dressing

listen to the pronunciation of dressing
İngilizce - Türkçe
{i} sargı
{i} pansuman
{i} giyme
{i} sos

Ne tür sos istiyorsun? - What kind of dressing do you want?

Salatanda ne tür sos istiyorsun? - What kind of dressing do you want on your salad?

{i} giydirme

Dan kızı Linda'yı giydirmeyi bitirdi. - Dan finished dressing his daughter, Linda.

{i} terbiye
{i} dolma harcı
{i} salata sosu

Her şeyi iyice karıştırdıktan sonra, salata sosu ve biraz biber ekleyin! - After you've mixed everything well, add salad dressing and a little pepper!

Favori salata sosunuz nedir? - What's your favorite salad dressing?

{i} yapının dış kısmı
(Tıp) Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.)
{i} pervaz
{i} apre
{i} gübre
giyerek
(İnşaat) duvar kaplaması
giyinerek
düzleme
(Tarım) gübreleme
işleme
(Gıda) süsleme
(Teknik,Tekstil) haşıl
(salça/mayonez/sos/vb.) yemek malzemesi
{f} giyin

Ona giyindiğimi söyle. - Tell her that I am dressing.

Tom giyinme odasına gitti. - Tom went into his dressing room.

giyinme kuşanma
dressing table
(Tekstil) apre ( kumaş perdahı ), haşıl
dressing case tuvalet çantası
gardırop
dili azarlama
dressing room giyinme odası
{i} (salata için) sos
{i} (kızarmış hindi ile yenilen) ekmek kırıntılarıyla yapılan baharatlı bir yemek
dressing gown sabahlık
(Tıp) Yarayı sarma
tavuk dolması içi
giyim
kaplama
(Tıp) dressing
(Tıp) steril gaz
(İnşaat) bileme
dressing table
tuvalet masası
dress
giyinmek

Görünmez olsam, giyinmek zorunda olmam. - If I were invisible I wouldn't have to dress myself.

Şık giyinmek zorunda değilsin. - You don't have to dress up.

dress
elbise

Elbisesi dizinin üstündeydi. - Her dress is above the knee.

O beyaz elbise sana yakışıyor. - That white dress looks good on you.

dress
kıyafet

Onun kıyafeti mavi ile beyaz benekli. - Her dress is blue with white spots.

Ben onun adına bir yeni kıyafet aldım. - I bought a new dress for her on his behalf.

dress
giymek

Şimdi zayıf olduğumdan dolayı bu kıyafeti giymek benim için daha kolay. - It's easier for me to wear this dress now that I'm thin.

Bu aptal elbiseyi giymek istemiyorum! - I don't want to wear this stupid dress!

dress
giysi

Bu giysi ona gerçekten yakışıyor. - That dress really becomes him.

Tom Jill'e yeni bir giysi yaptı. - Tom made Jill a new dress.

dressing gown
sabahlık
dressing down
zılgıt
dressing gown
robdöşambr
dressing gown
İng. sabahlık; robdöşambr
dressing gown
(Teknik,Tekstil) ropdöşambr
dressing machine
(Tekstil) apre tezgahı
dressing sb down
fırça
dressing plant
hazırlama tesisi
dressing plate
tesviye tablası
dressing room
tuvalet odası
dressing room
giyinme odası

Tom giyinme odasında. - Tom is in the dressing room.

