camp

listen to the pronunciation of camp
İngilizce - Türkçe
{f} kamp yapmak

Tom ve Mary ikisi de kamp yapmaktan hoşlanıyor. - Tom and Mary both like camping.

Su olmayan bir yerde kamp yapmak imkansızdır. - Camping is impossible where there is no water.

{f} kamp kurmak

Biz kalacak bir yer bulamazsak dışarıda kamp kurmak zorunda kalacağız. - We'll have to camp out if we can't find a place to stay.

Bu kamp kurmak için iyi bir yere benziyor. - This looks like a good spot to camp.

kamp

Geçen yaz kampa gittim. - I went camping last summer.

Ben ailemle birlikte kampa gittim. - I went camping with my family.

{f} kamp yap

Tom tek başına kamp yapmaya gitmenin eğlenceli olmayacağına karar verdi. - Tom decided that it wouldn't be much fun to go camping alone.

Tatil boyunca orada kamp yaptık. - We camped there over the holiday.

ibne ya da sevici
{f} kamp kur

Biz milli parkta iki hafta kamp kurduk. - We camped for two weeks in the national park.

Bu kamp kurmak için iyi bir yere benziyor. - This looks like a good spot to camp.

(Askeri) KAMP: Kıtaların geçici olarak, fakat açık ordugahtan daha uzun bir süre için barınmaları amacıyla kurulmuş çadır, kulübe veya başka barınaklardan bir grup. Geçici veya daimi bir askeri mevkie de kamp denilebilir
karargah
{s} aşırı
ibne
homo
düşerge
kadınsı
düşerge yapmak
Abartılı, parıltılı, dikkat çekici ve queer'lar ile özdeşleşmiş olan giyim ve dekorasyon biçimi
adilik
kamp kur(mak)
campy yap
bayağı eser
{s} adi
{s} gülünç
dikkati çekmek için göz alıcı bir şekilde giyinmek ve davranmak
{i} ortak görüşle bir araya gelen topluluk
{f} kampa yerleştirmek
{f} adileştirmek
{s} yapmacık davranışları olan
{s} bayağı
{s} homoseksüel
{s} eşcinsel
bayağı veya gülünç hareketlerde bulunan kimse
{i} ordugâh
argo adileştirmek
kendini gülünç bir şekilde gösteren
{f} konaklamak

Konaklamak için yeterli yerleri yok. - They don't have enough room to camp.

{i} konak yeri
{f} bayağılaştırmak
{f} ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
konmak
kampta
camping
{i} kamp yapma

Büyük olasılıkla benimle birlikte kamp yapmaya gitmek istemezsin. Yanılıyorsun. Aslında, onu çok fazla sevdiğimi düşünüyorum. - You probably wouldn't like going camping with me. You're wrong. In fact, I think I'd like that very much.

Tom tek başına kamp yapmaya gitmenin eğlenceli olmayacağına karar verdi. - Tom decided that it wouldn't be much fun to go camping alone.

camp it up
yapmacıklı davranmak
camp out
(Dilbilim) kamp kurmak

Biz kalacak bir yer bulamazsak dışarıda kamp kurmak zorunda kalacağız. - We'll have to camp out if we can't find a place to stay.

camp out
açıkta yatmak
camp fever
tifo
camp fever
karahumma
camp follower
ordunun gerisinden gelen siviller
camp girl
kız izci
camp ground
kamp yeri
camp grounds
düşerge yeri
camp site
kamp yeri
camp-fire
düşerge ateşi
camp fire girl
kamp ateşi kız
camp out
Çadırda kalmak, çadırda kamp yapmak
camp site
kamp
camp area
(Askeri) KAMP SAHASI: Askeri birliklerinin konakladığı saha
camp area
(Askeri) kamp sahası
camp bed
kamp yatağı
camp follower
sempatizan
camp follower
orduyu takip eden fahişe veya yardakçı
camp follower
parti taraftarı
camp girl
izci kız
camp it up
bayağı davranmak (erkek)
camp it up
kadınsı ve yapmacıklı davranmak (erkek)
camp meeting
çadırda veya açık havada yapılan dini toplantı
camp meeting
toplantılar serisi
camp retainer
(Askeri) sivil müstahdem
camp retainer
(Askeri) SİVİL MÜSTAHDEM: Herhangi bir kamp, garnizon veya mevkide, askeri kanunlara tabi olarak hizmet gören hizmetçi, tezgahtar veya diğer bir sivil şahıs
concentration camp
toplama kampı
camping
kamp

Tom, John ve Mary ile kampa gitmenin eğlenceli olacağına karar verdi. - Tom decided that it would be fun to go camping with John and Mary.

