run

listen to the pronunciation of run
English - Turkish
koşmak

Hızlı koşmak zorunda değilsiniz. - You do not have to run fast.

Hızlı koşmaktan yoruldum. - I am tired from running fast.

{f} işletmek
koşu

Bu kuşlar iyi uçmaz ama harika koşuculardır. - These birds don’t fly well but they are excellent runners.

Koşu sağlığınız için iyi. - Running is good for your health.

{f} koş

O her sabah koşmaya gider. - She goes running every morning.

O her sabah koşmaya gider. - He goes running every morning.

kaçak

Döşemenin altındaki kaçak borular. - Run pipes under the floor.

O kaba, tembel bir kaçaktır. - He is rude, lazy, a runaway.

(Askeri) (NATO) MAYIN TARAMA SEFERİ: Mayınların döküldüğü bölgeden, bir tarayıcıtarama bileşiminin veya teçhizatlarını çalıştıran bir mayın avlayıcısının geçirilmesi. Bu terim, tarayıcıların herhangi bir oluşumunun geçirilmesi için de kullanılabilir
döndürmek
(Bilgisayar) başla

Hep birden koşmaya başladılar. - They began to run all at once.

Sigarayı bıraktı ve koşmaya başladı. - He stopped smoking and started running.

uğramak
akıtmak
mera

Neden birbirimizle daha önce karşılaşmadığımızıı merak ediyorum. - I wonder why we haven't run into each other before.

Ben şirketle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşabilip karşılaşmayacağımızı merak ediyorum. - I wonder if we could run into any problems with the company.

anlatılmak
(Bilgisayar) geçiş
rota

Otobüs on dakika rotarlı çalışıyor. - The bus is running ten minutes late.

(Bilgisayar) çalıştırılacak
(Biyokimya) sürdürme
artırmak
tükenmek

Sanırım paramız tükenmek üzere. - I think we've just about run out of money.

Bence Tom'un şansı tükenmek üzere. - I think Tom's luck is about to run out.

(Biyokimya) yürütme
kaçırmak

Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor. - Tom is running because he doesn't want to miss his train.

Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor. - Tom runs because he does not want to miss his train.

kötülemek
coşmak
gidip gelmek
çorap kaçmak
(Bilgisayar) çalıştır

Yardımın olmasaydı, ben bu mağazayı çalıştıramazdım. - If it were not for your help, I could not run this store.

Öncelikle,devlet tahvilleri bir bakkal dükkânı çalıştırmak için yeterli değiller. - To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store.

balık akını
bitmek
çiğnemek
(Bilgisayar) çalışmak üzere
hücum
kaçırtmak
bitiştirmek
pasaj
akın
akma

Vadi boyunca bir nehir akmaktadır. - A river runs down through the valley.

Tom suyu akmayan bir evde yaşıyor. - Tom lives in a house without running water.

sıvışmak
yayılmak
saplamak
nakletmek
gitmek

Benimle pist civarında koşmaya gitmek ister misin? - Do you want to go run around the track with me?

Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak. - I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home.

dökülmek
sayı

Tom çok sayıda otel çalıştırıyor. - Tom runs a lot of hotels.

Şehirde çalışan arabaların sayısı arttı. - The number of cars running in the city has increased.

yarıştırmak
istek
çay

Yarışı koştuktan sonra, Jane iki bardak arpa çayı içti. - Having run the race, Jane had two glasses of barley tea.

seğirtmek
rağbet
ard arda geliş
çabuk gitmek
gidilen ya da koşulan mesafe
serbestçe kullanma ya da dolaşma
sınıf

Tom sınıf başkanlığı için adaylığını koymaktan vazgeçti. - Tom gave up running for class president.

Onun yanında, ben bizim sınıfta en hızlı koşucuyum. - Next to him, I'm the fastest runner in our class.

dere

Tom son derece iyi koşuyor. - Tom runs extremely well.

