ikna

listen to the pronunciation of ikna
Türkçe - İngilizce
persuasion

Persuasion is often more effectual than force. - İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir.

Tom will need some persuasion. - Tom biraz iknaya ihtiyaç duyacak.

suasion
satisfaction
persuasion, inducement
enticement
convincing

I had trouble convincing Tom to come. - Tom'u gelmeye ikna etme sorunum vardı.

Convincing Tom to do the right thing was hard. - Tom'u doğru şeyi yapması için ikna etmek zordu.

inducement
dissuasion
conviction
talked into
ikna etmek
persuade

It was difficult to persuade him to cancel the trip. - Onu seyahati iptal etmeye ikna etmek zor oldu.

It was hard to persuade him to cancel the trip. - Bu geziyi iptal etmesi için onu ikna etmek zordur.

ikna edici
convincing

The lawyer spoke convincingly on behalf of his client. - Avukat müvekkili adına ikna edici bir şekilde konuştu.

Tom can be pretty convincing. - Tom oldukça ikna edici olabilir.

ikna etmek
(Hukuk) convince

It is hard to convince John. - John'u ikna etmek zordur.

Though Tom's English seems quite good at times, he doesn't seem to know his limitations and it's impossible to convince him that he's wrong when he makes a mistake. - Tom'un İngilizcesi zaman zaman oldukça iyi görünsede, o sınırlarını biliyor gibi görünmüyor ve o bir hata yaptığında onu hatalı olduğuna ikna etmek imkansızdır.

ikna edici
persuasive

Tom can be very persuasive. - Tom çok ikna edici olabilir.

Tom can be quite persuasive. - Tom oldukça ikna edici olabilir.

ikna etmek
{f} induce
ikna olmuş
convinced

Tom doesn't sound convinced. - Tom ikna olmuş görünmüyor.

Tom doesn't look convinced. - Tom ikna olmuş görünmüyor.

ikna edici
suasive
ikna olmak
persuaded
ikna edebilme gücü
persuasiveness
ikna edici
trenchant
ikna edici
satisfactory
ikna edici
forceful
ikna edici olmak
to be influential
ikna edici söz
assurance
ikna edici şekilde
persuasively
ikna edilebilen
amenable
ikna edilmeye uğraşılan
jawboned
ikna edilmeye çalışılan
jawboned
ikna edilmiş
brought around
ikna etmek
influence
ikna etmek
bring round
ikna etmek
sell somebody on
ikna etmek
prevail upon
ikna etmek
get round
ikna etmek
(Konuşma Dili) carry one's point
ikna etmek
bring oneself to
ikna etmek
wheedle
ikna etmek
talk somebody into
ikna etmek
draw
ikna etmek
talk round
ikna etmek
get around somebody
ikna etmek
fast-talk
ikna etmek
prevail on
ikna etmek
bring
ikna etmek
rope in
ikna etmek
convince somebody of something
ikna etmek
get round somebody
ikna etmek
talk into
ikna etmek
argue somebody into something
ikna etmek
prevail up
ikna etmek
have a way with
ikna etmek
bring around
ikna etmeye çalışmaya
jawboning
ikna kuvveti
(Pisikoloji, Ruhbilim) cogency
ikna olmak
convinced
ikna olmamak
doubt
ikna yeteneği
diplomacy
ikna edemeden
unpersuasively
ikna edici
cogent
ikna edici
potent
ikna edici
persuasive, convincing, cogent
ikna edici bir biçimde
eloquently

Tom spoke eloquently. - Tom ikna edici bir biçimde konuştu.

ikna edici bir şekilde
trenchantly
ikna edici bir şekilde
convincingly

The lawyer spoke convincingly on behalf of his client. - Avukat müvekkili adına ikna edici bir şekilde konuştu.

The German soccer team beat Brazil convincingly. - Alman futbol takımı ikna edici bir şekilde Brezilya'yı yendi.

ikna edici bir şekilde
cogently
ikna edici delil
convincing proof
ikna edici kanıt
(Pisikoloji, Ruhbilim) cogent evidence
ikna edici lider
(Ticaret) persuasive leader
ikna edici olmak
be convincing
ikna edici olmayan
unconvincing
ikna edici tip
mind bender
ikna edici tip
persuader
ikna edicilik
convincingness
ikna edilebilir
persuasible
ikna edilebilir
persuadable
ikna edilemez
inconvincible
ikna etme
suasion
ikna etmek
sell smb. on
ikna etmek
to persuade; to convince; to prevail on/upon (someone) (to do something)
ikna etmek
to persuade, to convince, to induce, to get round sb, to get around sb, to talk sb into
ikna etmeye çalışmak
lay siege to
ikna etmeye çalışmak
reason

It's impossible to reason with a drunk. - Bir sarhoşu ikna etmeye çalışmak imkansızdır.

ikna modeli
persuasion model
ikna olmak
be satisfied
ikna olmak
be persuaded
ikna olmak
to be persuaded; to be convinced; to be prevailed on/upon (to do something)
ikna olmak
be convinced
ikna olmamış
unconvinced

Ray was willing to corroborate Gary's story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth. - Ray, Gary'nin hikayesini desteklemek istiyordu fakat polisler onların ikisininde gerçeği söylediklerine ikna olmamışlardı.

Tom looks a little unconvinced. - Tom biraz ikna olmamış görünüyor.

ikna olmamış bir şekilde
unconvincedly
ikna olmaya devam etmek
remain convinced
ikna olmuş bir şekilde
persuadedly
ikna terapisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) persuasion therapy
ikna yeteneği
gift of persuasion
ikna yeteneği
powers of persuasion
ikna yeteneği
persuasiveness
ikna yeteneği
cogency
ikna yeteneği olan kimse
go getter
ikna etmek
prevail
ikna etmek
{f} assure
ikna etmek
{f} entice
ikna etmek
{f} coax
ikna edici
enticing
ikna etme
persuasion
ikna etmek
reason with
ikna etmek
lead
ikna etmek
{f} cajole
ikna etmek
sell

It'll be hard to convince Tom to sell his house. - Tom'u evini satmak için ikna etmek zor olacak.

It will be hard to convince the owner to sell his house. - Sahibi evini satmak için ikna etmek zor olacak.

ikna etmek
bring home to
ikna etmek
touch for
ikna etmek
sweep off his feet
ikna kabiliyeti
persuasion
ikna etmek
{f} dispose
ikna olmak
being convinced
ikna olmak
to be convinced
ikna edici
forcible
ikna etmek
bring around/round
ikna etmek
{f} win
ikna etmek
{f} argue
ikna etmek
{f} interest
ikna etmek
argue smb. into smth
ikna etmek
win smb. round
ikna etmek
{f} jolly
ikna etmek
(Fiili Deyim ) carry conviction
ikna etmek
{f} satisfy
ikna etmek
convince smb. of smth
ikna etmek
fast talk
ikna etmek
bring over
süreç içinde ikna modeli
(Pisikoloji, Ruhbilim) process model of persuasion
vermeye ikna etmek
coax smth. out of smb
yapmaya ikna etmek
wheedle into doing smth
yavaş yavaş ikna etmek
spoonfeed smth. to smb
ikna