pile

listen to the pronunciation of pile
Englisch - Türkisch
{i} kazık (büyük)
{i} temel kazığı
yığın haline getirmek
{f} tepeleme doldurmak
(Tıp) Basur (memesi), mayasıl, hemoroid
kuştüyü
mayasıl
örtü
(Çevre) bir tür nükleer reaktör
yığınak
üst üste koymak
kümelenmek
temel direği
çatmak
(İnşaat) köprü ayağı
külçe
yığılmak
yığın yapmak
yığmak
hav
büyük miktarda para
yığınla

Tom'un yığınla parası var. - Tom has piles of money.

Gerçekten kullanmadığımız şeylere yığınla para harcıyoruz. - We spend piles of money on the things we don't really use.

servet
tüy
{f} yığ

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

Bu otomobil bir çöp yığını. - This car is a pile of rubbish.

istif etmek
kazık

Ahşap kazıkta bir sincap var. - There's a squirrel in the wood pile.

kuru pil
küme

Tom eşyaları üç kümeye ayırdı. - Tom separated the items into three piles.

direk
yığın

Ağacın altında bir yığın kozalak vardı. - There was a pile of pinecones under the tree.

Tom odasının köşesindeki elbise yığını üzerine kirli çoraplarını attı. - Tom threw his dirty socks on the pile of clothes in the corner of his room.

{f} yig
{i} basur memesi
pile driver kazık varyosu
{i} ince tüy
kazık kakmak
{f} kazık döşemek
kazıklara dayamak
{f} kazık çakmak
katlı (dokuma)
temel veya iskele yapımında kullanılan büyük kazık
{f} stok yapmak
{i} kuştüyü (ince)
{i} argo servet, dünyalık
şahmerdan
{i} yük (para)
pile yığıl/yığ
{i} büyük ve muhteşem yapı
{f} stoklamak
{i} hidroelektrik pil
{i} fiz. atom reaktörü
pil/kazık/servet/yığın
{f} yığmak, kümelemek
{i} pil
{i} kırık dökük şey
tüy,v.yığ: n.küme
{i} çoğ. emoroitler
{i} kat (dokuma)
kuruyığmak
birikmek
istiflemek
(Çevre) pile
istif
biriktirmek
atom reaktörü
yük
pile up
yığmak
pile up
birikmek
pile bent
kazık grubu
pile bent
kazık öbeği
pile bent
kazık ayak
pile body
kazık gövdesi
pile cap
(İnşaat,Teknik) kazık başlığı
pile dike
kazık perde
pile driver
(Askeri) çakma makinesi
pile group
(Çevre) kazık gruplaması
pile group
kazık grubu
pile head
kazık başı
pile heave
zemin kabarması
pile heave
kazık yükselmesi
pile out
inmek
pile pier
kazık ayak
pile pier
kazık iskele
pile plank
(İnşaat) yassı kazık
pile plank
(İnşaat) palplanş
pile point
kazık ucu
pile point
kazık çarığı
pile ring
kazık çemberi
pile row
kazık sırası
pile sheet
(Askeri) yassı kazık
pile sheet
(Askeri) palplanş
pile shoe
kazık çarığı
pile shoe
çarık
pile stem
kazık gövdesi
pile toe
kazık ucu
pile top
kazık başı
pile up
yığılmak
pile up something
arttırmak
pile warp
(Tekstil) hav çözgüsü
pile yarn
(Tekstil) ilmek ipliği
pile driver
şahmerdan
pile foundation
kazık temel
pile foundation
kazıklı temel
pile in
doluşmak
pile on
üşüşmek
pile up
(Fiili Deyim ) 1- biriktirmek 2- yığılmak , birikmek
pile up
istif etmek
pile up
biriktir

Tom genellikle kirli tabakları bir hafta kadar biriktirir, sonra onları yıkar. - Tom usually lets dirty dishes pile up for a week, then he washes them.

pile up
biriktirmek
pile foundation
kazık temel, kazıklı temel
pile high
üst üste yığılmak
pile in
yığın halinde
pile of
yığını

Bu otomobil bir çöp yığını. - This car is a pile of rubbish.

