pin

listen to the pronunciation of pin
İngilizce - Türkçe
{i} iğne

Odada bir iğne düşüşünü duyabilirdin. - You could hear a pin drop in the room.

Bir toplu iğne düşüşünü bile duyabilirdin. - You could have heard a pin drop.

{f} mecbur etmek
(Mekanik) şiş

Tom cebinden pembe bir hap şişesi çıkardı. - Tom took a bottle of pink pills out of his pocket.

pm
bağlamak
perçinlemek
kopilya
dişli
çatal pin
dübel
süs iğnesi
kıpırdayamaz hale sokmak
pik
saç tokası

Sami yatağının altında bir saç tokası buldu. - Sami found a bobby pin under his bed.

kama
endişeli
broş
toplu iğne

Bir toplu iğne düşüşünü bile duyabilirdin. - You could've heard a pin drop.

Bir toplu iğne düşüşünü bile duyabilirdin. - You could have heard a pin drop.

iğnelemek
mandal
sıkıştırmak
iliştirmek
(Mühendislik) pim, perno, muylu, sis, iğne
{f} iğnele
{i} pin
tespit
{f} dübel ile tutturmak
bacak, dişli, iğne iğne
{i} firkete
{i} raptiye [brit.]
{f} yüklemek (suç)
{i} bacak

Pinokyo'nun bacakları o kadar sertti ki onları hareket ettiremiyordu. - Pinocchio's legs were so stiff that he could not move them.

Mary'nin kedisi o kadar tatlı ki onun kucağımda kıvrılıp yatmasını gerçekten umursamıyorum fakat pençeleriyle bacaklarımı ovmakta ısrar etme tarzı bana iğne yastığı gibi hissettiriyor. - Mary’s cat is so sweet that I really don’t mind him curling up in my lap, but the way he insists on kneading my legs with his claws makes me feel like a pincushion.

{i} topluiğne
{i} lobut
{i} kuka
oklava

Büyük anne hamur ona yapışmasın diye oklavanın üstüne un serpti. - Grandma sprinkled flour on the rolling pin so the dough wouldn't stick to it.

{f} topluiğne ile tutturmak
toplu iğne ile tutturmak
telli çalgılarda akort anahtarı
bk. Personel Identification Number
askı çivisi
değersiz şey
{i} rozet
toplu iğne,v.iğnele: n.pin
{f} tutturmak
{i} iğne (süs)
{i} müz. (telli çalgılarda) akort mandalı
dili bacaklar
kenetleyici veya bağlayıcı şey
{i} mil
{i} akort anahtarı
{i} pim

Ateşleme pimi çıkarıldı. - The firing pin's been removed.

Beton sert olduğu zaman pim keski yerine elektrikli matkap kullanırız. - When the concrete is hard, we use an electric drill instead of a pin chisel.

{f} iliştirmek. 3
emniyet pimi
perno
buton
(Otomotiv)

O kadar sessizdi ki sinek uçsa duyabilirdın. - It was so quiet you could hear a pin drop.

Sinek uçsa duyabilirsin. - You could hear a pin drop.

takoz
raptiye (brit)
raptiye
yüklemek
rolling pin
oklava

Büyük anne hamur ona yapışmasın diye oklavanın üstüne un serpti. - Grandma sprinkled flour on the rolling pin so the dough wouldn't stick to it.

pin down
{k} saptamak, tespit etmek
pin something down
tam olarak belirtmek
pin up
iğnelemek
pin cap
(Aydınlatma) iğneli dip
pin down
yerine oturtmak
pin down
hareketsiz kılmak
pin down
açıkça belirtmek
pin down
bağlamak
pin down
saptamak
pin down
sıkıca yerleştirmek
pin down
sıkboğaz etmek
pin hole
(Bilgisayar,Teknik) iğne deliği
pin on
yamamak
pin on
yüklenmek
pin one's faith on
(deyim) ümit bağlamak
pin rail
(Askeri) armadora
pin up
firketelemek
pin up
mandallamak
pin money
harçlık
pin money
cep harçlığı
pin on
üstüne almak
pin one's hopes on
bel bağlamak
pin strike
sınırlı grev
pin up
iğneyle tuttur
pin a story on so.
öylesine bir hikaye pin
pin artist
sanatçı pin
pin bones
pin kemikleri
pin bushing
pim burcu
pin case
durumda pin
pin contact
temas pin
pin curl
kıvırmak pin
pin cushion
minder pin
pin fall
(Spor) nakavt etmek veya nakavt edilmek anlamında

pin fall.

