run to

listen to the pronunciation of run to
English - Turkish
-e eğilimi olmak
(pul) yeterli olmak
(deyim) Bir şey için yeterli olmak

My money doesn't run to a holiday on Canary Islands.

(Fiili Deyim ) 1- -e varmak 2- (para) kafi gelmek , yetmek
(deyim) run to sth. 1.varmak,tutmak. 2.yeterli olmak,alacak kadar parası olmak
run
koşmak

Ben istasyona kadar koşmak zorunda kaldım. - I had to run to the station.

Ben treni yakalamak için gerçekten koşmak zorunda kaldım. - I really had to run for it to catch the train.

run
işletmek
run
koşu

Bu kuşlar iyi uçmaz ama harika koşuculardır. - These birds don’t fly well but they are excellent runners.

Onlar parkta koşuyorlar. - They are running in the park.

run
{f} koş

Odanın etrafında koşma. - Don't run around in the room.

O her sabah koşmaya gider. - She goes running every morning.

run
kaçak

Kaçak mahkumlar hâlâ kaçak. - The escaped prisoners are still on the run.

Leyla bir kaçak değildir. - Layla isn't a runaway.

run
yönetmek

Tom toplantıları yönetmekten gerçekten anlıyor gibi görünmüyor. - Tom doesn't really seem to understand how to run meetings.

run
(Askeri) (NATO) MAYIN TARAMA SEFERİ: Mayınların döküldüğü bölgeden, bir tarayıcıtarama bileşiminin veya teçhizatlarını çalıştıran bir mayın avlayıcısının geçirilmesi. Bu terim, tarayıcıların herhangi bir oluşumunun geçirilmesi için de kullanılabilir
run
koşarak geçmek
run
akış
run
gitmek

Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak. - I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home.

Benimle pist civarında koşmaya gitmek ister misin? - Do you want to go run around the track with me?

run
bitmek
run
balık akını
run
akmak (renk)
run
(Bilgisayar) çalıştır

Yardımın olmasaydı, ben bu mağazayı çalıştıramazdım. - If it were not for your help, I could not run this store.

Bu program DOS modunda çalıştırılamaz. - This program cannot be run in DOS mode.

run
çorap kaçmak
run
(Havacılık) rule
run
parti

İktidar partisi muhalefete karşı bir karalama kampanyası yürütüyor. - The ruling party is running a smear campaign against the opposition.

Partide onunla karşılaşacağız. - We'll run into her at the party.

run
gidip gelmek
run
akmak (makyaj)
run
coşmak
run
geçirmek
run
kötülemek
run
kaçırmak

Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor. - Tom is running because he doesn't want to miss his train.

Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor. - Tom runs because he does not want to miss his train.

run
çekip çevirmek
run
(Biyokimya) yürütme
run
kayma
run
götürmek
run
(Bilgisayar) yürütmek (programı)
run
çiğnemek
run
(Tıp) deneme
run
(Ticaret) istem

Ona rastlamak istemiyorum. - I don't want to run into her.

Onlara rastlamak istemiyorum. - I don't want to run into them.

run
burnu akmak
run
nakletmek
run
dökülmek
run
sayı

Şehirde çalışan arabaların sayısı arttı. - The number of cars running in the city has increased.

Tom çok sayıda otel çalıştırıyor. - Tom runs a lot of hotels.

run
saplamak
run
yayılmak
run
sıvışmak
run
tekrarlamak
run
akma

Vadi boyunca bir nehir akmaktadır. - A river runs down through the valley.

Tom suyu akmayan bir evde yaşıyor. - Tom lives in a house without running water.

run
akın
run
-e yönelmek
run
kalkmak
run
bitiştirmek
run
kaçırtmak
run
çalıştırmak
run
tükenmek

Sanırım paramız tükenmek üzere. - I think we've just about run out of money.

Bence Tom'un şansı tükenmek üzere. - I think Tom's luck is about to run out.

run
idare etmek
run
uzunluk
run
(Bilgisayar) çalışmak üzere
run
hücum
run
pasaj
run
meyletmek
run
mera

Ben şirketle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşabilip karşılaşmayacağımızı merak ediyorum. - I wonder if we could run into any problems with the company.