Tom giyinme odasına gitti. - Tom went into his dressing room.

dressing-down
azar
dressing-down
fırça
dressing cabin
kabin soyunma
dressing rooms
soyunma odaları
dressing-gown
sabahlık
dressing agent
(Tekstil) apreleyici
dressing apraxia
(Pisikoloji, Ruhbilim) giyinme apraksisi
dressing case
(isim) makyaj çantası
dressing case
{i} makyaj çantası
dressing compound
(Kimya) koruyucu bileşik
dressing cubicle
soyunma odacığı
dressing down
paylama
dressing down
dövme
dressing down
azarlama
dressing down
dayak
dressing fat
(Tekstil) apre yağı
dressing glue
(Tekstil) apre kolası
dressing hammer
doğrultma çekici
dressing machine
(Tekstil) apre makinesi
dressing plant
(Madencilik) hazırlama birimi
dressing room
makyaj odası
dressing room
soyunma odası
dressing shop
işleme atölyesi
dressing somebody down
fırça çekme
dressing station
(Askeri) tıbbi yardım istasyonu
dressing station
ilk yardım istasyonu
dressing station
yaralı tedavi istasyonu
dressing station
(Askeri) SIHHİ YARDIM İSTASYONU: Bak. "aid station"
dressing stone
taşın yontulması
dressing table
(Tekstil) apremasası
dressing table
makyaj masası
dressing table
(Tekstil) apre masası
dress
{i} giyim

Paul giyimine özen gösteren kimse. - Paul is a natty dresser.

Tom düzgün giyimlidir. - Tom is neatly dressed.

dress
pansuman yapmak
dress
{f} giydirmek
dress
{f} giydirip kuşatmak
dress
{i} üst baş
dress
{i} kılık
dress
üst

Tom cüzdanını şifoniyerin üstüne koydu. - Tom put his wallet on top of the dresser.

Salatamın üstüne İtalyan sosu istiyorum. - I want Italian dressing on my salad.

dress
gece elbisesi giymek
dress
gübrelemek
dress
rendelemek
dress
redingot
dress
urba
dress
kadın elbisesi

Tom bir kadın elbisesi giyiyor. - Tom is wearing a women's dress.

dress
kuşanmak
dress
taş yontmak
dress
entari
dress
kuşam
dress
aharlamak
dress
yontmak
dress
(yemek) hazırlamak
dress
tabaklamak
dress
hizaya gelmek
dress
donatmak
dress
işlemek
dress
rop
dress
sarmak
dress
düzenlemek
fertilizer dressing
(Tarım) gübreleme
get a dressing down
azar işitmek
window dressing
gösteriş
window dressing
göz boyama
aerial top dressing
havadan gübreleme
blue cheese dressing
mavi damarlı peynirle süsleme
coal dressing
kömür hazırlama
dress
don
dress
(yemeği) hazırlamak
dress
kılık kıyafet
dress
{f} giyin

O, parti için giyindi. - She dressed up for the party.

O her zaman temiz giyinir. - She is always neatly dressed.

dress
(giysi) uygun
dress
elbiselik
dress
saç yapmak
dress
düzgün

Hep çok düzgün giyiniyorsun. - You're always very neatly dressed.

Tom her zaman çok düzgün giyimlidir. - Tom is always very neatly dressed.

give sb a good dressing-down
birisine verip veriştirmek
medical dressing
pansuman
salad dressing
salata sosu

Favori salata sosunuz nedir? - What's your favorite salad dressing?

Her şeyi iyice karıştırdıktan sonra, salata sosu ve biraz biber ekleyin! - After you've mixed everything well, add salad dressing and a little pepper!

salad dressing
mayonez
seed dressing
tohum ilaçlama
soil dressing
toprak gübrelemesi
top dressing
örtü
top dressing
baş gübresi
Dress
susli
cross-dressing
Karşı cinse ait elbiselerin giyilmesi
give so. a dressing down
vermek çok. Bir aşağı pansuman
harness dressing
koşumların bakımında kullanılan bir losyon
lemon dressing
(Gıda) Limon sosu
mere window-dressing
sadece vitrinlere pansuman
ore dressing
cevher hazırlama, toz hazırlama
side-dressing
(Tarım) Bitkinin yan taraflarından gübreleme, kenar gübrelemesi
stone dressing
taş yontma, taş işleme
surface dressing
sathı kaplama
surgical dressing
soyunma cerrahi
wet dressing
yaş hazırlama
woman's dressing gown, negligee
kadın sabahlık, sabahlık
wound dressing
yara örtüsü
Thousand Island dressing
thousand island sosu
a green salad with french dressing
fransız soslu yeşil salata
anticeptic dressing
(Tekstil) antiseptik apre
cement dressing
(İnşaat) çimento sıvama
dress
şekil vermek
dress
{f} (yaraya) pansuman yapmak
dress
{f} (saça) şekil vermek. 6
dress
{f} ask. bir hizaya getirmek
dress
bir hizaya getirmek
dress
(Tekstil) 1. elbise, giysi 2. giyinmek 3. apre yapmak, dress (to)
dress
{f} resmi giyinmek