Tom odasının köşesindeki elbise yığını üzerine kirli çoraplarını attı. - Tom threw his dirty socks on the pile of clothes in the corner of his room.

pile on
tepeleme doldurmak
pile on the agony
abartmak
pile up
kazada çarpıp ezmek
pile up
konuşma dili - kazada çarpıp ezmek
pile-up
kazık-up
pile arms
(Fiili Deyim ) tüfek çatmak
pile bridge
kazıklı köprü
pile driver
kazık varyosu
pile driving formula
dinamik kazık formülü
pile dwelling
kazık temelli ev
pile fabric
kadife dokuma
pile fabric
(Tekstil) havlı kumaş, tüylü kumaş
pile fabric
tül
pile in
(Fiili Deyim ) yığın halinde içeri dalmak , doluşmak
pile it on
şişirmek
pile it on thick
{k} (deyim) cok abartmali,ozellikle ovgu veya elestirmede
pile load test
kazık yük deneyi
pile of debris
(Askeri) Moloz yığınları
pile of money
(Ticaret) para yığını
pile off/out
inmek, hep birlikte inmek
pile on
(deyim) pile sth.on [kd] abartmak,sisrmek,siddetini artirmak
pile on
(Fiili Deyim ) giderek çoğalmak
pile on
yığmak
pile on
üst üste koymak
pile on the agony
bire bin katmak
pile oscillator
(Nükleer Bilimler) reaktör osilatörü
pile the table with food
masayı yemekle doldurmak
pile up
kaza yapmak
pile up
haşat etmek
pile up
bindirmek
pile up
kayalara çarpmak
pile up
k.dili. kazada çarpıp ezmek
pile up
karaya oturmak
pile up
karaya oturtmak
pipe pile
(İnşaat) boru kazık
batter pile
eğik kazık
bored pile
delme kazık
bored pile
(Jeoloji) sondaj kazığı
bored pile
dökme kazık
bored pile
fore kazık
concrete pile
(Jeoloji) betonarme kazık
embedded length of the pile
kazığın gömülü boyu
guide pile
kılavuz kazık
hollow concrete tube pile
(İnşaat) beton boru kazık
hollow pile
içi boş kazık
pile up
istiflemek
pile up
katlamak
piles
emoroitler
piles
hemoroit
piles
basur
piling
kümeleyerek
piling
kazık
piling
temel direği
piling
döküm
piling
kümeleme
pressure pile
basınç kazığı
smooth pile
sürtünmesiz kazık
smooth pile
pürüzsüz kazık
smooth pile
düz yüzeyli kazık
steel pile
çelik kazık
steel pile
demir kazık
tension pile
çekme kazık
tension pile
çekme kazığı
timber pile
(Marangozluk,Askeri) ahşap kazık
tip of the pile
kazık ucu
wood pile
(Marangozluk,Askeri) ahşap kazık
admissible pile load
kabul edilen kazık yükü
atomic pile
atom pili
atomic pile
atom reaktörü
atomic pile
nükleer reaktör
bearing pile
taşıyıcı kazık
cast in site pile
yerinde dökme kazık
coal pile
kömür yığını
compacting by pile driving
kazık çakma suretiyle sıkıştırma
concrete pile
beton kazık
drop hammer pile driver
şahmerdanlı kazık çakma makinesi
electrical pile
termoçıngılık pil
foundation pile
temel kazığı
galvanic pile
galvanik pil
high pile fabric
uzun tüylü kumaş
lumber pile
kereste istifi
make one's pile
parsayı toplamak
piling
{f} kümele
piling
{i} kümelenen
plank pile
ahşap palplanş
screw pile
vidalı kazık
trash pile
çöp yığını
voltaic pile
elektrik pili
a pile
bir yığın
a pile of
bir yığın
automatic pile driver
otomatik şahmerdan
bonded pile carpet
yapıştırma havlı hali
dirt pile
Hafriyat işi sonrası kazılmış bir yerden çıkarılmış olan toprak vs. yığını
dog pile
köpek kazık
junk pile
hurda yığını
loop pile
loop kazık
muck pile
İnşaat veya mâden gibi yerlerde moloz yığını