pin fall
(Spor) Güreşte tus
pin on
(suç, vb.) yüklenmek, üstüne almak
pin one's ears back
(deyim) Azarlamak, haşlamak
pin one's ears back
(deyim) Yenmek, mağlup etmek
pin pitch
(Elektrik, Elektronik) Pin aralığı
pin stripe
şerit pin
pin the tail on the bunny
(Oyunlar) Gözleri bağlı oyuncuların duvarda asılı bir tavşan resmi üzerinde tavşana kuyruk iğnelemeye çalıştığı bir oyun
pin thin
Çok zayıf, iğne gibi ince
pin-out
(Elektrik, Elektronik) Elektriksel bağlantı
pin-pointed
pin-sivri
pin-up girl
Poster kızı
pin-ups
pin-up
Pin type face wrench
(Tekstil) Ön delik anahtarı
pin bit
matkap ucu
pin bolt
(Otomotiv) pim cıvata
pin bolt
cıvata
pin boss
(İnşaat) pim yuvası
pin chain
(Tekstil) iğneli taşıyıcı
pin clip
(Otomotiv) pim klips
pin clip
(Otomotiv) pim klipsi
pin count
İğne Sayısı
pin diode
(Elektrik, Elektronik) pin diyodu
pin down
(deyim) pin someone down bilgisini,niyetini vb. soyleye zorunlu olmak. pin sth. down tam olarak belirtmek
pin down
zorunlu kılmak
pin down
sıkıştırmak
pin down
mecbur etmek
pin gold coin
altın takmak
pin hole
igne deligi
pin joint
pimli ek
pin key
pin şeklinde kama
pin knot
küçük budak
pin knot
kedigözü budak
pin lead
pim ucu
pin line
(Bilgisayar) iğneli hat
pin line
(Bilgisayar) hat giriş
pin media type
İğne Ortam Türü
pin money
cep harçlığı (kadın)
pin one's faith on
güvenmek
pin one's faith on
umudunu bağlamak
pin one's hopes on
umudunu bağlamak
pin one's hopes on
ümit bağlamak
pin puller
(İnşaat) çektirme
pin punch
(Otomotiv) pim zımbası
pin rake
(İnşaat) tarak izi
pin s.o. down on s.t
{k} birini (bir konudaki niyetini) açıklamak zorunda bırakmak
pin s.o.'s ears back
{k} birini haşlamak/azarlamak
pin s.t. on s.o
{k} birinin bir suçu işlediğini kanıtlamak
pin s.t. on s.o
{k} bir şeyi birinin üstüne atmak, birini bir şeyle suçlamak
pin shift
pim değiştirme
pin spot
(Tekstil) puan
pin spot
(Tekstil) ince hüzme
pin striped
incecik çizgili
pin tuck
(Tekstil) dar ve süslü pli
pin type
(Otomotiv) pim tip
pin up girl
çıplak kadın posteri
pin up girl
poster kızı
pin weight
pim ağırlığı
pin weight
sıkıştırma ağırlığı
safety pin
çengelli iğne
axle pin
aks başı
ball pin
mafsal ucu
buffer plunger retaining pin
kovanlı tampon pemosu
center pin
(Avcılık) silindirin merkez mili
confirm new pin
(Bilgisayar) yeni pın'i onayla
confirm old pin
(Bilgisayar) eski pın'i onayla
connection pin
(Otomotiv) bağlantı pimi
cotter pin
(Mekanik,Teknik) kopilya
cotter pin
(Mekanik,Teknik) maşalı pim
custom pin map
(Bilgisayar) özel dağılım haritası
detent pin
kopilya
dowel pin
(Otomotiv) kılavuz pimi
dowel pin
saplama
fasten with a drawing pin
raptiyelemek
firing pin
ateşleme iğnesi
found pin
(Bilgisayar) bulunan iğne
guide pin
kılavuz
guide pin
kovan
having a pin
iğneli
hook pin
kanca pernosu
joint pin
(İnşaat) mafsal manivelası
king pin
(Otomotiv) kingpin
link pin
bağlantı pimi
pinned
iğneli
pinned
pim bağlantılı
pinned
iğnelenmek
pins
kablo ucu
plug pin
(Avcılık) horoz mafsal yatağı pimi
pressure pin
(Otomotiv) basınç pimi
render pin
(Bilgisayar) iğnesini işle
roll pin
pim
safety pin
(Tekstil) kancalı iğne
shear pin
(İnşaat) biçme saplaması
shift pin
vites seçme kolu pimi
slide pin
(Otomotiv) kayıcı pim
slide stop pin
(Avcılık) sürgü tutucu pimi
spiral pin
pim
split pin
çatal pim
split pin
kopilya
stay pin
(Askeri) lokma
steel pin
çelik pim
stock pin
(Avcılık) kabza iç bağlantı pimi
stop pin
perçin
support pin
destek pimi
thin rolling pin
(Gıda) oklava
trigger pin
(Avcılık) tetik pimi
tuning pin
(Muzik) ney
verify user pin
(Bilgisayar) kullanıcı pin'i doğrula
wrong pin code
(Bilgisayar) yanlış pın kodu
adjusting pin
ayar pimi
anchor pin
tespit pimi
ball pin
yuvarlak başlı pim
bearing pin
yatak pimi
belaying pin
bağlama direği
bobby pin
madeni saç tokası
brake anchor pin
fren tespit pimi
brake shoe pin
fren pabucu pimi
brake spring pin
fren yayı pimi
carburettor float fulcrum pin
karbüratör şamandırası muvazene pimi
clothes pin
çamaşır mandalı
connecting pin
bağlantı pimi
connection pin
bağlama pimi
cotter pin
kamalı pim
coupling pin
kavrama pimi
crank cotter pin
krank çatal pimi
dowel pin
saplama pimi
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
The spot at the exact centre of the house (the target area)