İş için her gün resmi giyinmek zorunda mısın? - Do you have to dress up every day for work?

dress
tanzim etmek
dress
saç yapm
dress
tedavi etmek taramak
dress
uygun

Tom Mary'nin elbisesinin etkinlik için uygun olmadığını düşündü. - Tom thought Mary's dress wasn't appropriate for the occasion.

Elbisen ortam için uygun değil. - Your dress is unsuitable for the occasion.

dress
{f} hizalanmak
dress
hizaya gi
dress
{f} süslemek
dress
ekip biçmek giyinmek
dress
yaraya pansuman yapmak
dress
şekil vermek sepilemek temizlemek işlemek
dress
(Askeri) HİZAYA GELMEK: Yanaşık düzen hareketlerinde düzgün bir cephe meydana getirmek
dress
fistan
flour dressing
(Gıda) un eleme
herringbone dressing
balıkkılçığı işleme
italian dressing
İtalyan salata sosu
italian dressing
İtalyan sosu
jig mineral dressing
(Coğrafya) jig mineral zenginleştirme
leather dressing
deri şerit
may i have some dressing
biraz sos alabilir miyim
russian dressing
rus sosu
rustic dressing
rüstik işleme
scott's dressing
(Tıp) Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem
top dressing
serpme gübre
top dressing
serpilen şey (yol vb.)
window dressing
(fiil)trin düzenlemesi, vitrin dekorasyonu
window dressing
{f} vitrin düzenle: prep.vitrin dü
window dressing
vitrin dekorasyonu
window dressing
{i} vitrin düzenleme
window dressing
k.dili. göz boyamak için yapılan bir şey
window dressing
vitrin düzenlemesi
window dressing
vitrin dekoru
İngilizce - İngilizce
The activity of getting dressed
A sauce, especially a cold one for salads
Something added to the soil as a fertilizer etc
Material applied to a wound for protection or therapy
Present participle of dress
{n} the act of clothing, saive, a trimming a covering of manure
the act of applying a bandage
-A bandage made of a sticky piece of plastic, or gauze and tape
the act of applying a bandage the activity of getting dressed; putting on clothes processes in the conversion of rough hides into leather a cloth covering for a wound or sore savory dressings for salads; basically of two kinds: either the thin French or vinaigrette type or the creamy mayonnaise type
forcemeat
A preparation to fit food for use; a condiment; as, a dressing for salad
An Activity of Daily Living that is 2nd in frequency of need It is the ability to put on and take off clothes, as well as to fasten and unfasten medically necessary braces or artificial limbs
a cloth covering for a wound or sore
bandage; covering for a wound
{i} sauce (for food); clothing; bandage, compress, strip of cloth used to place on a wound to protect it; stuffing (for poultry)
to a sore or wound
Gum, starch, and the like, used in stiffening or finishing silk, linen, and other fabrics
the activity of getting dressed; putting on clothes
Carved stonework around openings
The lane conditioner; the act of applying lane conditioner
When it remains on the surface, it is called a top-dressing
processes in the conversion of rough hides into leather
a mixture of seasoned ingredients used to stuff meats and vegetables
A dressing is a covering that is put on a wound to protect it while it heals
making fertile as by applying fertilizer or manure
Castigation; scolding; often with down
A salad dressing is a mixture of oil, vinegar, and herbs or flavourings, which you pour over salad. Mix the ingredients for the dressing in a bowl
An ornamental finish, as a molding around doors, windows, or on a ceiling, etc
An application a remedy, bandage, etc
savory dressings for salads; basically of two kinds: either the thin French or vinaigrette type or the creamy mayonnaise type
Dress; raiment; especially, ornamental habiliment or attire
The re-machining of the face of an electrode to sharpen its detail after it has been used to EDM a mold cavity
The stuffing of fowls, pigs, etc
Manure or compost over land
Shaping the cutting edge of a chisel to correct the bevel
dressing case
a small luggage bag used to carry various toiletry or first aid items while travelling

