süslemek

listen to the pronunciation of süslemek
Türkçe - İngilizce
garnish
ornament
decorate

Mary helped her mother decorate the Christmas tree. - Mary Noel ağacını süslemek için annesine yardım etti.

adorn
embellish
beautify
doll up
dike
dizen
doll out
(konuşma) lard
dress up
to decorate, adorn, embellish
deck out
crown
gild
damask
to deck (someone) out, doll (someone) up
(Konuşma Dili) to criticize (someone) at length and to his face. süsleyip püslemek to doll (someone) up fit to kill (used derogatorily)
to decorate, to ornament, to embellish, to rim, to deck, to adorn, to grace, to bedeck (with); (yemeği) to garnish
enamel
array
embroider
bedight
bedeck
fig out
figure
dress
caparison
fancy up
smarten
flourish
enrich
rim
fig
adorn with
gussy
bedeck with
dress sth up
deck
drape
attire
grace
tart up
{f} set
(Fiili Deyim ) dress out
enchase
decoration
prank up
{f} lace
{f} prank
{f} zip
{f} gird
{f} trim
vignette
{f} titivate
trick out
trap
{f} rig
trick up
scrimshaw
trig up
zing up
{f} tire
{f} interlard
polish
prank out
zip up
trig out
süsleme
decoration

The party decorations were colorful. - Parti süslemeleri renkliydi.

Tom told Mary that she put up her Christmas decorations too early. - Tom, Mary'e onun Noel süslemelerini çok erken koyduğunu söyledi.

nakışla süslemek
embroider
süsleme
adornment
süsleme
{i} ornamentation
süsleme
ornament
süsle
{f} caparison
süsleme
{i} garnish
süsle
{f} ornament

Some of the students decorated the classroom with Christmas ornaments. - Öğrencilerden bazıları sınıfı yılbaşı süsleri ile süsledi.

They decorated the tree with stars and ornaments. - Ağacı yıldızlar ve takılarla süslediler.

süsleme
decor

I like to decorate my room with flowers. - Odamı çiçeklerle süslemeyi seviyorum.

Marie helped her mother decorate the Christmas tree. - Marie, annesinin Noel ağacını süslemesine yardımcı oldu.

süsleme
enriching
süsleme
(Gıda) dressing
süsleme
embellishing
süsleme
embroidering
süsleme
molding
süsle
adorn

They adorned the room with flowers. - Onlar odayı çiçeklerle süslemişler.

süsle
embellish

I told her the truth. I just added a few embellishments. - Ona gerçeği söyledim. Sadece birkaç süslemeler ekledim.

süsle
{f} grace
süsle
emblazon
süsle
{f} embellished
süsle
{f} garnishing
süsle
doll up
süsle
decorate with
süsle
embroider

I don't embroider their handkerchiefs. - Onların mendillerini süslemiyorum.

süsle
{f} garnish

Borscht is often garnished with dill and sour cream. - Pancar çorbası genellikle dereotu ve ekşi krema ile süslenir.

süsleme
{i} garnishing
süsleme
garnishment
süsleme
decorativeness
süsleme
emblazonment
süsleme
moulding
süsleme
trimming
süsleme
trim
kürk ile süslemek
fur
süsle
adorned

They adorned the room with flowers. - Onlar odayı çiçeklerle süslemişler.

süsleme
Grace
süsleme
figuration
altın yaldızla süslemek
gild
armalarla süslemek
emblazon
aşırı süslemek
prettify
bayraklarla süslemek
flag
boncukla süslemek
bead
deniz kabuğu şeklinde süslemek
scallop
değerli taşlarla süslemek
jewel
dikişle süslemek
stitch
farbala ile süslemek
flounce
friz ile süslemek
frieze
gelin teli ile süslemek
tinsel
giydirip süslemek
dress up
hayvan başları ile süslemek
trophy
ince dallarla süslemek
sprig
kabartmalarla süslemek
enchase
kakma ile süslemek
damask
kenarını süslemek
purfle
kumaşla süslemek
drape
mücevherle süslemek
jewel
mücevherlerle süslemek
bejewel
nakış ile süslemek
purl
oya ile süslemek
purl
oyma ile süslemek
carve
pullarla süslemek
spangle
püsküllerle süslemek
tassel
simlerle süslemek
tinsel
süsle
prink
süsle
primp
süsle
bedeck
süsle
dizen
süsle
titivate
süsle
dollup
süsleme
enrichment
süsleme
embellishment

I told her the truth. I just added a few embellishments. - Ona gerçeği söyledim. Sadece birkaç süslemeler ekledim.

süsleme
grace note
süsleme
flower

I like to decorate my room with flowers. - Odamı çiçeklerle süslemeyi seviyorum.

sıva ile süslemek
stucco
tavan süslemek
coffer
taşlarla süslemek
gem
tüylerle süslemek
plume
yaldızlı harflerle süslemek
illuminate
yapraklarla süslemek
foliate
yıldızlarla süslemek
star
çatlak desen ile süslemek
crackle
çelenkle süslemek
garland
çelenklerle süslemek
wreathe
çiçeklerle süslemek
festoon
ıncilerle süslemek
pearl
şeritle süslemek
furnish with tape
şeritle süslemek
pipe
şeritle süslemek
braid
şeritle süslemek
trim with lace
Türkçe - Türkçe
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek: "Söylediğim şeyleri, maalesef bir kısmı da uydurma olan misallerle süsleyerek adamcağızı âdeta ağlamaklı ederdim."- R. N. Güntekin
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, tezyin etmek
Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak
Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, tezyin etmek: "Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar."- S. F. Abasıyanık
(Osmanlı Dönemi) HAFF
Süsleme
(Osmanlı Dönemi) TEVŞİ'
Süsleme
(Osmanlı Dönemi) ARAYİŞ
Süsleme
(Osmanlı Dönemi) TEZHİB
süsleme
Süslemek işi, bezeme, tezyin
süsleme
Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb
süsleme
Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı
süslemek