, you mean that they performed well, although they may not have been completely successful. The team fought hard and gave a good account of themselves
If you take something into account, or take account of something, you consider it when you are thinking about a situation or deciding what to do. The defendant asked for 21 similar offences to be taken into account Urban planners in practice have to take account of many interest groups in society. = consider
(1) Credit established under a particular name, usually by deposit, against which withdrawals may be made (2) A record of the financial transactions affecting a particular phase of business The financial transactions are dated and entered in the account as debits or credits (3) As used in the Electronic Fund Transfer Act, account means a demand deposit, savings deposit, or other asset account established primarily for personal, family or household purposes
keep an account of be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam
When you use a particular computer system, you are given an account, which includes a unique user name and a password You enter these when you login to the system Some computer systems, like PCs that were designed to be used by a single user, assume that anyone using the machine is that user and do not allow formal accounts With these machines, you may need an account on a different system to take full advantage of the services offered over the network To get access to the computers maintained by Information Technology at SIUC, you will probably be using either a Kerberos ID or a mainframe ID Each has its own security criteria
An accounting record in which the results of transactions are accumulated, shows increases, decreases, and a balance
to give an account or representation of in words; "Discreet Italian police described it in a manner typically continental"
A subscription to a service
a short account of the news; "the report of his speech"; "the story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech that was given on the evening news made the governor furious"
A record that represents a company in the Windows Logo Program Qualification Service database An account has two account administrators and can have additional users, all of whom can submit products for qualification An account has a billing address and default purchase order number or internal tracking number An account can have divisions for organizing users and submissions If a company has legal authority to sign agreements on behalf of other entities such as a subsidiary or affiliated company, then those entities can use the same account If the company does not have legal authority to sign agreements on behalf of other entities, then those entities should establish separate accounts See also Division, Legal Agreements
To place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to
On LANs or multiuser operating systems, an account is set up for each user Accounts are usually kept for administrative or security reasons For communications and online services, accounts identify a subscriber for billing purposes (Ref: Dyson, Dictionary of Networking)
A record established in the accounting system to accumulate activity related to a specific purpose within an organizational unit of the University, with one individual having primary responsibility for authorizing the activity
If you have an account with a bank or a similar organization, you have an arrangement to leave your money there and take some out when you need it. Some banks make it difficult to open an account I had two accounts with Natwest, a savings account and a current account
If you do something on your own account, you do it because you want to and without being asked, and you take responsibility for your own action. I told him if he withdrew it was on his own account
account book
A book in which accounts are kept. - Swift
account code
An account designator, especially one that is not numeric
account executive
an executive in an advertising agency, or public relations firm who manages a client's account
account executives
plural form of account executive
account for
To constitute in amount or portion

German speakers accounted for 37% of the population.

account for
To be the primary cause of

The torrential downpour would account for the saturated state of the land.

account for
To explain by relating circumstances; to show that some one, thing or members of a group are present or have been processed

But there are still four cartridges in the revolver. Two have been fired and two wounds inflicted, so that each bullet can be accounted for.”.

account for
To destroy or put out of action
account manager
A person who is in charge of sales to one or more named customers or to a specified segment of the market, especially in B2B marketing; supposedly refers to a somewhat more responsible job than the term salesman
account managers
plural form of account manager
account of
To esteem; to prize; to value
account receivable
Amount recorded as being owed by a customer for sales on credit or on account
account statement
A record of transactions and their effect on bank account balances
account to
To answer to; to be responsible to
account for
explain the cause of, serve as an explanation of
account for
give a reckoning of (money held in trust); answer for (conduct, performance of duty, etc.)
account for
constitute a specified total, proportion, etc., in a reckoning
account for
be responsible for the death, defeat, dismissal, etc., of
account management group
A group within an advertising, marketing, or public-relations agency responsible for planning, supervising, and coordinating all the work done on behalf of a client
account management group
A group in the sales department of an organization that is responsible for managing the relationship with existing clients
account manager
An account manager is a person in a business who is responsible for the management of the sales and relationship with particular customers. They are allocated particular customer accounts, especially the key accounts which provide the most business
account of
Esteem, value; think (much, little, nothing, etc.) of
account relationship strategy
(Pazarlama) The account relationship strategy a company chooses to follow represents the type of relationship, it is going to develop towards its customers. Within the account relationship strategy, there are three different kinds in which the relationship of you and your customer can be differentiated: The transactional relationship, consultative relationship and enterprise relationship

