to change a text, or a document

listen to the pronunciation of to change a text, or a document
İngilizce - Türkçe

to change a text, or a document teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

edit
yazıyı yayına hazırlamak
edit
üzerinde kalem gezdirmek
edit
üzerinde kalem oynatmak
edit
(Bilgisayar) düzenle

En sevdiğiniz resim düzenleme yazılımı hangisi? - What's your favorite image editing software?

Ne sıklıkta profil düzenlersin? - How often do you edit your profile?

edit
biçimlemek
edit
(kitap/film/vb.) yayına hazırlamak
edit
biçimle
edit
(Askeri) METNİ GÖZDEN GEÇİRMEK: Kriptografide; metni, müteakip safha için hazırlamak, tashih etmek
edit
{f} yönetmek
edit
{f} yazımlamak (data)
edit
(Nükleer Bilimler) düzeltme
edit
düzen, redaksiyon yapmak
edit
düzeltmek
edit
{f} yerli yerine koymak
edit
başkasının yazdığı bir yazıyı basılmak üzere hazırlamak
edit
{f} baskıya sokmak
edit
{f} redaksiyon yapmak
edit
edit yönet/hazırla/düzelt
edit
{f} kısaltmak
edit
{f} yayına hazırlamak
İngilizce - İngilizce
edit
to change a text, or a document