Ben ailemle birlikte kampa gittim. - I went camping with my family.

break camp
(Askeri) ÇADIR SÖKMEK, ORDUGAH KALDIRMAK: Bir çadırlı ordugahı müteakip veya bir garnizon vesairede bir süre kalındıktan sonra, tekrar yürüyüşe geçmek üzere, bütün malzemeyi toplayıp hazırlamak. Buna "strike camp" da denir
camping
kampçılık
detention camp
(Kanun) tevkifhane
drill camp
(Askeri) eğitim kampı
fortified camp
(Askeri) tahkimli ordugah
interned camp
(Askeri) enterne kampı
join a camp
kampa katılmak
labour camp
(Politika, Siyaset) çalışma kampı
military camp
(Askeri) ordugah
pitch a camp
kamp kurmak
pitch a camp
kamp yapmak
set up a camp
kamp kurmak
set up a camp
kamp yapmak
youth camp
gençlik kampı
aide-de-camp
emir subayı
aide-de-camp
yaver
camping
{f} kamp yap

Tom sahilde kamp yapmayı sever. - Tom likes camping on the beach.

Tom tek başına kamp yapmaya gitmenin eğlenceli olmayacağına karar verdi. - Tom decided that it wouldn't be much fun to go camping alone.

camping
düşerge yapma
camping
kamping
concentration camp
temerküz kampı
concentration camp
toplama düşergesi
nudist camp
çıplaklar düşergesi
strike camp
çadırları toplamak
training camp
antrenman düşergesi
Aide Camp
(Askeri) Bkz. aide-de-camp
aide-de-camp
(Askeri) Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
aide-de-camp
(Askeri) General rütbesindeki komutanların kişisel faaliyetlerini takip etmekle sorumlu subay,astsubay veya görevli personel
army camp
ordu kampı
base camp
(Dağcılık) Ana kamp: Dağın zirveye yakın bölgesinde zirve denemesine kadar dağcıların kaldığı kalıcı çadır bölgesi

Tipi artınca denemeyi iptal edip ana kampa geri indik.