We will talk about the accout relationship strategy element of the sales program.

account to
Put (something) to the credit of, attribute to
account value
(Finans) The total value of an account. In instances where there are multiple smaller accounts, the total value would be their collective sum; for example, the account value of an individual's banking account could be the sum of the value of their checking account and savings account
Account Party
(Finance) person or party who applies to a bank or requests from other person to issue a letter of credit
account analysis
calculating the balance of an account and examination of past transactions
account balance
The sum of all contributions made to an employer SUI account minus benefit charges Moneys in the account are not refundable to the employer
account balance
The actual amount in the account
account balance
The account balance represents the participant's share of the total value of the trust (or other funding vehicle)
account balance
means the total amount of contributions in your Account at any point in time, adjusted for investment results and any administrative fees, is your Account balance
account balance
The members accrued benefit in the Fund This generally represents accumulated employer and member contributions, transfers and interest, less contribution tax, surcharge tax, administration fees and insurance premiums
account balance
Credits minus debits at the end of a reporting period
account balance
The account balance represents the participant's share of the total value of the plan
account balance
The difference between the debit and the credit sides of an account
account balance
This refers to the amount of money you currently have in your account
account balance
the difference between the increases (including the beginning balance) and decreases recorded in an account (p 90)
account book
A book in which accounts are kept
account executive
Also known as a Registered Representative they are Stock Brokers or Investment Dealers
account executive
The title given by some brokerage firms to their stockbrokers Other variations on the title include registered representative, financial counselor and financial consultant
account executive
Advertising agency representative who is the service and contact person for a specific client account or accounts; performs all supervision and liaison work between client and agency services
account executive
A person, as in an advertising or a public relations firm, who manages clients' accounts
account executive
A Registered Representative, generally means any employee of a Stock Broker or Investment Dealer
account executive
The individual, either as employee of a reinsurer or a reinsurance intermediary, who is responsible for all matters pertaining to the reinsurance account of a particular insurer
account executive
A personnel consultant (counselor) employed by a recruiting or executive search firm who works directly with clients and candidates to fill job orders (See also: Counselor/ Consultant ) Administrative Fee The additional fee charged to a client (subscriber) by a professional employer organization (PEO)/staff leasing company to cover selling, general, and administrative costs over and above the costs of leased employee salary, taxes, and benefits provided Typically in the 4-6% range
account executive
- The agency employee responsible for a client's marketing and administrative efforts At Motto Advertising, account executives deal directly with the client, vendors and the media Our AE's are all highly experienced and have more autonomy than at most other agencies
account executive
The liaison between the agency and the client The account executive is responsible both for managing all the agency's services for the benefit of the client and for representing the agency's point of view to the client (Ch 3)
account for
be the reason or explanation for; "The recession accounts for the slow retail business
account for
state the reasons for; or explain why this is so
account for
If a sum of money is accounted for in a budget, it has been included in that budget for a particular purpose. The really heavy redundancy costs have been accounted for. = budget for
account for
give reasons for; "Can you account for all these absences?"
account for
{f} give a report, be responsible (for deeds); explain, give an explanation
account for
If something accounts for a particular fact or situation, it causes or explains it. Now, the gene they discovered today doesn't account for all those cases. = explain
account for
If someone has to account for an action or policy, they are responsible for it, and may be required to explain it to other people or be punished if it fails. The President and the President alone must account for his government's reforms. = answer for
account in balance
account in which there is equality between the totals of the two sides
account limitation
account restriction, placing of restrictions on a bank account that had insufficient funds to cover checks
account localization
obtaining information concerning a specific bank account
account manager
Economic Census contacts responsible for assisting large companies in reporting data for the 2002 Economic Census
account manager
Incharge of account eg advertising account
account name
Full name is not used very often except in the full details screens Set up when account is set up (40 characters) and will be chosen by Finance Office
account name
- Same as User Name The name assigned to a user on a GNU/Linux system Multiple users can be set up on a system with unique account names, each with varying access (permission) levels After installation, account names are assigned by the Superuser, or root operator
account name
- A string of letters, numbers, or other characters that identifies a particular user's account on a network
account name
Same as your login ID or user ID The word you type at the "Login: " prompt; your electronic name
account number
A primary cardholder account number that is embossed and encoded on a plastic Card This number identifies the issuing agent and the cardholder
account number
Your 4d account number is in the upper right-hand corner of the application form in thisbooklet Use it on all correspondence with MHFA concerning your property's 4d status
