arm

listen to the pronunciation of arm
English - Turkish
kol

Kanepedeki minderler koltuklardakilerle eşleşmiyor. - The cushions on the sofa don't match those on the armchairs.

Kollarımın altında terledim. - I perspired under the arms.

{i} otorite
{i} koy

Tom kolunu Mary'nin etrafına koydu. - Tom put his arm around Mary.

Tom yakın yatmıştı, kolunu Mary'nin etrafına koymuştu. - Tom snuggled in close, putting his arm around Mary.

koltuk kolu
askerlik
askerlik hizmeti
silahlandırmak

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

şube kol
yetke
erk

O erkeğin kolu benimkine hafifçe çarptı. - His arm brushed against mine.

Erkek kardeşim bir ağaçtan düştü ve kolunu kırdı. - My brother fell out of a tree and broke his arm.

güç

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

Onun çok güçlü kolları var. - He has very strong arms.

giysi kolu
silah

Silah ihracatı yasaklandı. - Arms export was prohibited.

Silah ihracatı yasaklandı. - The export of arms was prohibited.

{f} silahlandır

Tom ve Mary kendilerini bıçaklarla silahlandırdılar. - Tom and Mary armed themselves with knives.

Onlar kendilerini silahlarla silahlandırdılar. - They armed themselves with rifles.

savaşa hazırlamak
askeri kuvvetlerin bir kolu
dal

Bebek annesinin kucağında uykuya dalmıştı. - The baby was sound asleep in her mother's arms.

(Askeri) antiradyasyon füzesi (antiradiation missiles)
{i} cephane

Ordu cephaneliğini düşmana bıraktı. - The army surrendered its arsenal to the enemy.

{i} silâh

Silah ihracatı yasaklandı. - Arms export was prohibited.

Askerlerin bol miktarda silahları vardı. - The troops had plenty of arms.

silahlandırma

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

donatım teçhizat
teçhiz etmek
{i} körfez
{f} sağlamak

Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar. - They were accused of supplying arms to terrorists.

asker

Tom askere yazılmaya karar verdi. - Tom decided to enlist in the army.

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

{f} silâhlanmak
{f} destek olmak
{i} şube
{f} elini uzatmak
{f} silâhlandırmak

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

silaha sarılmak
{i} pazı
{f} sarılmak

Tom bana sarılmak için kollarını açtı. - Tom opened his arms to hug me.

Mary bana sarılmak için kollarını açtı. - Mary opened her arms to hug me.

(Askeri) MUHARİP SINIF: Kara Ordusu'nda; piyade, topçu, zırhlı birlik gibi, başlıca görevi muharebe olan sınıflar
teçhiz
{f} zırh giydirmek
{f} donatmak
kısım
fakir
kuvvet

Silâhlı kuvvetler tüm bölgeyi işgâl etti. - The armed forces occupied the entire territory.

Silahlı kuvvetlerin hangi kolundaydın? - Which branch of the armed forces were you in?

bölüm

Galaksinin Yay ve Perse takım yıldızı bölümleri binlerce yıl keşfedilmemiş olarak kaldı. - The Sagittarius and Perseus Arms of the galaxy remained unexplored for thousands of years.

kolu
arm
armed
{s} ateşli
arm's length principle
Emsallerine uygunluk prensibi
arm bone
kol kemiği
arm guard
silahlı koruma
arm in arm
kol kola

Çift kol kola yürüyordu. - The couple was walking arm in arm.

Steve ve Jane her zaman, kol kola okula yürürler. - Steve and Jane always walk to school arm in arm.