She touched the spring of her dressing-case, and ascertained that the scent-bottle and a novel from Mudie's were both handy.

dressing down
Present participle of dress down
dressing gown
An item of clothing often made from cotton or another absorbent material, in the form of a long open robe with a belt to tie it around the middle and fasten it securely; often worn over pyjamas
dressing gowns
plural form of dressing gown
dressing room
A room in a theatre etc in which performers may change costume and apply makeup
dressing room
A changing room
dressing room
A small room adjoining a domestic bedroom where people may dress or undress in privacy
dressing rooms
plural form of dressing room
dressing stick
Any of several sticks, often with a hook, used by the elderly or infirm to help put on clothes
dressing stick
A block of silicon carbide or aluminium oxide used to dress diamond tools by removing the build-up of metal etc
dressing table
A low table or chest of drawers with a mirror at which one sits while dressing, applying makeup or similar tasks
dressing tables
plural form of dressing table
dressing up
Present participle of dress up
dressing-bell
A bell which is rung to alert people that it is time to get dressed, especially for dinner

All turned to with more ardor than skill, and in a very few moments the conglomeration upon the floor had vanished. How it fared with Ruth and Edith when it came time to dress has never been disclosed. However, the room restored to outward order, twelve girls set to work to fashion caps and masks, and, as the last one was completed, the dressing-bell rang and all scattered to prepare for dinner.

dressing-down
A reprimand or rarely, a thrashing

We must all bow to you, and try to get a favorable word, must we? This man shall have a leg up, and this man shall have a dressing down! — A. Conan Doyle, The Lost World, 1912.

dressing drum
(Tıp, İlaç) Dressing drums are used for sterilizing and storing various types of dressings, instruments and surgical requisites
dressing-room
A room used for changing clothes (eg. theater or a clothing store)
dressing cabin
small room for dressing and undressing
dressing case
{i} toiletry bag; case for grooming articles
dressing case
a small piece of luggage for carrying brushes and bottles and toilet articles while traveling
dressing down
reprimand, rebuke
dressing down
a severe scolding
dressing gown
{i} robe de chambre, loose robe worn before dressing or when lounging around the house (especially British)
dressing gown
a robe worn before dressing or while lounging
dressing gown
A dressing gown is a long, loose garment which you wear over your night clothes when you are not in bed. A robe worn for lounging or before dressing. a piece of clothing like a long loose coat that you wear inside the house, usually over night clothes = bathrobe, robe robe
dressing parade
parade of soldiers in dress uniform; costume parade
dressing room
A dressing room is a room in a theatre where performers can dress and get ready for their performance
dressing room
room used for changing clothes (eg. theater or a clothing store)
dressing room
a room in which you can change clothes
dressing room
A dressing room is a room at a sports stadium where players can change and get ready for their game. = changing room. A room, as in a theater, for changing costumes or clothes and applying makeup
dressing sack
a woman's loose jacket; worn while dressing
dressing station
(military) a first aid station located near a combat area for giving aid to the wounded
dressing table
low table with mirror or mirrors where one sits while dressing or applying makeup
dressing table
A dressing table is a small table in a bedroom. It has drawers underneath and a mirror on top. A low table with a mirror at which one sits while applying makeup. Also called vanity. a piece of furniture like a table with a mirror on top, sometimes with drawers, that you use when you are doing your hair, putting on make-up etc
dressing table
{i} table with drawers and a mirror for use in dressing and grooming oneself
dressing up
dressing nicely, wearing formal clothes
dressing-down
If someone gives you a dressing-down, they speak angrily to you because you have done something bad or foolish. = telling off. an occasion when you talk angrily to someone because they have done something wrong give sb/get a dressing-down
dressing-up
When children play at dressing-up, they put on special or different clothes and pretend to be different people. .dress-'up a children's game in which they put on special clothes and pretend that they are someone else
French dressing
A salad dressing that is a uniform viscous sauce with a tangy sweet flavor. It is generally made from vegetable oil, vinegar, ketchup (or tomato puree), water, paprika, other spices, and sweeteners
French dressing
A mixture of vinegar, oil and other herbs or flavourings (vinaigrette)
Russian dressing
An American salad dressing, a spiced blend of mayonnaise and ketchup
Thousand Island dressing
A salad dressing of mayonnaise, ketchup, Tabasco sauce and finely chopped vegetables
dress
To prepare oneself; to make ready