Neden birbirimizle daha önce karşılaşmadığımızıı merak ediyorum. - I wonder why we haven't run into each other before.

run
irin akmak (yaradan)
run
yol

Ray, metal ya da tahtadan yapılmış ince ve uzun bir şeydir. Örneğin, trenler ray üzerinde gider, bu yüzden ona demir yolu treni diyoruz. - A rail is a piece of metal or wood which is long and thin. For example, a train runs on rails, which is why we call it a railway train.

İstasyona giden bütün yolu koşarak 8 trenini yakalayabildim. - I managed to catch the 8 o'clock train by running all the way to the station.

run
(Bilgisayar) geçiş
run
ezmek
run
(Ticaret) hepsi de aynı pozitif
run
anlatılmak
run
akıtmak
run
(Bilgisayar) çalıştırılacak
run
uğramak
run
erimek (yağ)
run
(Bilgisayar) başla

Tom benzini biten arabasını terk etti ve yürümeye başladı. - Tom abandoned his car that had run out of gasoline and started walking.

Köpek koşmaya başladı. - The dog began to run.

run
çevirmek
run
(İnşaat) basamak genişliği
run
döndürmek
run
rota

Otobüs on dakika rotarlı çalışıyor. - The bus is running ten minutes late.

run
tedvir etmek
run
ilerlemek
run
yürütmek
run
(Biyokimya) sürdürme
run
artırmak
run
sınıf

Senin sınıfında en hızlı kim koşabilir? - Who can run fastest in your class?

Onun yanında, ben bizim sınıfta en hızlı koşucuyum. - Next to him, I'm the fastest runner in our class.

run
serbestçe kullanma ya da dolaşma
run
koşma

O her sabah koşmaya gider. - He goes running every morning.

Lütfen sınıfta koşmayın. - Please don't run in the classroom.

run
çeşit

Yağ çeşitli makinelerin çalıştırılabilmesi için gereklidir. - Oil is necessary to run various machines.

run
ard arda geliş
run
rağbet
run
gidilen ya da koşulan mesafe
run
seğirtmek
run
{f} çalış

Otobüs her gün kaç kez çalışır? - How many times does the bus run each day?

Bilgisayarların hiçbiri yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez. - None of the computers can continue to run with a burnt card.

run
devam

Yarım saat koşmaya devam etti. - He run on for half an hour.

Bilgisayarların hiçbiri yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez. - None of the computers can continue to run with a burnt card.

run
yolculuk
run
çay

Yarışı koştuktan sonra, Jane iki bardak arpa çayı içti. - Having run the race, Jane had two glasses of barley tea.

run
istek
run
dere

Boşandıktan sonra evinde tek başına koşuşturmak son derece zor olmalı. - It must be terribly difficult, running her household on her own after divorcing.

Tom son derece iyi koşuyor. - Tom runs extremely well.

run
(çorap) kaçık
run
çabuk gitmek
run
çevresi kapalı hayvan barınağı
run
yarıştırmak
run
çabuk yürümek
run
kaçan yer
run
cereyan
run
koşturmak
run
dönem

Uzun dönemde mutlu olacağız. - We will become happy in the long run.

run
otlatmak
run
geçerli olmak
run
yarışa katılmak
run
çalışmak

Devlet başkanı için çalışmak istiyorum. - I want to run for president.

Çalışmak çürümekten daha iyidir. - Better to run than to rot.

run
maden damarı
run
geçip gitmek
run
talep
run
oynatmak
run
verim

John aile şirketini çok verimli bir şekilde işletiyor. - John runs the family business very efficiently.

run
çoğunluk
run
sızmak
run
balık sürüsü
run
yarış

10 millik bir yarışı koşmak için yeterince güçlüydü. - She was strong enough to run a 10-mile race.

Bayrak yarışında Yankiler fark atıyorlar. - The Yankees are running away with the pennant race.

run
uzanmak
run
sefer

Kar, treni seferden alıkoydu. - The snow prevented the train from running.

Bu sefer Leyla'nın şansı tükendi. - This time, Layla's luck has run out.

run
otlak
run
furya
run
kaçakçılığını yapmak
run
işlemek
run
süre

Havayı bitirmeden önce ne kadar süre burada yaşayabiliriz? - How long can we survive in here before we run out of air?

