yüklü

listen to the pronunciation of yüklü
Türkisch - Englisch
loaded

This camera is not loaded with film. - Bu kamera, film yüklü değil.

This car is fully loaded. - Bu araba tamamen yüklü.

fraught
slang rich, loaded
(someone) who's been given a lot of work to do; (someone) who has a lot of work to do
pregnant
slang drunk, loaded, tanked
laden
charged

The police charged him with leaking information to a neighboring country. - komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis.

loaded, laden; charged; pregnant" " gebe, hamile; rich, loaded ; blind drunk
full, demanding (schedule of activities)
loaded; freighted; loaded or freighted with: kömür yüklü bir kamyon a truck loaded with coal
(Askeri) load

Tom checked to make sure his gun was loaded. - Tom silahının yüklü olduğundan emin olmak için kontrol etti.

This camera is not loaded with film. - Bu kamera, film yüklü değil.

blind drunk
(Bilgisayar) installed
rich
live
big with
fat
on load
laded
yük
(Hukuk) burden

I am afraid I'll be a burden to you. - Korkarım ki sana bir yük olacağım.

I don't want to burden you with my troubles. - Size sorunlarımı yüklemek istemiyorum

yük
charge

The police charged him with leaking information to a neighboring country. - komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis.

A captain is in charge of his ship and its crew. - Bir kaptan, gemisinden ve ekibinden yükümlüdür.

yük
load

The vessel was loaded with coal, lumber, and so on. - Gemi kömür, kereste, ve benzeri şeylerle yüklüydü.

This camera is not loaded with film. - Bu kamera, film yüklü değil.

yüklü bir para
(Konuşma Dili) a lot of money, a big sum of money
yüklü empedans
loaded impedance
yüklü olmak (dert/keder)
be weighed by
yüklü olmak (dert/keder)
be weighed down
yüklü parçacık
charged particle
yüklü su kesimi
load waterline
yük
freight

The freight train was held up about half an hour because of a dense fog. - Yük treni yoğun sis nedeniyle yaklaşık yarım saat kadar gecikti.

A freight train has derailed just south of Stockholm. - Bir yük treni Stokholm'ün tam güneyinde raydan çıktı.

yük
cargo

A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace. - Atina'ya giden bir yük gemisi, bir iz bırakmadan Akdeniz'de battı.

yük
{i} incident
yük
{i} onus
yük
burdensome or difficult task, obligation, or responsibility; burden; encumbrance; incubus
yük
goods

As expected, the price of imported goods rose. - Beklenildiği gibi, ithal malların fiyatı yükseldi.

Their goods are of the highest quality. - Onların malları en yüksek kalitedir.

pozitif yüklü elektron
(Tıp) positron
yük
(Askeri) fright

She's frightened by loud noises. - O, yüksek seslerden korkuyor.

yük
responsibility

I can't burden Tom with that responsibility. - Ben bu sorumluluğu Tom'a yükleyemem.

yük
incumbrance
yük
draft
yük
(İnşaat) force
yük
(Ticaret) cargo load
yük
(Ticaret) parcel
yük
(Bilgisayar) height

To tell you the truth, I am scared of heights. You are a coward! - Gerçeği söylemek gerekirse. Ben yükseklikten korkuyorum, Sen bir korkaksın!

Tom is afraid of heights. - Tom yüksekten korkar.

yük
(Bilgisayar) vol

Tom thought the music was too loud, but he was too tired to get up and turn the volume down. - Tom müziğin çok yüksek olduğunu düşünüyordu fakat kalkıp kısamayacak kadar yorgundu.

The radio is too loud. Turn the volume down. - Radyonun sesi çok yüksek. Sesi kısın.

yük
drain
yük
(Askeri) head

The loud drill gave her husband a headache. - Yüksek sesli matkap, kocasına baş ağrısı verdi.

yük
(Telekom) payload
yük
pack

He fastened the horse's pack with a rope. - O, atın yükünü iple bağladı.

yük
(Pisikoloji, Ruhbilim) cathexis
yük
load variation
yük
weight

If you load too much weight in this box, it's going to blow up. - Bu kutuya çok fala ağırlık yüklersen patlar.