arm of a balance
terazi kolu
arm of the law
güvenlik kuvvetleri
arm rest
kol dayanağı
arm's length
kol boyu
arm's reach
elin yetişeceği mesafe
arm 2
kol 2
arm bag
Kola ya da bileğe takılan küçük çanta
arm chair
Bkz. armchair
arm fighting
Bilek güreşi
arm hole
kol deliği
arm of
kol
arm pad
kol yastığı
arm pits
kol çukurları
arm struggle
Silahlı çatışma/mücadele
arm trade
Silah ticareti
arm up
kolu yukarı kaldırmak
arm wrestling
(Spor) Bilek güreşi
arm's length
Kol boyu mesafe
arm's reach
elin yetişeceği uzaklık
arm-twisting
zorlama
arm-wrestle
Bilek güreşi
arm-wrestling
kol-güreş
arm-wrestling
(Spor) Bilek güreşi
arm´s length price
serbest piyasa fiyatı
arm chest
(Askeri) TÜFEK SANDIĞI: Bak. "arms chest"
arm crowd force
(İnşaat) kol kopartma gücü
arm floats
kolluk
arm in arm
kolkola

Kolkola yolda yürüyorlardı. - They were walking along the street arm in arm.

arm of balance
terazi kolu
arm of the sea
körfez
arm rack
(Askeri) SİLAHLIK: Bak. "arms rack"
arm rest
(İnşaat) kol desteği, konsol
arm rest kit
kol dayanağı kiti
arm section
kol bölümü
arm signal
(Askeri) KOL VE EL İŞARETİ: bkz: "arm and hand signal"
arm twisting
zorlama
arm twisting
baskı
arms
{i} kucak
arms
cephane
armed
{s} zırhlı
armed
silâhlı

Silâhlı kuvvetler tüm bölgeyi işgâl etti. - The armed forces occupied the entire territory.

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

arms
teslim olmak
arms
(Askeri) SİLAHLAR: Harpte kullanılmak üzere yapılmış silahlar. Ayrıca bakınız: "arm"
arms
silâh

Silah ihracatı yasaklandı. - The export of arms was prohibited.

Silah ihracatına izin verilmedi. - The export of arms was not allowed.

adjusting arm
(Tekstil) reglaj kolu
adjusting arm
(Otomotiv) ayarlama kolu
armed
kollu

Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı. - Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

articulated arm
(Bilgisayar) eklemli kol
check arm
(Otomotiv) kontrol kolu
crank arm
anadingil kolu
effort arm
kuvvet kolu
extension arm
uzatma kolu
fore arm
(Askeri) el kundağı
guide arm
ayar kolu
left arm
sol kol
level arm
kuvvet kolu
lever arm
manivela kolu
lift arm
kaldırma kolu
link arm
bağlantı kolu
link arm
vites kumanda çubuğu
mirror arm
ayna kolu
network arm
şebeke kolu
network arm
şebeke parçası
reverse shift arm
(Otomotiv) geri vites kolu
rocker arm
külbütör mili
rocker arm shaft
külbütör mili
rocker shaft and arm
külbütör
shift arm
(Otomotiv) vites değiştirme kolu
shift arm
dişli kolu
side arm
kenar kolu
support arm
destek kolu
suspension arm
(Otomotiv) salıncak
tension adjustor arm
(Otomotiv) gergi ayarı kolu
tip arm
devirme kolu
would give one's right arm
(deyim) uğruna her şeye katlanmak
would give one's right arm
(deyim) uğruna her şeyi göze almak
access arm
erişim kolu
angle arm
dirsekli kol
armed
silahlı

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

Tom silahlı soygun için cezasını doldurdu. - Tom did time for armed robbery.

armed
{f} silahlandır

Onlar kendilerini silahlarla silahlandırdılar. - They armed themselves with rifles.

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

arming
{f} silahlan

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

arming
teçhizat
arming
silahlanma

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

arming
silah

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

arms
savaş silahları
balance arm
terazi kolu
be a shot in the arm
ilaç gibi gelmek
beet washer with revolving agitating arm
döner kollu karıştırıcılı pancar yıkama makinesi
brake arm
fren kolu
buffer arm
tampon kolu
carburettor pump arm
karbüratör pompası kolu
coupling arm
kavrama kolu
crane arm
vinç kolu
crank arm
krank kolu
crank arm bearing
krank kolu yatağı
cross arm
çapraz kol
dislocate one's arm
kolunu çıkarmak
distributor arm
distribütör kolu
lever arm
levye kolu
lower suspension arm
alt suspansiyon kolu
motorized turning arm
motorlu döner kol
pickup arm
pikap kolu
pole arm
kutup kolu
right arm
sağ kol
rocker arm
külbütör
shot in the arm
iyiye götüren şey
shot in the arm
taze kan
strong-arm
zor kullanmak
strong-arm
zor kullanan
twist sb's arm
mecbur etmek
twist sb's arm
ağzından girip burnundan çıkmak
upper arm
üst kol