Motoru açık bıraktığım için kısa sürede gitmeliyim. - I have to go soon because I left the engine running.

run
kullanmak
run
gösterim
run
akmak

Vadi boyunca bir nehir akmaktadır. - A river runs down through the valley.

run
erimek
run
kaçmak

Tom'la kaçmak istedim. - I wanted to run away with Tom.

Sizinle kaçmak istedim. - I wanted to run away with you.

run
adaylığını koymak

Tom sınıf başkanlığı için adaylığını koymak istiyor. - Tom wants to run for class president.

Tom sınıf başkanlığı için adaylığını koymaktan vazgeçti. - Tom gave up running for class president.

run
yürürlükte olmak
run
aday olmak

Mary sınıf başkanlığı için aday olmak istedi. - Mary wanted to run for class president.

Başkanlığa aday olmaktan vazgeçtim. - I gave up running for president.

run
seyir
run
aday göstermek
run
taşımak
run
devam süresi
run
çorap kaçığı
run
sürü halinde gitmek
run
kümes bahçesi
run
sürmek
run
sürü

Sergi 20 Ekim'e kadar sürüyor. - The exhibit runs through October 20th.

Bir sürü kadın hem evde çalışırlar hem de dışarı çalışmaya giderler. - Lots of women both run a home and go out to work.

run
yayınlamak

Birkaç test yayınlamak istiyoruz. - We want to run a few tests.

run
tutulan yol
run
{f} gidip gelmek (arasında)
run
(an application) (uygulamayı) çalıştır
run
{i} tic. talep, istem, rağbet: There's a run on foreign novels. Yabancı romanlar çok rağbette
run
{f} tabanları yağlamak
run
{i} (çorapta) kaçık
run
(Nükleer Bilimler) çalıştırma

Öncelikle,devlet tahvilleri bir bakkal dükkânı çalıştırmak için yeterli değiller. - To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store.

Salmonella salgınları ıspanak ithalatçılarının temiz fabrika çalıştırma itibarını lekeledi. - Salmonella outbreaks blemished spinach importers' reputation for running clean factories.

run
{i} kaçamak
run
(Tıp) Cerahat çıkmak ,cerahat akmak
run
koşulan veya gidilen mesafe
run
seğirtme
run
{f} işlemek, çalışmak; işletmek, çalıştırmak: Who is running this
run
(Askeri) (DOD) MAYIN TARAMA SEFERİ: Mayınların döküldüğü bölgeden, bir tarayıcı-tarama bileşiminin veya teçhizatlarını çalıştıran bir mayın avlayıcısının geçirilmesi. Bu terim, tarayıcıların herhangi bir oluşumunun geçirilmesi için de kullanılabilir
run
{f} gitmek (gemi)
run
{f} (ran, run, --ning)
run
{f} koşmak: He can run very fast. Çok hızlı koşabilir
run
gidişat
run
{i} gezinti
run
oynama süresi
run
{i} koşuş, koşma
run
yarışmak
run
{f} göstermek (film)
run
{i} gezi
run
{i} kaçık

Senin çorabında bir kaçık var. - There's a run in your stocking.

run
işleme süresi
run
{f} geçmek
run
çalıştır,v.çalış: n.koşu
run
(Askeri) GEÇİŞ: Hareket halindeki bir hedefin, atış sahasından bir defa geçmesi
run
serbest giriş veya kullanım hakkı
run
{f} çarpmak
Turkish - Turkish

Definition of run to in Turkish Turkish dictionary

run
3-13. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri. Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri
run
Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri
run
3-13. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri
English - English
To reach the limit of one's abilities or tastes

I don't think my carpentry runs to making a window.

To reach a particular maximum amount, size, value, etc

The repairs ran to 1,200 Euros.

(deyim) Be sufficient for

My income doesn't run to luxuries.