And lyghtly syr Gawayne rose on his feet, and pulled out his swerd, and dressyd hym toward syr Marhaus on foote .

dress
To fit out with the necessary clothing; to clothe, put clothes on (something or somebody)

He was dressed in the latest fashions.

dress
An item of clothing (usually worn by a woman or young girl) which covers the upper part of the body as well as below the waist

Amy and Mary looked very pretty in their dresses.

dress
To bandage (a wound)

he was deadly pale, and the blood-stained bandage round his head told that he had recently been wounded, and still more recently dressed.

dress
To prepare (food) for cooking, especially by seasoning it
dress
Of a man, to allow the genitals to fall to one side or other of the trousers

Does sir dress to the right or the left?.

dress
To prepare the surface of (a material; usually stone or lumber)
dress
To clothe oneself; to put on clothes

It's very cold out. Dress warm.

ore dressing
Any treatment of an ore used to concentrate its valuable constituents (minerals) into products (concentrate) of smaller bulk, and simultaneously to collect the worthless material (gangue) into discardable waste (tailings)
power dressing
a style of business dress that gives an impression of confidence and efficiency
ranch dressing
A condiment made of buttermilk or sour cream, mayonnaise, minced green onion, garlic powder, and other seasonings mixed into a sauce
salad dressing
A liquid or other substance (as mayonnaise), used to flavor or season a salad
window dressing
A means of creating a deceptively favourable impression of something or someone; something for appearance only

These latest modifications are mere window dressing, the same problems remain.

