rastlamak

listen to the pronunciation of rastlamak
Turkish - English
run across
encounter
stumble
(Dilbilim) fall upon
meet

It's rare to meet nice people like you. - Sizin gibi hoş insanlara rastlamak enderdir.

The reason I came to Boston is to meet the woman I hope to marry. - Boston'a gelmemin nedeni, evlenmeyi umduğum kadına rastlamaktır.

come across
attain
happen at the same time
bump into
run into

I don't want to run into them. - Onlara rastlamak istemiyorum.

I don't want to run into Tom. - Tom'a rastlamak istemiyorum.

stumble upon
discover
chance on
rub shoulders with
happen to meet
come by
run upon
ran into
chance upon
happen on
happen across
fall
strike
find by chance
happen upon
to meet, to come across sb/sth, to run across sb/sth, to run into sb, to encounter, to bump into sb, to rub up against sb, to come on/upon sb/sth, to stumble across/on sb/sth, to chance on sb/sth to coincide, to happen at the same time
concur
run up against smb
to come across, meet with, encounter, find
happen
light
come upon
fall in with
blunder on
stumble across
meet by chance
fall with
(for something) to hit (a target)
hap
to meet by chance, chance upon (someone)
alight on
alight
to coincide with, occur at the same time as
(for something) to be at the same level as (something else), be on a line with (something else): Atın ağzı ense köküme rastlıyordu. The horse's mouth was right at the nape of my neck
coincide
light upon
find
run against
stumble on
come on
fall on
forgather
rastlama
{i} encounter
rastla
fall in with
rastla
fallen in with
rastla
come across

We rarely come across big names. - Biz büyük isimlere nadiren rastlarız.

Where did you come across the principal? - Nerede müdüre rastladın?

rastla
fell in with
rastla
meet
rastla
bump#into
rastla
bump into
aynı zamana rastlamak
to coincide
pazartesi gününe rastlamak
come at monday
pazartesi gününe rastlamak
coincide with monday
pazartesi gününe rastlamak
come to monday
rastlama
{i} rencontre
rastlama
rencounter
Turkish - Turkish
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek: "Eskicizade'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım."- S. F. Abasıyanık
Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
Hedefi bulmak, rast gelmek
(Hukuk) TESADÜF ETMEK
rastlama
Rastlamak işi
rastlamak
Favorites