Dirsek; üst kol ve alt kol arasındaki eklemdir. - The elbow is the joint between the upper arm and the lower arm.

wiper arm
cam silgi kolu
a shot in the arm
birine birdenbire moral veren bir şey
an arm and a leg
(deyim) Çok pahalı
an arm and leg
bir kol ve bacak
arms
kollarım
as long as my arm
(deyim) Kol(um) kadar, çok uzun
at arm's lenght
kol mesafesinde
at arm's length
(sözleşmelerde) taraflar birbirini kontrol etmeksizin
beet washer with revolving agitating arm
döner kollu karistiricili pancar yıkama
bow-arm
(Spor) (Okçuluk) Yayı tutan kol

He raised the bow arm before showed up on the shooting line,which was against the rule.

bow-arm
(Muzik) (Müzik) Keman yayını tutan kol
charge sb an arm and a leg
anasının nikâhını istemek
costs an arm and a leg
(deyim) Çok pahalıya mal olmak
drop arm
pitman kolu, direksiyon mili kumanda kolu
governor arm
regülatör kolu
head and arm
(Spor) (Güreş) Kafakol
pay an arm and a leg for
-e çok pahalıya patlamak: You´ll pay an arm and a leg for it. Sana çok pahalıya patlayacak
series arm
seri kol
steering arm
kısa rod, mafsal çolagi, çolak rod
steering knuckle arm
direksiyon mafsal kolu
straight arm
düz kol
strong-arm man
Fedai
tremolo arm
tremolo kolu
twist my arm
İkna et. Razı et. "İ really don't like pie, but if you twist my arm, İ'll have a piece."
twist sb's arm
kolunu bükmek
twist sb's arm
zorla/ricayla yaptırmak, ağzından girip burnundan çıkmak
armed
armed forces silahlı kuvvetler
armful
{s} kucak dolusu: an armful of oranges kucak dolusu portakal
armful
kucak dolu

Tom bir kucak dolusu çamaşırla odaya gitti. - Tom walked into the room with an armful of laundry.

Tom, bir kucak dolusu kitap taşıyordu. - Tom was carrying an armful of books.

armful
{i} kucak dolusu

Tom, bir kucak dolusu kitap taşıyordu. - Tom was carrying an armful of books.

Tom bir kucak dolusu çamaşırla odaya gitti. - Tom walked into the room with an armful of laundry.

armful
(isim) kucak dolusu
arming
(Askeri) (NATO) ATEŞLEME DURUMUNA GETİRME, KURMA (NATO): Patlayıcı maddelerde, silahlarda ve silah sistemlerindeki kullanımı ile, bir emniyet durumundan ateşlemeye hazırlık durumuna geçişi ifade eder
arming
{i} silâhlandırma
arming
{i} arma
arming
{i} silâhlanma

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

arming
(Askeri) (DOD, IADB): ATEŞLEME DURUMUNA GETİRME (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Patlayıcı maddelerde, silahlarda ve mühimmattaki kullanım ile, bir emniyet durumundan ateşlemeye hazırlık durumuna geçişi ifade eder
arming
{i} donatım
arms
under arms silâhlanmış
arms
{i} silahlar

Bazı insanlar nükleer silahlara karşı gösteri yapıyorlar. - Some people are demonstrating against nuclear arms.

Askerlerin bol miktarda silahları vardı. - The troops had plenty of arms.

arms
silah/kol
arms
{i} arma
arms
of kelenmiş
arms
Iay down arms sulh yapmak
arms
{i} koyun
arms
up in arms ateş püskürmeye hazır ayaklanmış
arms
To arms Silâh başına bear arms silahlı olmak
arms
harbe hazır
go arm in arm
(Fiili Deyim ) kol kola yürümek
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Kafa tutma
(Osmanlı Dönemi) (Arem) İnatçılık, muannitlik
English - English
adjustable rate mortgage
accelerated reply mail: a service of the United States Postal Service
A bay or inlet off a main body of water

Shelburne Bay is an arm of Lake Champlain.

