arming

listen to the pronunciation of arming
English - Turkish
silah

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

silahlanma

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

{f} silahlan

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

teçhizat
{i} donatım
{i} arma
{i} silâhlanma

Millet silahlanmaya başladı. - People have started arming themselves.

(Askeri) (NATO) ATEŞLEME DURUMUNA GETİRME, KURMA (NATO): Patlayıcı maddelerde, silahlarda ve silah sistemlerindeki kullanımı ile, bir emniyet durumundan ateşlemeye hazırlık durumuna geçişi ifade eder
(Askeri) (DOD, IADB): ATEŞLEME DURUMUNA GETİRME (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Patlayıcı maddelerde, silahlarda ve mühimmattaki kullanım ile, bir emniyet durumundan ateşlemeye hazırlık durumuna geçişi ifade eder
{i} silâhlandırma
arm
kol

Eğer onu kolundan yakalamasaydı, göletin içine düşmüş olacaktı. - She would have fallen into the pond if he had not caught her by the arm.

O beni kolumdan yakaladı. - He caught me by the arm.

arming delay device
(Askeri) ATEŞLEME GECİKTİRME CİHAZI: Mayının dökülmesinden sonra önceden kurulmuş muş bir zaman için faaliyete geçiyor olmasını engellemek amacıyla mayına monte edilen bir cihaz
arming lanyard
(Askeri) KURMA İPİ: bkz: "arming wire"
arming pin
(Askeri) EMNİYETE ALMA PİMİ: Çıkarıldığı andan itibaren başlayan ateşleme dönemini engellemek üzere bir fünyeye takılan bir emniyet aracı
arming plug
(Askeri) ATEŞLEME TAPASI: Mayını çalışır duruma getirmek için kullanılan bir çeşit anahtar
arming range
(Askeri) TAPA MESAFESİ: Topçulukta, bir tapanın bağlandığı mesafe
arming signal
(Askeri) ATEŞLEME İŞARETİ: Harp başlığını ateşleme durumuna getirmek için füze güdüm sisteminden verilen bir işaret
arming system
(Askeri) KURMA SİSTEMİ: Bir silahın, ateş ve fünye sistemlerini hazır hale getiren (silah veren), emniyete alan veya tekrar emniyete alan (silahı alan) ve nükleer sistemindeki cihazları harekete geçirebilen kısmı
arming vane
(Askeri) KURMA PERVANESİ: Bir bombanın tapa mekanizmasına bağlı ve bombayı, bir yere çarptığı zaman infilak edecek duruma getiren küçük pervane
arming wire
(Askeri) KURMA TELİ: Silahın atılmasından önce ateşlemenin başlamasını önlemek amacıyla uçağa takılan (ekseriya ateşleme birliğinde) ve bir silah sistemine iliştirilen (Örneğin fünye, kanatçık, paraşüt torbası gibi) bir kablo, tel veya iptir. Ayrıca bakınız: "safety wire; arming lanyard; safety lanyard"
arm
silâh

Askerlerin bol miktarda silahları vardı. - The troops had plenty of arms.

Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız. - We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.

arm
fakir
arm
kısım
arm
kuvvet

Tom silahlı kuvvetlere katıldı. - Tom has joined the army.

Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı. - The armed forces succeeded in occupying the entire territory.

arm
{i} otorite
arm
bölüm

Galaksinin Yay ve Perse takım yıldızı bölümleri binlerce yıl keşfedilmemiş olarak kaldı. - The Sagittarius and Perseus Arms of the galaxy remained unexplored for thousands of years.

arm
{i} koy

Tom ısıölçeri kolunun altına koydu. - Tom put the thermometer under his arm.

Tom kolunu Mary'nin etrafına koydu. - Tom put his arm around Mary.

arm
askerlik
arm
silah

Silah ihracatı yasaklandı. - Arms export was prohibited.

Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız. - We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.

arm
{f} silahlandır

Tom bir tabanca ve bir bıçakla kendini silahlandırdı. - Tom armed himself with a gun and a knife.

Onlar kendilerini silahlarla silahlandırdılar. - They armed themselves with rifles.

arm
koltuk kolu
arm
giysi kolu
arm
askerlik hizmeti
arm
güç

Onun çok güçlü kolları var. - He has very strong arms.

Onun güçlü bir kolları var. - He has powerful arms.

arm
silahlandırmak

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

arm
erk

Erkek kardeşim bir ağaçtan düştü ve kolunu kırdı. - My brother fell out of a tree and broke his arm.