window dressing
The goods and trimmings used in such display
window dressing
The decorative display of retail merchandise in store windows
dress
{n} clothes, ornament, finery, skill in dressing
dress
{v} to clothe, deck, adorn, prepare, cook, cover a wound, trim, rub, curry, beat
Dress
aguise
French dressing
type of salad dressing
French dressing
French dressing is a thin sauce made of oil, vinegar, salt, and spices which you put on salad. a mixture of oil and vinegar that is put on salads
Russian dressing
Salad dressing, such as mayonnaise, with chili sauce or ketchup, chopped pickles, and pimientos
Thousand Island dressing
type of salad dressing
Thousand Islands dressing
{i} type of salad dressing made of mayonnaise and ketchup and mixture of chopped pickles and onions
anchovy dressing
vinaigrette and mashed anchovies
bleu cheese dressing
creamy dressing containing crumbled blue cheese
blue cheese dressing
vinaigrette containing crumbled Roquefort or blue cheese
cross dressing
the practice of adopting the clothes or the manner or the sexual role of the opposite sex
cross-dressing
transvestite
cross-dressing
{i} wearing clothing usually worn by the opposite sex, transvestitism
dress
cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width put a finish on; "dress the surface smooth"
dress
kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey"
dress
When you dress or dress yourself, you put on clothes. He told Sarah to wait while he dressed Sue had dressed herself neatly for work
dress
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
dress
To direct; to put right or straight; to regulate; to order
dress
{f} put on clothing; put clothes onto another person; fall into line; prepare food for cooking; decorate
dress
A lady's gown; as, silk or a velvet dress
dress
an outer garment, as for a woman or girl, usually consisting of a one-piece bodice and skirt
dress
That which is used as the covering or ornament of the body; clothes; garments; habit; apparel
dress
cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden"
dress
a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice
dress
To prepare food for cooking, especially by seasoning it
dress
(of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner"; "a full-dress ceremony
dress
When someone dresses a wound, they clean it and cover it. The poor child never cried or protested when I was dressing her wounds
dress
A garment; an item of clothing (usually worn by a woman or young girl) which covers the upper part of the body as well as below the waist
dress
If you dress a salad, you cover it with a mixture of oil, vinegar, and herbs or flavourings. Scatter the tomato over, then dress the salad. a bowl of dressed salad. see also dressing, dressed. Covering, or clothing and accessories, for the human body. The term encompasses garments as shirts, togas, footwear, hats, and gloves; hairstyles, facial hair, and wigs; and cosmetics, jewelry, and other forms of body decoration. In cultures thoughout the world, perhaps the most obvious function of dress is to provide warmth and protection, but it can also serve religious or ritual purposes. Other basic functions of dress include identifying the wearer (by providing information about sex, age, occupation, or other characteristic) and making the wearer appear more attractive. In the West up through the modern era, dress has often functioned as a reflection of social and economic standing. See also fashion
dress
{s} of clothing or dress; of a formal occasion; requiring formal clothes
dress
(1 ) Materials used The earliest and simplest an apron of fig-leaves sewed together (Gen 3: 7); then skins of animals (3: 21) Elijah's dress was probably the skin of a sheep (2 Kings 1: 8) The Hebrews were early acquainted with the art of weaving hair into cloth (Ex 26: 7; 35: 6), which formed the sackcloth of mourners This was the material of John the Baptist's robe (Matt 3: 4) Wool was also woven into garments (Lev 13: 47; Deut 22: 11; Ezek 34: 3; Job 31: 20; Prov 27: 26) The Israelites probably learned the art of weaving linen when they were in Egypt (1 Chr 4: 21) Fine linen was used in the vestments of the high priest (Ex 28: 5), as well as by the rich (Gen 41: 42; Prov 31: 22; Luke 16: 19) The use of mixed material, as wool and flax, was forbidden (Lev 19: 19; Deut 22: 11)
dress
a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
dress
suitable for formal occasions; "formal wear"; "a full-dress uniform"; "dress shoes"
dress
n [a piece of woman's/girl's clothing covering the neck to the knees] gaun
dress
To put in proper condition by appareling, as the body; to put clothes upon; to apparel; to invest with garments or rich decorations; to clothe; to deck
dress
dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris fashion"; "he dressed up in a suit and tie"
dress
put a dressing on; "dress the salads"
dress
clothing of a distinctive style or for a particular occasion; "formal attire"; "battle dress"
dress
convert into leather; "dress the tanned skins"
dress
To arrange in exact continuity of line, as soldiers; commonly to adjust to a straight line and at proper distance; to align; as, to dress the ranks
