teçhizat

listen to the pronunciation of teçhizat
Turkish - English
{i} rig
equipment

Keep away from the electrical equipment. - Elektrikli teçhizatlardan uzak durun.

hardware
equipment, apparatus, paraphernalia, gear; matériel
fixings
gear
appointments
equipage
fitment
arming
fittings
accoutrements
accoutrement
equipment, outfit; kit
kit
appliance
harness
reinforcement
(Avcılık) out fit
(Ticaret) installation
fixing
accouterments
armament
{i} rigging
outfit
{i} plant
appointment
fitting
teçhizat dağıtım ve depolama sistemleri
(Askeri) equipment deployment and storage system
tesis, makine ve teçhizat
(Ticaret) plant, machinery and equipment
teşkilat ve teçhizat tablosu
(Askeri) table of organization and equipment
idari teçhizat
(Askeri) administrative equipment
araca yüklenmiş teçhizat
(Askeri) on-vehicle equipment
ağır teçhizat taşıyıcı
(Askeri) heavy equipment transporter
ağır teçhizat; yüksek infilak etkili patlayıcı madde
(Askeri) heavy equipment; high explosive
bakım harcama sınırı; asgari teçhizat listesi
(Askeri) maintenance expenditure limit; minimum equipment list
bina ve teçhizat
(Sigorta) buildings and equipment
boyut, faaliyet, konum, birlik, zaman ve teçhizat
(Askeri) size, activity, location, unit, time, and equipment
elektriksel teçhizat
electrical accessories
elektronik teçhizat
electronic equipment
enine teçhizat
transverse reinforcement
geride bırakılan teçhizat
(Askeri) remain-behind equipment
hafif teçhizat ulaştırma
(Askeri) light equipment transport
hassas ölçüm teçhizat laboratuvarı
(Askeri) precision measurement equipment laboratory
hat iyileştirme teçhizat tarayıcısı
(Askeri) line conditioning equipment scanner
hükümet tarafından sağlanan teçhizat
(Askeri) government-furnished equipment
ilave teçhizat
secondary reinforcement
insan ve teçhizat güç birikimi
(Askeri) manpower and equipment force packaging
inşaat mühendisiği dosyası; ortak teçhizat tesisi
(Askeri) civil engineering file; common equipment facility
kişisel koruyucu teçhizat
(Askeri) personal protective equipment
konuşlandırılabilir teçhizat listesi
(Askeri) deployable equipment list
minimum teçhizat
minimum reinforcement
nem önleyici teçhizat
moisture retarder
orta teçhizat taşıyıcısı; seyyar çevre timi
(Askeri) medium equipment transporter; mobile environmental team
ortak teçhizat grubu
(Askeri) common equipment group
savunma sanayii fabrika teçhizat merkezi
(Askeri) defense industrial plant equipment center
standart teçhizat
standard equipment
taktik alıcı teçhizat
(Askeri) tactical receive equipment
tam teçhizat
1. (Askeriye) all the gear ordinarily issued to a soldier. 2. all the equipment needed to do a job
tam teçhizat
panoply
tam teçhizat gelmek
to come bringing all the necessary gear; to come fully equipped
yeni teçhizat eğitim timi
(Askeri) new equipment training team
önceden mevzilendirilmiş kuvvet, teçhizat veya kaynaklar; önceden mevzilendirme
(Askeri) pre-positioned force, equipment, or supplies; prepositioning
Turkish - Turkish
Donatmaya yarar şeyler, donatı: "Silahını, techizatını ve hatta başındaki şapkasını bırakıp kaçıyor."- R. E. Ünaydın
Donatmaya yarar şeyler, donatı
(Osmanlı Dönemi) gerekli araç ve gereçlerle do· natımlar
donatı
teçhizat
Favorites