boot camp
(Askeri) acemi birliği
day camp
gün kamp
emphasis camp out
vurgu kamp dışarı
interment camp
defin kampı
military camp
askeri kamp
official camp site
Resmi kamp
ramon camp
ramon kampı
scout camp
İzci kampı
space camp
Uzay kampı
CAMPS
(Askeri) birleştirilmiş hava hareket kabiliyeti planlama sistemi (consolidated air mobility planning system)
aid de camp
yaver
aid de camp
emir subayı
aide de camp
yaver
aide de camp
emir subayı
base camp
(Askeri) ESAS ESİR KAMPI: Bak. "Prisoner of war camp"
boot camp
(Argo) eğitim imkanları
branch camp
(Askeri) tali esir kampı
branch camp
(Askeri) TALİ ESİR KAMPI: Bak. "prisoner of war camp"
campily
yapay bir şekilde
campy
{s} adi
campy
{s} yapmacık
civilian internee camp
(Askeri) SİVİL PERSONEL ENTERNE KAMPI; SİVİL ENTERNELERİN, ENTERNE EDİLMELERİ VE İDARELERİ İÇİN KURULMUŞ BİR TESİS
convalescent camp
(Askeri) NEKAHET KAMPI: Bir harekat alanında bulunan nekahet kampı
detention camp
(Askeri) TECRİT KAMPI, TECRİT YERİ: Yeni gelen acemi erlerin, iltihaklarından önce herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanmadıklarını kontrol için belirli bir süre bekletildikleri yer
dry camp
(Askeri) SUSUZ KAMP: Su bulunmayan bir yerde kurulan geçici kamp. Hava şartları, müşkül ve yorucu arazi, tehlike veya erleri bitkin duruma getiren aşırı yorgunluk hallerinde, zaruri olarak bu gibi yerlerde de kamp kurulabilir
dry camp
(Askeri) susuz kamp
exterminate camp
ölüm kampı
fortified camp
(Askeri) MÜSTAHKEM ORDUGAH, TAHKİMLİ ORDUGAH: Genellikle büyük kuvvetleri ihtiva etmek üzere sahrada vücuda getirilen tahkimat
holiday camp
dinlenme kampı
internment camp
(Askeri) ENTERNE KAMPI: Yalnız enterne edilmiş sivil şahısların enterne edilmesi ve bütün idari işleri için teşkil edilmiş bir faaliyet merkezi veya tesis. Bak. "civilian internee"
internment camp
toplama kampı
labor camp
çalışma kampı
low camp
bayağı
marshalling camp
(Askeri) MUHAREBE BİNDİRME HAZIRLIK KAMPI: Hareket edilecek hava meydanları veya bindirme sahası civarında, muharebe bindirme hazırlığı esnasında, kıtaların iskan edildikleri geçici kamp
may we camp out here
burada kamp yapabilir miyiz
nudist camp
çıplaklar kampı
observation camp
(Askeri) TECRİT VE MÜŞAHEDE KAMPI: Askere yeni alınan erlerin daha evvel yakalanmış olabilecekleri bulaşıcı hastalıkların teşhisi ve tespitine yetecek kadar bir süre için alıkondukları yer
observation camp
(Askeri) tecrit ve müşahede kampı
prison camp
açık cezaevi
prisoner of war branch camp
(Askeri) tali harp esir kampı
prisoner of war camp
(Askeri) harp esiri kampı
prisoner of war camp
(Askeri) (NATO) ESİR KAMPI (NATO): Harp esirlerinin enterne edilmesi ve her bakımdan; idaresi için, menzil sahası veya yurtiçi bölgede (anayurtta) tesis edilmiş, yarı daimi mahiyette kamp. Bu kamp; askeri bir tesiste veya diğer askeri tesislerden tamamen ayrı olabilir
recreational camp
eğlence ve dinlenme kampı
recreational camp
(Askeri) EĞLENCE VE DİNLENME KAMPI: Bir askeri mevkiin sınırları dışında eğlence ve dinlenme tesislerini kapsıyacak şekilde kurulmuş bir kamp. Bu kamp, hafta sonu veya kısa izinlerde eratın eğlenmesi ve istirahat etmesi için kurulur
refugee camp
mülteci kampı
rest camp
(Askeri) DİNLENME KAMPI: Muharebede yorulan personelin dinlenmeleri için, genellikle, muharebe sahası içinde tesis edilen kamp. Bu kamp, çok defa, tümenlerin geri bölgelerinde kurulur
rest camp
(Askeri) dinlenme kampı
strike camp
(Askeri) çadır sökmek
strike camp
(Askeri) ordugah kaldırmak
strike camp
çadırı bozarak/sökerek gitmeye hazırlanmak
strike camp
(Askeri) ÇADIR SÖKMEK: Ordugah kaldırmak. Bak. "break camp"
summer camp
yaz kampı
trailer camp
karavan parkı
training camp
(Askeri) EĞİTİM KAMPI: Yalnız eğitim için kullanılan askeri tesis
training camp
eğitim kampı
training camp
kamp

Onların en iyi durumdaki hem zeka hem de vücutları ile, yeni gelenlerin eğitim kampını dört gözle bekleyelim. - With both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.

Eğitim kampından kaçtım. - I ran away from the training camp.

transit camp
(Askeri) Geçici konaklama yeri
work camp
çalışma kampı
İngilizce - İngilizce
A diminutive of the male given name Campbell
cyclic AMP
To behave in a camp manner

Don't camp up your performance of Malvolio in Twelfth Night this time.

Theatrical; making exaggerated gestures
Intentionally tasteless or vulgar, self-parodying
To live in a tent or similar temporary accommodation

We're planning to camp in the field until Sunday.

An affected, exaggerated or intentionally tasteless style
A summer camp
campus
To set up a camp
To stay in an advantageous location in a video game, such as next to a power-up's spawning point or in order to guard an area

Go and camp the flag for the win.

