kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak

listen to the pronunciation of kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak
Türkçe - İngilizce
blanch
kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak

    Heceleme

    ka·bu·ğu·nu so·ya·rak be·yaz kıs·mı·nı or·ta·ya çı·kart·mak haş·la·ya·rak ren·gi·ni aç·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    sciapodous