O erkeğin kolu benimkine hafifçe çarptı. - His arm brushed against mine.

arm
şube kol
arm
yetke
arm
kolu
ARM
(Askeri) antiradyasyon füzesi (antiradiation missiles)
arm
teçhiz etmek
arm
{i} körfez
arm
{f} sarılmak

Tom bana sarılmak için kollarını açtı. - Tom opened his arms to hug me.

Mary bana sarılmak için kollarını açtı. - Mary opened her arms to hug me.

arm
zırh giydirmek
arm
destek olmak
arm
{f} silahlandırmak; silahlanmak
arm
dal

Bebek annesinin kucağında uykuya dalmıştı. - The baby was sound asleep in her mother's arms.

arm
donatmak
arm
donatım teçhizat
arm
silahlandırma

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

arm
{i} cephane

Ordu cephaneliğini düşmana bıraktı. - The army surrendered its arsenal to the enemy.

arm
savaşa hazırlamak
arm
sağlamak

Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar. - They were accused of supplying arms to terrorists.

arm
silâhlandırmak

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

arm
{i} şube
arm
(Askeri) MUHARİP SINIF: Kara Ordusu'nda; piyade, topçu, zırhlı birlik gibi, başlıca görevi muharebe olan sınıflar
arm
teçhiz
arm
{i} pazı
arm
silaha sarılmak
arm
askeri kuvvetlerin bir kolu
arm
{f} elini uzatmak
arm
asker

Ordu, madencileri uzaklaştırmak için asker gönderdi. - The army sent soldiers to remove the miners.

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

arm
arm
arm
silâhlanmak
delayed arming
(Askeri) geciktirmeli ateşleme
delaying arming mechanism
(Askeri) GECİKMELİ ATEŞLEME TERTİBATI: Bir mayının, yerleştirilmesini müteakip, önceden tespit edilmiş bir süre geçinceye kadar, ateşlenmesini önlemek üzere hazırlanmış bir cihaz
direct arming
(Askeri) doğrudan ateşleme
forward arming and refueling point
(Askeri) İLERİ MÜHİMMAT VE YAKIT İKMAL NOKTASI: Bir havacı komutan tarafından organize edilen, teçhizatlandırılan ve intikal ettirilen ve genelde ana muharebe sahasında konuşlanmış olup harekat sahasına hava birliğinin muharebe hizmet sahasına daha yakın olan, ve muharebede yer alan hava manevra birliklerine gerekli yakıt ve mühimmatı temin eden geçici bir tesis. İleri mühimmat ve yakıt verme noktası bir muharebe uçağına aynı anda yakıt ve cephane verebilir FARP olarak da bilinir
forward arming and refueling point
(Askeri) ileri güç ve yakıt ikmal noktası
intermittent arming device
(Askeri) FASILALI ATEŞLEME DURUMUNA GETİRME CİHAZI: Bir mayına takılan, sadece ayarlandığı zaman ateşleme durumuna geçmesini sağlayan cihaz
passive arming
(Otomotiv) pasif önlemler
safing and arming mechanism
(Askeri) EMNİYETE ALMA VE KURMA MEKANİZMASI: Ateşlemeyi geciktirmeyi tamamlamadan önce mühimmatın ana barut hakkının kasıtsız olarak kullanılmasını önleyen bir mekanizma olup buna mukabil kurmadan sonra patlayıcı düzeninin harekete geçmesine imkan verir
special warhead arming control
(Askeri) HARP BAŞLIĞI ÖZEL EMNİYET DÜZENİ: Bak. "prescribed action link"
Turkish - Turkish

Definition of arming in Turkish Turkish dictionary

ARM
(Osmanlı Dönemi) Kafa tutma
ARM
(Osmanlı Dönemi) (Arem) İnatçılık, muannitlik
English - English
The act supplying with arms and ammunition in preparation of a conflict
Present participle of arm
A piece of tallow or soap put in the cavity and over the bottom of a sounding lead to pick up samples of the bottom of the sea
Red dress cloths formerly hung fore and aft outside of a ship's upper works on holidays
A piece of tallow placed in a cavity at the lower end of a sounding lead, to bring up the sand, shells, etc
{i} act of preparation for war by equipping with weapons
of the sea bottom
the act of equiping with weapons in preparation for war
The act of furnishing with, or taking, arms
arming sword
A sword seen as a being a part of someone's set of arms or military accoutrements; a warrior's regimental or official sword