An organised event, often taking place in tents or temporary accommodation
A group of people with the same ideals or political leanings, strongly supported
An outdoor place acting as temporary accommodation in tents or other temporary structures
A base of a military group, not necessarily temporary
Ostentatiously effeminate
{n} the place where troops lodge, order of tents or huts, troops in order of encampment
{v} to encamp
An aesthetic sensibility that regards something as appealing or humorous because of its ridiculousness to the viewer. The concept is related to kitsch, and things with camp appeal may also be described as being "cheesy". When the usage appeared, in 1909, it denoted: ostentatious, exaggerated, affected, theatrical, and effeminate behaviour, and, by the middle of the 1970s, the definition comprised: banality, artifice, mediocrity, and ostentation so extreme as to have perversely sophisticated appeal. American writer Susan Sontag's essay Notes on "Camp" (1964) emphasised its key elements as: artifice, frivolity, naïve middle-class pretentiousness, and ‘shocking’ excess. Camp as an aesthetic has been popular from the 1960s to the present
shelter for persons displaced by war or political oppression or for religious beliefs something that is considered amusing not because of its originality but because of its unoriginality; "the livingroom was pure camp"
{i} temporary residence (often made of tents, etc.)
temporary lodgings in the country for travelers or vacationers; "level ground is best for parking and camp areas"
If a performer camps it up, they deliberately perform in an exaggerated and often amusing way. American football coach and promoter who developed many of the sport's basic rules. aide de camp Camp David Camp David Accords concentration camp Madeleine L'Engle Camp
{f} build a temporary residence; settle down, establish oneself; live in a temporary residence
To play the game called camp
Lytic factor named after Christie, Atkins, and Munch-Peterseon
effeminate (eg camp as a row of tents = gay)
To chat up a guy in the hopes of getting him into bed
To stay in an advantageous location in a first-person shooter game, for example, next to a power-up or to guard an area
are erected for shelter, as for an army or for lumbermen, etc
To troll for sexual partners
an exclusive circle of people with a common purpose
A single hut or shelter; as, a hunter's camp
n a place with temporary housing
If you describe someone's behaviour, performance, or style of dress as camp, you mean that it is exaggerated and amusing, often in a way that is thought to be typical of some male homosexuals. James Barron turns in a delightfully camp performance. Camp is also a noun. The video was seven minutes of high camp and melodrama. see also camped, aide-de-camp, concentration camp, holiday camp, labour camp, prison camp, training camp
A molecule that plays a key role in the regulation of various processes within the cell
a unique collection of activities taking place over a period of time (i e - Adventures' Camp, Sports Camp, etc)
You can refer to a group of people who all support a particular person, policy, or idea as a particular camp. The press release provoked furious protests from the Gore camp and other top Democrats
give an artificially banal or sexual quality to
  A geographical site(s), within the general incident area, separate from the incident base, equipped and staffed to provide sleeping, food, water, and sanitary services to incident personnel
a group of people living together in a camp; "the whole camp laughed at his mistake"
A camp is an outdoor area with buildings, tents, or caravans where people stay on holiday
A geographical site, within the general incident area, separate from the Incident Base, equipped and staffed to provide sleeping, food, water, and sanitary services to incident personnel
To pitch or prepare a camp; to encamp; to lodge in a camp; - - often with out
shelter for persons displaced by war or political oppression or for religious beliefs
give an artificially banal or sexual quality to establish or set up a camp live in or as if in a tent; "Can we go camping again this summer?"; "The circus tented near the town"; "The houseguests had to camp in the living room"
for shelter, commonly arranged in an orderly manner
v to pitch a tent n an area of temporary shelters
A PBX feature where a telephone line is busy and the incoming call is placed in a waiting mode until the line is available, at which time the call is automatically put through
{s} out-of-date; ostentatious, theatrical; effeminate, gay
A collection of tents, huts, etc
a prison for forced laborers; "China has many work camps for political prisoners"
live in or as if in a tent; "Can we go camping again this summer?"; "The circus tented near the town"; "The houseguests had to camp in the living room"
The ground or spot on which tents, huts, etc
A geographical site, within the general incident area, separate from the base, equipped and staffed to provide sleeping areas, food, water, and sanitary services to incident personnel
Cyclic AMP A form of the nucleotide adenosine monophosphate that serves as a signaling molecule within and between cells
providing sophisticated amusement by virtue of having artificially (and vulgarly) mannered or banal or sentimental qualities; "they played up the silliness of their roles for camp effect"; "campy Hollywood musicals of the 1940's
something that is considered amusing not because of its originality but because of its unoriginality; "the livingroom was pure camp"
A camp is a collection of tents or caravans where people are living or staying, usually temporarily while they are travelling. gypsy camps We'll make camp on that hill ahead
Coastal Areas Management Programme CBD: Convention on Biological Diversity CFC: Chlorofluorocarbon CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora COP: Conference of the Parties CP: Contracting Parties CP/RAC: Cleaner Production Regional Activity Centre
A cyclic form of adenosine phosphate that acts as a chemical messenger and amplifies a hormonal signal
3'5' cyclic ester of AMP The first second messenger hormone signalling system to be characterised Generated from ATP by the action of adenyl cyclase that is coupled to hormone receptors by G-proteins (GTP-binding proteins)
temporary living quarters specially built by the army for soldiers; "wherever he went in the camp the men were grumbling"
a site where care and activities are provided for children during the summer months; "city kids get to see the country at a summer camp"
