gübre

listen to the pronunciation of gübre
Türkçe - İngilizce
fertilizer

What is the best fertilizer for tomatoes? - Domatesler için en iyi gübre nedir?

Do fertilizers contain phosphorus? - Gübreler fosfor içerir mi?

manure

Organic chicken manure is high in nitrogen. - Organik tavuk gübresi, azotça zengindir.

They say the best fertilizer is manure, so I bought a shitload of it. - En iyi gübrenin dışkı gübresi olduğunu söylüyorlar, bu yüzden ondan bir sürü satın aldım.

dung

You ask me, child, what love is? A star in a pile of dung. - Sen bana sor çocuk, aşk nedir? Bir yığın gübrede bir yıldız.

ordure
dressing
dung, manure, fertilizer, muck
plant food
droppings
muck
soil

Worm castings continually enrich the soil. - Solucan gübresi sürekli olarak toprağı zenginleştirir.

cowpat
turd
soil fertilizer
fertiliser

The farmer should use a new fertiliser. - Çiftçi yeni bir gübre kullanmalı.

stront
dropping
nitrochalk
gübre serpme
manure spreaders
gübre araştırma bilimi
scatology
gübre dağıtıcı
manure distributor
gübre serpici
manure spreader
gübre serpme makinesi
spreader
gübre yayıcı
fertilizer spreader
gübre yığını
dung hill
gübre çatalı
dung fork
gübre şerbeti
liquid manure, manure tea
bitki artıklarının çürümesiyle oluşan gübre
compost
gübreler
fertilizers

Do fertilizers contain phosphorus? - Gübreler fosfor içerir mi?

It is cheaper than chemical fertilizers. - O kimyasal gübrelerden daha ucuzdur.

gübreler
(Tarım) fertilisers
akıllı gübre
smart fertilizer
organik gübre
organic fertilizer
azotlu gübre
nitrogenous manure
fosfatlı gübre
phosphate
karma gübre
mixed fertilizer
karma gübre
(Tarım) mixed manure
kimyasal gübre
(Kimya) chemical manure
kompoze gübre
(Tarım) mixed fertilizer
kompoze gübre
(Tarım) compound fertilizer
mineral gübre
mineral fertilizer
organik gübre
compost

Tom and Mary make compost at home. - Tom ve Mary evde organik gübre yaparlar.

Composting helps the environment. - Organik gübre kullanmak çevreye yardımcı olur.

potaslı gübre
potash fertilizer
serpme gübre
top dressing
suni gübre
artificial fertilizer
suni gübre
chemical manure
suni gübre
kainite
suni gübre
artificial manure
suni gübre
(Tarım) synthetic manure
suni gübre
fertilizer
suni gübre desteği
(Hukuk) artificial fertiliser support
sıvı gübre
liquid manure
yapay gübre
synthetic manure
yeşil gübre
green manure
Türkçe - Türkçe
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre: "Dünyanın masrafını yapmış, araba araba toprak, gübre taşıtmıştır."- T. Buğra
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
(Osmanlı Dönemi) KEMRE
gübre böceği
Kın kanatlılardan, gübre ile beslenen bir böcek cinsi (Onitis)
gübre gazı
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
samanlı gübre
Samanı gerektiği kadar yanmamış gübre
sun'i gübre
Bitki kalıntılarının ticarî gübre ile karıştırılmasında elde edilen gübre
yapma gübre
Sun'î gübre
gübre