Lo, to that shore one in an auncient gowne, / Whose hoarie locks great grauitie did crowne, / Holding in hand a goodly arming sword, / By fortune came .

arming swords
plural form of arming sword
arming cap
Padded cap or hood worn inside a helmet
arming cap
A padded cloth coif worn underneath a maille coif for comfort and protection
arming cap
A small quilted cap worn under the mail coif that offered protection against blows and the friction of mail against the head They seem to have fallen out of use by the beginning of the 14th century
ARM
adjustable rate mortgage
ARM
accelerated reply mail: a service of the United States Postal Service
arm
The portion of the upper human appendage, from the shoulder to the wrist and sometimes including the hand

She stood with her right arm extended and her palm forward to indicate “Stop!”.

arm
Pitiful; wretched
arm
Poor
arm
The extended portion of the upper limb, from the shoulder to the elbow

The arm and forearm are parts of the upper limb in the human body.

arm
A long, narrow, more or less rigid part of an object extending from the main part or centre of the object, such as the arm of an armchair, a crane, a pair of spectacles or a pair of compasses

The robot arm reached out and placed the part on the assembly line.

arm
A bay or inlet off a main body of water

Shelburne Bay is an arm of Lake Champlain.

straight arming
Present participle of straight arm
arm
{v} to furnish with or take up arms, to aid
arm
{n} a limb of the body, branch, inlet, strength
ARM
adjustable-rate mortgage. Upper limb of a biped, particularly a primate. Primate arms have one long bone, the humerus, in the upper arm above the elbow, and two thinner bones, the radius and ulna, in the forearm. The triceps muscle straightens the forearm at the elbow joint; the brachialis and biceps muscles bend it. Forearm and small muscles in the hand move the hand and fingers. The term may also denote the limb or the locomotive or prehensile organ of an invertebrate (e.g., the ray of a starfish or the tentacle of an octopus). arms control coat of arms shield of arms Strategic Arms Limitation Talks Strategic Arms Reduction Talks Armed Islamic Group
Forward Arming & Refueling Point
FARP, portable base that is moved from place to place by heavy transport helicopters
arm
Stands for Adjustable Rate Mortgage A mortgage with an interest rate that changes periodically, up or down, based on an interest rate index
arm
A slender part of an instrument or machine, projecting from a trunk, axis, or fulcrum; as, the arm of a steelyard
arm
A mortgage for which the interest rate is adjusted periodically according to movements in a pre-selected index
arm
a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb
arm
Adjustable Rate Mortgage; a mortgage loan subject to changes in interest rates; when rates change, ARM monthly payments increase or decrease at intervals determined by the lender; the Change in monthly -payment amount, however, is usually subject to a Cap
arm
the part of a garment that is attached at armhole and provides a cloth covering for the arm
arm
the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person any projection that is thought to resemble an arm; "the arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of the sewer"
arm
brachium
arm
Adjustable Rate Mortgage-See Variable Rate Mortgage
arm
is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border"
arm
A weapon of offense or defense; an instrument of warfare; commonly in the pl
arm
{f} equip with weapons; be equipped with weapons
arm
The limb of the human body which extends from the shoulder to the hand; also, the corresponding limb of a monkey
arm
Anything resembling an arm The fore limb of an animal, as of a bear
arm
(Adjustable Rate Mortgage) Variable rate mortgage The interest rate is not fixed Rate changes periodically depending on mortgage (every year, every five years etc )
arm
See: Adjustable-rate mortgage
arm
An inlet of water from the sea
arm
The end of a yard; also, the part of an anchor which ends in the fluke
arm
{i} part of the body between the shoulder and the hand
arm
Adjustable Rate Mortgage – The interested rate is not fixed for the term of the mortgage This is a mortgage in which the interest rate is adjusted periodically based on a pre-selected index
arm
To take by the arm; to take up in one's arms
arm
To furnish with arms or limbs
arm
Advanced RISC Machines, the company that produced the processors used in Newton OS devices See also StrongARM
arm
a group of participants in a clinical trial, all of whom receive the same treatment, intervention or placebo The other arm(s) receive(s) a different treatment
arm
the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person
arm
a group of participants in a clinical trial who all receive the same treatment (treatment arm) or placebo (control arm)
arm
A support for the elbow, at the side of a chair, the end of a sofa, etc
arm