Her weight increased to 50 kilograms. - Onun ağırlığı 50 kilograma yükseldi.

yük
impedimenta
yük
freightage
yük
{i} charging

The store where we used to buy those started charging outrageous prices, so we had to find another store. - Onları satın aldığımız mağaza, aşırı yüksek fiyat koymaya başladı, o yüzden başka bir mağaza bulmak zorunda kaldık.

yük
carload
yük
encumbrance

Since the temperature has warmed, my coat has become an encumbrance. - Sıcaklık arttığından beri, ceketim bir yük oldu.

buz yüklü
iceladen
yük
load with
artı yüklü
positively charged
artı yüklü uç
positive electrode
artı yüklü uç
positive pole
aşırı yüklü
overladen
aşırı yüklü
top heavy
dağarcıkı yüklü
(someone) who knows a lot, who is very knowledgeable
duygu yüklü yazılar yazan gazeteci
sob sister
eklenti yüklü
(Bilgisayar) add-in loaded
eksenel yüklü dikme
axially loaded strut
eksenel yüklü kolon
axially loaded column
elektrik yüklü
alive
elektrik yüklü tel
live wire
konteyner yüklü kargo
(Askeri) container-load cargo
ortam yüklü
(Bilgisayar) media loaded
pozitif yüklü
(Elektrik, Elektronik) positively charged
sunucu fazla yüklü
(Bilgisayar) server too busy
yük
pile
yük
strain

Tom's expensive tastes put a strain on the family's finances. - Tom'un pahalı zevkleri ailenin mali durumuna bir yük oluyordu.

Air traffic controllers are under severe mental strain. - Hava trafik kontrolörleri ağır zihinsel yük altındadırlar.

yük
plummet
yük
{i} impost
yük
bulk
yük
cargo; freight; lading
yük
sumpter
yük
stowage
yük
shipment
yük
lading
yük
load; burden
yük
accouterments
yük
{i} tax

They were burdened with heavy taxes. - Ağır vergi yükü altındaydılar.

They oppose the plan to raise taxes. - Onlar vergi yükseltme planına karşılar.

yük
load; burden; cargo, freight, goods; the onus, responsibility; charge
yük
tote
yük
{i} loading

Tom is loading bullets into his gun. - Tom mermileri tabancasına yüklüyor.

They are loading oil into the ship. - Onlar gemiye petrol yüklüyorlar.

yük
out

Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun. - Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var.

Tom laughed out loud. - Tom yüksek sesle güldü.

yük
accoutrements
yük
{i} haul
yük
shipload
yük
{i} imposition
yük
{i} fardel
yük
electric charge, charge
yük
large cupboard (where bedding is stored during the day)
Türkisch - Türkisch
Bir duyguyu veya olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran
Paralı, varlıklı
Çok sarhoş
Yapılacak işi çok olan. Çok çalışmayı gerektiren, çetin, güç, uygun. Çok fazla, pek çok: "Vurgun, yüklü olursa firar kolaylıkları hazırlanmıştır."- Ö. Seyfettin
Çok fazla, pek çok
Bir duyguyu veya olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran: "Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü, çok yanlı, zengindi."- H. Taner
Gebe, hamile
Yapılacak işi çok olan
Yükü olan
Gebe. Çok sarhoş
Çok çalışmayı gerektiren, çetin, güç, uygun
Yük
hamule
Yük
(Osmanlı Dönemi) ZİFR
Yük
himl
Yük
(Osmanlı Dönemi) HAML
Yük
bar
yük
Yüz bin kuruşluk mal veya tutar
yük
Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev
yük
Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı, şarj
yük
Doğacak bebek, cenin
yük
Yüklük
yük
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi: "Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir."- F. R. Atay
yük
Yüz bin kuruşluk mal veya tutar: "Mademki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin."- T. Buğra
yük
Yüklük: "Haydi şu yüke giriver!.."- S. F. Abasıyanık
yük
Tedirginlik veren şey, engel
yük
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
yük
Eşya
yük
(Osmanlı Dönemi) bûr
yük
Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar
yüklü
Favoriten