account number
A unique 8 digit number which identifies each account held by a member
account number
Either the number of the account at Chase or the account number for a payee
account number
Number assigned to a specific type of service or commodity Coincides with category code
account number
A unique sequence of numbers assigned to a cardholder account that identifies the issuer and type of financial transaction card
account number
Stanford's 19-digit number; refer to the chart below for a detailed explanation
account number
A unique sequence of numbers assigned to a cardholder account which identifies the issuer and type of financial transaction card
account number
This is the unique number issued to you when you register on the site This number should be quoted in all correspondence
account number
This is a six-digit code assigned by the Financial Accounting System (FAS) to designate the department with which an employee is affiliated Account numbers also identify assignments and sources of funds
account number
An account is represented in numeric form by an account number
account number
The numeric identification given to an account
account number
A 10-digit number assigned by university financial offices to money earmarked for specific uses For example, the account number for library books is 2-314-230-300 Do not confuse with Fund Code
account number
The Account Number identifies one particular customer It is assumed that all cards issued to that customer have the same ISO and Account number
account number
The identification number for a specific property In some areas of the country, this number is used for tax assessment purposes Also referred to as the assessor's parcel number, folio number and UPC in different regions
account number
Unique number assigned to each account Your account number is located on your quarterly statement and on all of your transaction confirmation statements
account number
An identifying number issued by a carriers accounting office to identify a shipper and/or consignee [ITDS]
account of events
record of things which have happened
account payable
liability created by buying goods or services on credit (p 39)
account payable
An amount owed to a supplier for good or services purchased on credit; payment is due within a short time period, usually 30 days or less
account payable
Creditor Basic credit
account payable
Amount owed to a CREDITOR for delivered goods or completed services A liability created by a purchase made on credit
account payable
Amount owed to a CREDITOR for delivered goods or completed services
account payable
An unpaid invoice for the purchase of merchandise, supplies, and services, usually shown on a balance sheet as due within one year
account payable
An amount owing to creditors, representing a liability, for purchases of goods or services
account payable
Account Payable represents amounts the company owes to its regular business creditors from whom it has bought goods or services on open account Advertising expense that will be paid to the advertising agency is Account Payable
account payable
An amount owed to a supplier for goods or services purchased on credit; payment is due within a short time period, usually 30 days or less
account receivable
An amount claimed against a debtor, usually money rights arising from the sale of goods or services
account receivable
a claim against a debtor, generally on open account, its application usually limited to uncollected amounts of completed sale of goods and services; distinguished from deposits, accruals, and other items not arising out of everyday transactions
account receivable
A specified dollar amount due to you by another (typically customers), usually shown on a balance sheet as due within one year
account receivable
Debtor Basic debit
account receivable
Claim against a DEBTOR for an uncollected amount, generally from a completed transaction of sales or services rendered
account receivable
A current asset representing money due for services performed or merchandise sold on credit
account receivable
A debt owed to an enterprise, arising out of the normal course of business dealings
account receivable
Any amount owed to a business as the result of a purchase of goods or services from it on a credit basis. Although the firm making the sale receives no written promise of payment, it enters the amount due as a current asset in its books. Accounts receivable constitute a major portion of the assets of many companies, and they may even be sold or pledged as collateral to obtain loans. See also account payable; factoring
account receivable
An amount owing as a result of the sale of a product or service
account receivable
is a current asset representing money due for services performed or merchandise sold on credit
account receivable
A claim against a debtor, generally on open account, usually limited to uncollected amounts on a completed sale of goods and/or services
account type
When placing an order through this site, you must be sure to select the proper Account Type for the position you wish to trade If a particular position resides in your cash account, for example, this site will automatically reject a sell order that specifies your margin account, and vice versa
account type
Specifies the accounting area to which an account belongs, i e , asset, customer, vendor or G/L accounts The account type is required in addition to the account number, as the same account number may be used for each account type
accountability
The state of being accountable; liability to be called on to render an account; accountableness; responsible for; answerable for
accountability
The obligation imposed by law or lawful order or regulation on an officer or other person for keeping accurate record of property, documents, or funds. The person having this obligation may or may not have actual possession of the property, documents, or funds. Accountability is concerned primarily with records, while responsibility is concerned primarily with custody, care, and safekeeping. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)
accountable
: Items such as airline tickets, whose issue must be recorded by the issuing authority and matched up again after use
accountable
Being liable for
accountable
Capable of being accounted for; explicable