The shot landed right on the pin.

A cylinder often of wood or metal used to fasten or as a bearing between two parts
A small nail with a head and a sharp point
To cause (a piece) to be in a pin
(often followed by a preposition such as to or on) To fasten or attach (something) with a pin
(in plural pins; informal) A leg

I'm not so good on my pins these days.

A slender object specially designed for use in a specific game or sport, such as skittles or bowling
A small device, made (usually) of drawn-out steel wire with one end sharpened and the other flattened or rounded into a head, used for fastening
A scenario in which the movement of a lesser piece that is under attack and moves away would reveal a more valuable piece
A simple accessory that can be attached to clothing with a pin or fastener, often round and bearing a design, logo or message, and used for decoration, identification or to show political affiliation, etc
A piece of jewellery that is attached to clothing with a pin
Any of the individual connecting elements of a multi-pole electrical connector

The UK standard connector for domestic mains electricity has three pins.

a piece of jewelry that is pinned onto the wearer's garment
{n} a pointed short piece of wire, peg, strain
{v} to fasten or close with pins, fix, pen
immobilize a piece attach or fasten with pins pierce with a pin; "pin down the butterfly
cylindrical tumblers consisting of two parts that are held in place by springs; when they are aligned with a key the bolt can be thrown
a small slender (often pointed) piece of wood or metal used to support or fasten or attach things a piece of jewelry that is pinned onto the wearer's garment flagpole used to mark the position of the hole on a golf green cylindrical tumblers consisting of two parts that are held in place by springs; when they are aligned with a key the bolt can be thrown informal terms of the leg; "fever left him weak on his sticks"
This is the Personal Identification Number for each prepaid phone card PIN's are used to identify customers with their respective prepaid phone cards
Personal Identification Number The confidential individual number or code used by a cardholder to authenticate card ownership for ATM or POS terminal transactions
Personal Identification Number During full registration staff assigns the last four digits of the patron’s telephone number Patrons can change their number by asking a Circulation staff member or can change their own PIN through STAR GATEWAY
Caligo
Meaning Personal Identification Number, this term refers to a private numeric code assigned to you so you alone can access or change personal data The Federal Processor will assign you a PIN so you can complete or revise the FAFSA electronically
Personal Identification Number Used in conjunction with a card to access electronic banking services
immobilize a piece
Personal Identification Number PIRS: Police Information Retrieval System
a number you choose and use to gain access to various accounts
That which resembles a pin in its form or use A peg in musical instruments, for increasing or relaxing the tension of the strings
Personal identification number A number entered into computer and/or telephone systems to authenticate the user
Personal Identification Number, a 3 to 6 digit number encrypted in the magnetic stripe encoding on a financial card, which the cardholder must enter on a keyboard before the card reader system will process the transaction; equivalent to an electronic signature
a holder attached to the gunwale of a boat that holds the oar in place and acts as a fulcrum for rowing
The tenon of a dovetail joint
Personal Identification Number
Personal Identification Number - A personal secret password For telephone company calling cards these codes are 4 digits
One of a row of pegs in the side of an ancient drinking cup to mark how much each man should drink
Personal Identification Number used by a cardholder to authenticate card ownership for ATM or Debit card transactions The cardholder enters his/her PIN into a PIN pad The PIN is required to complete an ATM/Debit card transaction
Personnel Identification Number
axis consisting of a short shaft that supports something that turns
A short shaft, sometimes forming a bolt, a part of which serves as a journal
Hence, a thing of small value; a trifle
