get back to work

listen to the pronunciation of get back to work
İngilizce - Türkçe
devam etmek
kaldığı yerden devam etmek
işe geri dönmek
continue
devam ettirmek
continue
sürdürmek

Kadınlara yardımcı olmayı sürdürmek istiyorum. - I want to continue to help women.

continue
{f} devam etmek

Parmaklarınızla yemek yemek sadece yüzyıllar boyu devam etmekle kalmadı, aynı zamanda bazı alimler onun tekrar popüler olabileceğine inanıyorlar. - Not only has eating with your fingers continued throughout the centuries, but some scholars believe that it may become popular again.

Ben eğitime devam etmek için karar verdim. - I've decided to continue studying.

continue
sürmek
continue
{i} devam

Bilgisayarların hiçbiri yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez. - None of the computers can continue to run with a burnt card.

Fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. - Prices continue to climb.

continue
(Bilgisayar) sürdür

Adli tıp uzmanları ve cinayet masası dedektifleri, güvenlik çemberine alınmış yerde ve çevresinde çalışmalarını sürdürdüler. - Forensics officers and criminal investigations detectives continued to work at the cordoned-off unit and its surrounds.

Tom bu evli kadınla birlikte olmayı sürdürdü. - Tom continued his relationship with that married woman.

continue
süregitmek
continue
(Bilgisayar) sürdür devam et
continue
süregelmek
continue
baki kalmak
continue
olagelmek
continue
idame etmek
get to work
çalışmaya başlamak
get to work
işe başlamak
continue
kalmak
get to work
işe başla
back to work
işe geri
get back to
serbest bırakmak,salıvermek
continue
{f} uzamak
continue
devam et,v.devam et: n.devam
continue
sürdür devam et (mek)
get back to
-a dönmek
get to work
işe başlamak: Get to work! Haydi, iş başına!
get to work
çalışmaya başla,işe başla
İngilizce - İngilizce
continue
proceed
GBTW
get back to
Return to (an activity)

I'll get back to work as soon as I've finished this game.

get back to
To return contact with (someone)

I'll get back to you when I have an answer.

back to work
back to the salt mines

Well, lunch is over so let`s go back to the salt mines for the afternoon.

get back to
If you get back to an activity, you start doing it again after you have stopped doing it. I think I ought to get back to work
get back to work

  Türkçe nasıl söylenir

  get bäk tı wırk

  Telaffuz

  /ˈget ˈbak tə ˈwərk/ /ˈɡɛt ˈbæk tə ˈwɜrk/

  Günün kelimesi

  llano