True religion . . . intelligible, rational, and accountable, -- not a burden but a privilege. - Benjamin Whichcote.

accountable
Having accountability (individuals have accountability)
accountable
Being answerable for
accountable
Liable to be called on to render an account; answerable

Every man is accountable to God for his conduct.

accountant
One who renders account; one accountable
accountant
One whose profession includes organizing, maintaining and auditing the records of another. The records are usually, but not always, financial records
accounting
Present participle of account
accounting
The development and use of a system for recording and analyzing the financial transactions and financial status of a business or other organization
accountability
{n} a being subject to answer, or account for
accountable
{a} subject to an account, answerable
accountant
{n} one who keeps or is skilled in accounts
accounted
{a} reckoned, valued, esteemed, imputed
accountant
bean-counter

We asked the bean-counters to look over the figures in the new budget.

Accountability
The property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity [x930: 3][x957] (see also entity)
Accountability
a responsibility to account for and/or explain actions undertaken 'Public accountability' is where an agency has to account to the electorate or the wider public for a decision e g on policy or involving the expenditure of public funds
Accountability
is the capacity to account for one's actions; or as a representative of one's organization, to account for either your actions or the actions of your organization The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used
Accountability
Obligation of government, public services or funding agencies to demonstrate to citizens that contracted work has been conducted in compliance with agreed rules and standards or to report fairly and accurately on performance results vis-à-vis mandated roles and/or plans This may require a careful, even legally defensible, demonstration that the work is consistent with the contract terms Projects commonly focus on upward accountability to the funding agency, while downward accountability involves making accounts and plans transparent to the primary stakeholders Ensuring accountability is one part of the function of monitoring and evaluation (learning and management are the other two)
Accountability
To establish accountability, a museum must demonstrate to auditors, trustees, governing bodies, and insurers that proper, responsible management of objects in custody of the museum is taking place One important component of accountability is the maintenance of a reliable and up to date physical inventory of the objects in the institution's custody
Accountability
Responsibility for general school processes and student achievement, including confirming that resources were effectively used and using assessment results to provide information to the public about what children have learned
Accountability
Responsibility for the justification of expenditures, decisions or the results of the discharge of authority and official duties, including duties delegated to a subordinate unit or individual, the responsibility to provide evidence to stakeholders that a programme is effective and in conformity with planned results, legal and fiscal requirements
Accountability
The principles under which program administrators and service providers are held responsible for meeting their responsibilities and obligations
Accountability
The extent to which an individual, group, or institution is held responsible for actions or performance, evidence of student learning and achievement and school improvement
Accountability
The capacity to account for one's actions; or as a representative of one's organization, to account for either your actions or the actions of your organization The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used See also: Ethical Behavior, Financial Accounting Standards Board (FASB), Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability, Governance, Accountability and Evaluation, Operations Management and Leadership
Accountability
responsibility to someone or for some activity
Accountability
the responsibility for implementing a process or procedure, for justifying decisions made, and for results or outcomes produced Teachers are often said to be accountable for their students' learning in the assigned subject area, within the limits of the students' abilities and the time and resources available See Responsibility
Accountability