Personal Identification Number - The PIN is the key to your PSE Only with this PIN you can access the content of your PSE It is important that only you know the PIN and not a third party If you enter a PIN, please don't choose a simple one which is easy to guess The function of the PIN can be compared with the secret number you have to enter when using your EC-card You are able to enter more than eight characters, but the supernumerary ones will be cut off Please always be aware of the fact that if your PIN has been compromised everything else you made within your security environment e g digital signatures has been compromised, too! Even changing the PIN does not invert this fact If you get aware of such a case, contact your CA-Manager See also: Tutorial
A clothespin
{i} small needle; spike; prong, peg; metallic prong on a chip or electrical plug
Personal Identification Number: A code used by a mobile telephone number in conjunction with a SIM card to complete a call (Back to top )
To inclose; to confine; to pen; to pound
Mood; humor
To fasten with, or as with, a pin; to join; as, to pin a garment; to pin boards together
informal terms of the leg; "fever left him weak on his sticks"
A number or code assigned to an individual and used to provide verification of identity Part of entity authentication on the matrix Policy/guideline on work station use: Documented instructions/procedures delineating the proper functions to be performed, the manner in which those functions are to be performed, and the physical attributes of the surroundings, of a specific computer terminal site or type of site, dependant upon the sensitivity of the information accessed from that site Part of Physical safeguards to guard data integrity, confidentiality, and availability on the matrix
generally cylindrical, used for fastening separate articles together, or as a support by which one article may be suspended from another; a peg; a bolt
PIN stands for Personal Identification Number A PIN, used in conjunction with the bar code number on a client's library card, allows the client to use InfoGate to view their borrower record and to renew items PIN numbers are assigned to clients at their point of registration To obtain a PIN number, a client should check with her/his home library
Personal Identification Number A PIN is a four (4) digit numerical password
An acronym which stands for Personal Identification Number, a code used for identification purposes in automated systems Typically, the PIN is created by the system and can be changed by the user PINs are used in many libraries and library systems to verify that a user is authorized to view his/her circulation account, renew books, place holds etc A PIN may also be used to log on to online resources, such as periodical indexes and other databases, to which access may be restricted to students, faculty and staff of an institution that has paid a licence or access fee
{f} fasten with pins, attach with pins; stick, stab; confine, hold, immobilize
small markers inserted into a surface to mark scores or define locations etc
Especially, a small, pointed and headed piece of brass or other wire (commonly tinned), largely used for fastening clothes, attaching papers, etc
pierce with a pin; "pin down the butterfly"
flagpole used to mark the position of the hole on a golf green
a club-shaped wooden object used in bowling; set up in groups as a target
A linchpin
To fasten or attach (something) with a pin
The leg; as, to knock one off his pins
An ornament, as a brooch or badge, fastened to the clothing by a pin; as, a Masonic pin
a small slender (often pointed) piece of wood or metal used to support or fasten or attach things
Personal Identification Numbers (PINs) are secret numbers that customers use to access their accounts via ATMs
To peen
The bull's eye, or center, of a target; hence, the center
(Personal Identification Number) a code used for all GSM-based phones to establish authorization for access to certain functions or information The PIN code is delivered together with your subscription
Personal Identification Number Required by many frequent traveler programs to identify members and ensure that miles or points are properly credited
A leg
pin bone
A long, thin bone in a fish extending sideways from the backbone
pin down
to corner somebody in order to get a firm answer

