endi̇şe

listen to the pronunciation of endi̇şe
Türkçe - İngilizce

endi̇şe teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

endişe
apprehension

Your apprehensions were justified. - Senin endişelerin haklı çıktı.

My apprehensions were justified. - Benim endişelerim haklı çıktı.

endişe
anxiety

He caused his parents a lot of anxiety. - Ailesini çok endişelendirdi.

Tom tried to hide his anxiety. - Tom endişesini saklamaya çalıştı.

endişe
concern

I am concerned for your health. - Ben sizin sağlığınız için endişe duyuyorum.

Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management. - Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu.

endişe
worry

I'm worrying about your success. - Başarın hakkında endişeleniyorum.

Don't worry. I'll stay with you. - Endişelenme. Ben seninle kalacağım.

endişe etmek
worry

The doctor says I need to quit worrying so much. - Doktor bu kadar çok endişe etmekten vazgeçmem gerektiğini söylüyor.

You have to stop worrying so much. - Bu kadar çok endişe etmekten vazgeçmelisin.

endişe
anxiety, worry, concern, solicitude, care, apprehension; doubt; fear
endişe
angst
endişe
fears
endişe
perturbation
endişe
disquietude
endişe
disquiet

This is deeply disquieting. - Bu çok endişe verici.

endişe
fret

Don't fret too much, okay? - Çok fazla endişelenme, tamam mı?

endişe
doubt
endişe
stew
endişe
inquietude
endişe
care

Cares and worries were pervasive in her mind. - Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar.

Cares and worries were pervasive in her mind. - Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındı.

endişe
suspense
endişe
(Hukuk) preoccupation
endişe
scruple
endişe
agitation
endişe
qualm

Tom had no qualms at all about speaking in front of such a large audience. - Tom'un böylesine büyük bir izleyicinin önünde konuşma hakkında hiç endişesi yoktu.

endişe
uneasiness
endişe
disturbance
endişe
solicitude
endişe
fear

How serious is Tom's sickness? - We should fear the worst. - Tom'un hastalığı ne kadar ciddi? En kötü ihtimalmiş gibi endişelenmeliyiz.

The child's fear worried the parents. - Çocuğun korkusu ebeveynlerini endişelendirdi.

endişe etmek
apprehend
endişe verici
fraught
endişe etmek
fear
endişe içinde
on tenterhooks
endişe içinde
in a sweat
endişe duymak
to be concerned about
endişe etmek
to worry, to be anxious, to feel uneasy
endişe etmek
to be anxious, worry, be concerned
endişe etmek
be anxious
endişe verici
frowning
endişe verici
threatening
endişe verici
worrisome

This is especially worrisome. - Bu özellikle endişe vericidir.

endişe verici
disquieting

This is deeply disquieting. - Bu çok endişe verici.

endişe verici
worrying

All of this is very worrying. - Bütün bunlar çok endişe verici.

This is extremely worrying. - Bu son derece endişe verici.

endişe verici
uneasy

There was an uneasy silence. - Endişe verici bir sessizlik vardı.

endişe vermek
to disquiet
derin endişe ile
with deep concern
endişe
distress
sosyal endişe
social anxiety
endişe
anxiousness
endişe
apprehensiveness
endişeler
concerns
tehlike, endişe veren durum
risk, which concerns state
derin endişe
deep anxiety
endişe
bugbear
endişe
worriment
gereksiz endişe
unnecessary worry
nevrotik endişe
(Tıp) neurotic anxiety
sabırsızlıkla ve endişe ile beklemek
be on tenterhooks
sürekli endişe
obsession
yiyip bitiren endişe
corroding care
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu
endişe
Korku
endişe
Tasa, kaygı: "Bütün çehrelere hemen bir durgunluk, hüzün, endişe çökerdi."- R. H. Karay
endişe
Düşünce
endişe
Kuşku
endişe
Tasa, kaygı; kuşku, korku
endişe etmek
Tasalanmak, kaygılanmak
endi̇şe