Boşandıktan sonra evinde tek başına koşuşturmak son derece zor olmalı. - It must be terribly difficult, running her household on her own after divorcing.

çevresi kapalı hayvan barınağı
akış
cereyan
kaçan yer
çabuk yürümek
{f} çalış

O otobüs günde kaç kez çalışır? - How many times a day does that bus run?

Şehirde çalışan arabaların sayısı arttı. - The number of cars running in the city has increased.

(çorap) kaçık
koşma

O her sabah koşmaya gider. - She goes running every morning.

O her sabah koşmaya gider. - He goes running every morning.

çeşit

Yağ çeşitli makinelerin çalıştırılabilmesi için gereklidir. - Oil is necessary to run various machines.

devam

Oyun hala devam ediyor mu? - Is the play still running?

Bilgisayarların hiçbiri yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez. - None of the computers can continue to run with a burnt card.

yolculuk
yarış

10 millik bir yarışı koşmak için yeterince güçlüydü. - She was strong enough to run a 10-mile race.

Yarışı koştuktan sonra, Jane iki bardak arpa çayı içti. - Having run the race, Jane had two glasses of barley tea.

balık sürüsü
koşturmak
seyir
dönem

Uzun dönemde mutlu olacağız. - We will become happy in the long run.

{i} gösterim
run away
kaçmak

Tom'un ilk içgüdüsü kaçmaktı. - Tom's first instinct was to run away.

Tom'la kaçmak istedim. - I wanted to run away with Tom.

run riot
azıtmak
run across
rastlamak
running
koşu

Onlar parkta koşuyorlar. - They are running in the park.

Bahçede bir tavşan koşuyor. - A rabbit is running in the garden.

running
işletme
running
çalışma

Çalışmaya başlamak istiyorum. - I want to start running.

Bir çiftlikte çalışmak zordur. - Running a farm is difficult.

run off
kaçmak
run into
-e rast gelmek
run out
tükenmek

Bence Tom'un şansı tükenmek üzere. - I think Tom's luck is about to run out.

Sanırım paramız tükenmek üzere. - I think we've just about run out of money.

run across
-in bir kenarından öbür kenarına koşmak, -i koşarak geçmek
run errands
ayak işleri yapmak; ayak işlerine bakmak
run out
(Fiili Deyim ) 1- dışarı koşmak 2- bitmek , tükenmek
run out
sona ermek (süre)
run out
bitmek
run out
(deyim) tükenmek,bitmek. run out of sth. kullanıp bitirmek,tüketmek
run against
Birine karşı yarışmak
run deep in one's veins
(Ev ile ilgili) Kanında olmak, damarlarında dolaşmak
run across
tesadüfen karşılaş
run after
peşinden koşmak
run along
{k} gitmek: I'd better run along. Artık gitmeliyim. Run along now! Haydi, şimdi git! (Çocuklara söylenir.)
run away
kolay kazanmak
run down
çarparak batırmak (gemi)
run down
(Fiili Deyim ) -den aşağı koşmak
run hard
(Fiili Deyim ) şıkıştırmak , kovalamak
run into
(Fiili Deyim ) 1- girmek , düşmek 2- -e rastlamak 3- çarpmak , çarpışmak 4- -e varmak -yı bulmak , -e ulaşmak
run out of
bir şeyin tükenmesi
run over
(deyim) (araç ile) birini çiğnemek
run through
(Fiili Deyim ) içinden koşarak geçmek
run against someone
Birine karşı yarışmak
run as
(Bilgisayar) kullanıcı
run as
(Bilgisayar) kullanıcı adı
run away
toz olmak
run away
kaçıp gitmek
run away
gazlamak
run away
bucak bucak kaçmak
run away
paniklemek
run away
sıvışmak
run away
kaçılmak
run away with
çalmak
run away with
kaçmak

Onunla kaçmak istedim. - I wanted to run away with her.