A long, narrow, more or less rigid part of an object extending from the main part or centre of the object, such as the arm of an armchair, a crane, a pair of spectacles or a pair of compasses

The robot arm reached out and placed the part on the assembly line.

Poor
The extended portion of the upper limb, from the shoulder to the elbow

The arm and forearm are parts of the upper limb in the human body.

Pitiful; wretched
The portion of the upper human appendage, from the shoulder to the wrist and sometimes including the hand

She stood with her right arm extended and her palm forward to indicate “Stop!”.

heraldic bearings or insignia
A weapon
To supply with a weapon or weapons
To prepare a tool or a weapon for action, to activate

Remember to arm an alarm system.

{v} to furnish with or take up arms, to aid
{n} a limb of the body, branch, inlet, strength
adjustable-rate mortgage. Upper limb of a biped, particularly a primate. Primate arms have one long bone, the humerus, in the upper arm above the elbow, and two thinner bones, the radius and ulna, in the forearm. The triceps muscle straightens the forearm at the elbow joint; the brachialis and biceps muscles bend it. Forearm and small muscles in the hand move the hand and fingers. The term may also denote the limb or the locomotive or prehensile organ of an invertebrate (e.g., the ray of a starfish or the tentacle of an octopus). arms control coat of arms shield of arms Strategic Arms Limitation Talks Strategic Arms Reduction Talks Armed Islamic Group
To furnish with arms or limbs
an administrative division of some larger or more complex organization; "a branch of Congress"
a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb prepare oneself for a military confrontation; "The U
To provide one's self with arms, weapons, or means of attack or resistance; to take arms
Adjustable rate mortgage, where the lender can lower or raise the interest rate of a loan based on a predetermined index
To furnish with means of defense; to prepare for resistance; to fortify, in a moral sense
Power; might; strength; support; as, the secular arm; the arm of the law
Adjustable-rate mortgage loan features an interest rate that moves up and down as market conditions change ARMs usually offer a lower initial interest rate, but your mortgage payments may change periodically (usually semiannually or annually) Rate changes are based on an index such as the one-year Treasury Index or the cost-of-funds index (COFI) Some ARM can be convertible
Fig
(Adjustable Rate Mortgage) - A mortgage loan which allows the lender to adjust the interest rate periodically according to a specified index agreed upon at the inception of the loan Also called a Variable Rate Mortgage
a group of participants in a clinical trial, all of whom receive the same treatment, intervention or placebo The other arm(s) receive(s) a different treatment
The extended portion of the upper limb, from the shoulder to the wrist and sometimes including the hand
Adjustable Rate Mortgage is a mortgage that changes interest rate periodically based upon the changes in a specified index
To cover or furnish with a plate, or with whatever will add strength, force, security, or efficiency; as, to arm the hit of a sword; to arm a hook in angling
A support for the elbow, at the side of a chair, the end of a sofa, etc
a group of participants in a clinical trial who all receive the same treatment (treatment arm) or placebo (control arm)
the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person
A mortgage which permits the lender to adjust the interest rate upwards or downwards in accordance with a specified index
An ARM is a RISC processor invented by Advanced RISC Machines, currently owned by Intel, and currently produced by both the above and Digital/Compaq ARMs are different from most other processors in that they were not designed to maximize speed but rather to maximize speed per power consumed Thus ARMs find most of their use on hand-held machines and PDAs A few different OSes run on ARM based machines including Newton OS, JavaOS, and (soon) Windows CE and Linux The StrongARM is a more recent design of the original ARM, and it is both faster and more power efficient than the original