If you run to someone, you go to them for help or to tell them something. If you were at a party and somebody was getting high, you didn't go running to a cop
If you cannot run to a particular item, you cannot afford to buy it or pay for it. If you can't run to champagne, buy sparkling wine. = afford
If something runs to a particular amount or size, it is that amount or size. The finished manuscript ran to the best part of fifty double-sided pages
run
Of an object, to have a liquid flowing from it

My cup runneth over.

run
To go through without stopping, usually illegally

run a blockade.

run
Exhausted; depleted (especially with "down" or "out".)
run
copulative To become different in a way mentioned (usually to become worse)

I was no more than a boy / In the company of strangers / In the quiet of the railway station / Running scared.

run
To compete in a race

I'm not ready to run a marathon.

run
To control or manage, be in charge of

My parents think they run my life.

run
The stern of the underwater body of a ship from where it begins to curve upward and inward
run
Of fish, to migrate for spawning
run
The length of a showing of a play, film, tv series or season or themes/genres of such

It is the last week of our French cinema run.

run
Of stitches, to unravel

My stocking is running.

run
To juggle a pattern continuously, as opposed to starting and stopping quickly
run
A standard or unexceptional group or category

He stood out from the usual run of applicants.

run
Of a liquid, to flow

There's blood running down your leg.

run
A sequence of cards in a suit in a card game
run
A pace faster than a walk

He broke into a run.

run
To execute or carry out a plan, procedure, or program

My computer is too old to run the new OS.

run
A sudden series of demands on a bank or other financial institution, especially characterised by great withdrawals

Financial insecurity led to a run on the banks, as customers feared for the security of their savings.

run
To extend in space or through a range (often with a measure phrase)

It ran in quality from excellent to substandard.

run
To leak or spread in an undesirable fashion , to bleed (especially used of dye or paint)

He discovered during washing that the red rug ran on his white sheet, staining it pink.

run
Unrestricted use of an area

He can have the run of the house.

run
A point scored in baseball and cricket
run
The act of running

I just got back from my run.

run
A trial of an experiment

The data got lost, so I'll have to perform another run of the experiment.

run
To cost a large amount of money

Laptops run about a thousand dollars apiece.

run
To be presented in one of the media

Her picture ran on the front page of the newspaper.

run
To control or have precedence in a card game

Every three or four hands he would run the table.

run
A line of knit stitches that have unravelled, particularly in a nylon stocking

I have a run in my stocking.

run
An errand or the journey associated with an errand

I need to make a run to the store.

run
To make something extend in space

I need to run this wire along the wall.

run
Any sudden large demand for something

There was a run on Christmas presents.

run
horizontal dimension of a slope
run
A series of tries in a game that were successful
run
A pleasure trip

Let's go for a run in the car.

run
The horizontal length of a set of stairs
run
A flow of liquid; a leak

The constant run of water from the faucet annoys me.