Onlarla kaçmak istedim. - I wanted to run away with them.

run away with
-i alıp kaçmak
run away with
alıp kaçmak
run counter to
aykırı düşmek
run deep in veins
(Ev ile ilgili) Kanında olmak, damarlarında dolaşmak
run down
bitmek
run down
dökülmek
run down
küçülmek
run down
yavaşlayıp dinmek (konuşma)
run down
üretimin düşmesi
run down
kuvvetten düşmek
run down
(akü) boşalmak
run down
aşağılamak
run down
süzülmek (gözyaşı)
run down
aleyhinde bulunmak
run down
arayıp bulmak
run idle
avara çalışmak
run in
rodaj yapmak
run in
(motoru) alıştırmak
run in the family
(deyim) aileden
run into
rast gelmek
run into
toslamak
run into
karışmak
run into
-e rastlamak
run into
ulaşmak
run into a problem
sorunla karşılaşmak
run into a stone wall
(deyim) çıkmaza girmek
run into debt
borca batmak
run it by someone
Birine bir şeyi bir daha izah etmek
run off
rolik açmak
run off
yayınlamak
run off
sağmak
run off
kopya çoğaltmak
run off
akış
run off
boşaltmak
run off
koşarak egzersiz yapmak
run off
akıtmak
run off the rails
kafayı yemek
run off with
kaçmak
run out
arkası kesilmek
run out
suyunu çekmek
run out
beti bereketi kalmamak
run out
tüketmek
run out of
bitmek
run out of
(Argo) (birşeyin) tükenmesi
run out of
-i tüketmek
run out of
tüketmek
run out of
bir şeyin bitmesi
run out of something
tükenmek
run out of time
birinin vakti kalmamak
run out on
birini terketmek
run over
göçermek
run over
çarpıp üstünden geçmek
run short of
malzemesi tükenmek
run short of
tükenmek
run short of (something)
az kalmak
run something in
alıştırmak
run the risk of
(deyim) göze almak
run through
içinden geçmek
run through
arasından geçmek
run time
(Bilgisayar) geçiş süresi
run to seed
tohuma kalkmak
run up
uğramak
run up
fırlamak
run up against somebody
karşılaşmak
run up to
erişmek
run with something
(Ev ile ilgili) bir işin projenin sorumluluğunu alıp sonuna kadar götürmek
run down
bitkin

Oldukça bitkin görünüyorsun. - You look quite run down.

run across
karşılaşmak
run across
tesadüfen karşılaşmak
run away
firar etmek
run down
kötüye gitmek
run down
tükenmiş
run down
bitmiş
run down
halsiz düşmüş
run down
izlemek
run down
bitik
run in
anlaşmazlık
run in
motoru alıştırmak
run in
motoru alıştırma
run on
devam eden
running
akan

Tom, akan suyu olmayan bir evde yaşıyor. - Tom lives in a house without running water.

Yanaklarından aşağı akan gözyaşlarıyla bana baktı. - She looked at me with tears running down her cheeks.

running
sürekli
run down
çarpmak
run down
araçla çarpmak
run down
bitap düşmüş
run down
çarpıp yere düşürmek
run down
çekiştirmek
run down
tenkit etmek
run into
denk gelmek
run into
girmek
run into
rastlamak

Ona rastlamak istemiyorum. - I don't want to run into her.