An ancient game of football, played in some parts of England
If you camp somewhere, you stay or live there for a short time in a tent or caravan, or in the open air. We camped near the beach. Camp out means the same as camp. For six months they camped out in a caravan in a meadow at the back of the house. + camping camp·ing They went camping in the wilds. a camping trip
A camp is a collection of huts and other buildings that is provided for a particular group of people, such as refugees, prisoners, or soldiers, as a place to live or stay. a refugee camp 2,500 foreign prisoners-of-war, including Americans, had been held in camps near Tambov
A mound of earth in which potatoes and other vegetables are stored for protection against frost; called also burrow and pie
establish or set up a camp
A temporary residence for employees working on a construction project at a remote location Consists of bunkhouse dormitories, a kitchen and may have recreation facilities
camp bed
A cot; a lightweight portable bed used by the military, campers etc
camp beds
plural form of camp bed
camp follower
A hanger-on
camp follower
A civilian who works for a military organization, often a prostitute
camp followers
plural form of camp follower
camp out
To sleep outdoors, often in a tent
camp robber
The gray jay, Perisoreus canadensis
camp robbers
plural form of camp robber
camp style
An aesthetic sensibility that regards something as appealing or humorous because of its ridiculousness to the viewer. The concept is related to kitsch, and things with camp appeal may also be described as being "cheesy". When the usage appeared, in 1909, it denoted: ostentatious, exaggerated, affected, theatrical, and effeminate behaviour, and, by the middle of the 1970s, the definition comprised: banality, artifice, mediocrity, and ostentation so extreme as to have perversely sophisticated appeal. American writer Susan Sontag's essay Notes on "Camp" (1964) emphasised its key elements as: artifice, frivolity, naïve middle-class pretentiousness, and ‘shocking’ excess. Camp as an aesthetic has been popular from the 1960s to the present
Camp David
{i} rural retreat in central Maryland (USA) for Unites States presidents which was set up in 1942 by President Franklin Delano Roosevelt
Camp David
A presidential retreat in the Catoctin Mountains of northern Maryland north-northwest of Washington, D.C. It was established by Franklin D. Roosevelt in 1942 as Shangri-La. Dwight D. Eisenhower renamed it Camp David in honor of his grandson. the country home of the US President, where the President goes to relax. People remember it especially for the Camp David Agreement, which established peace between Egypt and Israel and was signed at Camp David in 1979. Rural retreat of U.S. presidents, northern Maryland. The scenic mountainous area (200 acres, or 81 hectares) was established as "Shangri-La" in 1942 by Pres. Franklin Roosevelt and made an official presidential retreat by Harry Truman in 1945. In 1953 Dwight D. Eisenhower renamed it Camp David for his grandson. It has been the scene of a number of high-level presidential conferences with foreign heads of state. See also Camp David Accords
Camp David Accords
(1978) Two agreements reached between Menachem Begin of Israel and Anwar el-Sdt of Egypt with the help of U.S. President Jimmy Carter at Camp David, Md. , U.S. One agreement created a framework for negotiations to arrive at a peace treaty between Egypt and Israel, formally ending some 30 years of being in a state of war. This treaty, normalizing relations, was signed in 1979 and led to the return of the Sinai Peninsula, occupied by Israel in the Six-Day War (1967), to Egypt. The other agreement created a framework for a broader peace in the region that included a plan for Palestinian self-rule in the West Bank and Gaza Strip. The latter provisions were not implemented. See also Moshe Dayan
Camp David Accords
peace agreement between Israel and Egypt which was signed in 1979 at Camp David (USA)
Camp Fire
an organization in the US for girls and boys, which teaches them practical skills and helps them develop their character
Camp Fire Boy
A boy who is a member of the Campfire Boys and Girls, an organization for children aged 7 through 18 that strives to instill good values and teach practical skills. Before 1975, the organization was limited to girls
Camp Fire Girl
A girl who is a member of the Campfire Boys and Girls
Camp Pendleton
{i} military base of the U.S. Marine Corps in southwest California (USA)
camp bed
folding bed, cot, small spare bed
camp bed
A camp bed is a small bed that you can fold up. a light narrow bed that folds flat and is easy to carry American Equivalent: cot
camp chair
a light folding chair
camp chair
folding chair
camp david
retreat northwest of Washington used by the president of the United States
camp fever
Typhus fever
camp fire
fire made at a campsite for warmth or cooking, bonfire
camp follower
Camp followers are people who travel with an army or other group, especially members of soldiers' families, or people who supply goods and services to the army. someone who supports an organization or a political party, but who is not actually a member of it
camp follower
person who is a follower of a group but is not a member of it; salesman of provisions or prostitute who follow a military unit and provides service to said military crew
camp follower
disapproval If you describe someone as a camp follower, you mean that they do not officially belong to a particular group or movement but support it for their own advantage. the Tory leader's friends and camp followers
camp follower
a follower who is not a member of an ingroup a prostitute who provides service to military personnel
camp for displaced persons
temporary dwelling places for people uprooted from their homes or country
camp meeting
An evangelistic gathering held in a tent or outdoors and often lasting several days
camp meeting
religious (usually evangelistic) meeting held in a large tent or outdoors and last several days
camp out
sleep in a tent; go camping, go to the outdoors to spend a period of time
camp site
{i} campground, area suitable for camping, camping area
camp-made
made as part of the arts-and-crafts program at summer camp; "my camp-made leather wallet
caravan camp
dwelling area comprised of caravans (temporary transportable houses)
Nou Camp
Camp Nou, the stadium of football team FC Barcelona
Nou Camp
FC Barcelona
Third Camp
Alternative form of third camp
aide-de-camp
A military officer who serves as an adjutant to a higher ranking officer, prince or other high political dignitary