dress
If someone dresses in a particular way, they wear clothes of a particular style or colour. He dresses in a way that lets everyone know he's got authority
dress
dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when going to the opera"
dress
Generally to plane and joint a rough cut board
dress
To arrange one's self in due position in a line of soldiers; the word of command to form alignment in ranks; as, Right, dress! To clothe or apparel one's self; to put on one's garments; to pay particular regard to dress; as, to dress quickly
dress
decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
dress
Apparel, clothing
dress
provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child"
dress
cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width
dress
1 new one; being tried on - new thought, new ideas 2 one's appearance in the eyes of others 3 the identity or the self image one has adopted or is "wearing 4 specific color exp green; healing
dress
To treat methodically with remedies, bandages, or curative appliances, as a sore, an ulcer, a wound, or a wounded or diseased part
dress
The application of substances, such as flotant, to the fly line, leader or fly
dress
To break and train for use, as a horse or other animal
dress
If you dress someone, for example a child, you put clothes on them. She bathed her and dressed her in clean clothes
dress
Attention to apparel, or skill in adjusting it
dress
put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the patient"; "Can the child dress by herself?"
dress
put a finish on; "dress the surface smooth"
dress
To pluck, draw and truss poultry or game; to arrange or garnish a cooked dish; to prepare cooked shellfish in their shells
dress
To adjust; to put in good order; to arrange; specifically: (a) To prepare for use; to fit for any use; to render suitable for an intended purpose; to get ready; as, to dress a slain animal; to dress meat; to dress leather or cloth; to dress or trim a lamp; to dress a garden; to dress a horse, by currying and rubbing; to dress grain, by cleansing it; in mining and metallurgy, to dress ores, by sorting and separating them
dress
clothing in general; "she was refined in her choice of apparel"; "he always bought his clothes at the same store"; "fastidious about his dress"
dress
Clean, pare, trim, decorate, etc A dressed chicken is a chicken whose feathers are plucked and the bird is cleaned Dressing a salad means decorating the salad with fruits, nuts, cream, etc and also tossing it in a salad dressing like mayonnaise, french dressing, etc
dress
To prepare the surface of a material (usually stone or lumber)
dress
arrange in ranks; "dress troops"
dress
To pluck, draw and truss poultry or game
dress
provide with decoration; "dress the windows"
dress
The system of furrows on the face of a millstone
dress
{i} one-piece outfit worn by women or girls; clothing, apparel; formal clothes
dress
To clothe something; to put clothes on something
dress
apply a bandage or medication to; "dress the victim's wounds"
dress
A dress is a piece of clothing worn by a woman or girl. It covers her body and part of her legs. She was wearing a black dress
dress
To cut to proper dimensions, or give proper shape to, as to a tool by hammering; also, to smooth or finish
dress
Term used to describe the action of getting a set ready for shooting Usually refers to all of the smaller items in the scene such as things on a table, blankets on a couch, bathroom fixtures, etc
dress
If you dress for something, you put on special clothes for it. We don't dress for dinner here
dress
To add a dressing (as for salads or vegetables); to stuff (as for fowl or meats); to garnish or decorate
dress
(1 ) To mix salad or other food with dressing or sauce (2 ) To clean poultry, game, or fish for cooking
dress
a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice arrange attractively; "dress my hair for the wedding" dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris fashion"; "he dressed up in a suit and tie" give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the horses" put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the patient"; "Can the child dress by herself?" provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child" apply a bandage or medication to; "dress the victim's wounds" convert into leather; "dress the tanned skins" kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey" cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width put a finish on; "dress the surface smooth" put a dressing on; "dress the salads" provide with decoration; "dress the windows" arrange in ranks; "dress troops" (of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner"; "a full-dress ceremony
dress
You can refer to clothes worn by men or women as dress. He's usually smart in his dress. hundreds of Cambodians in traditional dress. see also evening dress, fancy dress, full dress, morning dress
dress
(of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner"; "a full-dress ceremony"
dress
To coat foods, such as salad, with a sauce, or to clean fish, poultry, or game for cooking