supply with arms; "The U S armed the freedom fighters in Afghanistan"
Is a mortgage in which the interest rate is adjusted periodically based on a preselected index Also known as an Adjustable Rate Mortgage or the Variable Rate Mortgage
any projection that is thought to resemble an arm; "the arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of the sewer"
is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border" supply with arms; "The U
A mortgage which allows the lender to adjust the interest rate in accordance with a specified index and margin periodically, as agreed to at the inception of the loan
A limb, or locomotive or prehensile organ, of an invertebrate animal
armed the freedom fighters in Afghanistan
supply with arms; "The U
A branch of a tree
A branch of the military service; as, the cavalry arm was made efficient
Any of the treatment groups in a randomized trial Most randomized trials have two arms, but some have three arms or even more
A financing technique in which the lender can raise or lower the mortgage interest rate according to a set index, such as six-month Treasury bills
See: adjustable rate mortgage
prepare oneself for a military confrontation; "The U S is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border"
A mortgage loan with an interest rate that changes periodically to reflect changes in a specified financial index
To furnish or equip with weapons of offense or defense; as, to arm soldiers; to arm the country
any instrument or instrumentality used in fighting or hunting; "he was licensed to carry a weapon"
(adjustable rate mortgage) - Loans whose interest rates change periodically according to a specified financial index Deed This is the written transfer of property ownership as well as proof of ownership Index Guide for rate changes that lenders use to decide how much the annual percentage rate will change over time Promissory Note A document between the lender and the borrower explaining what is owed and how it is to be repaid
Advanced RISC Machines, the company that produced the processors used in Newton OS devices See also StrongARM
{i} part of the body between the shoulder and the hand
A mortgage for which the interest rate is adjusted periodically according to movements in a pre-selected index
a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb
Adjustable Rate Mortgage; a mortgage loan subject to changes in interest rates; when rates change, ARM monthly payments increase or decrease at intervals determined by the lender; the Change in monthly -payment amount, however, is usually subject to a Cap
the part of a garment that is attached at armhole and provides a cloth covering for the arm
the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person any projection that is thought to resemble an arm; "the arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of the sewer"
Adjustable Rate Mortgage-See Variable Rate Mortgage
is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border"
A slender part of an instrument or machine, projecting from a trunk, axis, or fulcrum; as, the arm of a steelyard
The limb of the human body which extends from the shoulder to the hand; also, the corresponding limb of a monkey
Anything resembling an arm The fore limb of an animal, as of a bear
(Adjustable Rate Mortgage) Variable rate mortgage The interest rate is not fixed Rate changes periodically depending on mortgage (every year, every five years etc )
The end of a yard; also, the part of an anchor which ends in the fluke
Adjustable Rate Mortgage – The interested rate is not fixed for the term of the mortgage This is a mortgage in which the interest rate is adjusted periodically based on a pre-selected index
{f} equip with weapons; be equipped with weapons
Stands for Adjustable Rate Mortgage A mortgage with an interest rate that changes periodically, up or down, based on an interest rate index
To take by the arm; to take up in one's arms
arm and a leg
A very high price for an item or service; an exorbitant price; usually used after the verb cost
arm candy
An attractive, seemingly romantic companion who accompanies a person in public simply so that one or both of the individuals can gain attention, enhance social status, or create an impression of sexual appeal

