silâhlandırmak

listen to the pronunciation of silâhlandırmak
Turkish - English
to arm, equip with weapons
arm

They asked for permission to arm their ships. - Gemilerini silahlandırmak için izin istediler.

arm

They asked for permission to arm their ships. - Gemilerini silahlandırmak için izin istediler.

silâh
weapon

He used his umbrella as a weapon. - O, şemsiyesini bir silah olarak kullandı.

The fingerprints left on the weapon match the suspect's. - Silahta kalan parmak izleri şüphelininki ile uyuşuyor.

silâh
gun

Toss your gun over here. - Silahını buraya fırlat.

Guns don't kill people. People kill people. - Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar insanları öldürür.

silâh
arm

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

Tom did time for armed robbery. - Tom silahlı soygun için cezasını doldurdu.

silâh
arms

Americans have the right to bear arms. - Amerikalılar silah taşıma hakkına sahiptir.

The export of arms was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

silah
(Askeri) armour
silah
armor
silah
arm

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

Arms export was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

silah
arming

People have started arming themselves. - Millet silahlanmaya başladı.

silah
weapon

Weapons export was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

China is working to modernize its weapons program. - Çin, silah programını modernleştirmek için çalışıyor.

silah
weaponry

Let there be an end to wars and weaponry. - Savaşlara ve silahlara bir son verelim.

silahlandırma
armament
silah
gun point
silah
gunshots
silah
{i} hardware
silah
weapon, arm
silah
firearm

Dan is a firearms expert. - Dan bir ateşli silah uzmanıdır.

The government has been reconsidering its firearms exportation. - Hükümet ateşli silah ihracatını yeniden ele almaktadır.

silahlandırma
arm

They asked for permission to arm their ships. - Gemilerini silahlandırmak için izin istediler.

silâh
gat

Tom held the hostages at gunpoint while Mary gathered the cash. - Tom, Mary parayı toplarken rehineleri silahla tuttu.

silâhlandırma
armament
silâhlandırma
{i} arming
yeniden silahlandırmak
rearm
Turkish - Turkish
Silâhlı duruma getirmek
silahlamak
Silah
yarak
Silah
algu
Silahlandırma
(Hukuk) TESLİH
Silâh
cebe
Silâh
(Osmanlı Dönemi) ZİKE
Silâh
(Osmanlı Dönemi) HAŞHAŞA
Silâh
(Osmanlı Dönemi) VİZR
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç
silah
Savunmak veya saldırmak için kullanılan, başvurulan her şey
silah
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
silahlandırma
Silâhlandırmak işi
silahlandırma
(Osmanlı Dönemi) teslih
English - Turkish

Definition of silâhlandırmak in English Turkish dictionary

silah
(Silahlar) bir silah ateşlendiğinde bir yanık kokusu varsa size kimyalsal madde yayar
silâhlandırmak
Favorites