Unlike the orderly or batman, a humble low-ranking servant, an aide-de-camp is often a general, who before the institution of the chief of staff could hold a similar position to his chief.

boot camp
Initial, basic indoctrination, physical fitness training and basic instruction in service-related subjects for new recruits in the armed forces (Army, Air Force, Navy and Marine Corps)
boot camp
A short, intensive, quasi-military program generally aimed at young offenders as an alternative to a jail term
boot camp
Any short, intensive course of training

We will institute a boot camp for training the sales force in these new products.

campy
Characterized by camp or kitsch, especially when deliberate or intentional

Stu liked to watch campy B-movie horror flicks from the 50s, not because they scared him, but because he found them funny.

concentration camp
A camp or premises in which persons considered to be undesirable by those who control it are hidden away, mistreated, and even killed
concentration camp
A camp where large numbers of persons—such as political prisoners, prisoners of war, refugees—are detained for the purpose of concentrating them in one place
concentration camp
A situation wherein crowding and extremely harsh conditions take place
corpse camp
The act of camping an enemy player/bot's corpse to target them when they resurrect/respawn, or when, after respawing elsewhere, they arrive to retake their equipment from their corpse
death camp
a facility built during the Holocaust by the Nazis to kill especially the Jewish people through gassing
fat camp
A summer camp where children go to lose weight
holiday camp
An enclosed resort providing accommodation (often in chalets) and entertainment, generally aimed at families
internment camp
A governmental euphemism for a concentration camp, especially a non-Nazi one from before or during WWII; a detention center; a relocation camp

Historical references describe the camps as internment camps, although others favor the name relocation camps. Others, more critical of this action, refer to them as detention camps or concentration camps.

labor camp
Alternative spelling of labour camp
labour camp
A type of prison where prisoners are obliged to do forced labour, usually outdoors

The labour camps of the old Soviet Union are well described by the writer Alexander Solzhenitsyn.

refugee camp
A camp where refugees seek shelter
squatter camp
Settlements with shacks made of wood, cardboard, tin and other scrap material. Whole families live in a single shack, the size of a garden shed. Open fires are used for cooking and candles for light - shacks often catch fire when there are accidents. There is no running water, sewerage pipes, gas or electricity
summer camp
An institution devoted to housing and entertaining children for the summer
summer-camp
Attributive form of summer camp

summer-camp romance.

third camp
A socialist ideology, originating in Trotskyism, which aims to support the organised working class, as opposed to capitalism, or another prominent force, originally Stalinism and in the 1990s and 2000s often Islamism
timber camp
A camp where loggers live and keep their equipment in order to be close to the timber
timber-camp
Attributive form of timber camp

timber-camp denizen.