Friends described her as always ready to serve as arm candy—that is, a pretty date—to industry players, in hopes of landing a role.

arm in arm
with arms linked together

The two friends walked along arm in arm.

arm in arm
in collusion with, in concert with
arm the lead
To fill the hollow in the bottom of a sounding lead with tallow in order to discover the nature of the bottom by the substances adhering
arm to the teeth
To equip thoroughly with weapons

The kids were armed to the teeth in preparation for the water-balloon fight.

arm twistings
plural form of arm twisting
arm up
to supply, or be supplied with, arms (weapons)
arm wrestling
A strength sport with two participants. Each participant grips the other's hand and tries to pin the other's arm onto a surface
arm's length
Independent, but related

The police work at arm's length from the army.

arm's length
Distant, detached

She remained at arm's length though we worked together for many years.

arm's length
Barely within reach
arm's reach
The area within which something may be accessed without moving

All my reference books are within arm's reach.

arm-twisting
The use of political pressure to gain support
arm-twisting
The use of personal pressure to persuade
arm-wrestle
A physical sport or game in which two contestants each rest an arm on a single surface by the elbow only and push on each other's locked hands, until the loser is unable to keep his arm up anywhere in the air as the winner forces it down on the surface
arm-wrestle
to compete in an arm-wrestle
arm's length principle
The condition or the fact that the parties to a transaction are independent and on an equal footing
arm pad
A pad worn by football players and hockey goalkeepers, arm guard
arm's length principle
The arm's length principle (ALP) is the condition or the fact that the parties to a transaction are independent and on an equal footing. The principle is often invoked to avoid undue government influence over other bodies, such as the legal system, the press, or the arts. For example, in the United Kingdom Arts Councils operate "at arms length" in allocating the funds they receive from the government
arm-wrestle
(Spor) A contest in which two people sit opposite each other with one elbow resting on a table and try to force each other's arm down on to the table
arm-wrestling
(Spor) A contest in which two people sit opposite each other with one elbow resting on a table and try to force each other's arm down on to the table
arm´s length price
The price at which a willing buyer and a willing unrelated seller would freely agree to transact
arm 1
The arm of a piece of clothing is the part of it that covers your arm. = sleeve
arm 1
An arm of an object is a long thin part of it that sticks out from the main part. the lever arm of the machine. the arms of the doctor's spectacles
arm 1
If you say that something costs an arm and a leg, you mean that it is very expensive. A week at a health farm can cost an arm and a leg
arm 1
The arm of a chair is the part on which you rest your arm when you are sitting down
arm 1
An arm of land or water is a long thin area of it that is joined to a broader area. At the end of the other arm of Cardigan Bay is Bardsey Island
arm 1
An arm of an organization is a section of it that operates in a particular country or that deals with a particular activity. Millicom Holdings is the British arm of an American company. = wing
arm 1
approval If you welcome some action or change with open arms, you are very pleased about it. If you welcome a person with open arms, you are very pleased about their arrival. They would no doubt welcome the action with open arms
arm 1
Your arms are the two long parts of your body that are attached to your shoulders and that have your hands at the end. She stretched her arms out He had a large parcel under his left arm
arm 1
If you hold something at arm's length, you hold it away from your body with your arm straight. He struck a match, and held it at arm's length
arm 1
If you twist someone's arm, you persuade them to do something. She had twisted his arm to get him to invite her
arm 1
If two people are walking arm in arm, they are walking together with their arms linked. He walked from the court arm in arm with his wife
arm 1
If you keep someone at arm's length, you avoid becoming too friendly or involved with them. She had always kept his family at arm's length
arm 2
If you arm someone with something that will be useful in a particular situation, you provide them with it. She thought that if she armed herself with all the knowledge she could gather she could handle anything
arm 2
If one group or country takes up arms against another, they prepare to attack and fight them. They threatened to take up arms against the government if their demands were not met
arm 2
Arms are weapons, especially bombs and guns. The IRA had extensive supplies of arms. arms control
arm 2
If you arm someone with a weapon, you provide them with a weapon. She'd been so terrified that she had armed herself with a loaded rifle Arming the police doesn't deter crime
arm 2
If people are up in arms about something, they are very angry about it and are protesting strongly against it. Environmental groups are up in arms about plans to sink an oil well close to Hadrian's Wall
arm 2
The arms of a city or of a noble family are its coat of arms. Arms is often used in the names of British pubs. china painted with the arms of Philippe V. his local pub, the Abercorn Arms. see also armed, -armed, coat of arms, comrade-in-arms, small arms
arm 2
A person's right to bear arms is their right to own and use guns, as a means of defence
arm 2
If soldiers lay down their arms, they stop fighting and give up their weapons
arm amputation
surgical removal of an arm
arm bone
a bone in the arm
arm chair
Seating that has both a backrest and armrests
arm chair
A dining chair with arms (properly called an open armchair) Also, loosely, any chair with arms
arm chair
a chair with side structures to support the arms or elbows
arm exercise
exercise designed to strengthen the arm muscles
arm guard
a pad worn by football players and hockey goalkeepers
arm in arm
with arms interlinked
arm rest
parts of a chair located on the sides and used to lean the arms while sitting
arm wrestling
{i} sport in which two people sit opposite one another and interlock bent arms on a table (the goal is to force the opponents arm to the surface of the table)
arm's length
length from the shoulder to finger tips
arm's length
a distance sufficient to exclude intimacy
arm's reach
close at hand, achievable, attainable
arm-pit
part of the body that is under the arm, shallow crater below the shoulder, depression under the shoulder
arm-twisting
persuasion by the use of direct personal pressure; "some gentle arm-twisting produced the desired result"; "no amount of arm-twisting will get me to agree
arm-wrestle
{f} engage in arm wrestling, participate in a test of strength in which two players clasp hands on a tabletop and attempt to force their opponent's hand downward
arm`s length transaction
business dealing between two parties that are independent of each other
armed
Pertaining to the horns, teeth, or tusks of beasts or pertaining to the beaks and talons of birds when these parts are coloured in a different tincture from the beast or bird itself
armed
Simple past tense and past participle of arm
armed
Equipped, especially with a weapon
armed
Having an arm or arms
armed
prepared for use; loaded
arming
A piece of tallow or soap put in the cavity and over the bottom of a sounding lead to pick up samples of the bottom of the sea
arms
plural form of arm