The muck pile material are used to determine the seismic wave energy.

plank pile
ahşap palplans
reinforced concrete pile
betonarme kazık
sheet pile
palplans
snow pile
Kar kümesi, kar yığıntısı
steam pile driver
buhar makineli şahmerdan
anchor pile
(Jeoloji,Teknik) ankraj kazığı
anchor pile
tutturma kazığı
anchor pile
(Askeri) tespit kazığı
anchor pile
bağlama kazığı
atomic pile
(isim)kleer reaktör, atom reaktörü
Türkisch - Türkisch
Kumaş, kağıt vb. bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
ipek kozası, ipek
bakınız pili
PİLE
(Osmanlı Dönemi) f. İpek kozası. İpek
piling
Cildin ölü hücrelerden arındırılmasını sağlayan, kan dolaşımını hızlandıran bir krem türü
Englisch - Englisch
To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to collect into a mass; to accumulate; to amass; — often with up; as, to pile up wood
A funeral pile; a pyre
A large stake, or piece of pointed timber, steel etc., driven into the earth or sea-bed for the support of a building, a pier, or other superstructure, or to form a cofferdam, etc
A hemorrhoid
A mass formed in layers; as, a pile of shot
A group or list of related items up for consideration, especially in some kind of selection process

When we were looking for a new housemate, we put the nice woman on the maybe pile, and the annoying guy on the no pile.

To drive piles into; to fill with piles; to strengthen with piles
A mass of things heaped together; a heap

a pile of wood.

The reverse (or tails) of a coin
A vertical series of alternate disks of two dissimilar metals, as copper and zinc, laid up with disks of cloth or paper moistened with acid water between them, for producing a current of electricity; — commonly called Volta’s pile, voltaic pile, or galvanic pile
A dart; an arrow
The head of an arrow or spear
The raised hairs, loops or strands of a fabric; to nap of a cloth

Velvet soft, or plush with shaggy pile. — William Cowper.

A large building, or mass of buildings
To cover with heaps; or in great abundance; to fill or overfill; to load

We piled the camel with our loads.