Tom'a rastlamak istemiyorum. - I don't want to run into Tom.

run into
bindirmek
run off
basmak
run off
kayma
run on
sürmek
run out
uzamak
run out
bitmek (süre)
run out
dibi görünmek
run out
geçmek
run out of
kovmak
run out of
bitirmek
run over
koşarak geçmek
run over
prova etmek
run over
tekrarlamak
run over
gözden geçirmek
run through
gözden geçirmek
run up
gitmek
run up
(Ticaret) artmak
run wild
(deyim) cirit atmak
running
peşpeşe
Turkish - Turkish
3-13. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri. Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri
Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri
3-13. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri
RAN
(Osmanlı Dönemi) Kelimenin sonuna getirilerek. " Süren, sürücü" mânasını ifade eden birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hükümrân $ : Hüküm süren
RAN
(Osmanlı Dönemi) f. Bacağın uyluk kısmı. Uyluk
ran
Bacağın uyluk kısmı
ran
Akira Kurosava 'nın bir filmi
ran
Anatomide uyluğa eskiden verilen ad
ran
Nazım Hikmet'in soyadı
English - English
A point scored in baseball and cricket
A trial of an experiment

The data got lost, so I'll have to perform another run of the experiment.

An errand or the journey associated with an errand

I need to make a run to the store.

The act of running

I just got back from my run.

To make something extend in space

I need to run this wire along the wall.

A series of tries in a game that were successful
The stern of the underwater body of a ship from where it begins to curve upward and inward
To go through without stopping, usually illegally

run a blockade.

Of a liquid, to flow

There's blood running down your leg.

To leak or spread in an undesirable fashion , to bleed (especially used of dye or paint)

He discovered during washing that the red rug ran on his white sheet, staining it pink.

To execute or carry out a plan, procedure, or program

My computer is too old to run the new OS.

To control or manage, be in charge of

My parents think they run my life.

A flow of liquid; a leak

The constant run of water from the faucet annoys me.

Unrestricted use of an area

He can have the run of the house.

Exhausted; depleted (especially with "down" or "out".)
To control or have precedence in a card game

Every three or four hands he would run the table.

A sequence of cards in a suit in a card game
To extend in space or through a range (often with a measure phrase)

It ran in quality from excellent to substandard.

Of stitches, to unravel

My stocking is running.

The horizontal length of a set of stairs
To cost a large amount of money

Laptops run about a thousand dollars apiece.

Of an object, to have a liquid flowing from it

My cup runneth over.

Any sudden large demand for something

There was a run on Christmas presents.

A pleasure trip

Let's go for a run in the car.

To compete in a race

I'm not ready to run a marathon.

copulative To become different in a way mentioned (usually to become worse)

I was no more than a boy / In the company of strangers / In the quiet of the railway station / Running scared.

A line of knit stitches that have unravelled, particularly in a nylon stocking

I have a run in my stocking.

A pace faster than a walk

He broke into a run.

A sudden series of demands on a bank or other financial institution, especially characterised by great withdrawals

Financial insecurity led to a run on the banks, as customers feared for the security of their savings.

To juggle a pattern continuously, as opposed to starting and stopping quickly
To be presented in one of the media

Her picture ran on the front page of the newspaper.

The length of a showing of a play, film, tv series or season or themes/genres of such

It is the last week of our French cinema run.

A standard or unexceptional group or category

He stood out from the usual run of applicants.

Of fish, to migrate for spawning
horizontal dimension of a slope
A production quantity in a factory

Yesterday we did a run of 12,000 units.

To move or spread quickly

The flu is running through my daughter's kindergarten.

To smuggle illegal goods

run rum.

To print or broadcast in the media

run an ad.

The route taken while running

Which run did you do today?.

In a liquid state; melted; molten

Put some run butter on the vegetables.

An enclosure for an animal; a track or path along which something can travel

He set up a rabbit run.

To be a candidate in an election

We're trying to find somebody to run against him next year.

A fast gallop
To extend in time, to last, to continue (usually with a measure phrase)

The speech runs as follows:.

A rapid passage in music, especially along a scale
The amount of something made

The book’s initial press run will be 5,000 copies.

To flee away from a danger or towards help

When he's broke, he runs to me for money.

A small creek or part thereof
To transport someone or something

Please run this report upstairs to director's office.

The top of a step on a staircase, also called a tread, as opposed to the rise
To make a machine operate

Don't run the engine so fast.