run
{n} a course, cadence, reception, success, a skain of 2 knots, unusual demands upon a bank, the aft part of a ships bottom, a small stream
run
{v} to move or flow swiftly, rush, contend, pass, have a general reception, pierce or stab, drive fast, form in a mold, incur, ascertain an imaginary line, smuggle
Run
yronne
run
To print or broadcast in the media
run
run with the ball; in such sports as football
run
To be charged with, or to contain much of, while flowing; as, the rivers ran blood
run
A production quantity in a factory
run
In a liquid state; melted; molten
run
The distance of water main and appurtenances to be installed from the point of adequacy to the point in question (As stated in Section 1-2 of the Rules and Regulations )
run
To fuse; to shape; to mold; to cast; as, to run bullets, and the like
run
To move a checker, particularly the player's last checker, from the opponent's home board
run
); "a daily run of 100,000 gallons of paint" unrestricted freedom to use; "he has the run of the house" the continuous period of time during which something (a machine or a factory) operates or continues in operation; "the assembly line was on a 12-hour run" become undone; "the sweater unraveled" cause to perform; "run a subject"; "run a process" change from one state to another; "run amok"; "run rogue"; "run riot" be operating, running or functioning; "The car is still running--turn it off!" carry out; "run an errand" cover by running; run a certain distance; "She ran 10 miles that day" move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time; "Don't run--you'll be out of breath"; "The children ran to the store" travel rapidly, by any (unspecified) means; "Run to the store!"; "She always runs to Italy, because she has a lover there" run with the ball; in such sports as football keep company; "the heifers run with the bulls ot produce offspring" sail before the wind be diffused; "These dyes and colors are guaranteed not to run" move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the Missouri feeds into the Mississippi" flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man, run!"; "The burglars escaped before the police showed up" cause an animal to move fast; "run the dogs" move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way; "who are these people running around in the building?"; "She runs around telling everyone of her troubles"; "let the dogs run free" deal in illegally, such as arms or liquor set animals loose to graze make without a miss carry out a process or program, as on a computer or a machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the Mac"; "the computer executed the instruction" occur persistently; "Musical talent runs in the family" extend or continue for a certain period of time; "The film runs 5 hours" stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets" cause something to pass or lead somewhere; "Run the wire behind the cabinet" be affected by; be subjected to; "run a temperature"; "run a risk" have a particular form; "the story or argument runs as follows"; "as the saying goes
run
the act of testing something; "in the experimental trials the amount of carbon was measured separately"; "he called each flip of the coin a new trial"
run
To execute a program or script
run
change or be different within limits; "Estimates for the losses in the earthquake range as high as $2 billion"; "Interest rates run from 5 to 10 percent"; "The instruments ranged from tuba to cymbals"; "My students range from very bright to dull"
run
To make numerous drafts or demands for payment, as upon a bank; with on
run
a regular trip; "the ship made its run in record time"
run
To move, proceed, advance, pass, go, come, etc
run
The sum of stocks of a single salmonid species that migrates to a particular region, river or stream of origin at a particular season
run
If the dye in some cloth or the ink on some paper runs, it comes off or spreads when the cloth or paper gets wet. The ink had run on the wet paper
run
cover by running; run a certain distance; "She ran 10 miles that day"
run
A course; a series; that which continues in a certain course or series; as, a run of good or bad luck
run
to run amok: see amok to make your blood run cold: see blood to run counter to something: see counter to run its course: see course to run deep: see deep to run an errand: see errand to run the gamut of something: see gamut to run the gauntlet: see gauntlet to run rings around someone: see ring to run riot: see riot to run a risk: see risk to run to seed: see seed to run wild: see wild
run
To move or spread quickly
run
to move by quicker action than in walking, as a person, a horse, a dog
run
become undone; "the sweater unraveled"
run
If you run something such as a business or an activity, you are in charge of it or you organize it. His stepfather ran a prosperous paint business Is this any way to run a country? a well-run, profitable organisation
run
If someone or something is running late, they have taken more time than had been planned. If they are running to time or ahead of time, they have taken the time planned or less than the time planned. Tell her I'll call her back later, I'm running late again
run
In a series of observations of attributes the occurrence of an uninterrupted series of the same attribute is called a run A run can be a length of 1
run
If a surface is running with a liquid, that liquid is flowing down it. After an hour he realised he was completely running with sweat
run
When a horse runs in a race or when its owner runs it, it competes in a race. The owner insisted on Cool Ground running in the Gold Cup If we have a wet spell, Cecil could also run Armiger in the Derby
run
a score in baseball made by a runner touching all four bases safely; "the Yankees scored 3 runs in the bottom of the 9th"; "their first tally came in the 3rd inning"
run