We laid down on the snowbank and moved our arms up and down to make snow angels.

arms
Third-person singular simple present indicative form of arm

If the Duke arms himself for war, the king will not sit by idly!.

at arm's length
Avoiding a close relationship

She's been keeping me at arm's length all the time. She doesn't want to get involved.

at arm's length
At a distance, away from one's body
break one's arm patting oneself on the back
To be very full of oneself. Often used as a sarcastic caution - "don't break your arm patting yourself on the back"

We're the best football team in the state! - Careful, dude, don't break your arm patting yourself on the back.

left arm orthodox
a style of bowling used by a left-handed bowler in which finger spin is used to move the ball from leg to off (for a right-handed batsman)
left arm unorthodox
a style of bowling used by a left-handed bowler in which wrist spin is used to move the ball from off to leg (for a right-handed batsman)
lever arm
The perpendicular distance between the line of action of a force and a pivot
long arm
A pole tool used for handling things too far away to reach
long arm
Influence, far-reaching power

The long arm of the law.

long arm of the law
The influence or effectiveness of law enforcement institutions; law enforcement officers collectively

Repeat violent offenders will hopscotch over state lines to avoid the long arm of the law, said Maryland Gov. Martin O'Malley.

long arm statute
In the law of civil procedure, a statute which establishes the activities by a potential defendant which will give the courts of a state personal jurisdiction over that defendant
long arm statutes
plural form of long arm statute
long-arm statute
Alternative spelling of long arm statute
long-arm statutes
plural form of long-arm statute (alternative spelling of long arm statutes)
pitman arm
An arm connected to the output shaft of a steering gear, aimed at moving the steering linkage to steer a vehicle's front wheels
radial arm saw
A circular saw mounted to slide along a horizontal beam
shot in the arm
A stimulus

His good marks gave him a shot in the arm.

shot in the arm
A shot of drug in the arm, to get on a high
spiral arm
A section of a spiral galaxy that coils out from the centre
steering arm
A bar connecting the steering wheel to the torsion bars to steer a car or vehicle
stiff-arm
To straight-arm
stiff-arm
straight-arm
straight-arm
An instance of this
straight-arm
To ward off by holding the arms out straight
strong-arm
To coerce, to muscle
strong-arm
Coercive, employing force
strong-arm
To bully; to intimidate
strong-arm
Bullying; extortionate
sword arm
The arm in which one's sword is normally held
tone arm
a light, balanced arm that holds the pickup cartridge on a record player
twist someone's arm
To coerce, force, or cajole

They had to twist his arm, but they got him to join the project.