Let's try to pin him down on a price.

pin down
to attach or secure with pins

Pin down the tablecloth, so it doesn't blow away in the breeze.

pin down
to identify something (e.g. a decision or plan) clearly or specifically

Something is wrong, but I can't pin it down.

pin the tail on the donkey
A common children's game involving pinning a piece of material on a specified spot while blindfolded
pin the tail on the donkey
Any attempt to aim something somewhither while handicapped in doing so

Without it, you may as well be playing pin the tail on the donkey with your marketing efforts.

pin-pen merger
A phonemic merger where the vowels in "pet" and "pit" are pronounced the same before /n/ and /m/, making "pin" and "pen" homonyms
pin-up
The person so depicted
pin-up
A photograph, printed in a magazine or other publication, of a sexually attractive person (often nude or provocatively dressed), and intended to be removed and pinned up on a wall
pin oak
A deciduous tree (Quercus palustris) of eastern North America, having horizontal or drooping branches, sharply lobed leaves, and small acorns with a saucer-shaped cup
pin one's ears back
(deyim) 1. To beat; defeat: After winning three games in a row, the Reds had their ears pinned back by the Blues. 2. To scold: Mrs. Smith pinned Mary's ears back for not doing her homework
pin the tail
(Oyunlar) Pin the Tail on the Donkey is a game played by groups of children. A picture of a donkey (or possibly another animal) is tacked to a wall within easy reach of the children (usually to a large cork bulletin board). Then each child in turn, one at a time, is blindfolded and handed a paper "tail" with a push pin or thumbtack poked through it. (The picture of the donkey is missing its tail). The blindfolded child is then spun around and around until he or she is probably disoriented (and possibly pleasantly dizzy). Then the child gropes around and tries to pin the tail on the donkey
pin the tail on the bunny
(Oyunlar) A party game in which blindfolded players take turns attempting to pin a tail on a picture of a rabbit hanging on a wall
pin the tail on the donkey
(Oyunlar) Pin the Tail on the Donkey is a game played by groups of children. A picture of a donkey (or possibly another animal) is tacked to a wall within easy reach of the children (usually to a large cork bulletin board). Then each child in turn, one at a time, is blindfolded and handed a paper "tail" with a push pin or thumbtack poked through it. (The picture of the donkey is missing its tail). The blindfolded child is then spun around and around until he or she is probably disoriented (and possibly pleasantly dizzy). Then the child gropes around and tries to pin the tail on the donkey
pin wheel
A wheel in the striking train of a clock in which pins are set to lift the hammer; a cog-wheel whose teeth are small pins set into the rim of the wheel
pin wheel
Something shaped or operating like a Catherine-wheel (firework)
pin wheel
Rotate in the manner of a Catherine-wheel (firework)
pin wheel
A small Catherine-wheel firework
pin-out
(Elektrik, Elektronik) Pinout (or pin-out) is a term used in electronics to describe how an electrical connector is wired. An electrical connector typically consists of several electrical contacts or pins that can be used to carry electrical power or signals. Due to the wide variety of applications and manufacturers, a wide selection of electrical connectors exists with different types and numbers of contacts or pins. The pinout of a connector identifies each individual pin, which is critical when creating cable assemblies and adapters. Proper identification of pins and wires ensures that the signals and power are transmitted across cables and connectors
pin bone
part of the sirloin between the flat bone and the porterhouse
pin cherry
small shrubby North American wild cherry with small bright red acid fruit
pin connection
A connection designed to transfer axial and shear forces between connection members, but not moments
pin connection
