silahlanma

listen to the pronunciation of silahlanma
Turkish - English
armament

The assembly voted to protest against any nuclear armament. - Meclis herhangi bir nükleer silahlanmaya karşı protesto etmek için oy kullandı.

We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments. - Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız.

arming

People have started arming themselves. - İnsanlar silahlanmaya başladı.

People have started arming themselves. - Millet silahlanmaya başladı.

armament

We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments. - Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız.

The assembly voted to protest against any nuclear armament. - Meclis herhangi bir nükleer silahlanmaya karşı protesto etmek için oy kullandı.

arming

People have started arming themselves. - Millet silahlanmaya başladı.

silâh
weapon

Weapons export was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

He used his umbrella as a weapon. - O, şemsiyesini bir silah olarak kullandı.

silâh
gun

Guns don't kill people. People kill people. - Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar insanları öldürür.

Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town. - Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı.

silahlanma yarışı
arms race
silâhlanma yarışı
armament race
silâh
arm

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

Tom did time for armed robbery. - Tom silahlı soygun için cezasını doldurdu.

silâh
arms

The export of arms was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

Americans have the right to bear arms. - Amerikalılar silah taşıma hakkına sahiptir.

silah
(Askeri) armour
silah
armor
silah
weaponry

Let there be an end to wars and weaponry. - Savaşlara ve silahlara bir son verelim.

silah
arm

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

Arms export was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

silah
arming

People have started arming themselves. - Millet silahlanmaya başladı.

silah
weapon

He used his umbrella as a weapon. - O, şemsiyesini bir silah olarak kullandı.

Weapons export was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

nükleer silahlanma
nuclear arms
silah
gun point
silah
gunshots
Müşterek Mühimmat Etkinliği Elkitabı (JMEM)/havadan karaya silahlanma sistemi
(Askeri) Joint Munitions Effectiveness Manual (JMEM)/air-to surface weaponeering system
NATO Deniz Kuvvetleri Silahlanma Grubu
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Naval Armaments Group
NATO Hava Kuvvetleri Silahlanma Grubu
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Air Force Armaments Group
NATO Kara Kuvvetleri Silahlanma Grubu
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Army Armaments Group
silah
{i} hardware
silah
firearm

Dan is a firearms expert. - Dan bir ateşli silah uzmanıdır.

I don't have a firearm. - Bir ateşli silahım yok.

silah
weapon, arm
silahlanmak
to take up arms, arm oneself; to become armed; to increase one's supply of arms
silahlanmak
to arm
silâh
gat

Tom held the hostages at gunpoint while Mary gathered the cash. - Tom, Mary parayı toplarken rehineleri silahla tuttu.

silâhlanmak
arm
yeniden silahlanma
rearmament
Turkish - Turkish
Silahlanmak işi
Silahını veya silahlı kuvvetlerini çoğaltma ve güçlendirme
Silah
yarak
Silah
algu
Silâh
cebe
Silâh
(Osmanlı Dönemi) ZİKE
Silâh
(Osmanlı Dönemi) HAŞHAŞA
Silâh
(Osmanlı Dönemi) VİZR
Silâhlanmak
(Osmanlı Dönemi) TEDECCÜC
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç
silah
Savunmak veya saldırmak için kullanılan, başvurulan her şey
silah
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
silahlanmak
Silâhlı duruma gelmek
English - Turkish

Definition of silahlanma in English Turkish dictionary

silah
(Silahlar) bir silah ateşlendiğinde bir yanık kokusu varsa size kimyalsal madde yayar
silahlanma
Favorites