upper arm
The section of an arm from the elbow to the shoulder
armful
as much as can be held in the arm or arms
armed
{a} furnished with arms, defended
arms
{n} the ensigns of a family, weapons, war
at arm's length
(deyim) As far as the arm can reach
at arm's length
(deyim) (fig.) Without undue familiarity
Armed
heavy
Arms
Used as part of the name of a public house or hotel
armed
An armed attack or conflict involves people fighting with guns or carrying weapons. They had been found guilty of armed robbery. unarmed see also arm, -armed
armed
The security system is armed when it is activated by entering your personal security code on the keypad or by a button on a keyfob Arming your system activates the detection of unauthorized entry
armed
Artileri Medan - Field Artillery
armed
prepared for use
armed
used of plants and animals
armed
Someone who is armed is carrying a weapon, usually a gun. City police said the man was armed with a revolver. a barbed-wire fence patrolled by armed guards The rebels are well organised, disciplined and very well armed
armed
used of plants and animals having arms or arms as specified; used especially in combination; "the many-armed goddess Shiva
armed
Furnished with whatever serves to add strength, force, or efficiency
armed
(used of persons or the military) characterized by having or bearing arms; "armed robbery"
armed
Having horns, beak, talons, etc; - - said of beasts and birds of prey
armed
having arms or arms as specified; used especially in combination; "the many-armed goddess Shiva"
armed
Furnished with weapons of offense or defense; furnished with the means of security or protection
armed
{s} equipped with weapons; prepared with equipment; covered protectively; having arms, having upper limbs
armed
A sweep wire is said to be armed when it has been fitted with cutters or other devices to increase its ability to cut moorings
armed
(used of persons or the military) characterized by having or bearing arms; "armed robbery" used of plants and animals having arms or arms as specified; used especially in combination; "the many-armed goddess Shiva
armed
packing
armful
As much as the arm can hold
armful
{i} amount a person can hold in an arm or in two arms
armful
An armful of something is the amount of it that you can carry fairly easily. He hurried out with an armful of brochures. = armload. armful of
armful
the quantity that can be contained in the arms
armful
The amount an arm or arms can hold
armfuls
plural of armful
arming
the act of equiping with weapons in preparation for war
arming
The act of furnishing with, or taking, arms
arming
present participle of arm
arming
The act supplying with arms and ammunition in preparation of a conflict
arming
Red dress cloths formerly hung fore and aft outside of a ship's upper works on holidays
arming
A piece of tallow placed in a cavity at the lower end of a sounding lead, to bring up the sand, shells, etc
arming
{i} act of preparation for war by equipping with weapons
arming
of the sea bottom
arms
The heraldic insignia of a person who has received an Award of Arms or higher level armigerous award, or the heraldic insignia of a branch See also Badge and Device
arms
weapons
arms
1 An emblem made of recognizable symbols that denote a country, state, political subdivision, or some other organized body As an example, the Arms of the United States consists of an eagle clutching an olive branch in its right claw and arrows in its left claw The motto "E Pluribus Unum" (out of many, one) is inscribed on a ribbon held in the eagle's beak 2 In heraldry, armorial bearings of a family, consisting of figures and colors borne in shields, banners, etc , as marks of dignity, and descending from father to son See "coat of arms "
arms
Anything which a man takes in his hand in anger, to strike or assault another with; an aggressive weapon
arms
Coat of arms, a pricelist shorthand
arms
Adjustable rate mortgages
arms
They create a frame that draws the eye to the isolated movements of the hips They also move in sinuous, snake-like fashion, or in graceful curves around the body
arms
Noun A heraldic design
arms
In the Bayeux tapestry, the Saxons fight on foot with javelin and battle-axe, and bear shields with the British characteristic of a boss in the centre The men were moustached
arms
The ensigns armorial of a family, consisting of figures and colors borne in shields, banners, etc
arms
Adjustable rate mortgage A mortgage that features predetermined adjustments of the loan interest rate at regular intervals based on an established index The interest rate is adjusted at each interval to a rate equivalent to the index value plus a predetermined spread, or margin, over the index, usually subject to per-interval and to life-of-loan interest rate and/or payment rate caps
arms
Australian Relief and Mercy Services
arms
Instruments or weapons of offense or defense
arms
Synonym for coat of arms
Turkish - English
arm
arm
History
Favorites