An interval of distance or time, a period marked by a continuing trend

I’m having a run of bad luck.

To make a liquid flow; to make liquid flow from an object

Run the tap until the water gets hot.

A regular trip or route

The bus on the Cherry Street run is always crowded.

To go at a fast pace, to move quickly

Sorry, I've got to run; my house is on fire.

To cause to move quickly; to make move lightly

Can you run these data through the program for me and tell me whether it gives an error?.

To sort through a large volume of produce in quality control

Looks like we're gonna have to run the tomatoes again.

To carry a football down the field
To make run in a race or an election

The Green Party is running twenty candidates in this election.

Of a machine, including computer programs, to be operating or working normally

Buses don't run here on Sunday.

To move forward quickly upon two feet by alternately making a short jump off of either foot, compare: walk

Run, Sarah, run!.

A single trip down a hill, as in skiing and bobsledding
{n} a course, cadence, reception, success, a skain of 2 knots, unusual demands upon a bank, the aft part of a ships bottom, a small stream
{v} to move or flow swiftly, rush, contend, pass, have a general reception, pierce or stab, drive fast, form in a mold, incur, ascertain an imaginary line, smuggle
the continuous period of time during which something (a machine or a factory) operates or continues in operation; "the assembly line was on a 12-hour run"
When a machine is running or when you are running it, it is switched on and is working. We told him to wait out front with the engine running. with everybody running their appliances all at the same time
To strike (the ball) in such a way as to cause it to run along the ground, as when approaching a hole
run, stand, or compete for an office or a position; "Who's running for treasurer this year?"
carry out a process or program, as on a computer or a machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the Mac"; "the computer executed the instruction"
run a bath
To fill a bathtub with water in preparation for taking a bath

Never leave a child unattended when you are running him a bath.

run a mile
To escape, flee or leave a situation or relationship, usually as a result of a shocking or sudden announcement or revelation

If I told him that I had kids, he'd run a mile.

run a red light
To pass through the traffic light when the red light is on
run a red light
To enter a restricted area. To trespass
run a red light
To falsely accuse someone of wrongdoing
run a red light
To pass a political bill that is clearly based on false premises
run about
To be very busy doing many different things

I've been running about all week getting everything ready for the holidays.

run across
To find or discover by chance

While I was cleaning the kitchen cupboards, I ran across Mother's recipe for Cornish game hens.

run across
To cross by running

The police ran across the bridge to catch the criminal.

run afoul
To become entangled or in conflict with
run afoul of
To contravene

When quoting others, take care not to run afoul of copyright rules.

run afoul of
To become entangled in; to run aground on
run after
To make a determined effort to win someone's affections

She runs after any man in uniform!.

run after
To chase

That dog will get hurt if he continues to run after cars.

run aground
For a vessel to be immobilized by water too shallow to allow it to float
run aground
To cause a vessel to run aground
run amok
To go on a rampage; to be in an uncontrollable rage
run and gun
To move the ball quickly and shoot often. Often used attributively

This coach likes to play a run and gun offense.

run around
To be very busy doing many different things

I don't want to run around all week getting everything ready for the holidays.

run around
to move from one end of the consist to the other, so as to pull the train in the opposite direction
run around after
To spend a lot of time doing things for another person or group of people. Often used when that person could reasonably do the things for themselves

I have spent all morning running around after the kids.

run around like a chicken with its head cut off
To act in a haphazard or aimless way; frantically or without control

The president doesn't know what to do. He's running around like a headless chicken.

run around with
To spend a lot of time with a person or group of people. Often used to talk about a person's group of friends that one does not like much

I'm not happy about the friends my son is running around with at the moment.

run away
To leave home, or other place of residence, usually unannounced, or to make good on a threat, with such action usually performed by a child or juvenile

The little boy was unhappy about having to take a bath every day and decided to run away from home.

