donatım

listen to the pronunciation of donatım
Turkish - Turkish
Donatma, teçhiz
Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler
Bir fabrikayı, bir hava alanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma
ordu donatım
Ordonat
donatım
Favorites