If you are running short of something or running low on something, you do not have much of it left. If a supply of something is running short or running low, there is not much of it left. Government forces are running short of ammunition and fuel We are running low on drinking water
run
If you run your hand or an object through something, you move your hand or the object through it. He laughed and ran his fingers through his hair
run
To flow, as a liquid; to ascend or descend; to course; as, rivers run to the sea; sap runs up in the spring; her blood ran cold
run
If you talk about how a system, an organization, or someone's life is running, you are saying how well it is operating or progressing. Officials in charge of the camps say the system is now running extremely smoothly. the staff who have kept the bank running
run
"a daily run of 100,000 gallons of paint"
run
If you talk about what will happen in the long run, you are saying what you think will happen over a long period of time in the future. If you talk about what will happen in the short run, you are saying what you think will happen in the near future. Sometimes expensive drugs or other treatments can be economical in the long run In fact, things could get worse in the short run
run
{i} instance of jogging or moving quickly; distance, range; journey, trip; track, path; series, sequence; tear in a nylon stocking; aggressive effort; (Baseball) score made by a runner who touched all four bases in a safe manner
run
If your nose is running, liquid is flowing out of it, usually because you have a cold. Timothy was crying, mostly from exhaustion, and his nose was running
run
move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time; "Don't run--you'll be out of breath"; "The children ran to the store"
run
include as the content; broadcast or publicize; "We ran the ad three times"; "This paper carries a restaurant review"; "All major networks carried the press conference"
run
If someone runs for office in an election, they take part as a candidate. It was only last February that he announced he would run for president It is no easy job to run against John Glenn, Ohio's Democratic senator Women are running in nearly all the contested seats in Los Angeles. = stand
run
move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way; "who are these people running around in the building?"; "She runs around telling everyone of her troubles"; "let the dogs run free"
run
unrestricted freedom to use; "he has the run of the house"
run
perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore"
run
A run of a play or television programme is the period of time during which performances are given or programmes are shown. The show will transfer to the West End on October 9, after a month's run in Birmingham
run
The form run is used in the present tense and is also the past participle of the verb
run
The aftermost part of a vessel's hull where it narrows toward the stern, under the quarter
run
a short trip; "take a run into town"
run
If you say that a person or group is running scared, you mean that they are frightened of what someone might do to them or what might happen. The administration is running scared
run
If people's feelings are running high, they are very angry, concerned, or excited. Feelings there have been running high in the wake of last week's killing
run
continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of Elvis endures"
run
To become fluid; to melt; to fuse
run
travel rapidly, by any (unspecified) means; "Run to the store!"; "She always runs to Italy, because she has a lover there"
run
To go through or accomplish by running; as, to run a race; to run a certain career
run
In cricket or baseball, a run is a score of one, which is made by players running between marked places on the field after hitting the ball. At 20 he became the youngest player to score 2,000 runs in a season
run
To steal off; to depart secretly
run
If an amount is running at a particular level, it is at that level. Today's RPI figure shows inflation running at 10.9 per cent = stand
run
When you say that vehicles such as trains and buses run from one place to another, you mean they regularly travel along that route. A shuttle bus runs frequently between the Inn and the Country Club. a government which can't make the trains run on time
run
To extend in space or through a range of possibilities (often with a measure phrase)
run
occur persistently; "Musical talent runs in the family"
run
To drive or force; to cause, or permit, to be driven
run
a race run on foot; "she broke the record for the half-mile run"
run
direct or control; projects, businesses, etc ; "She is running a relief operation in the Sudan"
run
The horizontal distance of a rise to run ratio, used to describe the slope of stairs or a roof
run
If you run an experiment, computer program, or other process, or start it running, you start it and let it continue. He ran a lot of tests and it turned out I had an infection called mycoplasma You can check your program one command at a time while it's running
run
To creep, as serpents
run
A continuing urgent demand; especially, a pressure on a bank or treasury for payment of its notes
run
come unraveled or undone as if by snagging; "Her nylons were running"
run
an unbroken series of events; "had a streak of bad luck"; "Nicklaus had a run of birdies"
run
If you run over or down to a place that is quite near, you drive there. I'll run over to Short Mountain and check on Mrs Adams. = drive
run
compete in a race; "he is running the Marathon this year"; "let's race and see who gets there first"
run
cause an animal to move fast; "run the dogs"
run
as, to run a horse; to run a stage; to run a machine; to run a rope through a block
run
A group of license plates of the same type, usually covering a number sequential years It may also refer to a group of license plates, one from each province i e Ontario run (from 1911 to date) or motorcycle run (one from each province and territory)
run