The principle that individuals, organisations and the community are required to account to others for their actions Organisations and their employees must be able to account to appropriate regulatory authorities, to shareholders or members and to the public to meet statutory obligations, audit requirements, relevant standards and codes of practice, and community expectations Australian Standard AS 4390-1996, Part 1 Clause 4 1
Accountability
The demand by a community (public officials, employers, and taxpayers) for References school officials to prove that money invested in education has led to measurable learning "Accountability testing" is an attempt to sample what students have learned, or well teachers have taught, and/or the effectiveness of a school's principal's performance as an instructional leader School budgets and personnel promotions, compensation, and awards may be affected Most school districts make this kind of assessment public; it can affect policy and public perception of the effectiveness of taxxpayer-supported schools and be the basis for comparison among schools
Accountability
1) Principle that responsibilities for ownership and/or oversight of IS resources are explicitly assigned and that assignees are answerable to proper authorities for stewardship of resources under their control 2) The explicit assignment of responsibilities for oversight of areas of control to executives, managers, staff, owners, providers, and users of MEI Resource Elements
Accountability
One of the four fundamental requirements of information security, accountability is the property that enables activities on a system to be traced to individuals who may then be held responsible for their actions It requires an authentication system (to identify Users) and an audit trail (to log activities against Users) See also: Availability Confidentiality Integrity
Accountability
The quality of subordinate workers being responsible for their own work and answerable to a superior
Accountability
the obligation to account for responsibilities conferred; in this context, the provision of documented assurance that publicly funded colleges, institutes and agencies are effectively serving local and provincial needs through the appropriate use of available resources
Accountability
The idea that everyone in an organisation should be personally responsible for their actions Developed from the 'span of control' theory, the idea of accountability has become a sine qua non of UK management It fails to take account of corporate or team responsibilities
Accountability
The responsibility of program managers and staff to provide evidence to stakeholders and funding agencies that a program is effective and in conformance with its coverage, service, legal, and fiscal requirements
Accountability
1 Responsibility for the progress of a project or the progress of the firm 2 A lack of progress may not lead to any disciplinary action
Accountability
The property that ensures that the actions of an entity can be traced uniquely to that entity (ASTM E1762 - 95) Part of media controls on the matrix
Accountability
the property that enables activities on a system to be traced to individuals (or entities) who may then be held responsible for their actions
Accountability
1 (COMSEC) Principle that an individual is responsible for safeguarding and controlling of COMSEC equipment, keying material, and information entrusted to his/her care and is answerable to proper authority for the loss or misuse of that equipment or information [1]
Accountability
Nonrepudiation A goal of cryptography Responsibility for messages sent
Accountability
Answerability of the University, for property, to an outside agency such as the government or the lessor; answerability of a responsible organization to University management
Accountable
able to be called on to explain one's actions Ministers are accountable to Parliament for actions they take while in office
Accountable
liable to account for one's actions; "governments must be accountable to someone beside themselves"; "fully accountable for what they did"; "the court held the parents answerable for their minor child's acts of vandalism"; "he was answerable to no one"
Accountable
The accountable person in a team may or may not be the one who actually does the work in question, but she would be the one whose job it is to make sure it gets done, and would be the contact person for the clients and/or project manager The person actually doing the coding is responsible for that bit of code - if a team is dividing up the work between them, different bits of code will have different responsible team members, but there's only one team member who is accountable for it all
Accountable
The justification to investigate every iota of minutiae of church operation
account