aide-de-camp
an officer who receives and transmits the orders of the general
aide-de-camp
(Askeri) A military aide; also : a civilian aide usually to an executive
base camp
A camp from which mountaineering expeditions set out or from which a particular activity can be carried out
Annapurna Base Camp
{i} popular and famous trekking region in Nepal
Atlit camp
camp near Haifa used by the British to confine illegal Jewish immigrants to Palestine
Buchenwald concentration camp
{i} very large Nazi concentration camp established in 1937 in the Buchenwald forest
Rabin camp
members of the Labor Party that supported Yitzhak Rabin
Ramon camp
members of the Labor party that supports Chaim Ramon in the race for the Histadrut labor union
Shuafat refugee camp
Palestinian refugee camp
aide de camp
(French) "camp assistant", military officer, adjutant; civilian aide
aide-de-camp
military officer who performs secretarial duties for a superior officer; personal assistant
aide-de-camp
An aide-de-camp is an officer in the armed forces who helps an officer of higher rank. a colonel who had been aide-de-camp to the king. aides-de-camp a military officer whose job is to help an officer of a higher rank. Officer on the personal staff of a general, admiral, or other high-ranking commander who acts as a confidential secretary. Today they are usually of junior rank, and their duties are largely social. The term also denotes a high-ranking military officer who acts as an aide to a chief of state
aide-de-camp
an officer who acts as military assistant to a more senior officer
boot camp
{i} training camp for new soldiers
boot camp
In the United States, a boot camp is a camp where people who have just joined the army, navy, or marines are trained. a training camp for people who have just joined the US Army, Navy, or Marine Corps
boot camp
camp for training military recruits
break camp
{f} pack up and leave campsite
camped
If people are camped or camped out somewhere in the open air, they are living, staying, or waiting there, often in tents. Most of the refugees are camped high in the mountains
camped
past of camp
campily
in an artificial manner; ridiculously
camping
Includes auto and trailer camping, along with other camping at developed sites, and back country camping
camping
the act of encamping and living in tents in a camp
camping
Recreational activity in which participants live outdoors, often in the wilderness, usually using tents, trailers, or motor homes, but sometimes only a sleeping bag, for shelter. Modern camping originated near the end of the 19th century in the U.S. as a rough, back-to-nature pastime for hardy lovers of nature. Canoes were the original vehicle; bicycle camping soon followed. Camping was a major part of the programs of the Boy Scouts and Girl Guides (see scouting). It gained greatly in popularity after World War II. As the number of campgrounds with greater amenities grew, it became the standard holiday for many ordinary families. Recent decades have seen its continued growth, to the point of placing a serious strain on the resources of state and federal outdoor-recreation areas. See also backpacking
camping
Lodging in a camp
camping
Bright Angel Campground In the backcountry On the rim
camping
SPEND THE NIGHT IN A TENT,OUT IN THE WOODS
camping
The act of sitting and waiting for a monster, item or NPC to spawn, usually in order to kill them for experience, items or money
camping
When a player stays in his base and waits for others to attack him Players who camp are called "campers" or "turtles " While somewhat effective due to defensive town structures which aid in battle, several factors work heavily against this practice The more units you produce, the higher upkeep hurts your economy If you do not use your units and venture out on the map, your upkeep will remain high In addition, when a player stays in his base, his vital heroes do not get leveled Finally, not expanding to other goldmines can prove deadly Opponents can easily out-resource staunch campers A further drawback arises in team games: Allies generally do not appreciate team-mates who refuse to help in attacks and battles
camping
A game of football
camping
{i} act of temporarily living in a camp
camping
present participle of camp
camping
This is the Spanish word for campsite - one day I will write about their (reciprocated) tendency to make a hash of adopting anglicisms Campsites or campgrounds in Spain and Portugal are as good and bad as anywhere else
camping
activity of camping
camps
third-person singular of camp
camps
Acronym for Cumulative Auction Market Preferred Stocks Oppenheimer & Company's Dutch Auction preferred stock product
camps
plural of camp
camps
See: Cumulative Auction Market Preferred Stocks
campy
{s} exaggerated, artificial, hyperbolic; of a homosexual
campy
Campy means the same as camp. a campy spy spoof. = camp
campy
providing sophisticated amusement by virtue of having artificially (and vulgarly) mannered or banal or sentimental qualities; "they played up the silliness of their roles for camp effect"; "campy Hollywood musicals of the 1940's"
concentration camp
a penal camp where political prisoners or prisoners of war are confined (usually under harsh conditions) a situation characterized by crowding and extremely harsh conditions
concentration camp
A concentration camp is a prison in which large numbers of ordinary people are kept in very bad conditions, usually during a war. a prison where political prisoners and other people who are not soldiers are kept and treated cruelly, especially during a war. Internment centre established by a government to confine political prisoners or members of national or minority groups for reasons of state security, exploitation, or punishment. The prisoners are usually selected by executive decree or military order. Camps are usually built to house many people, typically in highly crowded conditions. Countries that have used such camps include Britain during the South African War, the Soviet Union (see Gulag), the U.S. (see Manzanar Relocation Center), and Japan, which interned Dutch civilians in the Dutch East Indies during World War II. A variation, called a "reeducation camp," was widely used in China during the Cultural Revolution and in Cambodia under the Khmer Rouge. Most notorious were the death camps of Nazi Germany, including Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, and Treblinka