run away
To flee by running

The crowd had to run away from the burning structure with only the clothes on their backs.

run away with
To leave secretly with another person. Usually with the intention of getting married or of living together against the wishes of the family
run away with
To be misled by imagining that one's desires can come true

He allowed his emotions to run away with him.

run back
To rewind a film or cassette

Can you run it back to the beginning, please?.

run back
To take someone home by car. Give someone a lift to their house

If you can wait a couple of minutes, I'll run you back.

run batted in
A run that a given player has caused to be scored by a hit, walk, or sacrifice
run by
To inform someone briefly of the main points of an idea

I would like to hear your opinion on this. Have you got a few minutes, so I can run some ideas by you.

run by
To repeat some information

Can you just run those numbers by me again, please? To make sure I've got them clear.

run chase
the situation in which the side batting last need to score a certain number of runs to win; the effort made by such a side to win
run circles around
To outperform by a great margin

You may think you're a fast typist, but he'll run circles around you any day!.

run circles round
Alternative form of run circles around
run down
To find something or someone after searching for a long time

I finally managed to run down that report. I had filed it incorrectly.

run down
To hit someone with a car or other vehicle and injure or kill them

He was run down while crossing the main road.

run down
To criticize someone or an organisation, often unfairly

Don't run yourself down so much!.

run down
To read quickly a list or other short text

Running down the list of suggestions, I can see three we can discard immediately.

run down
To reduce the size or stock levels of a business, often with a view to closure

The board of directors have decided to run down the stocks held in storage prior to offering the company for sale.

run down
To lose power slowly. Used for a machine, battery, or other powered device

If you don't switch off the car lights, you will run the battery down.

run down the clock
To waste time at the end of a match such that it is terminated by running out of time
run for
To try to obtain political position through the democratic voting process

John Smith is running for President.

run for it
To to escape from being discovered or caught

Quick! We'd better run for it! Someones coming.

run for office
To seek political power
run for one's money
A reasonable opportunity to succeed, perform acceptably, or escape harm, especially in a difficult situation

I say he'll get a run for his money. If there's any killing to be done, it will be in fair fight..

run for one's money
A difficult challenge for the person indicated, especially one involving a competitive situation

After beating Bush in New Hampshire, McCain gave him a two month run for his money. Bush had to prove he wasn't just a famous name.

run for the hills
Flee
run for the roses
A hard-fought competition or demanding challenge of any kind

I thought about leaps of faith, runs for the roses, and reaching for the stars.

run for the roses
A college football game or series of games played with the ultimate goal of qualifying for the championship Rose Bowl game

Looking back at Ohio State's run for the roses, there might be some who will insist the Buckeyes were lucky to escape defeat at least once. . . . the Buckeyes whipped a jinx in the form of premature Rose Bowl talk.

run for the roses
Nickname for the Kentucky Derby horse race
run hot and cold
To alternate between two opposite extremes, such as enthusiasm and disinterest or success and failure

The business runs hot and cold; some months our firm doesn't earn enough to cover expenses and other months, we net 400% profits.

run in
Alternative spelling of run-in
run in
To arrest

The guys who robbed the bank last week have finally been run in.

run in
To drive a car carefully when it is new so the engine is not damaged in any way

I have to drive slowly for the first 1,000 miles to run the engine in.

run in the family
To be a characteristic feature that is observed in several generations of a family
run interference
To handle problems or remove obstacles for another person, especially for a person in authority
run into
To collide with

He lost control of the vehicle and ran into a tree.

run into
To cause to collide with

He lost control of the vehicle and ran it into a tree.

run into
To enter by running

He ran into the building.

run into
To cause to blend into

You can use the paintbrush this way to run the colors into each other.

run into
To encounter or meet unexpectedly (literally or figuratively)

Everything was going according to plan until we ran into the legal problems.

run into
To reach, to flow into (a body of water)

