-e rastlamak

listen to the pronunciation of -e rastlamak
Turkish - English

Definition of -e rastlamak in Turkish English dictionary

-e rastlamak
(Fiili Deyim ) come across
-e rastlamak
meet
-e rastlamak
run into
-e rastlamak
run across
-e rastlamak
fall in with sb
-e rastlamak
(Fiili Deyim ) knock into
-e rastlamak
come upon
rastlamak
run across
rastlamak
encounter
rastlamak
stumble
rastlamak
(Dilbilim) fall upon
rastlamak
meet

Pleased to meet you. I am an anteater. - Sana rastlamak ne güzel. Ben bir karıncayiyenim.

It's rare to meet nice people like you. - Sizin gibi hoş insanlara rastlamak enderdir.

rastlamak
come across
rastlamak
find by chance
rastlamak
happen on
rastlamak
run upon
rastlamak
fall
rastlamak
chance upon
rastlamak
happen to meet
rastlamak
come by
rastlamak
rub shoulders with
rastlamak
attain
rastlamak
happen at the same time
rastlamak
bump into
rastlamak
discover
rastlamak
stumble upon
rastlamak
run into

I don't want to run into her. - Ona rastlamak istemiyorum.

I don't want to run into Tom. - Tom'a rastlamak istemiyorum.

rastlamak
happen across
rastlamak
chance on
rastlamak
ran into
rastlamak
strike
rastlamak
happen upon
aynı zamana rastlamak
to coincide
pazartesi gününe rastlamak
come at monday
pazartesi gününe rastlamak
coincide with monday
pazartesi gününe rastlamak
come to monday
rastlamak
stumble across
rastlamak
blunder on
rastlamak
alight on
rastlamak
fall on
rastlamak
alight
rastlamak
come on
rastlamak
concur
rastlamak
stumble on
rastlamak
run against
rastlamak
find
rastlamak
meet by chance
rastlamak
light upon
rastlamak
coincide
rastlamak
(for something) to be at the same level as (something else), be on a line with (something else): Atın ağzı ense köküme rastlıyordu. The horse's mouth was right at the nape of my neck
rastlamak
to meet, to come across sb/sth, to run across sb/sth, to run into sb, to encounter, to bump into sb, to rub up against sb, to come on/upon sb/sth, to stumble across/on sb/sth, to chance on sb/sth to coincide, to happen at the same time
rastlamak
fall in with
rastlamak
fall with
rastlamak
run up against smb
rastlamak
(for something) to hit (a target)
rastlamak
to coincide with, occur at the same time as
rastlamak
happen
rastlamak
hap
rastlamak
to come across, meet with, encounter, find
rastlamak
come upon
rastlamak
light
rastlamak
to meet by chance, chance upon (someone)
Turkish - Turkish

Definition of -e rastlamak in Turkish Turkish dictionary

rastlamak
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek: "Eskicizade'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım."- S. F. Abasıyanık
rastlamak
Hedefi bulmak, rast gelmek
rastlamak
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlamak
Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek
-e rastlamak
Favorites