concentration camp
internment camp in which people are imprisoned and often tortured; any of a number of camps set up by the German Nazis during World War II for holding Jews and other peoples before killing them
day camp
a camp providing care and activities for children during the daytime
day camp
A children's camp providing recreation and meals during the day but no overnight facilities. a place where children can go in the day during the school holidays to do sports, art etc
death camp
World War II Nazi concentration camp that was specifically designed for the systematic extermination of humans
death camp
a concentration camp where prisoners are likely to die or be killed
death camp
A death camp is a place where prisoners are kept, especially during a war, and where many of them die or are killed. A concentration camp in which those held captive are likely to die or be killed. a place where large numbers of prisoners are killed or die, usually in a war
detention camp
compound where prisoners are confined
emphasis camp out
If you say that people camp out somewhere in the open air, you are emphasizing that they stay there for a long time, because they are waiting for something to happen. reporters who had camped out in anticipation of her arrival. see camp 4
fat camp
a place where children who are fat go to lose weight and to exercise, especially in the summer
hobo camp
a place where hoboes camp
holiday camp
In Britain, a holiday camp is a place which provides holiday accommodation and entertainment for large numbers of people. a place where people go for their holidays and where activities are organized for them
internment camp
camps for housing prisoners of war and political prisoners; camps set up by the U.S. during World War II to house people Japanese German and Italian descent (for fear that they were spies)
internment camp
prison camp: camp for political prisoners or prisoners of war
labor camp
prison or penal colony where the prisoners have to do hard physical work; camp for migratory farm workers
labour camp
la·bour camp labour camps in AM, use labor camp A labour camp is a kind of prison, where the prisoners are forced to do hard, physical work, usually outdoors. 'labor camp a prison camp where prisoners have to do hard physical work
making a camp
establishing a outdoor living area (setting up tents, making a fire, etc.)
military camp
military base, location where soldiers reside and receive military training
municipal summer camp
summer activities for children which are subsidized by a local government
national camp
term for right-wing political parties as a whole
nudist camp
place where nudists live, community of people who believe in going naked
prison camp
camp for political prisoners or prisoners of war
prison camp
A prison camp is a prison where the prisoners are not considered dangerous and are allowed to work outside the prison. a special prison in which prisoners of war are kept
prison camp
A prison camp is a guarded camp where prisoners of war or political prisoners are kept. He was shot down over Denmark and spent three years in a prison camp
recreation camp
vacation camp
refugee camp
temporary residential area for survivors of war or of a disaster of some sort
summer camp
place for kids to share activities with other youngsters in a supervised and dormitory-like environment throughout the summer months
summer camp
In the United States, a summer camp is a place in the country where parents can pay to send their children during the school summer holidays. The children staying there can take part in many outdoor and social activities. a place where children in the US can stay during the summer, and take part in various activities
summer day camp
daytime activities for children during the summer vacation
tennis camp
a camp where tennis is taught
the Camp David agreements
two agreement frameworks that were signed in 1978 between Israel and Egypt and who form a basis for a peace treaty
the David Levi camp
people from the Likud party that support David Levi
the Peres camp
people from the Labor Party which support Shimon Peres
trailer camp
a camp where space for house trailers can be rented; utilities are generally provided
training camp
military base where soldiers are trained for various military professions, military base where soldiers receive training from certified instructors
training camp
A training camp for soldiers or sports players is an organized period of training at a particular place
transit camp
a place where refugees stay before moving to somewhere more permanent
transit camp
location used for stopping over
work camp
camp for trustworthy prisoners employed in government projects
Türkçe - İngilizce
jump
camp

  Türkçe nasıl söylenir

  kämp

  Telaffuz

  /ˈkamp/ /ˈkæmp/

  Etimoloji

  [ 'kamp ] (noun.) 1528. From Middle English camp (“battlefield, open space”), from Old English camp (“battle, contest, battlefield, open space”), from Proto-Germanic *kampaz, *kampan (“open field where military exercises are held, level plain”), from Latin campus (“open field, level plain”), from Proto-Indo-European *kamp- (“to bend; crooked”). Reinforced circa 1520 by Middle French can, camp (“place where an army lodges temporarily”), from Old Northern French camp, from the same Latin source. Cognate with Old High German champf (German Kampf, “battle, struggle”), Old Norse kapp (“battle”), Old High German hamf (“paralysed, maimed, mutilated”).

  Zamanlar

  camps, camping, camped

  Videolar

  ... concentration camp, and sit in the library ...
  ... boot camp. ...

  Günün kelimesi

  mitty