Œāso, on the coast, at the northern extremity of the Pyrenees, where the River Magrăda, now Urumea, runs into the sea.

run into
To reach a large figure

By the end, the cost of the project ran into the millions of dollars.

run into
To blend into; to be followed by or adjacent to without there being a clear boundary

Of course, a show might start at a certain time, and one must place bets at the sports book at the right time, but for the most part, day runs into night and night runs into day without notice or comment.

run into the ground
To wear out, especially through excessive use

I figure this car has a few more years left in it and I intend to run it into the ground before purchasing another.

run into the ground
To mismanage to the point of ruin

Although he has an MBA from Harvard, he still ran the company into the ground.

run into the ground
To discuss ad nauseam

You've run the upcoming election into the ground and I simply won't listen to another word about it.

run like a top
To operate flawlessly and smoothly

I've just tuned my car, and now it's running like a top.

run like the wind
to run quickly
run off
To write something quickly

Shakespeare could run off a play in just a couple of days.

run off
To pour or spill off or over

They kept a barrel to store rainwater that has run off the roof.

run off
To operate by a particular energy source

This radio runs off batteries.

run off
To chase someone away

If anyone comes into this field, the bull will soon run them off.

run off
To flee or depart quickly

Don't run off before the end of the event.

run off
To make photocopies, or print

Please run off a couple dozen more flyers to pass out.

run off
To leave someone without prior advice

He ran off to France leaving her with all the debts and three children to bring up.

run off at the mouth
To talk incessantly (about something)
run off with
To steal or abscond

He ran off with my wallet.

run off with
To leave with someone with the intention of living with them or marrying them. Usually in secret because other people think it is wrong

The chief accountant has run off with his secretary!.

run on
To continue without interruption

We can't afford for the performance to run on for more than the specified time.

run on
To operate with a particular energy source

This car runs on bio-alcohol.

run on
To continue talking for a long time

She ran on and wouldn't let anyone get a word in edgeways.

run on fumes
To operate a vehicle that is low on fuel

We were running on fumes by the time we arrived, but we made it to the next gas station.

run on fumes
By extension, to operate with few resources or little money

The organization had been running on fumes for months, so it's not surprising that they closed their doors.

run oneself ragged
To work or exert oneself to the point of exhaustion

He has been running himself ragged all week trying to finish before the deadline.

run out
To extend a piece of material, or clothing

If I run out these curtains, they will fit the windows in the drawing room.

run out
Alternative spelling of runout
run out
To use up; to consume all of something

If this hot weather continues, we will run out of ice cream.

run out
To get a batsman out via a run out (see above); or, to be got out in this way
run out
Of a legal right, to expire, to terminate

The option will run out next week and I can't get it extended.

run out of steam
To run out of energy; to run out of motivation

After two of the team left the project had rather run out of steam.

run out on
To leave a partner suddenly and without prior warning
run out on
No-one could believe that John had run out on his wife and kids
run out the clock
To preserve a lead in a game by retaining possession, to waste time
run outs
plural form of run out
run over
To overflow

The bath water nearly ran over.

run over
To briefly describe

Before we start the project, let's just run over who is doing what.

run over
To exceed the allotted time

The previous presentation ran over and ours had to start late.

run over
To score a try
run over
To cross by running

The athletes must run over the bridge to reach the finish line.

run over
To drive over, causing injury or death

Can you believe somebody would just run over a cat like that?.

run over
To practice quickly, briefly

You'd better run over your statement before going on the platform.

run rampant
To go unchecked or without control; to be wild or excessive

The weeds had long run rampant in the garden and it would be difficult to regain control.

run rate
the number of runs scored by a side divided by the number of overs taken to score them
run rings around
To demonstrate superiority, or greater skill than another person, team or group of people

Liverpool ran rings around Ipswich in a 5-0 victory on Saturday.

