the form in which a text (especially a printed book) is published

listen to the pronunciation of the form in which a text (especially a printed book) is published
İngilizce - Türkçe

the form in which a text (especially a printed book) is published teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

edition
{i} yayın

Ansiklopedinin gözden geçirilmiş sürümü yayınlandı. - A revised edition of the encyclopedia was published.

İlk baskı on yıl önce yayınlandı. - The first edition was published ten years ago.

edition
yayım
edition
bası
edition
basım
edition
başım
edition
{i} baskı

Bu baskı yedi bin nüsha ile sınırlı. - This edition is limited to seven thousand copies.

Bu sözlük kısaltılmış bir baskıdır. - This dictionary is an abridged edition.

edition
{i} edisyon, basım
edition
{i} tiraj
edition
bir kitabın bir defada basılması veya basılma sekli
edition
bir kitabın bir defada basılan nüshalarının sayısı
edition
tabı
edition
(Askeri) BASKI: Kartografide, diğer neşriyattan farklı olan bir harita veya şema baskısı
edition
de luxe edition lüks baskı
edition
first edition ilk baskı
İngilizce - İngilizce
edition
the form in which a text (especially a printed book) is published