derlemek

listen to the pronunciation of derlemek
Türkçe - İngilizce
compile
collect
codify
compile to
edit
patch up
to collect, to compile
to gather together, collect. derleyip toparlamak to clean up, put (a place) in order
gather together
glean
derleme
compilation

He devoted his whole life to compilation of the dictionary. - O bütün hayatını sözlük derlemeye adadı.

derleme
{i} collection

She published two collections of short stories. - O iki tane kısa öykü derlemesi yayınladı.

derleme
{s} eclectic
derleme
collecting
derleme
editting
derleme
miscellanea
derleme
(Dilbilim) collation
derleme
(Kimya) compile

We should compile a list of everybody who would be willing to help. - Yardım etmeye istekli olacak herkesin bir listesini derlemeliyiz.

derleme
(Bilgisayar) build
derleme
(Arılık) review
derle
compile

He compiled a Japanese folklore anthology for use in schools. - O, okullarda kullanım için bir Japon folklor antolojisi derledi.

The data hasn't been compiled yet. - Veri henüz derlenmiş değil.

derleme
miscellany
derleme
compiling
derleme
{i} digest
derle
compiled

He compiled a Japanese folklore anthology for use in schools. - O, okullarda kullanım için bir Japon folklor antolojisi derledi.

This data was compiled by Tom. - Bu veriler Tom tarafından derlenmiştir.

derleme
compile time
derle
compiling

I'm having some problems compiling this software. - Bu yazılımı derlerken bazı sorunlarla karşılaşıyorum.

derleme
collected work
derleme
garland
derleme
collecting, compilation, miscellany; collected, selected
derleme
potpourri
derleme
collected works
derleme
collected, selected
derleme
anthology. D
derleme
composition
derleme
olio
derleme
gleanings
derleme
variorum
derleme
clean up
yeniden derlemek
to recompile
derlemek