To add something to a great number
Hair, especially when very fine or short; the fine underfur of certain animals. (Formerly countable, now treated as a collective singular.)
A bundle of pieces of wrought iron to be worked over into bars or other shapes by rolling or hammering at a welding heat; a fagot
To create a hold-up
One of the ordinaries or subordinaries having the form of a wedge, usually placed palewise, with the broadest end uppermost
{n} a heap, edifice, piece of wood, nap, figure
{v} to heap or lay upon, heap, raise up
Piles are painful swellings that can appear in the veins inside a person's anus
To create a hold up
arrange in stacks; "heap firewood around the fireplace"; "stack your books up on the shelves"
The visible surface of carpet consisting of yarn tufts in loop and/or cut configuration Sometimes called "face" or "nap"
A hemorrhoid (usually it is in plural)
The visible surface of a carpet, consisting of yarn or fiber tufts in loops that can be either cut or uncut Also known as the "face" or "nap" of a carpet
A nuclear reactor Called a pile because the earliest reactors were "piles" of graphite blocks and uranium slugs
A pile of things is a mass of them that is high in the middle and has sloping sides. a pile of sand The leaves had been swept into huge piles. = heap, mound
press tightly together or cram; "The crowd packed the auditorium"
To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to collect into a mass; to accumulate; to amass; often with up; as, to pile up wood
A long substantial pole of wood, concrete or metal, driven into the earth or sea bed to serve as a support or protection
The pile of a carpet or of a fabric such as velvet is its soft surface. It consists of a lot of little threads standing on end. the carpet's thick pile
A pile of things is a quantity of things that have been put neatly somewhere so that each thing is on top of the one below. a pile of boxes The clothes were folded in a neat pile
Someone who is at the bottom of the pile is low down in society or low down in an organization. Someone who is at the top of the pile is high up in society or high up in an organization. In building construction, a postlike foundation member used from prehistoric times. Piles transfer building loads down to a suitable bearing stratum when the soil mass immediately below a construction is unsuitable for the direct bearing of footings (see foundation). Piles support loads either by bearing directly on rock or suitable soil or by developing friction along their very ample length. In modern civil engineering, piles of timber, steel, or concrete are driven into the ground to support a structure; bridge piers and building foundations may be supported on groups of piles
If a group of people pile into or out of a vehicle, they all get into it or out of it in a disorganized way. They all piled into Jerrold's car A fleet of police cars suddenly arrived. Dozens of officers piled out
The visible surface of a carpet
A long slender piece of material driven into the ground to as a foundation
a column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure
The thick layer of setae (hairs) covering Bombus
a large sum of money (especially as pay or profit); "she made a bundle selling real estate"; "they sank megabucks into their new house"
The reverse of a coin
a shaft-like linear member which carries loads through weak layers of soil to those which are capable of supporting such loads
The surface of the rug, it is sometimes called the "nap" or "face "
A large stake, or piece of timber, pointed and driven into the earth, as at the bottom of a river, or in a harbor where the ground is soft, for the support of a building, a pier, or other superstructure, or to form a cofferdam, etc
In air drying, stacking lumber layer by layer, separated by stickers or self-stickering, on a supporting foundation (hand stacking) or place stickered unit packages by lift truck or crane, one above the other on a foundation and separated by bolsters
a collection of objects laid on top of each other
{i} heap, mound; wealth, fortune; group of buildings; dike, levee
If you talk about a pile of something or piles of something, you mean a large amount of it. a whole pile of disasters
The visible surface of carpet, consisting of yarn tufts in loop and/or cut configuration Sometimes called the face or nap
A pile of cards Piles may be squared, so that only the topmost card can be seen, or they may be spread out in a fan Piles can be empty, if there are no cards in them Most solitaire games involve moving cards among various piles, with the goal of eventually getting them all into a particular pile or group of piles Sometimes a pile is referred to by number, for example "In pile 3, " This usually refers to the tableau piles, and they are numbered left to right, top to bottom, so that "pile 3" would be the third from the left See also foundation, tableau, discard, stock
A long, thin element, such as a steel pipe or a w-shape, which is driven into to ground and used in combination with other piles as a building foundation
place or lay as if in a pile; "The teacher piled work on the students until the parents protested"
A vertical series of alternate disks of two dissimilar metals, as copper and zinc, laid up with disks of cloth or paper moistened with acid water between them, for producing a current of electricity; commonly called Volta's pile, voltaic pile, or galvanic pile
Nap of the rug The tufts remaining after the knotted yarn is clipped
Describes the surface of some carpets and fabrics, produced by an extra set of looped filling yarns which are cut and sheared
– A wood, metal or concrete pole driven into the sea floor, used to support a dock or pier
Piles are wooden, concrete, or metal posts which are pushed into the ground and on which buildings or bridges are built. Piles are often used in very wet areas so that the buildings do not flood. settlements of wooden houses, set on piles along the shore
fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs)
The visible wear surface of carpet, consisting of yarn tufts in loop and/or cur configuration Sometimes called the face or nap of the carpet
battery consisting of voltaic cells arranged in series; the earliest electric battery devised by Volta
a column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure a collection of objects laid on top of each other a large sum of money (especially as pay or profit); "she made a bundle selling real estate"; "they sank megabucks into their new house"
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
If you pile things somewhere, you put them there so that they form a pile. He was piling clothes into the suitcase A few newspapers and magazines were piled on a table
{f} place one on top of other, heap; accumulate, gather, collect
To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to collect into a mass; to accumulate; to amass; - often with up; as, to pile up wood
The raised loops or tufts that form all or a portion of the surface of fabric Pile fabrics may be warp pile, filling pile, or knotted pile The pile effect may be cut, uncut, looped or curled
place or lay as if in a pile; "The teacher piled work on the students until the parents protested
A large stake, or piece of timber, steel section pointed and driven into the earth or drilled and cast reinforced concrete, as at the bottom of a river, or in a harbor where the ground is soft, for the support of a building, a pier, or other superstructure, or to form a cofferdam, etc
pile driver
A person who hits or attacks forcefully or powerfully