A connection designed to transfer the axial and shear forces between connecting members, but not moment forces
pin curl
A usually damp, coiled strand of hair secured with a bobby pin or clip and combed into a wave or curl when dry
pin curl
a curl of hair made by dampening a strand of hair and curling it and holding the curl with a clip or bobby pin
pin deck
The area of the lane on which the pins stand
pin deck
Area 60' from the foul line where pins stand; usually has dark-colored spots where the pins are aligned
pin down
attach with or as if with a pin; "pin up a picture"
pin down
If you try to pin something down, you try to discover exactly what, where, or when it is. It has taken until now to pin down its exact location I can only pin it down to between 1936 and 1942 If we cannot pin down exactly what we are supposed to be managing, how can we manage it?
pin down
fix firmly in place; confirm, determine; force into revealing the truth
pin down
define clearly; "Can you pin down the difficulties"
pin down
If you pin someone down, you force them to make a decision or to tell you what their decision is, when they have been trying to avoid doing this. She couldn't pin him down to a date If you pin people down, they will tell you some puzzling things about stress
pin down
define clearly; "I cannot narrow down the rules for this game"
pin down
attach with or as if with a pin; "pin up a picture
pin drop syndrome
excessive quietness in an office, syndrome that causes stress at work due to excessive quietness in an office which magnifies the smallest noises
pin fastener
In mechanical and civil engineering, a peg or bar designed to fasten machine and structural components together or to keep them aligned. Dowel pins are used to keep machine components aligned, sometimes without making a rigid joint (as in a pin-connected truss). Taper pins are used to fix the hub of a gear or a pulley to a shaft. Split cotter pins prevent nuts from turning on bolts and keep loosely fitting pins in place. The clevis pin has a ridge at one end and is kept in place by a cotter pin inserted through a hole in the other end. Many other types of pins are used in various machines
pin money
small expenses, pocket money
pin money
Pin money is small amounts of extra money that someone earns or gets in order to buy things that they want but that they do not really need. She'd do anything for a bit of pin money. Money for incidental expenses. a small amount of extra money which someone earns to spend on things which they want but do not really need
pin oak
fast-growing medium to large pyramidal deciduous tree of northeastern United States and southeastern Canada having deeply pinnatifid leaves that turn bright red in autumn; thrives in damp soil
pin out
beat flat, pound until flat
pin someone at an exam
fail a test, receive a bad score on a test
pin someone's ears back
{f} (Slang) overcome utterly, defeat a person; punish
pin something on someone
attach blame to someone
pin spot
{i} spotlight producing a narrow beam of light lighting up a very small area of a stage; beam of light produced by a pin spot that produces a small spot of light on stage
pin up
attach with or as if with a pin; "pin up a picture"
pin up a notice
put up a notice (on a bulletin board, etc.)
pin wheel
spinning toy made of folded paper
pin wrench
a wrench that has a projecting pin that fits into a socket on the object to be turned
pin wrench
monkey wrench, adjustable wrench used on pipes
pin-tailed sandgrouse
sandgrouse of Europe and Africa having elongated middle tail feathers
pin-up
large picture or poster of an attractive person that is intended to be hung on a wall; person pictured in a pin-up; something that is attached to a wall
pin-up
A pin-up is an attractive man or woman who appears on posters, often wearing very few clothes. pin-up boys
pin-up
a very pretty girl who works as a photographer's model
pin-up girl
female model whose photographs were made into posters (especially during the 1940s)
angels dancing on the head of a pin
Arcane intellectual speculation