run rings round
Alternative form of run rings around
run riot
To act in a uncontrolled, unbridled manner
run riot
To be uncontrolable
run roughshod over
To treat roughly or without care, respect, or moderation; to act without control; to damage
run scared
To try everything to avoid defeat

The campaign is in crisis mode, they are running scared and it is becoming obvious.

run somebody ragged
To exhaust; to demand excessive effort or work from somebody

They've been running him ragged trying to keep up with the demand for new features.

run someone through
To stab someone completely through the torso, usually with a sword (typically used as a threat)
run someone through
To inform or educate someone, typically of a new concept or a concept particular to an organization or industry
run someone through
To train someone, typically of a particular task
run something by
To bring an idea or proposal to the attention of someone in order to obtain their opinion

Let me run that idea by the board before we spend too much time on it.

run something past
To bring an idea or proposal to the attention of someone in order to obtain their opinion

Let me me run that idea past the board before we spend too much time on it.

run something up the flagpole
To propose an idea or make a suggestion in order to learn the reaction of others to it

The idea might not be so bad; why don't you run it up the flagpole at the next board meeting?.

run tee
A tee pipe fitting with female connections on one straight end and the branch, and a male connection on the other straight end
run the gamut
To encompass the full range or variety possible

His tastes in music run the gamut from classical to heavy metal.

run through
To repeat something

We will run through scene 2 until we get it right.

run through
To impale a person with a blade, usually a sword

Make just one move, and I'll run you through, sir, without hesitation.

run through
To go through by running

I had to run through the tunnel in the race.

run through
To use completely, in a short space of time. Usually money

I ran through my wages in 2 days. Now I've got to live on next to nothing till Friday!.

run through
To briefly summarise

Let me run through today's meeting for those who missed it.

run through
Of a waterway, to flow through an area

The Seine river runs through Paris.

run through
To pervade, of a quality that is characteristic of a group, organisation, or system

Fear of foreigners runs through that country at all levels of it's society.

run time
The length of a film or television program in minutes, usually with end credits included
run time
The time during which a program is executing
run times
plural form of run time
run to
To reach a particular maximum amount, size, value, etc

The repairs ran to 1,200 Euros.

run to
To reach the limit of one's abilities or tastes

I don't think my carpentry runs to making a window.

run up
To accumulate a debt

He ran up over 5,000 $ in unpaid bills.

run up
To bring a flag to the top of it's flag pole
run up
To make something, usually an item of clothing, very quickly

I'll run you up a skirt for tomorrow evening.

run up
the action of running up; the area of the pitch used by the bowler to run up, the start of which he marks with a small marker
run up
of a bowler, to run, or walk up to the bowling crease in order to bowl a ball
run up against
Begin to encounter problems with someone or something

The latest model has run up against the limits of its technical capacity.

run up the score
To engage in the practice - usually by coaching decision - of scoring more points than needed in a one-sided contest

The old-school coach felt that his team's weak opponent had no business playing his strong team, so he decided to run up the score.

run wild
to go unchecked, to be out of control
run year
A year in which salmon return to spawn in a particular river
run years
plural form of run year
run-and-gun
In which the player's character runs on foot and uses a projectile weapon

What makes a horror game different to write than, say, a run-and-gun first-person shooter?.

run-down
decrepit
run-down
having the spring unwound
run-down
tired and exhausted
run-in
An encounter; a scrape or brush; especially one involving trouble or difficulty

I heard his brother had a run-in with the police the other day.

run-length encoding
A simple data compression scheme in which sequences of the same item are replaced by one such item and a count (so for example the text BBBBB is stored as a single B with count of 5)
run-length encodings
plural form of run-length encoding
run-of-the-mill
ordinary; not special

This isn’t your run-of-the-mill refrigerator; you’ll find the extra features well worth the price.

Turkish - English
the run of
ran
range

The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates. - Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları.

Is Tom a Power Ranger? - Tom bir Power Ranger mi?

run
History
Favorites