She sure is a pile driver.

pile driver
forceful
pile driver
A machine for forcing a pile, a long beam, into the ground as part of the construction of a foundation; usually by raising a weight and then dropping it on the beam
pile drivers
plural form of pile driver
pile of shit
Something that is not true

They said he survived the fall? What a pile of shit!.

pile on the pounds
to gain weight quickly
pile up
To form a pile, stack, or heap

And still the hours passed, and at last I knew by the glimmer of light in the tomb above that the sun had risen again, and a maddening thirst had hold of me. And then I thought of all the barrels piled up in the vault and of the liquor that they held; and stuck not because 'twas spirit, for I would scarce have paused to sate that thirst even with molten lead.

pile up
To collect or accumulate, as a backlog

The requests piled up while she was away.

pile-up
A traffic accident or collision involving multiple vehicles

Traffic was backed up for miles due to a twelve-car pile-up on the freeway earlier today.

pile cap
the uppermost portion of a pile which acts to secure the piles in position and provides a bridge seat to receive and distribute superstructure loads
pile cap
a concrete footing for a pier or an abutment supported on piles or the concrete below the pile tops when footing reinforcing steel is placed completely above the piles See also cap and pier cap
pile cap
The topmost portion of a pier On rigid frame piers, the term applies to the beam across the column tops
pile driver
a machine that drives piling into the ground
pile it on
exaggerate
pile up
get or gather together; "I am accumulating evidence for the man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of data for her thesis"; "She rolled up a small fortune"
pile up
arrange into piles or stacks; "She piled up her books in my living room"
pile up
collect or gather; "Journals are accumulating in my office"; "The work keeps piling up"
pile up
If you pile up a quantity of things or if they pile up, they gradually form a pile. Bulldozers piled up huge mounds of dirt Mail was still piling up at the office
pile up
If you pile up work, problems, or losses or if they pile up, you get more and more of them. Problems were piling up at work He piled up huge debts
pile up
arrange into piles or stacks; "She piled up her books in my living room
pile up
collect, accumulate; be heaped up
pile-up
pile-up pile-ups in AM, use pileup A pile-up is a road accident in which a lot of vehicles crash into each other. a 54-car pile-up. a traffic accident involving many vehicles
Bunsen pile
An early electrical battery using multiple cells of zinc and graphite in dilute chromic acid
atomic pile
an early nuclear reactor fuelled by uranium and moderated with graphite
deep pile carpet
A carpet having relatively long fibres; typically used in bedrooms or rooms that get light wear
piled
Simple past tense and past participle of pile
piles
Haemorrhoids

Many women get piles when pregnant.

piles
plural form of pile

Piles were sunk into the river to support the bridge.

