bası

listen to the pronunciation of bası
Türkçe - İngilizce
print, printing
printing, impression
printing

This textbook, having been printed in haste, has a lot of printing mistakes. - Bu ders kitabının, aceleyle basıldığı için, bir sürü hatası var.

edition
impression
press

The press is interested in his private life. - Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor.

The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin. - Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu.

fourth
print

This book was printed in England. - Bu kitap İngiltere'de basıldı.

As it was printed in haste, the book has many misprints. - O acele ile basıldığı için, kitabın bir sürü baskı hataları var.

Türkçe - Türkçe
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarma işi, tab
tab
tabı
bası