A number of cards of the same suit in sequence; as, a run of four in hearts
run
If you say that something long, such as a road, runs in a particular direction, you are describing its course or position. You can also say that something runs the length or width of something else. the sun-dappled trail which ran through the beech woods
run
When someone runs in a race, they run in competition with other people. when I was running in the New York Marathon Phyllis Smith ran a controlled race to qualify in 51.32 sec
run
deal in illegally, such as arms or liquor set animals loose to graze make without a miss carry out a process or program, as on a computer or a machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the Mac"; "the computer executed the instruction"
run
a segment of the channel with depths and velocities intermediate between the rough, shallow water of riffles and the slow, deep water of pools; runs usually have a rectangular or trapezoidal cross section and lack a focused current
run
past participle of run
run
A run for office is an attempt to be elected to office. He was already preparing his run for the presidency
run
A roulade, or series of running tones
run
To discuss; to continue to think or speak about something; with on
run
cause to emit recorded sounds; "They ran the tapes over and over again"; "Can you play my favorite record?"
run
State of being current; currency; popularity
run
If someone is on the run, they are being severely defeated in a contest or competition. His opponents believe he is definitely on the run
run
1) A sequence of performances of the same show 2) Horizontal width of a step 3) See Run Through
run
When newspapers or magazines run a particular item or story or if it runs, it is published or printed. The newspaper ran a series of four editorials entitled `The Choice of Our Lives.' an editorial that ran this weekend entitled `Mr. Cuomo Backs Out.'
run
To tease with sarcasms and ridicule
run
Hence, to flow, glide, or roll onward, as a stream, a snake, a wagon, etc
run
A sequence of glyphs that are contiguous in memory and share a set of common attributes
run
flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man, run!"; "The burglars escaped before the police showed up"
run
To let it work (a program); cf execute
run
the production achieved during a continuous period of operation (of a machine or factory etc ); "a daily run of 100,000 gallons of paint"
run
be diffused; "These dyes and colors are guaranteed not to run"
run
A run occurs when one team outscores the other by a large margin in a certain period, such as a 12-2 run in the first four minutes of the third qusrter
run
In baseball, a complete circuit of the bases made by a player, which enables him to score one; in cricket, a passing from one wicket to the other, by which one point is scored; as, a player made three runs; the side went out with two hundred runs
run
The rapid advance of the head of a fire with a marked change in fire line intensity and rate of spread from that noted before and after the advance
run
Refers to the season when the adults will migrate upstream (Chinook and Steelhead only) SP Spring SU Summer FA Fall WI Winter UN Unknown
run
A run of a product is the amount that a company or factory decides to produce at one time. Wayne plans to increase the print run to 1,000
run
To contend in a race; hence, to enter into a contest; to become a candidate; as, to run for Congress
run
To cause to stand as a candidate for office; to support for office; as, to run some one for Congress
run
a small stream
run
ensemble of tasks defined by a configuration process The tasks are under the control of a scheduler coordinating the execution of the -> tasks while preserving any dependencies between them An -> experiment can comprise several consecutive (restarted) runs
run
change from one state to another; "run amok"; "run rogue"; "run riot"
run
stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
run
To cause to run in the various senses of Run, v
run
A ski run or bobsleigh run is a course or route that has been designed for skiing or for riding in a bobsleigh. see also running, dummy run, test run, trial run
run
To cause to be drawn; to mark out; to indicate; to determine; as, to run a line
run
The horizontal distance to which a drift may be carried, either by license of the proprietor of a mine or by the nature of the formation; also, the direction which a vein of ore or other substance takes
run
If a river or well runs dry, it no longer has any water in it. If an oil well runs dry, it no longer produces any oil. Streams had run dry for the first time in memory. = dry up
run
The act of migrating, or ascending a river to spawn; said of fish; also, an assemblage or school of fishes which migrate, or ascend a river for the purpose of spawning
run
If a liquid runs in a particular direction, it flows in that direction. Tears were running down her cheeks Wash the rice in cold water until the water runs clear. = flow
run
the pouring forth of a fluid
run
To be a candidate in an election
run
keep company; "the heifers run with the bulls ot produce offspring"
run
If something happens against the run of play or against the run of events, it is different from what is generally happening in a game or situation. The decisive goal arrived against the run of play
run
To migrate or move in schools; said of fish; esp
run
To pass or go quickly in thought or conversation; as, to run from one subject to another
run
If you run something through a machine, process, or series of tests, you make it go through the machine, process, or tests. They have gathered the best statistics they can find and run them through their own computers
run
To make a machine operate
run
have a tendency or disposition to do or be something; be inclined; "She tends to be nervous before her lectures"; "These dresses run small"; "He inclined to corpulence"
run
A small stream; a brook; a creek
run
To transport someone or something
run