piling
Present participle of pile
screw pile
A steel pile having a wide helical blade attached at the foot; it is twisted into soft ground in order to provide a large bearing area
slash pile
Accumulated debris from cutting brush or trimming trees
muck pile
(Mining) Muck that has been placed in a spoil area
muck pile
(Construction) The broken material at the face of a tunnel being bored, after being crushed by blasting
rubble pile
(Astronomi) In astronomy, rubble pile is the informal name for an asteroid that is not a monolith, consisting instead of numerous pieces of rock that have coalesced under the influence of gravity. Rubble piles have low density because there are large cavities between the various 'chunks' that comprise them
atomic pile
nuclear reactor, device which produces atomic energy
atomic pile
a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to generate energy
atomic pile
An early type of nuclear reactor whose core consisted of layers of graphite block interspersed with uranium, designed to create a sustained fission reaction
dog pile
heap of dog feces, pile of dog excrement
loop pile
The fiber in the carpet is looped and uncut Can be either level loop or multi-level loop
loop pile
- Carpet style having a pile surface consisting of uncut loops May be woven or tufted Also called "round wire" in woven carpet terminology
loop pile
Carpet style having a pile surface consisting of uncut loops May be woven or tufted Also called "round wire" in woven carpet terminology
loop pile
A carpet surface composed of uncut loops As opposed to cut pile
make one's pile
accumulate money, amass a fortune
pile up
{f} heap together
piled
Having a pile or point; pointed
piled
thrown together in a pile; "a desk heaped with books"; "heaped-up ears of corn"; "ungraded papers piled high"
piled
past of pile
piled
Formed from a pile or fagot; as, piled iron
piled
Having a pile or nap
piles
Plural of pile
piles
A large amount of
piles
a large number or amount; "made lots of new friends"; "she amassed a mountain of newspapers"
piles
[The singular pile is sometimes used
piles
pain caused by venous swelling at or inside the anal sphincter
piles
The small, troublesome tumors or swellings about the anus and lower part of the rectum which are technically called hemorrhoids
piles
debility of the bowels due to ascarides (small white thread worms)
piles
Term used in structural engineering for the joint plates
piles
A support made of wood, concrete or other material that is driven or embedded into the ground Examples include wood pilings used with elevated, coastal homes
piles
In the course of office work, it is common for people to organize documents in terms of piles, such as an in-box, out-box, a pile of urgent items, and a pile of less urgent items From a perspective of sensemaking, piles are an external representation with several interesting properties At least in the physical world, documents can be in at most one pile at a time -- so that piles represent disjoint categories Piles have a complete ordering The top item of a pile is more visible than lower ones Sometimes the edges of items in a pile can be seen Items in a pile can be sorted according to some criterion Virtual piles can also be created as a user interface Virtual piles can be useful for putting documents or other things in disjoint categories (They can also be extended beyond the properties of physical piles so that an object can be in more than one pile at a time, or can have corresponding "ghost" objects to represent it in more than one pile )
piling
A post driven into the ground below the waterline to support a pier, dock, etc
piling
The process of building up, heating, and working, fagots, or piles, to form bars, etc
piling
{i} body of buildings
piling
In printing, the building up or caking of ink on rollers, plates or blankets; will not transfer readily Also, the accumulation of paper coating on the blanket of an offset press
piling
In printing, the build up or cracking of ink on rollers, plate or blanket; will not transfer readily Also the accumulation of paper coating on the blanket of an offset press
piling
A heavy beam driven into the ground used to support a building
piling
a number of piles used together to form a construction (such as a crib, cofferdam, or bulkhead)
piling
A structural support comprised of a length of wood, steel, or other construction material
piling
(1) In printing, the building up or caking of ink pigment on rollers, plate or blanket; will not transfer readily (2) The accumulation of paper coating on the blanket of an offset press to top
piling
Pushing logging debris into piles
piling
general term applied to groupings of piles in a construction see PILE, SHEET PILES
piling
Round timbers to be driven into the ground to support other structures
piling
Pilings are wooden, concrete, or metal posts which are pushed into the ground and on which buildings or bridges are built. Pilings are often used in very wet areas so that the buildings do not flood. bridges set on stone pilings. = pile
piling
The building up or caking of ink on rollers, plates or blankets which will not transfer readily
piling
The act of heaping up
piling
A series of piles; piles considered collectively; as, the piling of a bridge
piling
a column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure
piling
The build up or caking of ink on rollers, plate or blanket or the paper build up on the blanket of an offset printing press
sheet pile
a pile in a row of piles driven side by side to retain earth or prevent seepage
voltaic pile
A source of electricity consisting of a number of alternating disks of two different metals separated by acid-moistened pads, forming primary cells connected in series
voltaic pile
battery consisting of voltaic cells arranged in series; the earliest electric battery devised by Volta
Türkisch - Englisch
(Çevre) pile
(Tekstil) pleat
pileus
pyla
arka pile
(Tekstil) back pleat
golf pile
(Tekstil) golf pleat
pile
(Tekstil) pleat inside
ters pile
(Tekstil) inverted pleat
pile
Favoriten