lay siege to

listen to the pronunciation of lay siege to
İngilizce - Türkçe
kuşatmak
kuşatma altına almak
ikna etmeye çalışmak
-i kuşatmak
invest
yatırım yapmak

Ben her ay biraz para yatırım yapmak istiyorum. - I want to invest a little money every month.

O bizim şirketimizin altyapısına yatırım yapmak istiyor. - She wants to invest in our company's infrastructure.

invest
{f} yetki vermek
invest
{f} with (bir makama) getirmek
invest
para yatırmak
invest
yatırım yap

Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı. - He made a killing by investing in the stock market.

Yatırım yaptığımda riski göze aldım. - I took a risk when I made the investment.

invest
{f} with sorumluluk, yetki
invest
(Askeri) muhasara etmek
invest
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

invest
birini makamına oturtmak
invest
yatırım

Menkul kıymetlere 500.000 yen yatırım yaptı. - He invested 500,000 yen in stocks.

Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı. - He made a killing by investing in the stock market.

invest
(in ile) para yatırmak
invest
{f} in -e (para) yatırmak
invest
{f} giydirmek
invest
{f} donatmak
invest
invest sar/yatır
invest
{f} kuşatmak
invest
{f} in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
invest
{f} sarmak
lay siege
(Askeri) Kuşatmak
lay to
gemiyi faça edip durdurmak
lay to
vurmak
lay to
(Fiili Deyim ) 1- isnat etmek , üstüne atmak 2- çaba harcamak
lay to
(fiil)rmak, gemiyi faça edip durdurmak
to lay siege to
kuşatma altına almak
İngilizce - İngilizce
blockade, isolate, take control of
lay siege
To besiege, to engage in a siege

And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it; set the camp also against it, and set battering rams against it round about.

lay siege
To attack continually over a long period

They're laying siege to all we hold dear.

To lay siege to
invest
lay siege to