dress
give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the horses"
dress
To bandage a wound
dress
(1 ) Materials used The earliest and simplest an apron of fig-leaves sewed together (Gen 3: 7); then skins of animals (3: 21) Elijah's dress was probably the skin of a sheep (2 Kings 1: 8) The Hebrews were early acquainted with the art of weaving hair into cloth (Ex 26: 7; 35: 6), which formed the sackcloth of mourners This was the material of John the Baptist's robe (Matt 3: 4) Wool was also woven into garments (Lev 13: 47; Deut 22: 11; Ezek 34: 3; Job 31: 20; Prov 27: 26) The Israelites probably learned the art of weaving linen when they were in Egypt (1 Chr 4: 21) Fine linen was used in the vestments of the high priest (Ex 28: 5), as well as by the rich (Gen 41: 42; Prov 31: 22; Luke 16: 19) The use of mixed material, as wool and flax, was forbidden (Lev 19: 19; Deut 22: 11)
field dressing
temporary bandage applied on the battlefield
french dressing
oil and vinegar with mustard and garlic
french dressing for fruit salad
made with lemon or grapefruit juice instead of vinegar
half-and-half dressing
half mayonnaise and half vinaigrette seasoned with minced garlic and mashed anchovies and grated Parmesan cheese; especially good for combination salads
italian dressing
a vinaigrette with garlic and herbs: oregano and basil and dill
lorenzo dressing
vinaigrette with chili sauce and chopped watercress
power dressing
when you wear a particular style of clothes in order to emphasize how important or powerful you are, especially at work
regimental dressing station
first aid station located at the front lines during World War I
russian dressing
mayonnaise with horseradish grated onion and chili sauce or catsup; sometimes with caviar added
salad dressing
savory dressings for salads; basically of two kinds: either the thin French or vinaigrette type or the creamy mayonnaise type
salad dressing
{i} sauce for salad, condiment of oil and vinegar for salad
salad dressing
Salad dressing is a mixture of oil, vinegar, herbs, and other flavourings, which you pour over a salad. low-calorie salad dressings. A sauce, such as one made of mayonnaise or of oil and vinegar, that is served on salad. a liquid mixture made from oil and vinegar, for putting on salads
stone dressing
stone carving, hewing of stones, cutting stones
surgical dressing
a loosely woven cotton dressing for incisions made during surgery
thousand island dressing
mayonnaise with chili sauce or catsup and minced olives and peppers and hard-cooked egg
top dressing
a layer of fertilizer or manure not plowed in
water dressing
The treatment of wounds or ulcers by the application of water; also, a dressing saturated with water only, for application to a wound or an ulcer
window dressing
the decoration of shop windows
window dressing
a showy misrepresentation intended to conceal something unpleasant
window dressing
Measures taken by management to make a business look as strong as possible at the balance sheet date (See Refer to page 603)
window dressing
Trading activity near the end of a quarter or fiscal year that is designed to dress up a portfolio to be presented to clients or shareholders For example, a mutual fund manager may sell losing positions in his portfolio right before his semiannual report is released so he can display only positions that have gained in value BACK TO TOP
window dressing
attempt to make something look better than it really is
window dressing
Used in the context of general equities Trading activity near the end of a quarter or fiscal year that is designed to dress up a portfolio to be presented to clients or shareholders For example, a portfolio manager may sell losing positions in his portfolio so he can display only positions that have gained in value
window dressing
Trading activity near the end of a quarter or fiscal year that is designed to improve the appearance of a portfolio to be presented to clients or shareholders For example, a portfolio manager may sell losing positions so as to display only positions that have gained in value
window dressing
Ancillary materials that are included in a cover story or deception operation to help convince the opposition or casual observers that what they are observing is genuine
window dressing
{i} display in the windows of stores, decoration of store windows; art and act of decorating the display windows of a store in an attractive manner; ostentatious misrepresentation intended to make favorable impression and hide something that is not pleasant
window-dressing
Window-dressing is the skill of arranging objects attractively in a window, especially a shop window, or the way in which they are arranged
window-dressing
disapproval If you refer to something as window-dressing, you are critical of it because it is done in order to create a good impression and to prevent people from realizing the real or more unpleasant nature of someone's activities. The measures are little more than window dressing that will fade fast once investors take a hard look at them
wound dressing
placing bandages on injuries
Türkçe - İngilizce
(Tıp) dressing
dressing