To flee away from a danger or towards help
run
an unbroken chronological sequence; "the play had a long run on Broadway"; "the team enjoyed a brief run of victories"
run
sail before the wind
run
The top of a step on a staircase, also called a tread, as opposed to the rise
run
A range or extent of ground for feeding stock; as, a sheep run
run
When you run a cassette or video tape or when it runs, it moves through the machine as the machine operates. He pushed the play button again and ran the tape The tape had run to the end but recorded nothing. = play
run
Continued repetition on the stage; said of a play; as, to have a run of a hundred successive nights
run
An interval of distance or time, a period marked by a continuing trend
run
To make run in a race or an election
run
To make a liquid flow; to make liquid flow from an object
run
The horizontal distance from the eaves to a point directly under the ridge One half the span
run
Refers to either the depth of a single stair step or to the horizontal distance covered by the entire flight of stairs
run
A run of successes or failures is a series of successes or failures. The England skipper is haunted by a run of low scores
run
a piece of meld consisting of one Ace, Ten, King, Queen, and Jack of Trump; worth 150 points An extra King or Queen of Trump (or both) increases the value See also bare run, double run, 1500 Trump
run
a row of unravelled stitches; "she got a run in her stocking"
run
extend or continue for a certain period of time; "The film runs 5 hours"
run
To proceed along a surface; to extend; to spread
run
A rapid passage in music, especially along a scale
run
have a particular form; "the story or argument runs as follows"; "as the saying goes
run
If you run a wire or tube somewhere, you fix it or pull it from, to, or across a particular place. Our host ran a long extension cord out from the house and set up a screen and a projector
run
The route taken while running
run
pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running deer"; "The Duke hunted in these woods"
run
If you run water, or if you run a tap or a bath, you cause water to flow from a tap. She went to the sink and ran water into her empty glass
run
To smuggle illegal goods
run
the production achieved during a continuous period of operation of a machine or factory etc
run
That which runs or flows in the course of a certain operation, or during a certain time; as, a run of must in wine making; the first run of sap in a maple orchard
run
set animals loose to graze
run
To move forward quickly upon two feet by alternately making a short jump off of either foot, compare: walk
run
the continuous period of time during which something (a machine or a factory) operates or continues in operation; "the assembly line was on a 12-hour run"
run
To carry a football down the field
run
When a machine is running or when you are running it, it is switched on and is working. We told him to wait out front with the engine running. with everybody running their appliances all at the same time
run
To strike (the ball) in such a way as to cause it to run along the ground, as when approaching a hole
run
run, stand, or compete for an office or a position; "Who's running for treasurer this year?"
run
carry out a process or program, as on a computer or a machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the Mac"; "the computer executed the instruction"
run
carry out; "run an errand"
run
A run consists of a series of bid and offer quotes for different securities or maturities Dealers give to and ask for runs from each other
run
A single trip down a hill, as in skiing and bobsledding
run
be operating, running or functioning; "The car is still running--turn it off!"
run
"individual tread run" is the horizontal distance from the back of the tread to the front of the tread, disregarding the overlap or nosing of the tread "Entire stairway run" is the horizontal distance from the loft edge to the front of the first tread
run
progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting"
run
cause to perform; "run a subject"; "run a process"
run
Melted, or made from molten material; cast in a mold; as, run butter; run iron or lead
run
To cause to enter; to thrust; as, to run a sword into or through the body; to run a nail into the foot
run
If a feeling runs through your body or a thought runs through your mind, you experience it or think it quickly. She felt a surge of excitement run through her = go
run
To turn, as a wheel; to revolve on an axis or pivot; as, a wheel runs swiftly round
run
To sort through a large volume of produce in quality control
run
A pleasure excursion; a trip
run
{s} worn out, exhausted
run
When you run, you move more quickly than when you walk, for example because you are in a hurry to get somewhere, or for exercise. I excused myself and ran back to the telephone He ran the last block to the White House with two cases of gear Antonia ran to meet them. Run is also a noun. After a six-mile run, Jackie returns home for a substantial breakfast
run
The movement communicated to a golf ball by running
run
It is executed upon the same principles as the double-quick, but with greater speed
run
If someone gives you the run of a place, they give you permission to go where you like in it and use it as you wish. He had the run of the house and the pool
run
To be offered in one of the media
Turkish - English

Definition of run to in Turkish English dictionary

run
the run of
run to

  Turkish pronunciation

  rʌn tı

  Pronunciation

  /ˈrən tə/ /ˈrʌn tə/

  Etymology

  [ 'r&n ] (verb.) before 12th century. Middle English ronnen, alteration of rinnen, v.i. & of rennen, v.t., from Old Norse renna; akin to Old High German rinnan, v.i., to run, Sanskrit rinAti he causes to flow, and probably to Latin rivus stream.

  Videos

  ... have to run to jump to the moon.  That was a number that mystified ancients.  How do ...

  Word of the day

  portal-to-portal
Favorites