To cover or furnish with a plate, or with whatever will add strength, force, security, or efficiency; as, to arm the hit of a sword; to arm a hook in angling
arm
Adjustable Rate Mortgage is a mortgage that changes interest rate periodically based upon the changes in a specified index
arm
To prepare a tool or a weapon for action, to activate
arm
The extended portion of the upper limb, from the shoulder to the wrist and sometimes including the hand
arm
(Adjustable Rate Mortgage) - A mortgage loan which allows the lender to adjust the interest rate periodically according to a specified index agreed upon at the inception of the loan Also called a Variable Rate Mortgage
arm
an administrative division of some larger or more complex organization; "a branch of Congress"
arm
Fig
arm
Adjustable-rate mortgage loan features an interest rate that moves up and down as market conditions change ARMs usually offer a lower initial interest rate, but your mortgage payments may change periodically (usually semiannually or annually) Rate changes are based on an index such as the one-year Treasury Index or the cost-of-funds index (COFI) Some ARM can be convertible
arm
Power; might; strength; support; as, the secular arm; the arm of the law
arm
To furnish with means of defense; to prepare for resistance; to fortify, in a moral sense
arm
heraldic bearings or insignia
arm
Adjustable rate mortgage, where the lender can lower or raise the interest rate of a loan based on a predetermined index
arm
To provide one's self with arms, weapons, or means of attack or resistance; to take arms
arm
a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb prepare oneself for a military confrontation; "The U
arm
To supply with a weapon or weapons
arm
A mortgage which permits the lender to adjust the interest rate upwards or downwards in accordance with a specified index
arm
An ARM is a RISC processor invented by Advanced RISC Machines, currently owned by Intel, and currently produced by both the above and Digital/Compaq ARMs are different from most other processors in that they were not designed to maximize speed but rather to maximize speed per power consumed Thus ARMs find most of their use on hand-held machines and PDAs A few different OSes run on ARM based machines including Newton OS, JavaOS, and (soon) Windows CE and Linux The StrongARM is a more recent design of the original ARM, and it is both faster and more power efficient than the original
arm
A branch of a tree
arm
any instrument or instrumentality used in fighting or hunting; "he was licensed to carry a weapon"
arm
To furnish or equip with weapons of offense or defense; as, to arm soldiers; to arm the country
arm
A mortgage loan with an interest rate that changes periodically to reflect changes in a specified financial index
arm
prepare oneself for a military confrontation; "The U S is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border"
arm
See: adjustable rate mortgage
arm
A financing technique in which the lender can raise or lower the mortgage interest rate according to a set index, such as six-month Treasury bills
arm
Any of the treatment groups in a randomized trial Most randomized trials have two arms, but some have three arms or even more
arm
A branch of the military service; as, the cavalry arm was made efficient
arm
supply with arms; "The U
arm
A weapon
arm
armed the freedom fighters in Afghanistan
arm
A limb, or locomotive or prehensile organ, of an invertebrate animal
arm
A mortgage which allows the lender to adjust the interest rate in accordance with a specified index and margin periodically, as agreed to at the inception of the loan
arm
is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border" supply with arms; "The U
arm
any projection that is thought to resemble an arm; "the arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of the sewer"
arm
Is a mortgage in which the interest rate is adjusted periodically based on a preselected index Also known as an Adjustable Rate Mortgage or the Variable Rate Mortgage
arm
supply with arms; "The U S armed the freedom fighters in Afghanistan"
arm
(adjustable rate mortgage) - Loans whose interest rates change periodically according to a specified financial index Deed This is the written transfer of property ownership as well as proof of ownership Index Guide for rate changes that lenders use to decide how much the annual percentage rate will change over time Promissory Note A document between the lender and the borrower explaining what is owed and how it is to be repaid
Turkish - English

Definition of arming in Turkish English dictionary

arm
arm
arming

  Hyphenation

  arm·ing

  Turkish pronunciation

  ärmîng

  Pronunciation

  /ˈärməɴɢ/ /ˈɑːrmɪŋ/

  Etymology

  (verb.) 12th century. Middle English armen, from Old French armer, from Latin armare, from arma weapons, tools; akin to Latin ars skill, Greek harmos joint, arariskein to fit.

  Videos

  ... but we have to act with more urgency because a changing climate is re-arming ...

  Word of the day

  duodenum
Favorites