The issues Dr. Wolfensberger wrestles with and writes about are not intellectual discussions of angels dancing on the head of a pin.

angels-dancing-on-the-head-of-a-pin
Adjectival or attributive form of angels dancing on the head of a pin

Finally, there was an angels-dancing-on-the-head-of-a-pin argument about whether Dr Kelly worked “in” the MoD or “for” the MoD.

belaying pin
Any of the short lengths of wood, iron or brass set up in convenient places on a ship to secure running rigging
bitt-pin
Similar to a belaying pin but of heavier scantlings; a turned length of wood or metal passed through the bitts or cross-piece, used to prevent the cable from slipping off or over the bitt-heads yet removable so as to facilitate doing so
clevis pin
A type of fastener that allows rotation of the connected parts about the axis of the pin. A clevis pin consists of a head, shank and hole. The hole passes through the shank at the opposite end of the pin from the head. A cotter pin through the hole keeps the clevis pin in place
cotter pin
A split pin, the ends of which project through an object being fastened and are bent back to hold it in place
drawing pin
A tack for attaching paper to a drawing board etc
escutcheon pin
A decorative nail with a round, domed head, usually made of, or plated with, brass or copper, and used for fastening escutcheons, label-card holders, or other decorative surface hardware to wood surfaces
firing pin
the part of the firing mechanism which stikes the cartridge's primer to ignite the gunpowder
kilt pin
A pin, somewhat similar in shape, though larger than, a safety pin or bobby pin, which is inserted through the outer, front apron, or through both aprons of a kilt or a kilt-skirt
rolling pin
a food preparation utensil consisting of a cylinder with a handle at each end, used to flatten dough
rolling-pin
Alternative spelling of rolling pin
safety pin
the pin of a hand grenade that prevents accidental detonation
safety pin
a pin, in the form of a clasp, that has a guard to cover the sharp point; used to join two pieces of fabric etc together temporarily
so quiet one can hear a pin drop
Said during a lull in a normally bustling place or scene, or as the result of a sudden dramatic or tense moment
taper pin
A tapered self-holding peg or pin used to connect parts together
ten-pin
ten-pin bowling
ten-pin bowling
Alternative spelling of tenpin bowling
Pins
maples
a pin
personal identification number
pinned
fastened with a pin or staple; "the stapled papers"
pinned
{s} stuck, immobilized, confined
pinned
—A block of memory that is marked as unmovable Blocks of memory are normally moved at the discretion of the CLR, typically at the time of garbage collection Pinning is necessary for managed pointer types that will be used to work with unmanaged code and expect the data to always reside at the same location in memory A common example is when a pointer is used to pass a reference to a buffer to a Win32 API function If the buffer were to be moved in memory, the pointer reference would become invalid, so it must be pinned to its initial location
pinned
the dislocations in a crystal get tangled or attached to atoms of an alloying agent
pinned
past of pin
pinned
fastened with a pin or staple; "the stapled papers
pinning
the practice of a fraternity member giving his member's Badge to a woman
pinning
present participle of pin
pinning
A pinned page cannot be swapped out of main memory
pinning
a mutual promise of a couple not to date anyone else; on college campuses it was once signaled by the giving of a fraternity pin
pins
third-person singular of pin
pins
Usually the lower of each pair of tumblers in the cylinder mechanism The upper are known as drivers
pins
Steel posts on which the ram moves up and down
pins
plural of pin
pins
The ports on the back of your computer and an external modem will have pins Each pin has a certain function, such as letting the computer know that the modem is online The pins from a computer's port and the modem are connected by a cable
Türkçe - İngilizce
prop
{i} pin
pin kodu
pin code
pin numarası
(Otomotiv) pin number
pin pon
(Spor) ping pong
pin başı
(Muzik) peghead
pin diyodu
(Elektrik, Elektronik,Teknik) pin diode
pin parçası
spill strip
pin şeklinde kama
pin key
piston pin
piston pin
piston pin
wrist pin
yeni pin
(Bilgisayar) new pin
pin

  Türkçe nasıl söylenir

  pîn

  Zıt anlamlılar

  detach, unfasten, unlatch, unpin

  Telaffuz

  /ˈpən/ /ˈpɪn/

  Etimoloji

  () From Middle English pinne from Old English pinn (“peg, bolt”) from Proto-Germanic *pinn-, *pint- (“protruding point, peak, peg, pin, nail”) from Proto-Indo-European *bend- (“protruding object, pointed peg, nail, edge”). Akin to Old High German pfinn "pin, tack" (Bavarian pfonzer, pfunzer "sharpened point"), Old Norse pinni "peg, tack" (Danish pind "pin, pointed stick", Norwegian pinn "knitting-needle"), Middle Low German pin, pinne "pin, point, nail, peg" (German Pinne "tack, pin, peg"), Middle Dutch pin, pinne "pin, peg" (Dutch pin "peg, pin"), Old English pintel (“penis”). More at pintle. No relation to classical Latin pinna "fin, flipper, wing-like appendage, wing, feather" , which was extended to mean "ridge, peak, point" (compare pinnacle), and often confused with Latin penna (“wing, feather”). More at feather.

  Zamanlar

  pins, pining, pinned

  Videolar

  ... So we go in here and select a couple of these movies and pin them to the device. ...