silahlar

listen to the pronunciation of silahlar
Turkish - English
weaponry

Let there be an end to wars and weaponry. - Savaşlara ve silahlara bir son verelim.

armaments
{i} armament
{i} arms

Some people are demonstrating against nuclear arms. - Bazı insanlar nükleer silahlara karşı gösteri yapıyorlar.

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

silâh
weapon

He used his umbrella as a weapon. - O, şemsiyesini bir silah olarak kullandı.

Barack Obama is aiming for an international ban on nuclear weapons, but is not against them in all wars. - Barack Obama, nükleer silahlarla ilgili uluslararası bir yasaklamayı hedefliyor, fakat tüm savaşlarda onlara karşı değil.

silâh
gun

The gunman was Jack Ruby. - Silahlı adam Jack Ruby idi.

Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town. - Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı.

silâh
arm

We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments. - Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız.

Tom did time for armed robbery. - Tom silahlı soygun için cezasını doldurdu.

ağır silahlar
artillery

The soldiers had artillery. - Askerlerin ağır silahları vardı.

silâh
arms

The export of arms was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

biyolojik ve kimyasal silahlar
(Askeri) nuclear
silah
(Askeri) armour
silah
armor
silah
arm

Tom did time for armed robbery. - Tom silahlı soygun için cezasını doldurdu.

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

silah
weaponry

Let there be an end to wars and weaponry. - Savaşlara ve silahlara bir son verelim.

silah
arming

People have started arming themselves. - Millet silahlanmaya başladı.

silah
weapon

Weapons export was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

He used his umbrella as a weapon. - O, şemsiyesini bir silah olarak kullandı.

silah
gun point
silah
gunshots
1980 Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Kongresi; süreki taşıyıcı dalgas
(Askeri) 1980 United Nations Convention on Conventional Weapons; continuous carrier wave
Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu
(Askeri) Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BSS)
(Askeri) Biological Weapons Convention
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS); ortak muharebe komutanı
(Askeri) Chemical Weapons Convention; composite warfare commander
Nükleer Silahlar İstihbarat Destek Planı
(Askeri) Nuclear Weapons Intelligence Support Plan
ateşli silahlar
(Hukuk) firearms

Sami and Layla shared a passion for firearms. - Sami ve Leyla ateşli silahlar için olan bir tutkuyu paylaşıyorlardı.

A country cannot truly be considered free if it does not allow its citizens to own firearms. - Bir ülke, vatandaşlarının ateşli silahlara sahip olmasına izin vermezse gerçekten özgür olarak kabul edilemez.

atomik, biyolojik ve kimyasal silahlar
ABC weapons Atomic
atomik, biyolojik ve kimyasal silahlar
Biological and Chemical weapons
belde taşınan silahlar
(Askeri) side arms
biyolojik silahlar
biological weapons
geliştirilmiş konvansiyonel silahlar
(Askeri) advanced conventional weapons
hafif silahlar
small arms
hafif silahlar dolabı
(Askeri) small arms locker
insansız silahlar
(Hukuk) inhumane weapons
kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve gelişmiş patlayıcı silahlar
(Askeri) chemical, biological, radiological, nuclear and high yield explosives
klasik silahlar
conventional weapons
konvansiyonel silahlar
conventional weapons
nükleer silahlar
nuclear weaponry
nükleer silahlar (NUWEP) keşif listesi
(Askeri) nuclear weapons (NUWEP) reconnaissance list
silah
weapon, arm
silah
{i} hardware
silah
firearm

I don't have a firearm. - Bir ateşli silahım yok.

Hand over your firearms. - Silahlarınızı teslim edin.

silâh
{i} gat

Tom held the hostages at gunpoint while Mary gathered the cash. - Tom, Mary parayı toplarken rehineleri silahla tuttu.

stratejik silahlar
strategic arms
Turkish - Turkish
(Hukuk) ESİHA
(Osmanlı Dönemi) eslihâ
Silah
yarak
Silah
algu
Silâh
cebe
Silâh
(Osmanlı Dönemi) ZİKE
Silâh
(Osmanlı Dönemi) HAŞHAŞA
Silâh
(Osmanlı Dönemi) VİZR
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç
silah
Savunmak veya saldırmak için kullanılan, başvurulan her şey
silah
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
English - Turkish

Definition of silahlar in English Turkish dictionary

silah
(Silahlar) bir silah ateşlendiğinde bir yanık kokusu varsa size kimyalsal madde yayar
silahlar
Favorites